Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOamd5 (3)


»Ali ni najino srce gorelo v    nama   , ko nama je po poti govoril in razlagal
Apóla, in sicer zaradi vas da bi se na    nama    naučili, kaj pomeni pregovor:
Morda je prav to tisto edinstveno pri    naju   ?