Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOamd2 (26)


ničesar, dobesedno ničesar, kar bi kdo od    naju    lahko naredil za drugega.«
»Nobeden od    naju    ne bo vedel niti tega, ali je drugi
Toda da    naju    spet ne doleti kaj podobnega, točno
tisto, iz česar se je razvil pogovor    naju    dveh s teboj, Sokrat: ’Predragi, od
»Kaj hočeš ti od    naju   , Božji Sin?
Danes    naju    zaslišujete zaradi dobrote, ki sva
Zdaj pa bi    naju    radi skrivaj odpravili.
prideta zastopnika oblasti sama semkaj in    naju    spremita na prostost!«
odrešenika - Titu, pravemu sinu, ki    naju    veže skupna vera, milost in mir od
Tam, poglejte, samo stena    naju    loči, umira Libero.
Da    naju    ne bo videl.
Da    naju    ne bo videl!"
dokazovala, zato se nikar ne repenči in    naju    ne prištevaj k norcem.
čeprav sva v gozdu tostran reke in    naju    ne more nihče videti v sneženi noči.
žaromet in prekolje temo naravnost do    naju   .
»Kateri od    naju    naj vas zdravi?«
Marescot iz ljubosumnosti ponorčeval iz    naju   
v rokah, ki so ves čas stali okoli    naju    v pisarni, so se vznemirili.
Očitno se    naju    je razveselil.
Nisem sicer razumel, zakaj Lufthansa iz    naju    dela heroja, vendar nisem imel čisto
Okrog    naju    dišeč smrekov gozd, pomladna praprot,
nadaljevala drugič... zdaj morava pohiteti, da    naju    ne ujame dež!
Nič ne hiti zaradi    naju   , sredi Benetk nama ne bo dolgčas.
Saj    naju    ne motiš, nasprotno!
Anželo, rekel si, da    naju    ne boš motil pri pogovoru.
Še preden privihra do    naju   , sova razpne krila in vzleti, tujec