Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOae1 (1178)


»A ne skrbi,    jaz    sem na tvoji strani.«
»   Jaz    nimam časa, da bi ju peljala, Tom pa
nadaljeval še dolgo potem, ko bova ti in    jaz    že mrtva.«
»   Jaz    sem blagajnik v našem bloku.«
   Jaz    -
   Jaz    sem privil luč.
bi naredila isto, kar sem naredila    jaz   
»ampak ti nimaš istih problemov kot    jaz   
»   Jaz    pa hočem polič,« je vztrajal starec.
ste biti odrasli, še preden sem se    jaz    rodil.«
»S tem se    jaz    nisem strinjal, ampak velikokrat sem
»   Jaz    pa: Misliš, da si kupil to prekleto
»   Jaz    pa: Pijan si, v pol minute te spravim
»   Jaz    pridem tja po drugi poti.«
»Zmeraj tuli z volkovi, pravim    jaz   
videla privlačnega na moškem, kot sem    jaz   
»   Jaz    sem bila seveda samo pri kalejdoskopih.«
»   Jaz    bi jo.«
»Tudi    jaz    bi jo, ko bi bil isti človek kot sem
zato se je verjetno bojiš še bolj kot    jaz   
»Ne maraš občutka: to sem    jaz   , to je moja roka, to je moja noga,
»   Jaz    se spominjam limon,« je rekel Winston.
dokazati, niti za tiste stvari, ki sem jih    jaz    sam ponaredil.«
»No,    jaz    ga ne bi!« je rekla Julija.
»Enega imam    jaz   
»Če se boš ogibala ljudi, kakršen sem    jaz   , boš morda ostala pri življenju še
»Kar boš storil ti, bom storila tudi    jaz   
»Naj    jaz    povem ali boste vi ?«
»   Jaz    bom povedal,« je nemudoma rekel Winston.
»   Jaz    morda ne.«
»Nikoli ne zadržuj, pravim    jaz   
»Tudi    jaz    se pišem Smith.«
»Fant kot    jaz    lahko precej koristi v delovnem taborišču.«
To je tisti, ki ga morate vzeti, ne    jaz    !« je zakričal.
»On je tisti, ki je proti Partiji, ne    jaz   
»   Jaz    se je ne spomnim,« je rekel O'Brien.
»Ampak    jaz    ti pravim, Winston, da stvarnost ni
»   Jaz    sem sam sodeloval pri njihovih zaslišanjih.«
»Ali obstaja na isti način kot    jaz   
»   Jaz    sem jo napisal.«
»Če on misli, da leti s tal in če    jaz    istočasno mislim, da to vidim, potem
In vendar bi moral: Ko bi bil namreč    jaz    še dovolj pri močeh, da bi lahko brez
bi tega bila kriva starost, bi imeli    jaz    in vsi drugi moji starostni vrstniki
odgovoril Temistokles: ’Niti ne bi    jaz    kot Serifec niti ti kot Atenec postal
Kajti ded - imenoval se je kakor    jaz    - je podedoval približno tako veliko
»Potemtakem sem    jaz   
meni, najbrž ti, Polemarh, razumeš,    jaz    pa žal ne.
Ker sva zdaj končala in sem    jaz    to rekel, ni več vzdržal, temveč kot
pri svoji raziskavi zašla v zmoto,    jaz    in tale tu, potem vedi, da tega nisva
tako, kakor da bi vztrajal pri tem, da    jaz    govorim.
Tudi    jaz    sem se obrnil nanj z vročo prošnjo:
čuti tudi kdo drug med nami, ne samo    jaz   .
»   Jaz   ?
prejšnje pošteno naužili, tako sem se tudi    jaz   , preden sva se povzpela do svojega
   Jaz   , dragi Sokrat, o teh stvareh sicer
groba, ne pozabi Sokrat, da ne govorim    jaz   , temveč hvalilci nepravičnosti!
   Jaz    pa sem - ker mi ni treba pred tabo
tem trenutku nisva pesnika ne ti ne    jaz   , temveč utemeljevalca države.
Toda    jaz    mislim samo to : nihče se noče v svoji
toži: Joj mi ubogi, gorje, nesrečna    jaz    mati junaka, ker sem rodila sinu,
Ej, da mi dana je moč, kako bi te    jaz    izpodrecal!
»   Jaz    ne poznam tonovskih načinov,«
»To tudi    jaz    mislim.«
»To tudi    jaz    opažam: kdor se zapiše samo gimnastiki,
politične zakone - pravi Damon, in    jaz    mu verjamem.«
»Zategadelj    jaz    sploh ne bi poskušal teh stvari določati
potrudi se: morda jo prej zagledaš kakor    jaz    pa mi jo pokažeš.«
»To tudi    jaz    mislim.«
»Tudi    jaz    sem slišal to zgodbo.«
»Tudi    jaz    se pridružujem temu sklepu,«
In    jaz    sem se že veselil, da sem končal s
v dvomih in negotovosti, kakor sem    jaz    sedaj, potem lahko postane razpravljanje
»Tudi    jaz    tako mislim.«
Tudi    jaz    sem se polenil in zato mislim odložiti
   Jaz    bi bil.«
»Tudi    jaz    sem.«
To trdim tudi    jaz    glede na zadnji rezultat naše razprave.
»O tem sem tudi    jaz    prepričan.«
»Tudi    jaz    bi bil s tem popolnoma zadovoljen,
»Potem misliš o tej znanosti to, kar    jaz   
   Jaz    razločujem med stvarmi, ki vodijo k
   Jaz    razločujem med dvema vrstama predmetov:
   Jaz    mislim drugače.«
»Pri Zevsu, tudi    jaz    tako mislim.«
To bom tudi    jaz    storil.
Namesto njega ti    jaz    odgovarjam.«
»In kako naj si bom potem    jaz   
»Ali misliš o njiju enako kakor    jaz   
mi sporočite, da se mu pojdem tudi    jaz    poklonit!«
   Jaz    vas krščujem z vodo, da bi se spreobrnili;
pride za menoj, je močnejši od mene in    jaz    nisem vreden, da bi mu nosil sandale.
»   Jaz    bi se ti moral dati krstiti, pa ti
   Jaz    pa vam pravim: vsak, kdor se jezi na
   Jaz    pa vam pravim: kdorkoli gleda žensko
   Jaz    pa vam pravim: kdor se loči od svoje
   Jaz    pa vam pravim: sploh ne prisegajte!
   Jaz    pa vam pravim: ne upirajte se hudobnežu,
   Jaz    pa vam pravim: ljubíte svoje sovražnike
Saj imam tudi    jaz   , čeprav sem sam pod oblastjo, vojake
mene priznal pred ljudmi, bom tudi    jaz    priznal pred svojim Očetom, ki je v
mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi    jaz    zatajil pred svojim Očetom, ki je v
vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in    jaz    vas bom poživil.
In če    jaz    z Bélcebubom izganjam hude duhove,
Če pa    jaz    z božjim Duhom izganjam hude duhove,
razumelo ter se ne spreobrnilo, in ga    jaz    ne bom ozdravil.’
   Jaz    sem.
Kar vam    jaz    dolgujem, sem namenil za dar templju,
   Jaz    pa ti povem: ‘
trije zbrani v mojem imenu, tam sem    jaz    sredi med njimi.«
usmiliti se svojega tovariša, kakor sem se    jaz    tebe usmilil?’
   Jaz    pa vam pravim: kdorkoli se loči od
Ali je tvoje oko hudobno, ker sem    jaz    dober?’
moreta piti kelih, ki ga moram piti    jaz   
»Tudi    jaz    vam bom postavil vprašanje.
Če mi odgovorite nanj, vam bom tudi    jaz    povedal, s kakšno oblastjo to delam.
»Tudi    jaz    vam ne povem, s kakšno oblastjo to
   Jaz    sem Bog Abrahamov in Bog Izakov in
   Jaz    sem Kristus,’ tako da bodo mnoge zbegali.
denar v hranilnico in ob vrnitvi bi    jaz    prejel svojo lastnino z obrestmi vred.
»Saj menda nisem    jaz   , Gospod?«
»Učitelj, saj menda nisem    jaz   
se bodo vsi pohujšali nad teboj, se    jaz    nikdar ne bom.«
ta kelih mimo mene, vendar ne, kakor    jaz    hočem, ampak kakor ti.«
Védite pa,    jaz    sem z vami vse dni do dovršitve sveta.«
»Za menoj pride močnejši od mene in    jaz    nisem vreden, da bi se sklonil pred
   Jaz    sem vas krstil z vodo, on pa vas bo
   Jaz    sem.
Ali moreta piti kelih, ki ga pijem    jaz   , ali biti krščena s krstom, s katerim
krščena s krstom, s katerim sem krščen    jaz   
»Kelih, ki ga pijem    jaz   , bosta pila, in s krstom, s katerim
bosta pila, in s krstom, s katerim sem    jaz    krščen, bosta krščena; tega pa, kdo
desnici ali levici, ne morem dajati    jaz   , ampak bo dano tistim, ki jim je to
»Tudi    jaz    vam ne povem, s kakšno oblastjo to
   Jaz    sem Bog Abrahamov in Bog Izakov in
   Jaz    sem’ in bodo mnoge premotili.
»Saj menda nisem    jaz   
»Tudi če se vsi pohujšajo,    jaz    se ne bom.«
ta kelih mimo mene, vendar ne, kar    jaz    hočem, ampak kar ti!«
   Jaz    bom podrl ta tempelj, ki je narejen
»   Jaz    sem.
služabniki besede, sem sklenil tudi    jaz   , ko sem vse od začetka natančno poizvedel,
   Jaz    sem namreč star in moja žena je v letih.«
»   Jaz    sem Gabriel, ki stojim pred Bogom.
Tvoj oče in    jaz    sva te žalostna iskala.«
»   Jaz    vas krščujem z vodo, pride pa močnejši
Tudi    jaz    vam pravim: prosíte in boste dobili!
Če torej    jaz    z Bélcebubom izganjam hude duhove,
najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju,    jaz    pa tukaj od lakote ginem.
Toda    jaz    vam pravim: pridobivajte si prijateljev
mojega denarja v hranilnico in bi ga    jaz    ob vrnitvi dobil z obrestmi vred?’
»Tudi    jaz    vas bom nekaj vprašal.
»Tudi    jaz    vam ne povem, s kakšno oblastjo to
   Jaz    sem,’ ali ‘Čas se je približal.’
   Jaz    vam bom namreč dal zgovornost in modrost,
   Jaz    pa sem sredi med vami kakor tisti,
   Jaz    pa sem molil zate, da tvoja vera ne
»Človek božji,    jaz    že nisem.«
tega človeka, češ da hujska ljudstvo,    jaz    pa sem ga vpričo vas zaslišal in nisem
moje roke in moje noge, da sem res    jaz   .
in kosti, kakor vidite, da jih imam    jaz   
je pred menoj, ker je bil prej kakor    jaz   
»   Jaz    nisem Kristus.«
»   Jaz    sem glas vpijočega v puščavi: zravnajte
»   Jaz    krščujem z vodo, med vami pa stoji
poznate, tisti, ki pride za menoj in    jaz    nisem vreden, da bi mu odvezal jermen
je pred menoj, ker je bil prej kakor    jaz   .
In    jaz    ga nisem poznal, vendar sem zato prišel
In    jaz    ga nisem poznal; toda tisti, ki me
   Jaz    nisem Kristus, temveč sem poslan pred
On mora rasti,    jaz    pa se manjšati.«
Kdor pa bo pil vodo, ki mu jo bom dal    jaz   , ne bo nikoli žejen, ampak bo voda,
»   Jaz    sem; jaz, ki govorim s teboj.«
»Jaz sem;    jaz   , ki govorim s teboj.«
»   Jaz    uživam hrano, ki je vi ne poznate.«
   Jaz    pa vam pravim: povzdignite oči in poglejte
»Moj Oče neprenehoma dela in tudi    jaz    delam.«
   Jaz    ne morem sam od sebe ničesar storiti:
»Če    jaz    pričujem o sebi, moje pričevanje ni
Ne mislite, da vas bom    jaz    tožil pri Očetu, vaš tožnik je Mojzes,
»   Jaz    sem.
»   Jaz    sem kruh življenja.
in veruje vanj, večno življenje, in    jaz    ga bom obudil poslednji dan.«
»   Jaz    sem kruh, ki sem prišel iz nebes,«
ne pritegne Oče, ki me je poslal, in    jaz    ga bom obudil poslednji dan.
   Jaz    sem kruh življenja.
   Jaz    sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes.
Kruh pa, ki ga bom dal    jaz   , je moje meso za življenje sveta.«
pije mojo kri, ima večno življenje in    jaz    ga bom obudil poslednji dan.
in pije mojo kri, ostane v meni in    jaz    v njem.
Kakor je mene poslal živi Oče in    jaz    živim po Očetu, tako bo tudi tisti,
Vi le pojdite na praznik,    jaz    pa na ta praznik ne grem, ker moj čas
   Jaz    ga poznam, ker sem od njega in me je
ne boste našli, kajti tja, kjer sem    jaz   , vi ne morete priti.«
me ne boste našli; in tja, kjer sem    jaz   , vi ne morete priti.’?«
»Tudi    jaz    te ne obsojam.
»   Jaz    sem luč sveta.
   Jaz    ne sodim nikogar.
sodba prava, ker nisem sam, temveč sva    jaz    in Oče, ki me je poslal.
   Jaz    pričujem o sebi in Oče, ki me je poslal,
Kamor grem    jaz   , vi ne morete priti
»Vi ste od tu spodaj,    jaz    pa sem od zgoraj.
Vi ste od tega sveta,    jaz    pa nisem od tega sveta.
Če namreč ne boste verovali, da sem    jaz   , boste umrli v svojih grehih.«
človekovega, boste spoznali, da sem    jaz   , in da ničesar ne delam sam od sebe,
   Jaz    govorim, kar sem videl pri Očetu, vi
   Jaz    pa govorim resnico, zato mi ne verjamete.
Preden je bil Abraham, sem    jaz   
   Jaz    ne iščem svoje časti; je pa nekdo,
Toda vi ga ne poznate,    jaz    pa ga poznam in ko bi bil rekel, da
vam povem: preden je bil Abraham, sem    jaz   
»Resnično resnično vam povem:    jaz    sem vrata k ovcam.
   Jaz    sem vrata.
   Jaz    sem prišel, da bi imeli življenje in
   Jaz    sem dobri pastir.
   Jaz    sem dobri pastir in poznam svoje in
poznajo mene, kakor Oče pozna mene in    jaz    poznam Očeta.
   Jaz    in Oče sva eno.«
   Jaz    sem rekel: bogovi ste.’?
se prepričali, da je Oče v meni in    jaz    v Očetu.«
»   Jaz    sem vstajenje in življenje: kdor veruje
meni, naj hodi za menoj, in kjer sem    jaz   , tam bo tudi moj služabnik.
umeli in se ne bi spreobrnili in bi jih    jaz    ne ozdravil.«
besede in jih ne ohrani, ga ne sodim    jaz   , ker nisem prišel, da bi svet sodil,
»Tega, kar    jaz    delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal
Če sem vam torej    jaz   , Gospod in Učitelj, umil noge, ste
da bi tudi vi delali tako, kakor sem    jaz    storil vam.
ko se bo zgodilo, verovali, kdo sem    jaz   .
Judom, zdaj pravim tudi vam, kamor grem    jaz   , vi ne morete priti.
Kakor sem vas    jaz    ljubil, tako tudi vi ljubíte drug drugega!
sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem    jaz   .
»   Jaz    sem pot, resnica in življenje.
Mar ne veruješ, da sem    jaz    v Očetu in Oče v meni?
Verujte mi, da sem    jaz    v Očetu in Oče v meni; če pa tega ne
več videl, vi pa me boste videli, ker    jaz    živim in živeli boste tudi vi
Tisti dan boste spoznali, da sem    jaz    v Očetu in vi v meni in jaz v vas.
da sem jaz v Očetu in vi v meni in    jaz    v vas.
ljubi, ga bo ljubil moj Oče, pa tudi    jaz    ga bom ljubil in se mu razodel.«
»   Jaz    sem prava vinska trta in moj Oče je
Ostanite v meni in    jaz    v vas
   Jaz    sem trta, vi mladike.
Kdor živi v meni in    jaz    v njem, rodi obilo sadu, kajti brez
Kakor je Oče ljubil mene, sem tudi    jaz    ljubil vas.
ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi    jaz    spolnil zapovedi svojega Očeta in bivam
ljubite drug drugega kakor sem vas ljubil    jaz   .
Niste vi mene izvolili, temveč sem    jaz    izvolil vas in postavil, da greste
ker pa niste od sveta, ampak sem vas    jaz    odbral od sveta, vas svet sovraži.
v mojem imenu, in ne rečem, da bom    jaz    prosil Očeta za vas.
prihajali v stisko, toda zaupajte,    jaz    sem svet premagal.«
   Jaz    sem te poveličal na zemlji s tem, da
nisem več na svetu; oni so na svetu, a    jaz    odhajam k tebi.
zasovražil, ker niso od sveta, kakor    jaz    nisem od sveta.
Niso od sveta, kakor    jaz    nisem od sveta.
Kakor si mene poslal na svet, sem tudi    jaz    nje poslal v svet, in zanje se posvečujem,
vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in    jaz    v tebi, naj bodo tudi oni v nama, da
da bodo eno, kakor sva midva eno:    jaz    v njih in ti v meni, da bodo popolnoma
si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem    jaz   , da bodo gledali mojo slavo, ki si
Svet te ni spoznal,    jaz    pa sem te spoznal in tudi ti so spoznali,
katero si me ljubil, v njih in bom    jaz    v njih.«
»   Jaz    sem.«
»   Jaz    sem,« so stopili nazaj in popadali
»Rekel sem vam, da sem    jaz   .
»   Jaz    ne najdem na njem nobenega vzroka za
»Vzemite ga vi in ga križajte, kajti    jaz    ne najdem na njem nobenega vzroka za
povej, kam si ga položil, in ga bom    jaz    vzela.«
Kakor je Oče mene poslal, tudi    jaz    pošiljam vas.«
Toda    jaz    bom sodil ljudstvu, ki mu bodo hlapčevali
   Jaz    sem Bog tvojih očetov, Bog Abrahamov
»   Jaz    sem Jezus, ki ga ti preganjaš.
Brez odlašanja odpotuj z njima, kajti    jaz    sem ju poslal!«
»Glejta,    jaz    sem tisti, ki ga iščeta!
Tudi    jaz    sem samo človek.«
Kdo sem    jaz   , da bi mogel Bogu nasprotovati?«
Mar mislite, da sem    jaz   ?
   Jaz    nisem.
Toda glejte, za mano pride on, in    jaz    nisem vreden, da bi odvezal sandale
»Ta Kristus,« je govoril, »ki vam ga    jaz    oznanjam, je Jezus.«
Kar vi častite, ne da bi poznali, vam    jaz    oznanjam.
   Jaz    tega nisem kriv.
Zakaj    jaz    sem s teboj.
postavah, razčistite sami: v teh zadevah    jaz    ne maram biti sodnik.«
prislužile vse, kar smo potrebovali    jaz    in moji spremljevalci.
»   Jaz    sem Jud, rojen v Tarzu v Kilíkiji,
   Jaz    sem Jezus nazaréjec, ki ga ti preganjaš.’
   Jaz    pa sem odvrnil:
tvojega pričevalca Štefana, sem bil tudi    jaz    zraven.
»   Jaz    sem si moral državljanstvo kupiti za
»   Jaz    pa ga imam od rojstva,« je pripomnil
   Jaz    sem farizej, sin farizejev!
»Tega človeka bi tudi    jaz    rad slišal,« je rekel Agrípa Festu.
   Jaz    pa nisem mogel ugotoviti ničesar, za
   Jaz    sem Jezus, ki ga ti preganjaš.
poslušajo, postali takšni, kakor sem    jaz   , le da brez teh verig.«
»   Jaz   , bratje, nisem storil ničesar zoper
razumeli in se spreobrnili in bi jih    jaz    ozdravil.’
prišla zapoved, je greh oživel in    jaz    sem umrl; izkazalo se je, da je zapoved,
da je postava duhovna, medtem ko sem    jaz    mesen, prodan grehu.
Potemtakem tega ne počenjam več    jaz   , ampak greh, ki prebiva v meni.
to, česar nočem, tega ne počenjam več    jaz   , ampak greh, ki prebiva v meni.
   Jaz    nesrečnež!
Saj sem tudi    jaz    Izraelec, Abrahamov potomec, iz Bénjaminovega
preroke; razkopali so tvoje oltarje,    jaz    sem edini ostal in še meni strežejo
so bile odlomljene zato, da bi bil    jaz    vcepljen.«
»Meni gre maščevanje,    jaz    bom povrnil,« pravi Gospod.
Hvaležen sem jima ne samo    jaz   , ampak tudi vse Cerkve med pogani.
Pozdravljam vas v Gospodu    jaz   , Têrtij, ki sem napisal to pismo.
Gaj, pri katerem uživam gostoljubje    jaz    in celotna skupnost.
»   Jaz    sem Pavlov, jaz Apólov, jaz Kéfov,
»Jaz sem Pavlov,    jaz    Apólov, jaz Kéfov, jaz pa Kristusov.«
»Jaz sem Pavlov, jaz Apólov,    jaz    Kéfov, jaz pa Kristusov.«
sem Pavlov, jaz Apólov, jaz Kéfov,    jaz    pa Kristusov.«
Bratje, tudi ko sem    jaz    prišel k vam, nisem prišel zato, da
»   Jaz    sem Pavlov,« drug pa
»   Jaz    sem Apólov.«
   Jaz    sem sadil, Apólo je zalival, Bog pa
ali kakšno človeško sodišče, pa tudi    jaz    o sebi ne sodim.
sem vas namreč po evangeliju rodil    jaz   .
Sicer pa, čemú naj bi    jaz    sodil tiste, ki so zunaj?
»Vse mi je dovoljeno,« toda    jaz    se ne bom dal ničemur podvreči!
pa bi, da bi bili vsi ljudje kakor    jaz   .
da je zanje dobro, če ostanejo kakor    jaz   .
Zakonskim pa naročam - ne    jaz   , temveč Gospod - naj se žena ne loči
Drugim pravim    jaz   , ne Gospod: če ima kak brat neverno
   Jaz    pa vam bi rad prizanesel.
Mislim pa, da imam tudi    jaz    božjega Duha.
Ali samó    jaz    in Bárnaba nimava pravice, da bi opustila
   Jaz    pa se s tem nisem okoristil.
Zato    jaz    ne tečem kar na slepo, ne bojujem se,
Tako skušam tudi    jaz    v vseh rečeh ugoditi vsem, pri tem
Posnemajte mene, kakor    jaz    posnemam Kristusa!
   Jaz    sem namreč prejel od Gospoda, kar sem
   Jaz    sem namreč najmanjši izmed apostolov
kakor oni vsi sem se trudil, pa ne le    jaz   , ampak božja milost, ki je z menoj.
Naj bom torej    jaz    ali oni, takó oznanjamo in takó ste
Če pa bo primerno, da bi šel tudi    jaz   , bodo šli z menoj.
brez strahu, ker dela za Gospoda kakor    jaz   .
Kristus, ki smo ga med vami oznanili    jaz    in Silván in Timótej, ni »dà« in hkrati
Če vam    jaz    povzročam žalost, le kdo bo razveselil
razveselil mene, če ne tisti, ki mu    jaz    povzročam žalost?
namreč vi odpustite, odpuščam tudi    jaz   .
Če pa    jaz    kaj odpustim in kar odpustim, odpustim
ste Kristusovo pismo, ki sem ga pisal    jaz    in ga nisem pisal s črnilom, temveč
In    jaz    vas bom sprejel.
In    jaz    vam bom Oče in vi boste moji sinovi
   Jaz    sam, Pavel, ki sem sicer tako popustljiv,
bi se lahko ponašali z istim kakor    jaz   .
me za nespametnega, da se bom tudi    jaz    malce pohvalil.
mnogi hvalijo po človeško, se bom tudi    jaz   .
zmeraj govorim v blodnji - si upam tudi    jaz   .
   Jaz    tudi.
   Jaz    tudi.
   Jaz    tudi.
V blodnji govorim:    jaz    še bolj!
Kdo je slaboten, ne da bi bil tudi    jaz   ?
Samo v tem, da vam    jaz    nisem bil v breme.
boste zato manj ljubili, če vas pa    jaz    tako zelo ljubim?
Kristusom sem križan; ne živim več    jaz   , ampak Kristus živi v meni.
Bodite kakor    jaz   , bratje, prosim vas, ker sem jaz postal
kakor jaz, bratje, prosim vas, ker sem    jaz    postal kakor vi
Glejte,    jaz   , Pavel, vam pravim:
   Jaz    upam v Gospodu za vas, da ne boste
Če pa    jaz   , bratje, še oznanjam obrezo, zakaj
po katerem je bil svet križan zame,    jaz    pa svetu.
naj mi nihče ne povzroča nevšečnosti,    jaz    namreč nosim Jezusova znamenja v svojem
Zato    jaz   , Pavel, jetnik Kristusa Jezusa za vas,
Zatorej vas    jaz   , jetnik v Gospodu, opominjam, da živite,
videli in se razveselili in bi bil tudi    jaz    sam bolj brez skrbi.
pa ne zaupamo sami vase, čeprav bi    jaz    lahko zaupal tudi sam vase.
drug misli, da lahko zaupa vase, smem    jaz    to še bolj: obrezan sem bil osmi dan,
oznanjen vsemu stvarstvu pod nebom, in    jaz   , Pavel, sem postal njegov služabnik.
Zato smo hoteli priti k vam,    jaz   , Pavel, enkrat, celo dvakrat, a satan
Zato tudi    jaz    nisem več strpel in sem dal poizvedeti,
odrešil grešnike, med njimi pa sem prvi    jaz   .
Za to oznanilo sem bil    jaz    postavljen za glasnika in apostola
po evangeliju, za katerega sem bil    jaz    postavljen kot glasník, apostol in
   Jaz    se namreč že darujem in prišel je čas
To pišem    jaz   , Pavel, s svojo roko: poravnal bom
»   Jaz    mu bom oče in on mi bo sin.«
»Glej,    jaz    in otroci, ki mi jih je dal Bog.«
sami niso držali moje zaveze, tudi    jaz    nisem skrbel zanje, pravi Gospod.
   Jaz    bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo.
»Moje je maščevanje,    jaz    bom povrnil,« in zopet:
»Ti imaš vero in    jaz    imam dela.
Pokaži mi svojo vero brez del in    jaz    ti iz svojih del pokažem vero.
»Bodite sveti, ker sem    jaz    svet.«
Vaše starešine torej prosim    jaz   , ki sem tudi starešina in priča Kristusovega
Obstaja namreč greh, ki je za smrt; a    jaz    ne pravim, da bi kdo prosil za nekoga
otrokom, ki jih iskreno ljubim, pa ne le    jaz   , temveč vsi, ki poznajo resnico, prav
   Jaz    sem Alfa in Omega, govori Gospod Bog,
   Jaz   , Janez, vaš brat in z vami soudeležen
   Jaz    sem Prvi in Zadnji in Živi.
Tako bodo vse Cerkve spoznale, da sem    jaz    tisti, ki preiskuje obisti in srca,
Tako sem tudi    jaz    prejel oblast od svojega Očeta in dal
potrpežljivo ohranil mojo besedo, bom tudi    jaz    obvaroval tebe v uri preizkušnje, ki
   Jaz    karam in pokorim vse, ki jih ljubim:
   Jaz    sem Alfa in Omega, začetek in konec.
Kdor bo zmagal, bo to podedoval in    jaz    bom njemu Bog, on pa meni sin.
   Jaz   , Janez, sem tisti, ki je slišal in
   Jaz    sem Alfa in Omega.
   Jaz   , Jezus, sem poslal svojega angela,
   Jaz    sem korenina Davidove rodovine, bleščeča
specialne brigade Moris, medtem ko sem    jaz    poveljeval gorenjskemu pokrajinskemu
mesec 50 dni,« je rekel moj župan,    jaz    pa sem poslušal Glasbo v prostoru -
   Jaz    pa sem sam, tako strašno sam v celici.
Tudi    jaz    sem jo imel.
Moja mati je bila Tolminka, kakor sem    jaz    Tolminec.
   Jaz    ne morem več peti, v prsih me grebe,
»Da, in    jaz    sem pel, da, pel sem, da je cement
okovi oglodali moje roke, pel, pel,    jaz    tolminski študent Peter.«
»Glej sin, ako mati danes umre, moram    jaz   , ako hočemo živeti, jutri vseeno prijeti
In    jaz    sem zbežal, kajti tiste oči so vpile,
Morda sem bil    jaz    najbolj ljubezni potreben.
   Jaz    sem klečal na tleh in bil zamaknjen
   Jaz    sem se dvignil, na mrzla, gnojna usta
bratje so mi rekli, da naj pozabim,    jaz    pa ne bom pozabil.
Ampak    jaz    pišem vseeno.
O,    jaz    sem kakor otrok.
   Jaz    verujem samo še v samega sebe, verujem
- Figliolo, saj    jaz    nisem ničesar zakrivil.
-    Jaz    sem čist.
   Jaz    vem, da umira.
Ne,    jaz    ne razumem ničesar več.
   Jaz    ne vem več, kje je Bog.
Fanči,    jaz    tega ne morem razumeti.
pravim, zakaj jutri bo sveti dan in    jaz    moram še veliko napisati in še veliko
Polnoč in    jaz    stojim tu, sredi kazenske celice ...
»   Jaz    sem pribežal iz Primorja in sem ugasnil
lomi na bledem obrazu lepe Vide in    jaz    mislim na slovensko bajko in mi je
in vsi - tisoč in več -    jaz    ne morem spati.
Pesnik ne spi,    jaz    se poslavljam s Krasa.
In kakor sem    jaz    prepričan, tako je prepričan sleherni
kakor so grenke tolminske trde tepke, a    jaz    jo imam vseeno rad, še rajši, saj to
Takrat sem bil    jaz    še majhen.
Ampak, da sem mu    jaz    dala misel, prav jaz, uboga starka,
Ampak, da sem mu jaz dala misel, prav    jaz   , uboga starka, ki mi že dve leti nihče
Za njo sem že    jaz    sama velik udarec. -
- Ampak    jaz    sem že vse prodala, - je zajecljala
Če ne    jaz   , moji otroci!
Saj nič ne rečem, tudi    jaz    rad jokam, ampak počasi prihajam do
Toda    jaz    ne pojdem nikamor.
   Jaz    ne bom imel samo prazne bajte, zahteval
Kaj misliš, da    jaz    nisem nikdar pogledal dalje od tolminske
   Jaz    vem, da se je potem naglas zasmejal.
   Jaz    bom župan!"
Župan bom    jaz   !"
Bom pa    jaz    prefekt!"
Pa bodi rajši ti župan in bom    jaz    prefekt."
Prefekt bom    jaz   !" se zadere drugi.
Dobro,    jaz    sem general.
Kaj bom pa    jaz   ?"
Kadar    jaz    rečem, morajo priti boljši dnevi!"
Baba, mi krademo,    jaz    kradem?
   Jaz   , podpisani Ferletis Antonio ponižno
   Jaz    pa spadam h tistim nesrečnim ljudem,
so prilike tako nanesle, da sem tudi    jaz    stikal za cigaretnimi ogorki.
Pa    jaz    sem šibič.
   Jaz    nisem kriv, ali kdor jo je pognal,
doma, zakaj se prav tako vračaš kakor    jaz   , ki ga nimam?«
»Tudi    jaz    imam sina, ki služi pri policiji,«
Sicer pa, saj sem    jaz    tudi obupaval, v vodo pa še do današnjega
»Da, prav tako sem si bil    jaz    že zdavnaj to zamislil,«
»K maši, saj - saj -    jaz    ne verjamem v Boga.
Toda če bi bil    jaz    ostal doma, bi bil lahko naredil
Čemu bi vsi kradli, samo    jaz    ne.
»To je usoda, to so razmere in    jaz    ...«
»   Jaz    da bi šla za deklo?«
»   Jaz    nič ne vem, bo že Bog dal, da bo vse
»   Jaz   , da ne bi razumel?«
»In    jaz    bom šivala, saj sem bila dalj časa
»   Jaz    sem,« je hušnil Žef in rahlo odprl
   Jaz    pa sem zmerom pravil:
»   Jaz   ?
»   Jaz    si ga ne bašem v nos, to dobro veste,«
   Jaz    ne bom hodil ponjo, to vam rečem!«
»Grem pa    jaz   
   Jaz    pa sem bil v šoli cendrav otrok.
pa je vselej tako naneslo, da sem se    jaz    ruval s Tinko.
   Jaz    bi se še ruvala, če bi hodila v šolo.«
»   Jaz    moram tudi k mami, ker je sama doma,«
In    jaz    bom seveda priča, oziroma bom moral
Pokimal mi je in odšel,    jaz    pa sem spet položil svoje kosti na
Med drugim je tudi povedala, da    jaz    kajpak držim z beračem, ker sam nič
   Jaz    sem rekla!«
»Rekel sem    jaz   , pa mir besedi!« je pribil Fratnik.
»Ti, ali sem    jaz    tudi proletariat?«
povedati sem prišel, da sem zdaj tudi    jaz    proletariat,« je počasi povedal Venc
Prav toliko je stara ko    jaz   
In kaj se pa režite,    jaz    sem svetoven človek«, je rekel in se
Če bi bila    jaz    v njeni koži, bi se tako potuhnila,
»Ampak    jaz    jim že pokažem, po čem je mast!« je
Vsega sem samo    jaz    kriv.
   Jaz    tudi pravim, da mora!
»Sem z njim, sem z njim, da ga    jaz    česnem!«
   Jaz    pa še vrta nimam na ravnem!
»   Jaz    pa ne!« odbije Zavoglar in hiti za
Kako in kaj je zdaj z bogom, tega    jaz    po vsem tem skoraj ne vem več,« je
Oče ... naš je cepil drva,    jaz    pa sem trebila radič za večerjo, ker
   Jaz    le ne vem, zakaj londonski radio žene
Ne rečem, da se tudi    jaz    nisem bala.
»A, kaj    jaz   !
Če bi    jaz    v tvojih letih umrl, ne bi nič pametnega
videl in če bi prav nič ne povedal,    jaz    vem, kako je bilo.
   Jaz    tudi! - je odbila Barbara in mu pogledala
Če bi bil    jaz    ti, vsaj danes ne bi nosil po cestah
Zato, ker je božji dar in ker    jaz    z božjim darom ne brijem norcev!
»   Jaz    sem pa kopa, kaj?«
»Ljudje božji, kaj pa    jaz   ?
»Kaj pa    jaz   ?
   Jaz    jim bom že posvetil!
   Jaz    jim bom že postavil spomenik!«
»   Jest    za partižan ...«
A    jaz    tebe ne pustim!«
   Jaz    bom šla!« mirno, a odločno reče Tildica
»   Jaz    njega ne!« jasno reče Tildica in pogleda
»   Jaz    pa s tem pihalnikom!«
»Mu bom že    jaz    za mater! ...«
»In    jaz    gnijem v tej prekleti luknji! ...
psovke in kletvine, da sem se tudi    jaz    tresel kakor šiba na vodi.
»   Jaz    tudi,« je mračno rekel Travnikarjev
»Ti si Nemec,    jaz    pa Italijan ...«
»   Jaz    sem ga aretiral in odgnal v Tolmin
zajokala iz odkritega srca, »saj tudi    jaz    nisem pregrešna ...
»   Jaz    pa sem mislila, da bo vas vse raztrgalo.
»Le zakaj naj bi    jaz    to vedel, a?
s poštarji in podobnim drobižem se    jaz    ne ukvarjam, da me razumeš! - toda
V babje čenče se    jaz    ne spuščam.
A    jaz   :
   Jaz    pa mirno stojim in čakam, a ker ni
»   Jaz    svojo misel povem kar naravnost, kakor
   Jaz    se Modrijana ne bojim!
»Če bo šlo tako naprej, se bom tudi    jaz    priglasil za revolucijo.
»Tiho, kadar    jaz    govorim!« je zagrmel Okrogličar.
Na take malenkosti    jaz    ne morem gledati ...
»Vidiš,    jaz    sem že tak, da priznam, kar je res
   Jaz   , na primer ropotam in kričim.
»   Jaz    sem kriva! ... jaz sem kriva! ... jaz sem
»Jaz sem kriva! ...    jaz    sem kriva! ... jaz sem ga poslala v vas
»Jaz sem kriva! ... jaz sem kriva! ...    jaz    sem ga poslala v vas ...
»Pa kaj to, če sem    jaz    huda!
si rekel, ali če nisi rekel, ti bom    jaz    rekla, da je vsa tvoja dobrota samo
»   Jaz    se ga nič malce ne tresem se!« je zastokala
»   Jaz    pa zadnjič:
   Jaz    se bom tebe!«
»   Jaz    sem kriva! ...
   Jaz    sem ga poslala v vas! ...«
Tudi    jaz    sem po svoje čudak.
»O,    jaz    pa sem premišljal! ...« je vzdihnil oče
»Vidiš,    jaz    sem bil edini otrok.
   Jaz    pa sem bil prepričan, da nisem bil
se je kdo veselil nabora, sem se ga    jaz    veselil.
»Tudi    jaz    raje berem povesti kakor pesmi,« je
Vidiš, tisto sem    jaz    pisal ...
   Jaz    tega ne razumem prav dobro.
- Ali sem naposled res to    jaz    ? -
Tudi    jaz    bi pila, če bi imela tako grdega moža.
- Tudi    jaz    sem daljnoviden!
Da bi    jaz    ?! ...
Da bi    jaz    ščipal?
In    jaz    tudi.
se drugi nočejo pogovarjati s tabo,    jaz    se bom.
   Jaz    pa prav narobe: koritce jim naredim,
   Jaz    tega ne vem.
-    Jaz    tudi.
Pri okencu v čumnati sem spet slonel    jaz   , petintridesetletni človek.
- Počakaj, da ti jih    jaz    polovim, - je rekla Brika, naglo potisnila
- Tudi    jaz    nimam lepe obleke, da bi bila lahko
kaj regljala, ji kar povej, da sem te    jaz    poslal.
   Jaz    pa ... hm ... jaz sem delal ... in kadar
Jaz pa ... hm ...    jaz    sem delal ... in kadar sem sedel k njej,
Ti me imaš tako rad,    jaz    pa te nimam rada.
Vso zimo so prihajali,    jaz    pa sem vso zimo hodil s krampom v gmajno.
   Jaz    te ne bom še prodal.
-    Jaz    pojdem zdaj po apno, da pripravim belilo,
Mama je imela sive oči,    jaz    imam modre.
In    jaz    bi se rada pogovarjala samo s pametnimi
   Jaz    bi že pobegnila.
Še    jaz    se jih danes spominjam, in kar odkrito
   Jaz    se nikogar ne bojim!
- Ti jih lahko molzeš,    jaz    jih ne morem.
Pustite, bom že    jaz   .
   Jaz    ?
Čudno pa je bilo, da se    jaz   , ki sem tako od blizu videl na smrt
-    Jaz    nisem tvoj Andrejc! -
Še    jaz    sem opazil, da nista bila več tako
Kaj pa    jaz   , a?
Toda    jaz    sem dva: na cesti sem stražmojster,
-    Jaz    pa ti rečem, da boš umrl!
Prav je, da si prišel, ker zdaj bom    jaz    šel ...
začela pripravljati mrtvaški oder,    jaz    pa sem moral spet na pot.
»O tem    jaz    nič ne vem,«
Teta je odšla, a    jaz    nisem takoj vstal.
-    Jaz    sem njena teta!
Prihajal je bliže,    jaz    pa sem s pogledom iskal njegov obraz
A    jaz    se otepam.
Ana se smeje meni,    jaz    pa njej.«
   Jaz    pa lepo počakam, da pride duša za človekom,
»Tudi    jaz    bi šel.«
   Jaz    bom to opravil s petimi besedami...
Zdaj    jaz    govorim,«
   Jaz    se prav dobro spominjam...
»Tudi    jaz    grem,«
se zdajle pomikali navkreber in bi    jaz    stal pred hišo ter jih gledal.
Smrt se ga je usmilila,    jaz    se ga ne bi.
   Jaz    grem povpreeek!...
   Jaz    sem naglo pomila prag, posula dvorišče
   Jaz    pa sem obstal in čakal, da se bo Kadetka
Tudi    jaz    se bom včasih zlagal, kakor si se ti.«
   Jaz    že vem, kaj se to pravi!
»   Jaz    da se koga bojim?
»Ali sem    jaz    kriv, da ga ni?«
Nič ti ne bo pomagal, ker sem tudi    jaz    krščanska duša!«
»Če bi bil    jaz    hudič, bi že izginil!
»Kar    jaz    dobim v klešče, ne izgine!«
»Tako, zdaj bom pa    jaz    tebe!«
»   Jaz    pa z vami.
»In    jaz    sem vas zmazal!« je ponosno rekel kovač.
»   Jaz    pa sem tebe tudi položil!« je odbil
Če bi se ti šel hudiča, in če bi    jaz    tako neumno verjel, kakor ti verjameš
»   Jaz    še zmeraj ne verjamem v hudiča!« ga
»   Jaz    pravim, da bi te zmazal, če bi se ti
O,    jaz    bi mu že pokazal, hudiču pogoltnemu!«
Tudi    jaz    lahko povem samo tebi, ker nimaš jezika.
   Jaz    že kar vidim.
No, kaj misliš, da sem    jaz    rekel?
- Če bi bil    jaz    ti, bi topole posekal, mu jih pripeljal
   Jaz    pa ne bi čakal! ...«
»   Jaz    pa sem zares premislil,« je odvrnil
»In zakaj prav    jaz   ?« se je takoj uprl mlajši.
»Vidiš, zdaj pa    jaz    verjamem v sanje!
jadrnice je rezal razvalovano morje,    jaz    pa sem sedel na vrhu griča kakor na
Na‐a‐biram    ja‐az    zvonce in vsi so za
Na‐a‐biram    ja‐az    zvonce in vsi
»Tantadruj,    jaz    nisem nor, jaz sem otrok božji!«se
»Tantadruj, jaz nisem nor,    jaz    sem otrok božji!«se je uprl norček.
»Tantadruj,    jaz    bom umrl!« je norček zvišal glas.
»   Jaz    bom umrl!« je plašno zvišal glas tudi
Na‐a‐biram    ja‐az    zvonce in vsi so za
Na‐a‐biram    ja‐az    zvonce in vsi so
»Oh, saj bom    jaz    tebe, ne ti mene!« se je dobrodušno
»Tudi    jaz    bom kmalu šla navzdol, še malo po ravnem,
»Tantadruj,    jaz    tudi ne!« je žalostno vzdihnil.
Na‐a‐biram    ja‐az    zvonce in vsi so za
Na‐a‐biram    ja‐az    zvonce in vsi
Kakor da ga    jaz    nimam?
Tukaj je res poletje, toda    jaz    zdaj živim v Temniku.
Če sem    jaz    slutil že davi, lahko zdaj sluti tudi
Ti lepo peci potico,    jaz    grem pa v grmovje, ker sem se tako
do besede, vam lahko povem, da sem    jaz    njen drugi mož.«
je ozko žrelo brezdanjega prepada,    jaz    pa sedim tukaj, globoko na zemlji,
»In samo    jaz    in ... in gospod, mi in ... in samo mi
spregovoriva pet besed, jutri ne več, ker    jaz    grem!
A kaj morem    jaz    zato?
In tudi    jaz    mu grem naproti.
In tudi dobro vem, da    jaz    ne bi mogla opraviti tistega, kar si
da bi ti tega ne mogel prenesti, kar    jaz    zdaj prenašam!...
-    Ja‐ja‐jaz   ?...- je vztrepetal, a pogledal je ni.
-    Ja‐ja‐jaz    nisem kriv! - je vztrepetal Prekleta strešnica.
-    Ja‐ja‐jaz   ... - je zajecljal Prekleta strešnica,
-    Ja‐ja‐jaz    nisem kriv! - je kar nenadoma zagolčal
bi zdaj vsak tako razmišljal, kakor    jaz    razmišljam, bi nas že zdavnaj vse pokončali!
Ti greš naprej, v Robe,    jaz    pa -«
»Tudi    jaz    imam takega fantička.«
   Jaz    pa Blažič.
   Jaz   , na primer, še dobro slišim.
»Da, tako je to:    jaz    sedim v kotu, Jankec pa na pragu.
   Jaz    ne vidim več dobro...
»Tudi    jaz    grem domov!« se je oglasil Jankec.
»Tudi    jaz    bom šel,« je rekel Peter Majcen in
   Jaz    bom sirota, ko mi bo še očka umrl.«
»   Jaz    že nočem biti sirota, ko bom velik!«
- Zakaj pa    jaz    prvi? - se je uprl hripav glas.
»Tudi    jaz    bi šel,« je rekel Peter Majcen.
»In    jaz    sem ga obesil!« je zamrmral.
»   Jaz    sem kriv!...«
Za kaj takega sem    jaz    prešibak.
»In    jaz    ... jaz sem hotel o njem napisati novelo,«
»In jaz ...    jaz    sem hotel o njem napisati novelo,«
   Jaz    še danes ne bi znal natanko povedati,
»A    jaz   ...« je rekel macesen, pa ni vedel,
»   Jaz   , vaša milost.«
Tudi    jaz    sem uslužbenec.«
»   Jaz    pa sem vdovec,« je rekel Bouvard.
»   Jaz   ,« je rekel Bouvard, »sem si kdaj pa
»   Jaz    da bi prosil miloščino?« je ogorčeno
»   Jaz    pa najbolj preziram republiko!«
»Tudi    jaz    moram iti,« je hip nato rekel gospod
»   Jaz    tudi ne,« je rekel Bouvard.
»   Jaz    tudi.« -
»   Jaz    grem še dlje!« je zavpil Pécuchet.
»   Jaz    tudi.
»No, tudi    jaz    se bom pogovoril.
   Jaz    sem!«
   Jaz    sem sin vaših kraljev!
»Recite raje, da to delam    jaz   
»In mogoče sem tudi omaro razbila    jaz   
»Da,    jaz   
   Jaz    imam tako dekle doma.«
»Boste rekli, da    jaz   , avtor, nimam pravice...«
»   Jaz    da sem komunist?«
»Tudi    jaz    sem za to,« je rekel Pécuchet.
»   Jaz   ?
»   Jaz    nimam govorov in nisem časnikar, trdim
»   Jaz    tudi ne.«
»   Jaz    pa sem prišla samo zato, ker sem mislila,
Nekaj hudega se pripravlja in    jaz    bom zraven.
»   Jaz   !
»   Jaz    sem se rodil štirinajstega, oženil
»   Jaz    verjamem v fluid,« je dejal Bouvard.
   Jaz    sem volk, požrl te bom’, si predstavlja,
»   Jaz    pa trdim, da je nesmrtna!
»   Jaz    si tega ne dovolim,« je poudaril Pécuchet.
   Jaz    pa, dragi gospod, vam navajam zgodovino.
»   Jaz    tudi,« je rekel Pécuchet, kajti obšla
»Vseeno bo naredil tako, kot    jaz    hočem!«
»   Jaz    pa vas ne!«
grozno izražala: jectud je pomenilo ‘   jaz    tudi’, polpa sta govorila namesto ‘potem
da je tale naslanjač sonce in da sem    jaz    zemlja.
Tudi    jaz    bom sedla, čisto polomljena sem že.«
»   Jaz    sem bil za mater!« je ugovarjal Bouvard.
Prav tako, se mi zdi, pa tudi    jaz    sam.
Kurba si, ampak    jaz    bi tudi šel«, se je delal Cane.
»   Jaz    bom pa jokala, ko boš šel.
»Ja, komu bom pa    jaz    dajala mandarine pa bombone in grapefruite?«
satanski; kako privilegiran sem vendar    jaz   .
Bili so ponosni, pa tudi    jaz    sem bil ponosen nanje, naši narodi
   Jaz    pa s tem železom na kolesih proti Aziji,
   Jaz    bi rad več kot to.
Ampak    jaz    še ne grem domov, sem skušal biti pošten.
Niso me razumeli, pa saj    jaz    tudi ne razumem toliko stvari.
Vpili so in tekli za mano,    jaz    pa sem jim prijazno in razumevajoče
večjimi, častmi kot moj bicikel in    jaz   .
Potrebovala bi me,    jaz    pa na pot.
   Jaz    jih imam tudi, je rekel možakar in
To je že res, ampak    jaz    nisem Buda in to sploh nikoli ne bom.
   Jaz    ljubim svoj bicikel.
Ne,    jaz    hočem po izkušnje, mene zanima toliko
mu predati, ga sprejeti vase, da bom    jaz    on in on jaz.
sprejeti vase, da bom jaz on in on    jaz   .
Pa    jaz   ?
   Jaz    pa sem se jim seveda zavedno ali ne
rekoč da mi mora vrniti moj pasoš, ker    jaz    moram pač zdaj oditi, hvala lepa za
   Jaz    grem sedaj ven.
   Jaz    ne verjamem ničesar več, tako kot toliko
več, tako kot toliko mladih Kurdov ne,    jaz    verjamem v praktični materializem.
toda oni ostajajo pri svojih motorjih,    jaz    pa še naprej pri kolesu.
A    jaz    naj se grem revolucijo proti mulam
In zato moram    jaz    sedaj takole garati.
Morda    jaz    danes vidim srečo v tem, da bi se naselil,
pritegniti mojemu izvajanju, potem sem spet    jaz    vlekel po njihovo in tako naprej, da
ramah in se režal, prav imate, ampak    jaz    bom vseeno zlezel dol...
bili kot začarani od nečesa, česar    jaz    ne poznam in mi ni dostopno, kakor
pripovedovala pravljice, take, kot jih    jaz    svojemu sinu ne znam več.
je spet pripovedovala pravljico in    jaz    sem bil spet majhen, čepel sem pred
geografskih okoljih in seveda skozi to tudi    jaz    sam, moji oblaki in iluzije.
oni niso imeli dosti več uspeha kot    jaz    pri njih.
Med njimi sta bila tako kot    jaz    še dva tujca, vendar nihče ni kazal
greste vi lahko čez s konji, bom pa še    jaz    poskusil s kolesom.
Ampak    jaz    nisem kura.
skušajo voditi in manipulirati, moj    jaz    naj bi bil njihov služabnik, jaz pa
moj jaz naj bi bil njihov služabnik,    jaz    pa spet njegov, ampak jaz sem se odločil,
služabnik, jaz pa spet njegov, ampak    jaz    sem se odločil, da bom poskusil biti
V naravi ni nič gotovega in    jaz    kot človek se ne čutim njenega gospodarja.
   Jaz    pa pasulj, sem odvrnil.
umirjal, razstrupljal in postajal spet    jaz   .
3500 metrov je bilo vse skladno, samo    jaz    sem ga biksal naokoli odvezan in lačen.
poslikali toliko filmov, kot sem jih    jaz    v svoji finančni omejenosti v vsem
lovile v objektiv, ne pa, kot običajno,    jaz    njih, pogosto v smrtnem strahu, da
Kaj pa mi,    jaz   , moji prijatelji, njihove ženske...?
Ampak    jaz    imam sedaj novo izkušnjo in novo -
Čudovit in popoln sem tudi    jaz   , evo, tole mesto v mojem duhu je tipka,
vitalnosti, to je središče mene, to sem pravi    jaz   , to je center vesolja in vsega, vse
In tudi    jaz    jo.
narave z manj denarja, vendar sem bil    jaz    spet med najbolj skromnimi.
mene, kot moje meso in kri, ki ga moram    jaz   , njegov oče, ščititi pred volkovi,
ponudil svojo kri, kar pijte banda,    jaz    to lahko vzdržim, saj imam telesne
begunci ne potrebujejo toliko, kot    jaz    njih, saj so se v tolikih letih izven
z nekom, da živijo tudi za nekoga,    jaz    pa sem kot potepuški pes, ki ga vsak
   Jaz    pa sem ves napet iskal, kje je finta,
   Jaz    ne morem verjeti v nekaj, kar ni dokazljivo
In da sem ga tudi    jaz    sedaj deležen.
   Jaz    Indije ne razumem, trudim se, pa ne
je z dvignjeno glavo odšel za njimi,    jaz    pa sem se spet spomnil na morje.
Vsi molijo, samo    jaz    sem sam!
Za Omota, okoli obrnjen    jaz    - Tomo, pravzaprav pozitivni aspekt
valovih istih trobent tovornjakov kot    jaz    ( to naju je zbližalo kot tovariša),
očali in boljšim znanjem angleščine kot    jaz   .
Bili so namreč bolj beli kot    jaz    - sami indijski albini.
prav tako v odnosu do družbe nasploh:    jaz    živim v svojih predstavah, in prepričanjih,
Kdo sem    jaz   ?
   Jaz    ne potrebujem takih simbolov, bolje
Oni bedniki in tudi    jaz    bednik, vsi skupaj nismo bili več takšni
privoščijo tak luksuz, medtem ko si ga    jaz    ne morem, ker si ne smem dovoliti te
ne smem dovoliti te svobode, kajti    jaz    moram ubogati programe v sebi.
hvaležen, da me ne pretepajo, tako kot sem    jaz    tistih šestintrideset.
Zadrže se veliko bolj kot    jaz    sam.
kar naprej plesali in se veselili,    jaz    pa sem moral brez ustavljanja skozi,
   Jaz    takrat tega očitno nisem vedel.
spremljal, je sprejemal in blagoslavljal,    jaz    pa sem prevzemal naprej in trpal v
zakrivljeno palico v roki’ in Kekčevo ‘   Jaz    pa pojdem in zasejem dobro voljo pri
kaj preberi, potem pridi, pa ti bom    jaz    razložil neke detajle!
   Jaz    sem duh.
   Jaz    nisem samo telo, zavest, občutki, moje
   Jaz    sem tisto znotraj, ne tisto zunaj.
dobro, kako se počutim in kaj bi rad,    jaz    pa sem samo prikimaval in odkimaval,
Ma kaki,    jaz    sem menih, nobene coprnice nočem!
Bicikel s prazno prvo dušo in    jaz    z zvitim desnim kolenom.
   Jaz    pravzaprav sploh ne kadim, ampak tak
   Jaz    se matram in matram, rinem ta hudičev
postaji je bil najprej siten še bolj kot    jaz   .
   Jaz    tudi ne, se je zadrl fant nazaj.
Ampak    jaz    bi rad videl.
   Jaz    pa že vidim, se je zarežal.
Z magijo se ukvarja on,    jaz    predpisujem tablete in dajem injekcije.
Osvobodilo se je, ves svet in    jaz    v njem sva se osvobodila.
videl nikogar nagega hoditi okoli -    jaz    pa sem ga zato poslal nazaj na drevo.
Ves svet in    jaz    v njem vse se mi je predstavilo na
dosti bolje kot ga sproti ustvarjam    jaz    ali lokalni britof.
   Jaz    sem bil prav tak, razlikovala sva se
čez čas postajale še bolj gospodične,    jaz    pa še večji barbar.
razen Gail, ki je bila še hujša kot    jaz    sam, tako sem lahko sebe videl v njej.
In    jaz    sem bil drugačen.
   Jaz    sem lahko mislil samo na eno stvar,
Gail in Lani, in če sploh obstajam    jaz    sam.
Kdo sem    jaz   ?
Prosim, reši tega malega duha, naj živi,    jaz    ga imam že rada, je jokala in jaz z
živi, jaz ga imam že rada, je jokala in    jaz    z njo, ko sem predlagal splav.
Tudi    jaz    želim tebe bolj kot katerokoli stvar
svetu, sem tarnal, vendar ni pogojev,    jaz    nimam ne tebe ne avtomobila, vsaj ti
Kaj zaboga storiti,    jaz    jo ljubim, to je strahotna povezanost,
Tomo,    jaz    te potrebujem bolj, je zajokala.
odzibal proti severnim tropskim plažam,    jaz    pa sem se s kolesom in vso popotno
Koliko lažje bi bilo, če bi bil tudi    jaz    sposoben tega.
sedaj v precej drugačnem svetu kot    jaz   , spremenijo prepričanje, da jim bo
bodo spremenili prepričanje, če ga še    jaz   , ki dobro vem, da ga bo treba, ne znam
Pogled na ljubi obrazek, ki sem mu    jaz    oče, so zameglile solze.
me ni zares razumela in seveda tudi    jaz    ne nje.
   Jaz    sem se najbolj postavil s sadno solato
Vi meni mir,    jaz    pa vam kos sira na teden, vmes pa vsako
Gail je to prenašala precej bolje kot    jaz   .
ženska je bivala bliže stvarnosti kot    jaz   .
In tega sem se    jaz    sedaj učil od nje.
   Jaz    sem vendar človek.
samo žitarice, vsi zgledajo dobro,    jaz   , ki jem vse od kraja, pa tudi nisem
mi verjetno ni samo zdelo, tako kot    jaz   , se je tudi ona spreminjala.
Medtem ko sem    jaz    začel v Cairnsu kot težak na visokih
Kolega je kot opica zlezel gor,    jaz    pa sem pobiral po tleh.
Ampak    jaz    sem obljubil, da se vrnem v Slovenijo.
Ja,    jaz    sem bog.
vladal ves čas tak hrup, da sem se    jaz    še najmanj slišal.
   Jaz    sem namreč zaščitnik, rajši dajalec
zaščitnik, rajši dajalec kot jemalec,    jaz    sem prej ljubezen kot sovraštvo, sovražiti
morjih, bodo svobodni bolj, kot bom    jaz    kdajkoli, za finance pa bo poskrbela
   Jaz    pa, jaz moram domov v Slovenijo.
Jaz pa,    jaz    moram domov v Slovenijo.
Tega programa nočem spreminjati    jaz    sam.
   Jaz    sem tisti, ki se je spravil v vse te
   Jaz    sem svoboda.
   Jaz    sem ljubezen.
   Jaz    sem srečen.
   Jaz    sem nekdo, ki je deležen vsega najboljšega,
nekdo, ki je deležen vsega najboljšega,    jaz    se imam rad, jaz lahko postanem vse,
vsega najboljšega, jaz se imam rad,    jaz    lahko postanem vse, kar želim.
toliko si me naučila, verjetno tudi    jaz    tebe nekaj.
sva namreč prvič na tej poti, ti in    jaz   .
   Jaz    sem Janez, prišel sem na obisk h gospodu
   Jaz    pa sem Angel, po domače Anželo...
se zdravniku, psihiatru, duhovniku...    jaz    pa nisem eden od teh.
Kajti    jaz    se o filozofiji najrajši pogovarjam
Do Sežane te lahko popeljem    jaz   , ali pa Marija, s tem nočnim vlakom
Morda se nisva prav razumela,    jaz    namreč...
je, da boš od njih kaj odnesel... in    jaz    tudi.
tvojo bolezen, ki ti ga lahko ponudim    jaz   , je spoznanje.
Harrisa Ko jagenjčki umolknejo- sem    jaz    tako nazaj s časom, da me pretrese
A tudi    jaz    imam svoj predlog: ker sem Goethejev
najinem pogovoru zastopaš Wertherja,    jaz    pa, recimo - Descartesa.
Predlagam, da se    jaz    vživim v Kartezija, kot mu lepo pravimo
ugaja, potem pa vedno bolj viham čelo...    jaz   , Kartezij, namreč mislim...
budnosti in sna, kako naj ju potem    jaz   ... ali nesrečni Werther?
”Tedaj ni dvoma, da tudi    jaz    sem, če me [varljivec] že slepi.
   Jaz    sem, jaz bivam', kolikorkrat ga že
Jaz sem,    jaz    bivam', kolikorkrat ga že izrečem ali
samega, četudi nedvomno nujnega stavka »   Jaz    sem, jaz bivam« možno dokazati Boga
četudi nedvomno nujnega stavka »Jaz sem,    jaz    bivam« možno dokazati Boga in nanj
kot sva prej prebrala, da je stavek ”   Jaz    sem, jaz bivam“, vselej ko ga izrečem
prej prebrala, da je stavek ”Jaz sem,    jaz    bivam“, vselej ko ga izrečem ali zasnujem
Po drugi strani pa stavek '   jaz    sem' ('jaz bivam') sam po sebi ni logično
drugi strani pa stavek 'jaz sem' ('   jaz    bivam') sam po sebi ni logično resničen.
eksistenčna sámopreverljivost tistega '   jaz    sem'. [...] beseda cogito služi kot
po katerem lahko rečemo, da stavek '   jaz    bivam' verificira sam sebe.“ [prav
jaza, ki je evidenten v intuiciji ”   Jaz    sem, jaz bivam“, je v Kartezijevih
je evidenten v intuiciji ”Jaz sem,    jaz    bivam“, je v Kartezijevih meditacijah
mi v življenju zgodi, sem tu vedno    jaz    sam, ki se mu to in to dogaja, in
zgubim življenja, še vedno sem (”   Jaz    sem, jaz bivam“) - po smrti pa je morda
življenja, še vedno sem (”Jaz sem,    jaz    bivam“) - po smrti pa je morda vseeno,
Bodi svoj, in    jaz    bom tvoja!“
   Jaz    čutim, da vam moram povedati kaj več
prestrašena spraševala, kaj se dogaja z mano,    jaz    pa sem molčal in si v mislih dopovedoval:
A tudi, če je njegov, bi ga bil    jaz    pripravljen sprejeti - če bi le hotela
sme ljubiti nekdo drug, ko jo vendar    jaz    čisto sam tako iskreno, tako srčno
niti tolažba duhov, ki so podobno kot    jaz    zablodili v labirintih srca, me ne
   Jaz    pa sem bil z Barbaro poročen petnajst
hčerko na nočni vlak... če ne, te zapeljem    jaz   ...
   Jaz    sem. ...
Sicer bi ga    jaz   , ampak če že greš...
Medtem bom    jaz    še malce zakuril...
Kaj pa    jaz   ?
   Jaz    pa mislim, da neka tretja možnost vedno
In    jaz    sem se takrat v grozi prebudil.
Ona bi ostala ona in    jaz    bi ostal jaz.
Ona bi ostala ona in jaz bi ostal    jaz   .
   Jaz    pa vem, da se z objemom šele začenja
Ko sem se    jaz    v vaših letih vozila vsak teden iz
Marija ga verjetno ni brala,    jaz    pa že pred leti, kot del Kierkegaardove
vse to je slišati zelo zanimivo, toda    jaz    še vedno ne vem, za kaj pravzaprav
   Jaz    sem estet, erotik, ki je doumel bit
nesrečno zaljubljeni: tudi Bruno in    jaz   , zdaj je morda nesrečno zaljubljena
   Jaz    pa mislim, da Hegel ni v ničemer razvrednotil
   Jaz    pa bi pripomnila, če dovolita, da Hegel
Tudi    jaz    bi do večerje ostal zunaj.
Ponavadi me pokliče, ali pa jo    jaz   .
ona se je strinjala s Kierkegaardom,    jaz    pa sem trdil, da je vsako srečanje
srečaš, s kom živiš, koga ljubiš... čeprav    jaz    nisem tako mislil... čakaj, Janez, da
Tudi    jaz    mislim, da v resnični ljubezni ni naključij!
O, da bi    jaz    imel dovolj moči, da bi se tako spominjal
Pa    jaz    vem... no, in zdaj ti povem, kaj je tisti
vrnem vse do sebe, hočem ga doumeti in    jaz    sam sem tisto, kar doumem“ [prav tam,
zapisal: ponekod še bolje, kot sem    jaz    povedal... kar tako nadaljuj, če boš
Poleg tega    jaz    nisem noben Faust, vi pa, upam, tudi
Potem te bom pa    jaz    vprašal: katera je bistvena razlika
   Jaz    sem prepričan, da je filozofsko spoznanje
To že, ampak    jaz    se sprašujem, ali so nas takšne filozofske
   Jaz    potrebujem lestev razuma, ti pa verjetno
”Očitno je, da    jaz    kot filozofsko začenjajoči, ustrezno
pokazati tole: ni le gola identiteta tega '   jaz    sem' absolutno brezdvomni obstoj transcendentalnega
hotel reči s svojim znanim stavkom ”   jaz    mislim mišljeno“, ego cogito cogitatum:
Na to    jaz    še nisem pomislil...
smislu svet evidentno obstaja - potem    jaz    kot ”središče“ svetne zavesti bodisi
Karteziju, ali pa, v skrajnem primeru -    jaz    sploh ne obstajam, niti v svetu niti
Povej: kdo je zdaj zate resničnejši -    jaz    ali Draga?
tudi    jaz    sem ena od njih, leteča k zenici teme,
   Jaz    pa kresnica?
bo, saj vse se povrne, le če se vrnem    jaz    sam, če poletim naprej, globlje, vse
In zenica temè - to sem    jaz   : vse misli izvirajo iz mene in spet
letih ne pozna toliko kot pri ženskah:    jaz    pa sem dvakrat starejša od tiste gole
   Jaz    grem včasih, za praznike.
   Jaz    pa nikoli, čeprav si kdaj zaželim.
Tudi    jaz    občutim to srečo!
Cecilija študira glasbo,    jaz    pa sem popoln amater...
   Jaz    imam knjigo Oko duha tu, v torbi!
Z vso resnostjo mislim:    jaz    sem brez glave.“ [Harding, 32]
Seveda - vendar    jaz    v tem ne vidim glavnega problema Hardingove
Gospoda,    jaz    grem malo na sprehod.
Tudi    jaz    jih ne razumem... četudi morda drži,
za njeno ohranjanje: po čem ostajam    jaz    v svojem življenju ali morda celo po
zavesti pretrga na primer med spanjem,    jaz    pa vendarle ostajam ista oseba) -,
- in odgovoril si je nekako takole:    jaz    bi bil (ista oseba kot) Sokrat, če
življenjske preteklosti ali kakor se    jaz    spominjam svoje lastne. (
poljubnim prihodnjim časom - bom [takrat]    jaz    bodisi še obstajal bodisi ne bom več
Formalno gledano so možnosti tri: (1)    jaz    ne bi preživel, (2) jaz bi preživel
možnosti tri: (1) jaz ne bi preživel, (2)    jaz    bi preživel kot eden od dveh ljudi,
preživel kot eden od dveh ljudi, (3)    jaz    bi preživel kot oba človeka.
   Jaz    pa vem, kakšen je rezultat takšnega
Logika nadalje vpraša: torej    jaz    ni noben od njiju?
”Vprašanje 'Ali bom    jaz    preživel?' se nam zdi ekvivalentno
živa neka oseba, ki je ista oseba kot    jaz   ?'“
možganov, pri katerem se moja zavest, moj    jaz    ali, če hočeš, moja oseba razcepi,
   Jaz    torej preživim v mnoštvu jazov...?
”Če    jaz    rečem, 'To ne bom jaz, ampak eden od
”Če jaz rečem, 'To ne bom    jaz   , ampak eden od mojih prihodnjih jazov
prihodnjih jazov <future selves>,' s tem    jaz    ne menim, da bom jaz ta prihodnji jaz
selves>,' s tem jaz ne menim, da bom    jaz    ta prihodnji jaz <I do not imply that
poznejših jazov <later selves> in    jaz    sem eden od njegovih prejšnjih jazov
Še vedno namreč    jaz    govorim o svojih mnogih jazih...
Janez in    jaz   ... čakanje na Marijo - nekoč že zgodilo?
”kvazispomini“ (quasi-memories):    jaz    se ”kvazispominjam“ nekega preteklega
spominskega izkustva, da sem prav    jaz    imel to doživetje... in če dobro premisliš,
če jih prestavim v svoje misli, da    jaz    v nekem smislu vendar sem, saj ostajam
se bržkone ne bi strinjal s tem, da    jaz    obstaja(m) v smislu osebe.
filozofov - Kartezij je učil, da sem    jaz   , ego cogito, "misleča stvar", res cogitans,
Kierkegaard je bil prepričan, da sem    jaz    posamičnik, neponovljiva in neulovljiva
budisti pravijo, da jaza sploh ni, da je    jaz    le naša iluzija, zgolj sen, iz katerega
   Jaz    sem, prav tisti, ki vem tudi to, česar
Janez. ...in kdo sem    jaz   ?
   Jaz   ? ...
   Jaz    še nikoli nisem tako gledal sveta...
Janez, saj sam veš, da    jaz    ne bi bila prava žena zate...
Ker    jaz    mislim podobno.
Zdaj pa vas    jaz    komaj dohajam, mojster.
Česa se spominja Draga zdaj, ko se    jaz    spominjam tistega najinega večera v
renesančnih slikarjev - ob njej sem tudi    jaz    pomislil, da upodobljeni Platonopolis
Bi rad, da grem    jaz    na stolček?
Mojster,    jaz    grem tja.
Tudi    jaz    sem kot dekle sanjarila, da se bom
bilo pametno... pa ne bodi žalosten,    jaz    sem tvoja prijateljica in... morda... -
Toda takrat bi moral vztrajati    jaz   , moral bi jo peljati naravnost na magistrat...
   Jaz    pa bi pričakoval, da so najstarejše
Pa sem    jaz    kristjan?
Tudi    jaz    ne, tako majhen je.
skrita v tisti dvojici... pravzaprav bolj    jaz    kot ti, saj ti še vidiš odprto nebo...
   Jaz    pa nisem prepričan, da sta čas in prostor
Glej,    jaz    pa sem šele zdaj opazil, da se že nekaj
proti levi; na levi se znajde le, če    jaz   , Bruno Vran, ki sem v primerjavi z
zgražale prav nad to ničvredno knjižico,    jaz    Kanta osebno ne poznam.
Tudi    jaz    bi šel zdaj počivat, saj vidim, da
Skoraj bi pozabil... tokrat sem tudi    jaz    nekaj prinesel, dve knjigi iz zbirke
Iskanje izgubljenega časa, me je zamikalo, da bi tudi    jaz    bolje spoznal to delo.
Vidiš, ti si mladenič,    jaz    sem že skoraj mimo svojih zrelih let...
Začneš ti, nadaljujem    jaz   , prav?
Tudi    jaz    Hegla zelo težko berem, vem pa, da
To razumem, saj si tudi    jaz    na osebni ravni prizadevam, da bi moje
   Jaz    se nanje bolj malo spoznam, svojega
razumem, je torej transcendentalni    jaz   , ki je pri Husserlu nosilec najvišje
midva vsak v svoji vesoljski ladji,    jaz    v ladji S, ti v ladji S'.
S' mimo moje ladje S, od koder    jaz    skozi okno opazujem tvoj poskus...
Vidim tvoj poskus in tudi    jaz    imam v svoji ladji S zelo natančno
v odnosu do mene in moje ladje S,    jaz    vidim tvoj laserski žarek rahlo poševno,
nenavadnega, kajti ti v ladji S' in    jaz    v ladji S bi uskladila razlagi tvojega
tvojega poskusa z laserjem tako, da bi    jaz    opaženo daljšo pot žarka pripisal pač
svetlobna hitrost enaka - vendar pa    jaz    vidim, da žarek potuje po daljši, rahlo
traja na primer eno nanosekundo, pa    jaz    za isti odboj izmerim nekaj več časa
Tudi    jaz    bi rad kaj zvedel o raztezanju časa.
Še    jaz    vem, da po tej enačbi iz ščepca materije
vem, kako bi bilo treba to zapisati,    jaz    nisem fizik...
   Jaz    bolj malo poznam internet...
   Jaz    pa sem nasprotno mislil, da angelska
Mar nisem tudi    jaz    tako rekel?
   Jaz    v tem ne vidim nobenega protislovja.
Priznati moram, da tudi    jaz    ne, vendar tisti analitični filozofi,
Verjetno imaš prav...    jaz    bi dodal, da to tudi večnost ni, saj
   Jaz    - izginil?
Tudi    jaz    bi rad kaj zvedel o krožnem času.
Ah, tako...    jaz    pa sem upal, da te bodo okrepile.
   Jaz    sem tu in vesel bom, če spet prideš...
Kako naj se    jaz   , vajenec, borim z vami, mojstrom?
Janez, prav toliko pomagaš meni kot    jaz    tebi.
   Jaz    pa ne verjamem v horoskop, čeprav me
Saj ne znam,    jaz    nimam nobene intuicije.
Ker meni ni treba ugibati,    jaz    to vem.
Ne, niste mi povedali, ampak    jaz    vem tudi tisto, česar ne vem, da vem.
poskusi uganiti Anželovo znamenje,    jaz    namreč vem zanj.
   Jaz    vem, da veš.
Tudi ti veš, da    jaz    vem, da ti veš.
vaju ne bom motila... čeprav bi tudi    jaz    rada vedela kaj več o tem človeku.
   Jaz    sem za!
   Jaz    imam še enega, prinesel sem ga s seboj.
Janez in    jaz    bova imela en izvod, vidva z Anželom
   Jaz    bi bil rad Frakastorij!
No, prav, naj bo,    jaz    sem Burkij.
Tudi    jaz    bi rad nekaj vprašal v zvezi s tem,
Medtem pa    jaz    prinesem iz knjižnice Lukrecija.
Tudi    jaz    sem včasih živel v mestu.
Že davno... in tudi    jaz    sem bil nekoč študent.
povedal kdaj drugič... nikar se me ne boj,    jaz    vsakomur pomagam, tudi tebi, na svoj
Odlično, Janez, tudi    jaz    ne bi znal povedati bolje!
Da, na to sem pomislil tudi    jaz   , ko sem bral Giordana Bruna...
Ko sem    jaz    študiral, je bil Bruno še na indeksu.
Tudi    jaz    tako mislim.
preostali del tetraloga, potem bom    jaz    morala iti...
Smem    jaz   ?
Hja, pa grem tudi    jaz    še malo k svojim...
tudi sebe, čimbolj neposredno: kaj    jaz    sam mislim o tem in tem, potem ko
   Jaz    bi rekel, da je bil panteist... ali vsaj
nas, ki smo tu, tostran temè: ti,    jaz   , Marija, Anželo...
Janez... zdaj razumeš in veš, enako kot    jaz   .
Morda... ne vem več... morda pa sem jih    jaz    slišal od Anžela ali od koga drugega,
   Jaz    o tem nisem povsem prepričan.
in tudi    jaz    jo zdaj prvič podrobneje berem.
cerkve razlagajo v zvezi s Kristusom,    jaz    ne zatrjujem niti ne zanikujem, kajti
stvarnika nebes in zemlje, verujem tudi    jaz   , čeprav me moji prijatelji kristjani
tudi Spinoza je (gotovo močneje kot    jaz   ) veroval v enega Boga, Očeta vsemogočnega,
   Jaz    pišem o njej, in glej, ona se prikaže
premlad, naj si kar sam najde svojo vero...    jaz    pa moram zanj pripraviti kaj drugega...
Fant je očitno naklonjen krščanstvu in    jaz    mu tega ne smem vzeti, čeprav se je
sveta, ni več; narava zapre naročje, in    jaz    stojim pred njo kakor kak tujec in
Tudi    jaz    tako mislim: lepota je višja od znanja.
Rastlinam govori, tudi    jaz    sem bil nekoč kakor ve!
povedala, Marija... ampak, če dovoliš, bi    jaz    k temu dodal še nekaj:
Res, upam, da nisem samo    jaz    krivičen do Schellinga...
Bruno, sem tudi    jaz    panteistka?
”Nisem    jaz    tisti, ki vem, temveč je sámo Vse
Zdaj vaju bom zbrano poslušala, tudi    jaz    bi rada vedela, kaj je bistvo Schellingove
Tudi    jaz    sem se potrudila z Divjim tulipanom,
Svobodo pravolje tudi    jaz    razumem kot možnost odločitve bodisi
Da, to se sprašujem tudi    jaz    in v tem je res nekakšen paradoks.
Žal tudi    jaz    ne, Marija, domnevam pa, da je imel
božanstva samega, ki lahko o sebi reče:    jaz    sem alfa in omega, začetek in konec.“
   Jaz    pa se vrnem k vodnjaku: ptica modrosti
Lepo povedano, ampak    jaz    bi želel te misli tudi razumeti...
In    jaz    sem tu z njima, da bi naslikala Potrjujočo voljo,
Da, tudi    jaz    se o tem sprašujem in tudi jaz ne poznam
tudi jaz se o tem sprašujem in tudi    jaz    ne poznam odgovora na to vprašanje,
skrbi, duša draga: če iščeš mene -    jaz    te čakam!
drugačen (pa ni) - na primer: nocoj bi    jaz    lahko bil doma na Krasu (pa nisem).
   Jaz    pravim, da obstajajo.
pogosto sklicujejo tudi krščanski teisti,    jaz    pa sem za nocoj rajši izbral odlomek
   Jaz    pravzaprav ne razumem, zakaj je med
intervalov vseh teoretičnih možnosti, vendar    jaz    v tem ne vidim kakega posebnega razloga
Ona je bila še študentka,    jaz    podiplomec... in sprva ji še ni bilo
Jeanom, pa seveda z malim Mihcem... toda    jaz    sem ji, kot sama pravi, edini prijatelj...
Kako naj ti    jaz    rečem, da ne hodi?
   Jaz    bi vsekakor rad videl, da prideš čim
prihodnji jaz... in seveda tudi obratno:    jaz    sam kot eden izmed njihovih jazov.
Nikoli še nisva bila skupaj v Firencah;    jaz    sem, saj veš, tam večkrat s šolo, kaj
   Jaz    upam, da ste zadovoljni z odločitvijo
   Jaz    sam ne tolmačim tega zakona.
   Jaz    sem prepričan, da bo ta model ostal
   Jaz    jih ne bi ponavljal.
Tukaj je potrebno, vsaj    jaz    tako razumem, da bo veljavnost te določbe
   Jaz    mislim, da je potrebno eno bolj utemeljeno
   Jaz    mislim, da bi morali drugače te stvari
   Jaz    mislim, da glede na to, da ima gospod
   Jaz    pa s tem, o čemer sedaj govorim, da
   Jaz    ne verjamem v splošno subvencijo.
   Jaz    bi najprej želel informacijo zakonodajno‐pravne
DR. MIHA BREJC: Ali lahko    jaz    samo proceduralno, gospod podpredsednik,
dovolite, gospod predsedujoči, bi se    jaz    pri tem skliceval na 66. člen, peti
   Jaz    si smem dovoliti mogoče predlog, da
   Jaz    bom pozval zakonodajno‐pravno službo,
   Jaz    mislim, da take svobode pa tudi predsedujoči
   Jaz    sem mu dal besedo zato, da bi že v
DUŠAN VUČKO:    Jaz    bi samo proceduralno.
Zaradi tega bom    jaz    še vedno lahko svoje povedal, tisto,
   Jaz    bi prosil, predsedujoči, da v tem primeru
   Jaz    upam, da smo to začetno težavo prešli,
   Jaz    bom v tem času še enkrat poskušal predstaviti
torej temu na besede težko verjeti in    jaz    sem tudi eden tistih poslancev, ki
   Jaz    mislim, da je ministrstvo za okolje
   Jaz    mislim, da je to tudi velika naravna
   Jaz    mislim, da to izhodišče za območje,
   Jaz    mislim, da o tem tudi ni pretirane
zatrjevali, da je zakon brezmadežen, bom    jaz    povedal, da nima mogoče v sebi nekih
   Jaz    mislim, da ga boste morali do druge
   Jaz    mislim, da je pri obravnavi nekega
Verjamem, da ste bili vsi vi, tako kot    jaz    in pa moji poslanski kolegi iz Slovenske nacionalne stranke
   Jaz    bi opozorila samo še na eno zadevo,
v to vgrajen, potem rečem vnaprej,    jaz    sem sam pripravljen glasovati za tak
   Jaz    tega še nisem slišal, pa že kar nekaj
V kakšni obliki hotela, to,    jaz    ne vem, kaj bo.
   Jaz    si je ne predstavljam.
Ampak, oprostite iz Komarče, ko bom    jaz    gledal Bohinj nazaj dol, bom videl
   Jaz    sem bil vesel, ko so po volitvah preteklega
/Ugovor iz klopi: "Ampak    jaz    jih nimam!"/
prosil, da mi pokažete, kje to piše, ker    jaz    nisem našel.
   Jaz    sem se osebno pogovarjal z ljudmi,
pogovarjal z ljudmi, ki o tem več vedo kot    jaz   .
   Jaz    vsaj poznam prostorske ureditvene pogoje
gospod Anton Anderlič, Janez Podobnik in    jaz   , pripravili vložiti zakon.
Saj    jaz    vas najdem.
JOŽEF JEROVŠEK:    Jaz    se držim, gospa.
Tudi    jaz    pozdravljam gospo županjo!
Torej,    jaz    bi povsod, kjerkoli se govori in omenja
Če vam to pravim    jaz   , ki živim v Mariboru, kjer ni bolj
Tudi    jaz    bom glasoval proti temu zakonu.
   Jaz    sem lena gospa, ki ima rada filme in
fovšiji, na primer sosedski - tako    jaz    Hrvatom zelo zavidam Glembaje, mislim
Dogodki, ki se jim zdijo pomembni,    jaz    pa ne vidim dogodkov, še manj Dogodkov,
mora napolniti z dogodki, kakor moram    jaz    za vsakdanji kruh polniti formularje
je zbolelo in umrlo, seveda pa tudi    jaz    ne morem govoriti o imenih in številkah.
Možnost je,    jaz    pa nisem strokovnjakinja, da bi to
   Jaz    sem odločno proti temu.
gledati, kako se študenti razvijajo,    jaz    pa jih ob tem lahko spremljam in vodim.
Da,    jaz    grem proti »neki gori«.
Corigliano jo je uglasbil,    jaz    pa sem jo na koncertu prenesla na občinstvo.
Da    jaz    lahko ljubim, že to je energija!
Tega ni čutil,    jaz    pa sem.
vsi so bili odprti tako kot sem sedaj    jaz   .
mrežasto ograjo kasarne, sem bil tudi    jaz   .
»Prav,    jaz    bom pa še naprej skrbel za nadškofov
»   Jaz    bi rad skrbel za parlament.
vprašujejo, ali sem tisto, kar prebiram, res    jaz    napisal.
   Jaz    ponovno slišim, da je en del sveta
   Jaz    sem demokrat in verjamem, da se človeštvo
   Jaz    sem se še v mladih letih odločil, da
   Jaz    tega, da sem kot Afričan večino svojega
   Jaz    sem črnec, ki je veliko bral in veliko
bral in veliko napisal, vendar tudi    jaz    nosim ta pečat.
proti večjemu gospodu, proti Bogu;    jaz    sem bil tisti, ki ga nisem usmrtil,
prišel človek, ki bo čutil enako kot    jaz   , in ta bo uničil moj zid, kot sem jaz
jaz, in ta bo uničil moj zid, kot sem    jaz    uničil knjige, in bo zbrisal moj spomin,