Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOP6 (467)


ničesar razen praznine papirja pred    seboj   , srbenja nad gležnjem, bučanja glasbe
poskušal splavati proč s helikopterjem za    sabo   .
mišljenja, ki se je zdelo, da ga nosi s    seboj   .
svoje sovraštvo na temnolaso dekle za    seboj   .
vrgla naprej čez naslanjalo stola pred    seboj   .
govori, obdržati kot skrivnost med    seboj    in telekranom.
stal z zapestji, prekrižanimi pred    seboj   , kot bi jih bil vajen imeti zvezane
ekscentričnost, kot bi govoril sam s    seboj   .
krčni tvor se je zacelil in pustil za    seboj    le rjav madež na koži nad gležnjem,
postopoma krepijo ter celo zapuščajo za    seboj    nekaj sledi, tako da bo nova generacija
Martin odšel in tiho zaprl vrata za    seboj   .
»Ali nosite s    seboj    na delo aktovko?«
vso kri in sokrvico ter zapustila za    seboj    le krhki splet živcev, kosti in kože.
pa so nevarnosti, ki jih prinašajo s    seboj    stroji, še vedno tu.
Imela sta tri ali štiri ure pred    seboj   .
tako, kot bi ne bil v zvezi s kožo pod    seboj   .
Slika je padla na tla in odkrila za    seboj    telekran.
z drugimi in predvsem govoriti med    seboj   .
iztisnili iz tebe in te nato napolnili s    seboj   
ohraniti zase, skriti tudi pred samim    seboj   .
soncu, in z oboroženim stražnikom za    seboj   .
Izbojeval je bitko nad samim    seboj   .
dosledno ravnanje, nato pa ga spre s samim    seboj    in z vsakim nasprotnikom, tudi pravičnim.
ker živi v sporu in neslogi s samim    seboj   , in potem ga spremeni v sovražnika
pravičnosti, ki jim preprečuje, da bi s    sabo    ravnali prav tako krivično kakor s
odpravi prazen na pot, ne da bi imel s    sabo    to, kar potrebujejo ljudje, pri katerih
lahko v besedi in dejanju počnejo med    sabo    in zoper druge; prav tako se ne smejo
enega jamb, drugega trohej ter med    seboj    prilagodil dolžine in kračine.
uporabljati neposredno ogenj kakor nositi s    sabo    kuhinjsko posodo.«
govorimo o preudarnosti in premoči nad    sabo    tam, kjer boljši del vlada nad slabšim.«
vstran, nekaj časa se je bojeval s samim    seboj    in si zakrival obraz, nato pa ga je
sebe, ureja dušo, ustvarja med njo in    sabo    prijateljstvo ter uglaša v harmoničnem
bi ostal sam, temveč bi potegnil za    sabo    tudi prijatelje; in povrhu gre za stvari,
ti se ne smejo, kakor sem rekel, med    sabo    spolno družiti.
»In kako se imenujejo vladarji med    sabo   
si, kolikor je le mogoče, delijo med    seboj    žalost in veselje.
državljani prepirali z njimi ali med    seboj   
»Na vojsko bodo šli skupaj in vzeli s    sabo    odrasle otroke, da spoznajo iz izkušenj
nenevarne vojne pohode naj vzamejo otroke s    sabo   , na nevarne pa ne.«
naučijo jahati, kot gledalce voditi s    sabo   , ne na drznih bojnih konjih, temveč
barbarom in se vzdrževali bojev med    sabo   
sovražnik že pobegnil in pustil za    sabo    samo to, s čimer se je boril?
jim samo, da vzamejo letno žetev s    sabo   .
se namreč dobro poznajo in so si med    seboj    bratje, očetje in sinovi.
sliši, jo odplavita in potegneta za    seboj   .
»Ko imajo za    sabo    čas obveznih telesnih vaj; med temi
kakor utež na tehtnici potegnejo vse za    sabo   
se poravnajo: zemljo in hiše si med    sabo    razdelijo kot zasebno lastnino, svobodne
opazi, da se nenehoma ukvarja s samim    seboj   , nje pa niti posebno ne spoštuje niti
lahko pride v navzkrižje s samim s    seboj   , tako se lahko zgodi tudi državi.
tako prepusti vsakokrat vodstvo nad    sabo    tistemu poželenju, ki se mu ravno oglasi.
imeli kakršnegakoli gospodarja nad    sabo   
In ko preneha, ne pušča za    sabo    nobene bolečine.«
oblogo, naj bo prepričan, da ima pred    sabo    samo eno bitje, človeka.«
in namesto da bi živali spravil med    sabo    in ju navadil drugo na drugo, mirno
spoprijatelji drugega z drugim in s samim    seboj    ter skrbi za njihov razvoj.«
postanemo, kolikor to gre, enaki in se med    seboj    spoprijateljimo.«
vzameš ogledalo in ga nosiš povsod s    seboj   .
»Ti ljudje pa niso v harmoniji sami s    sabo   .
je prav tako v sporu in nesoglasju s    seboj    kakor tisti, ki opazuje kak predmet
kvišku; imeli smo namreč že vse muke za    sabo    ; tu smo nenadoma zagledali Ardiaja
Vse drugo pa je bilo pomešano med    seboj   : bogastvo z revščino, zdravje z boleznijo,
jih duša pridobi in so povezane med    sabo    - da si lahko izmed njih po treznem
Nato ga hudič vzame s    seboj    v sveto mesto in ga postavi vrh templja
Zopet ga hudič vzame s    seboj    na zelo visoko goro.
torej daješ miloščino, ne trobi pred    seboj   , kakor počenjajo hinavci po shodnicah
čeprav sem sam pod oblastjo, vojake pod    seboj   , pa rečem temu:
njemu velike množice, ki so imele s    seboj    hrome, slepe, kruljave, neme in še
drugo stran, so pozabili vzeti kruh s    seboj   .
»Kruha nismo vzeli s    seboj   
»Maloverni, zakaj govorite med    seboj   : ‘
Šest dni potem vzame Jezus s    seboj    Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza
Če te pa ne posluša, vzemi s    seboj    še enega ali dva, da se vsa zadeva
pa so premišljevali in govorili med    sabo   :
vzele svetilke, niso pa prinesle olja s    seboj   .
Uboge imate namreč vedno med    seboj   , mene pa nimate vedno.
S    seboj    vzame Petra in oba Zebedéjeva sinova.
Upraviteljevi vojaki so tedaj vzeli Jezusa s    seboj    v sodno hišo in zbrali okrog njega
Če je družina sprta med    seboj   , takšna družina ne more obstati.
On pa vse odslovi in vzame s    seboj    očeta in mater deklice ter svoje spremljevalce
kruh; v čolnu so imeli en sam hleb s    seboj   .
Oni pa so se med    seboj    menili, da nimajo kruha.
Čez šest dni vzame Jezus s    seboj    Petra, Jakoba in Janeza in jih same
To besedo so ohranili zase in se med    seboj    menili, kaj pomeni vstati od mrtvih.
so molčali, kajti med potjo so med    seboj    razpravljali, kateri izmed njih je
Imejte sol v sebi in živite v miru med    seboj   
še kar naprej čudili in govorili med    seboj   :
Tisti viničarji pa so govorili med    seboj   :
je drugi in umrl, ne da bi pustil za    seboj    potomstvo, in tretji prav tako.
bili nejevoljni in so govorili med    seboj   :
Reveže imate namreč vedno med    seboj   , in kadar hočete, jim lahko dobro storite,
S    seboj    vzame Petra, Jakoba in Janeza in se
duhovniki s pismouki in govorili med    seboj   :
Govorile so med    seboj   :
Groza je obšla vse in govorili so med    seboj   :
sem pod oblastjo in imam vojake pod    seboj    in rečem temu: ‘
z njim pri mizi, začeli ugibati med    seboj   :
je strah in začudeni so govorili med    seboj   :
Vzel jih je s    seboj    in se umaknil v samoto proti mestu,
Nekako osem dni po tem govoru je vzel s    seboj    Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro
Pred    seboj    je poslal svoje glasnike, ki so spotoma
dvainsedemdeset in jih poslal pred    seboj    po dva in dva v vsako mesto in kraj,
Ne nosíte s    seboj    ne denarnice ne torbe ne čevljev in
podrl stolp v Síloi in jih pokopal pod    seboj   , mar mislite, da so bili večji dolžniki
Premišljevali so in govorili med    seboj   :
jokajte nad menoj, marveč jokajte nad    seboj    in nad svojimi otroki!
S    seboj    so nosile dišave, ki so jih bile pripravile.
Ko so imeli za    seboj    kakih petindvajset do trideset tečajev
»Ne godrnjajte med    seboj   !
Judje so tedaj govorili med    seboj   :
Uboge imate namreč vedno med    seboj   , mene pa nimate vedno.«
Farizeji pa so govorili med    seboj   :
in ne sprejema mojih besed, ima nad    seboj    sodnika: nauk, ki sem ga oznanil, ga
nekaj njegovih učencev govorilo med    seboj   :
Dejali so med    seboj   :
‘Vedno sem videl pred    sabo    Gospoda, na moji desnici je, da ne
iz Galileje in potegnil ljudstvo za    sabo   ; tudi tega so ubili in njegovo gibanje
dediščino naši očetje in ga odnesli s    seboj   , ko so pod Józuetovim vodstvom vzeli
Ko ga je našel, ga je odpeljal s    sabo    v Antiohíjo.
nalogo v Jeruzalemu in se vrnila; s    sabo    sta vzela Janeza Marka.
Bárnaba je hotel vzeti s    sabo    na pot tudi Janeza Marka.
pa je bil proti temu, da bi vzela s    sabo    človeka, ki ju je zapustil v Pamfíliji
Pavel ga je hotel vzeti s    sabo   , zato ga je dal obrezati.
Vzel ju je s    sabo    še tisto nočno uro ter jima izpral
Vzeli so ga s    sabo    in odpeljali v Areopág ter vprašali:
vrelo, trumoma so drveli v gledališče; s    sabo    so vlekli Makedonca Gaja in Aristárha,
Aleksander, ki so ga Judje potiskali pred    sabo   .
cesarski namestniki: tam naj se tožijo med    sabo   !
svojimi krivimi nauki potegnili učence za    sabo   .
Vzemi jih s    sabo    in opravi z njimi očiščevalne obrede!
Tedaj je Pavel vzel može s    sabo   .
Takoj je vzel s    sabo    vojake in stotnike in odhitel nadnje.
Stotnik ga je vzel s    sabo   , ga peljal k poveljniku in rekel:
Oddaljili so se in se pogovarjali med    sabo   :
Potegnil je ladjo s    seboj   , da ni mogla več držati smeri, in predali
žival visi od roke, so govorili med    sabo   :
Kristusu, posamezni pa smo si udje med    seboj   .
tolažbe, pa vam daj, da bi bili med    seboj    istih misli, kakor hoče Jezus Kristus,
Pozdravite se med    seboj    s svetim poljubom.
Med    seboj    bodite povezani v istem duhu in istem
Ali nimamo pravice s    seboj    vzeti žensko kot sestro, kakor drugi
Pozdravite se med    seboj    s svetim poljubom.
On nas je po Kristusu spravil s    seboj   , nam pa naložil službo sprave.
Vsekakor pa je v Kristusu spravil svet s    seboj   , s tem da ljudem ni zaračunal njihovih
S tem človekom se bom ponašal, s    seboj    pa se ne bom ponašal, razen s slabostmi.
S    sabo    sem vzel tudi Tita.
Če pa se med    seboj    grizete in obžirate, glejte, da se
grizete in obžirate, glejte, da se med    seboj    ne pokončate.
»Povzpel se je v višine in odpeljal s    sabo    ujetnike, dal je darove ljudem.«
bližnjim resnico, saj smo udje med    seboj   .
besede, tako da bi imel to Cerkev pred    sabo    v vsem njenem sijaju, brez madeža,
polnost in da je po njem spravil s    sabo    vse stvarstvo.
njegovega umrljivega telesa spravil s    seboj   , da bi vas privedel pred svoje obličje
V vsej modrosti se med    seboj    poučujte in spodbujajte.
temi besedami se torej tolažite med    seboj   .
Živite v miru med    seboj   .
Vzemi Marka in ga pripelji s    seboj   , ker mi je zelo koristen za službo.
nogam;« mar niste delali razlike med    seboj    in sodili po napačnih nagibih?
Gojite med    sabo    čim močnejšo ljubezen, ker ljubezen
Pozdravite se med    seboj    z ljubezenskim poljubom!
blodnje brezbožnih ne potegnejo za    sabo   , da bi se vaša trdnost ne zamajala.
luči, kakor živi v luči on sam, smo med    seboj    v občestvu in kri njegovega Sina Jezusa
Gospodov dan me je navdal Duh in za    seboj    sem zaslišal mogočen glas kakor glas
zemlje, tako da se ljudje koljejo med    seboj   .
Za kralja nad    sabo    so imele angela brezna: po hebrejsko
pripravljena na odhod, vojaki pa med    seboj    zelo dobro sodelujejo.
naveza vseh pet reševalcev potegnila za    sabo   , padli so 300 metrov globoko in se
je zmeraj sam in se pogovarjal sam s    sabo   .
Kod se pogovarja sam s    sabo   ?
Nosil pa jo je vedno s    sabo   .
večer sedi v kavarni in govori sam s    sabo   .
Sanjati pa ga je bilo sram samim pred    sabo   .
mestom se je zdrznil in se jezil sam nad    seboj   , češ, kakor bo pa bo.
na pomolu, in je zagledal morje pred    sabo   , se je zlecnil, ko je izstopil.
Vladimir je videl pred    sabo    ječo:
Ničesar ni čutil poleg sebe, ne pod    sabo   .
nezavestnega, sključenega nad samim    sabo   .
ječarja, ki sta ga nesla, spregovorila med    sabo   .
Sami med    sabo    se še dobro razumejo.
Samo tu pa tam se malo pokregljajo med    sabo   , takole med vasmi.
zbirati po bajti stvari, ki jih vzame s    sabo    za na pot in jih nositi na mizo.
Tebi še violine niso pustili vzeti s    seboj   , da bi se kedaj lahko zjokal vanjo.
Mislila je, da bo resnično videla pred    sabo    vse tri otroke.
dan in sonce na nebu, ko je puščal za    sabo    Arezzo in stare rimske gradove in je
govoril je takrat; polglasno, sam s    sabo   :
vrednosti in jih lahko mirne duše vzamejo s    sabo    na stranišče;
Posedle so hišo, se prepirale med    sabo    za boljšo sobo in posteljo, za mizo,
Hiše št. 14 se prav dobro poznajo med    sabo   .
Tako se Pettaros zagovarja sam pred    sabo    in pred ljudmi - ženin izvirni greh"
Pred    sabo    ima polo papirja in na njej napisano:
prhuta kakor nočna ptica nad samim    seboj   .
kantonih, gleda v nebo in ne vidi tal pred    sabo   .
prihajala čez svet, prinašala je s    sabo    zorenje in veter, ki je otresal črvivo
Takrat pa je zaslišal za    sabo    ženski glas:
ki je pihal po dolini in prinašal s    sabo    duh vasi: po hlevu in pravkar praženi
je bevsknil miličnik in ga vlekel s    sabo   .
odprl vrata v izbo, potiho zaprl za    sabo    in se po prstih prestopal po vegastih
navdušeno, kakor bi jih videl pred    seboj   .
Takrat je nenadoma zagledal pred    sabo    starega generala.
Dolgo vrv sem prinesel s    sabo    in sem jo vrgel na balkon.
S    sabo    so privlekli ženske, ki so se jih spočetka
Nanca je šla, njiv pa ni odnesla s    sabo    in to je poglavitno.
Prignal je s    sabo    kravo in pripeljal dva prašiča.
»Naj prinesejo krampe s    sabo   
»O, ti moj bog ti,« je govoril sam s    sabo    in kimal z glavo.
dopoldne v šolo, mirno pogovorila med    sabo   .
Srečo je moral nositi s    sabo    zavito v veliko volneno zimsko ruto
postajal čudaški, govoril je glasno sam s    sabo    in roke so se mu tresle.
rastline, ljudje živali in še sami med    sabo   .
Kadar se sam pred    sabo    opravičujem zaradi časa, ki ga tako
odprl vrata v trgovino, jih zaprl za    sabo    brez najmanjšega šuma in se s hrbtom
še preden je cerkovnik zaloputnil za    sabo    težka vežna vrata, ji je izpodbudna
»Ne bil bi ga smel jemati s    sabo   , ko sem hodil nastavljat lisicam in
Pred    sabo    je videl veliko motno jezero.
Otroci se dobro poznajo med    seboj    in tako so kaj kmalu odkrili, da ima
pomlad ga je teta Marjanca vzela s    sabo    na romanje na Sv. goro, da bi mu mati
obregnil Peter in potegnil Venca za    sabo   .
peči, stokal, kričal, govoril sam s    seboj   , vstajal je ob zori, šel z doma in
po veži, šel v izbo, zaprl vrata za    sabo    in obstal.
Zjutraj je Izidor včasih vzel Venca s    sabo    v gozd, da mu je pomagal nastavljati
debel zvezek in na prvi strani s samim    seboj    sklenil in podpisal pogodbo, da bom
cigareto, se oblačil in se pogovarjal sam s    sabo   .
vlačil težkih čevljev ves teden za    sabo   , ne more razumeti, kako sladki občutki
Jesenski veter veje skozi vas in nosi s    sabo    vonj po dozorevajočih sadovih.
in nenadoma zagleda skoraj tik pred    seboj    temno visoko jelševje.
In še poba Borisa sta jemala s    seboj   .
Pod    sabo    sem čutil stanovitno, trdno domačo
metlo za ročaj in jo počasi vleče za    sabo    po pločniku.
sunkovito potegne spehanega možakarja za    sabo   , da se veliki in nekoliko nerodni Okrogličar
so bile svinčene: vlekla jih je za    sabo    in se pri tem še globoko sklanjala.
Trohovka je zagledala pred    sabo    cerkovnika Mešeleta, ki tarna o svojem
ležala na vodi, potem pa je začutila pod    sabo    neskončno praznino in začela padati,
zakliče Lojz in potegne Justino za    sabo   .
je kriva duša, ki jo danes nosijo s    seboj   .
košat, kakor bi ga bili prinesli s    sabo    s Prikraja.
Boris izgine in zapre vrata za    sabo   .
hudiča!« zagrozi in zaloputne vrata za    sabo   .
kljubovalnim glasom pogovarja sam s    sabo   :
Obrekarica vstopi, tiho zapre vrata za    sabo   , obstane in se spogleda z očkom Orlom.
Dragarica ga zagleda tik pred    sabo   , v grozi vrže roke kvišku in zavpije:
ozre, a Tildica ga takoj potegne za    sabo   .
Sova v Nančiko, steče in jo vleče za    sabo   .
zadregi povesi glavo in vrti kozarec pred    sabo   .
hkrati, a vsak drugače, so videli pred    seboj    Obrekarjevega Petra.
izginila v postojanko in zaprla vrata za    sabo   .
klobuka, ki ju je imel pijani kmet pred    seboj   .
Vso vas imaš pod    sabo   .
ne bo vzela, ga je začela jemati s    sabo    na obiske.
»Oh, Matic, odženi tele s    sabo   !« je zaprosila spehana bajtarica.
Tedaj je zagledal pred    sabo    sončnico.
a strogo ukazal Hotejec in zaprl za    sabo    kuhinjska vrata.
so ga zagledali komaj dva metra pred    sabo    in se oddahnili, videli so, kako je
prikimavati, kakor bi jo videl pred    sabo    in bi jo presojal.
tedaj ga spoznam: stojim pred samim    sabo   .
in se mučil v nenehni bitki s samim    sabo   .
izginil in se na samem razžalostil nad    sabo   .
Tiho bo zaprl vrata za    sabo   , obstal za njimi in hlastno potegnil
Odprl jih bo, zaprl za    sabo    in obstal v popolni temi.
svoji kiti na hrbet in zaprla vrata za    sabo   .
In Kadetko bi vzel s    sabo   , - je zadovoljno pomislil pob.
je prijazno rekel in zaprl vrata za    sabo   .
Češnje sem držal pred    sabo   , kakor bi nesel jajca, in se od strani
mama ti je umrla, ti pa se ukvarjaš s    sabo   , kakor bi se ves svet sukal samo okrog
pokimal in nato počasi zaprl vrata za    sabo   .
navado, da se je glasno pogovarjal sam s    sabo   , kakor se pogovarjajo skoraj vsi stari
razložil, da se ne pogovarja sam s    sabo   , temveč da samo glasno misli, nato
enkrat sem se ozrl, da bi odnesel s    sabo    vse te drage domače obraze.
bobnal po mizi, Julček je razgrnil pred    sabo    bel list in ga spoštljivo gladil z
Zdirjala je proti hiši in potegnila za    sabo    Martina, da se je spotaknil ob tnalo
jabolčna zavitka ter nas hotela odgnati s    sabo   .
ki se je valila mimo ter vlačila s    sabo    deske in tramove, sode in oprtnike,
naglo stopil čez prag in zaprl vrata za    sabo   .
takšna, kakršno sem v spominu nosil s    sabo    po tujem svetu.
pač: kdor gre mlad od doma, odnese s    sabo    samo, kar mu je drago.
Zato so obrazi, ki jih nosimo s    sabo   ,
- Saj jo bo vzela s    sabo   , siroto?
hotela, je zdaj gospa ne more vzeti s    sabo   , ker nima dovoljenja.
Treščili so se med    sabo   !
Malce sta premislila in sta ga vzela s    sabo   .
je vzkliknila, »vzemi me s    sabo   
Še tisti hip sem zagledal pred    sabo    Kadetkine noge, ki so se sunkovito
prisrčnostjo prosila, naj jo vzamem s    sabo   .
začudil, ker sem v mislih že videl pred    sabo    klasično nestrpnega Petra.
Držal jo je pred    sabo    ter jo krčevito stiskal s prsti.
enkrat ozrl, nato je tiho zaprl vrata za    sabo   .
izginila v postojanko in zaprla vrata za    sabo   .
Pred    sabo    je potiskal puško, gledal ptico, ki
Ko je zagledal pred    sabo    pismonošo z uradno kapo, se je vidno
župnik in nato v tišini zaprl vrata za    sabo   .
denar na mizo, trdo zaloputnil vrata za    sabo   , si naložil svoje breme in z jeznim
Počasi je zaprla vrata za    sabo   , se obrnila, nagnila drobno glavico,
Zmeraj se je glasno pogovarjal sam s    sabo    in s stvarmi okrog sebe.
natočil vode v lonec, da bi jo nesel s    sabo    domov.
je tekla velika podgana in vlekla za    sabo    svoj dolg ostuden rep.
zbeganih ljudi, ki so jih pustili za    sabo   , usodno sporočilo ali potrebno tolažbo
Jasno je zagledal pred    sabo    obraze vseh petih belogardistov, ki
besede in sta tako tiho zaprla vrata za    sabo   , kakor bi ne bila gospodarja v svoji
popevko, ko je kakih petdeset korakov pred    sabo    zagledal dekle.
Počasi je zaprl vrata za    sabo    in je bil na tihem zadovoljen, da ga
zdaj, ko je padla v prepad, vleče za    sabo   .
dovolj močno, da ga je potegnilo za    sabo   ,
Komaj tri korake pred    sabo    je v vinogradu zagledal starca, ki
Majcen je zdaj spet jasno videl pred    sabo    starca in otroka.
Ali ga je potegnil za    sabo   
odganjal to misel, je jasno zagledal pred    sabo    z nočjo pregrnjeni Tihi dol: videl
Zaprla je vrata za    sabo   , ne da bi se ozrla.
Obrisal si je oči in pred    sabo    je zagledal sivo cesto.
samoti, da se je glasno pogovarjal s    sabo    in s stvarmi okrog sebe.
snega, izruval tudi kamen in ga vlekel s    sabo    po pobočju.
Tedaj sta imela pred    seboj    javna skladišča za žito.
Med    seboj    si nista prikrivala mnenj in eden je
Bouvard bi odpeljal s    seboj    pohištvo, Pécuchet pa veliko črno mizo;
ime, kajti nekaj je hotel pustiti za    seboj   .
Sanjaril je na robu jame, pred    seboj    je videl prihodnje gore sadja, slapove
Vsakdo je opisoval pred    seboj    širok polkrog, vsi so bili na isti
prišel k njima, mislil, da ima pred    seboj    dele neznanega stroja ali pa ogrodje
»Kar s    seboj    jih vzemite.
»Vzroki in posledice se prepletajo med    seboj   ,« je odgovarjal Vaucorbeil.
jerebičje samce, ko počenjajo neumnosti med    seboj   .
Vse dobe so bile med    seboj    ločene s katastrofami, katerih zadnja
sta zajemala sapo, sta na polju nad    seboj    zagledala carinika v plašču, ki jima
Pole usedlin se mešajo, zapletajo med    seboj   ; sicer pa nas Omalius d'Halloy opozarja,
Prijatelja sta se delala, da tekmujeta med    seboj   .
S    seboj    sta nameravala vzeti Gorjuja, da bi
in izbuljila je oči, kot da ima pred    seboj    čarovnika.
Navsezadnje je bil kar zadovoljen s    seboj   .
da se slovničarji ne strinjajo med    seboj   , kar je za ene lepo, je za druge napačno.
pod bukvami in zaslišala nekoga pred    seboj   .
»Potem pa me vzemi s    seboj   !
sta se s ksilofonom; nosila sta ga s    seboj    po hišah, kar je razveseljevalo otroke.
Župnik je odpeljal cerkovnika s    seboj    in ga ošteval.
Leibniz različne dokaze, ki se med    seboj    uničujejo.
Poglobil je raziskave in prinesel s    seboj    zapisek o protislovjih v Svetem pismu.
svojega Louisa Hervieuja, nato pa vzel s    seboj    Pécucheta.
in Pécuchet sta odpeljala otroka s    seboj   .
odhajajoči zdravnik zaprl vrata za    sabo   .
domu, ko sta kakšnih sto korakov pred    seboj    zagledala Placqueventa.
S    seboj    so imeli mrežo za metulje in Pécuchet
treh dvoriščih in vlekel perilo za    sabo   .
mahal z roko, kot da ima orkester za    seboj   .
vrsto svobodna trgovina, je pripeljal s    seboj    Pécucheta.
drobnozrnatih skupkov, zlepljenih med    seboj    z vezivom
ničemer ne zaustavlja niti pred samim    sabo    ne..., sanja naprej Gide...
Bal sem se te divje nore cerkve nad    sabo   , čutil sem, da nimam nobenega vpliva
mostu, me je reka avtomobilov vzela s    seboj   , enostavno me je odnesla.
moj Rog prenesel, čutil sem jih za    seboj   , kako tečejo in vpijejo v walkie‐talkije...
sta takoj privolila, da me vzamejo s    seboj    do prve bolnice.
tradiciji ločeni v osamljene in med    seboj    nasprotujoče si skupnosti, skregani
zdelo, so pravi Kurdi taki tudi med    seboj   .
joške in se na ves glas zgovarjal sam s    seboj   .
sem zelo spokojno in zadovoljen sam s    seboj    zaspal.
Med    seboj    imajo stike, včasih tudi usklajene
fantje iz Iskracommerca prinesli s    seboj   , da bom lahko preobul svojega konja.
roletami namesto vrat, vse enake med    seboj   .
strah tistega za mano ali tegale pred    seboj   .
desko, skozi blodečo meglo zagledal pred    seboj    ognje.
koran, spravljeni z bogom in sami s    seboj   .
Vzeli so me s    seboj   .
begunci revni - nekateri prinesejo s    seboj    tudi dosti svojega premoženja, pretopljenega
jih je prinesla četa, ki je imela s    seboj    prenosno radio postajo in ki je pripadala
Baje so se še ne dolgo nazaj med    seboj    tudi občasno obstreljevali.
tako, da so me vsi skupaj povabili s    seboj    v novo akcijo, katero naj bi šli skupaj
pogosto nisem mogel potiskati pred    seboj   , ampak sem ga moral spet z vso kramo
ki bi me ob vsaki napaki odnesle s    seboj    v svoje prepadne slapove.
Pri tolikih knjigah, ki jih vlačim s    seboj   , je zmanjkalo možnosti, da bi s seboj
seboj, je zmanjkalo možnosti, da bi s    seboj    vozil tudi cunje, da bi se lahko večkrat
izdajo korana, ki sem jih nekaj vozil s    seboj    za take priložnosti.
Alaha in priznati njo kot silo nad    seboj    deluje nanje manj frustrirajoče kot
usodi ne pusti voditi, ga le ta vleče s    seboj   .
lahko sam izbiram, kaj bom storil sam s    seboj   .
Zgodbe, ki so jih prinesli s    seboj   , govore, da so Kitajci ob poskusih,
Pred    seboj    vidim same probleme.
Malomarno je šel mimo in mi pomignil za    seboj   .
večina tujcev verjetno ne, čeprav so s    seboj    prinesli zajetne knjige, s posebej
Kar tako sem enega ujel in odnesel s    seboj    v morje.
topov ali vleči vseh štirinajst dni za    seboj    na vrvi ki so jo vlekli konji.
Med    seboj    so sobe ločene s stenami iz iverke,
da bi se kaj dosti pogovarjali med    seboj   .
ponekod pa so zaposleni predvsem sami s    seboj   .
Vodil me je s    seboj    po svojih rednih poteh v gobavsko kolonijo
S    seboj    je imel tudi družino.
misijonarjev, je bila večina vasi med    seboj    v stalnih sovražnostih.
neustrašni Nemec je baje prinesel s    seboj    samo biblijo in violino.
ampak način, kako se v arhitekturi med    seboj    prepletajo različne percepcije: verovanja
mongoloidnega porekla, ki so prinesli s    seboj    več znanja v Indokini tedaj cvetočih
za pot navzgor v tempelj, povabile s    seboj   .
Najbolj navdušeni jih zmeraj nosijo s    seboj   , z njimi gredo v gostilno ali na zasedanje
Naslednjič sem pobegnil s tropom psov za    sabo   , ki so poprej vsaj eno uro tulili,
deklic, ki so izbrane, tako da so si med    seboj    podobne in po starem pravilu še pred
zabav, na katere Avstralci kot gostje s    seboj    prenesejo pivo in velike, štirilitrske
niti ko je prišla Bata in pripeljala s    seboj    tudi Jana, da sem imel vse, razen domačega
pojedel, ker ta že sama opravi sama s    seboj   .
samo temne ovire v mraku neznanja pred    seboj   .
Pravzaprav s samim    seboj   ?
Knjigo sem vzel s    seboj   , tu jo imam.
Če bi prinesel s    seboj    Manj kot nič, bi te pri priči poslal
grem k njej, naravnost k njej, in s    sabo    vzamem kitaro... ali nož!?
S    seboj    imam slovenski prevod, poiskal bom
Kordelijo je bilo takšno srečanje s    seboj    uničujoče:
njena sprava <Versöhnung> s samo    seboj    bo predočila dojém <Begriff ['zapopadek',
otrok, me je mama vsako nedeljo vzela s    seboj    k maši, zdaj pa sem že skoraj pozabil,
Škoda, da nismo vzeli s    seboj    knjige... sicer pa imamo dosti časa pozneje,
da v najboljšem primeru vidiš pred    seboj    nekakšen meglen, rožnat oblaček ali
domače pri duši, kakor da bi bil sam s    seboj   ! ...
Ves čas sem vse videl tako jasno pred    seboj    in vendar sem ravnal kakor otrok; še
dojel, da so čas, gibanje in število med    seboj    tesno povezani, kar se nam danes seveda
Gospa Marija, imate tudi danes s    seboj    skicirko?
fluidnem etru, v katerem puščajo za    seboj    valujoče sledi... morda je slika nedokončana,
Zdi se mi, da ga vidim pred    seboj    kakor v nekakšnih budnih sanjah...
gledam iz svoje glave, ki jo nosim s    seboj   .
pojmujemo kot tiste ”premice“, ki se med    seboj    ne sekajo, namreč ”premice“ v narekovaju,
človek tisti gledalec, ki vidi pred    seboj    Arhitekturno perspektivo z drobnimi,
seveda nehote in nič bolj kakor se med    seboj    dotaknejo neznanci v polnem avtobusu.
prešerne družbice, ki so očitno med    seboj    povezane, burno veseljačijo in nazdravljajo
ko stene vedra ne ”vlečejo“ več za    sabo    vode v vrtenje) - kajti v relativnem,
Leibnizevi temeljni načeli sta med    seboj    povezani, saj -
drugega, jih je postavil tako, da so med    seboj    neizmerno oddaljeni.“ [prav tam, 544]
Principov, ki jih slučajno nosim s    seboj   ...
”Angeli govorijo med    seboj    natanko tako kot ljudje na zemlji,
čutimo, da so ta bitja, vzeta iz med    seboj    precej oddaljenih življenjskih razdobij,
kateri je vse v toku, ki vse odplavi s    seboj    in potopi.
in da ne bi razpadlo v ločene, med    seboj    nepovezane prostore in čase, v posamezne
Predmet zavesti v svoji identiteti sam s    seboj    med tekočim doživljanjem ne pride vanjo
tokrat nimata pri sebi nobene knjige, s    seboj    sta vzela le svoje misli in spomine.
Jaz imam še enega, prinesel sem ga s    seboj   .
nekem določenem redu, vzdrževaje med    seboj    ves čas enako razdaljo in razmerje,
Janez povleče cev za    seboj   , najprej gre zalivat Marijin vrtiček
zapisal, da ”to mišljenje prinaša s    seboj    kdovekatero skrivno, skrito grozo;
Prinesi s    seboj    Spinozovo Etiko in prej malce polistaj
Michel v knjigi, ki jo imava tu, pred    sabo   :
posamezno dušo - kajti po čem se bitja med    seboj    razlikujemo, če ne po dušah, ki so
tu, zdaj tam uganja svoje umetnije s    seboj   , kako bi mogel to, kar živi, potem
mahovju in opazuje krošnje dreves nad    seboj   , v katerih lističi lovijo sončne žarke,
nevtronih ter protone in nevtrone med    seboj   , še rahlo močnejša, bi se vsa snov
Za dve vprašanji pravzaprav gre med    seboj    povezani ob tej tematiki.
takrat v državnem zboru imeli pred    sabo   , če se pravilno spomnim, 14 ali pa
zakona so posamezni poslanci, ki za    seboj    običajno nimajo dovolj široke strokovne
rečemo, tudi nadutosti podira vse pred    seboj   .
V tekstu, ki ga imamo sedaj pred    sabo   , še marsikaj manjka.
DUŠAN VUČKO: Eni imamo oblast nad    sabo   ...
Sedaj smo v situaciji, da imamo pred    sabo    zakon, ki naj bi pomenil vrhunsko zaščito
Dejansko pa imamo pred    sabo    dokument, ki naj bi na zakonski osnovi
nanaša na izvajanje skupnih oziroma med    seboj    povezanih nalog.
Načini ureditve pa se med državami med    seboj    razlikujejo.
Ko imamo pred    seboj    zakon o glavnem mestu, o prestolnici,
predsedovanjem Uniji več ukvarjal sam s    seboj    in s svojimi italijanskimi problemi,
očitajo, da sta se predvsem klala med    seboj    in si metala pod noge polena, namesto
carinske službe članic EU pa so kajpak med    seboj    računalniško povezane.
Kaj potem, če pod    seboj    pokopljejo lastnino, naravo, zakone.
kot še enega neposlušneža, ki bo za    seboj    potegnil nekaj duš, ki pa se bodo sčasoma
kulturnem dogodku, ki je lani pustil za    seboj    najočitnejšo sled, moram žal ugotoviti,
Dogodku, ki za    seboj    ni pustil nikakršne sledi.
pa je blestel na tekaški stezi in za    seboj    pustil vse tekmece s trikratnim olimpijskim
podaril tri kamele, ki jih je pripeljal s    sabo   , da bi med obiskom v nekdanji SFRJ
sestaviti dva razumna stavka, če pred    seboj    nimajo nobenega papirja.
Uspeh ni tisto, kar povezuje ljudi med    seboj   .
bolje seznanjati, organizirati in med    seboj    komunicirati.
državljani pomagajo bolnim s samimi    sabo   ?
Najprej se morajo med    sabo    povezati.
je že znano, veste tudi vi, da se s    seboj    ne morem hvaliti.
ljudmi, ki imajo tudi podobno usodo pred    sabo    in s katero živijo.
seveda ne razčiščuje z njimi, ampak s    sabo   , s svojimi lastnimi strahovi in problemi.
prednostmi in problemi, ki jih to prinaša s    sabo   , že tu.
meščanstvo, družine s tradicijo, ki so med    seboj    povezane in se še dodatno povezujejo,
prihajali iz Evrope in so temo prinesli s    sabo   .
Britanci odselili iz Nigerije, so za    seboj    pustili na hitro sestavljeno deželo,
ponudila možnost, da Luthra pusti za    seboj   .