Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOP5 (379)


poglavitni zločin, ki je zajemal v    sebi    vse druge.
občutil kot neznosno, razen če je gojil v    sebi    neki starodaven spomin, da so bile
tesnobni pogled, navada, da sam pri    sebi    mrmraš - vse, kar je cikalo na nenormalnost
proglasitvi zmage, na primer) že sam po    sebi    pomenil kaznivo dejanje.
magnetofonski trak,« jo je imenoval sam pri    sebi   .
posmehljiva nota; Winston jo je pri    sebi    imenoval rumena nota.
Seveda to samo po    sebi    ni bilo nobeno odkritje.
Obrnil se je, mrmrajoč sam pri    sebi   , in se zadel ob Winstona.
se je zdelo, da ga je stvar imela v    sebi    s tem, da je pripadala neki popolnoma
Nenavadno, ampak kadar si jo govoril sam pri    sebi   , si imel občutek, da resnično slišiš
mislim le sebe, mislim stvar samo po    sebi   
večera, moški in ženska brez obleke na    sebi   , ki se ljubita, kadar hočeta, govorita,
Še več, zdelo se ji je samo po    sebi    umevno, da vsakdo ali skoraj vsakdo
Zdelo se ji je samo po    sebi    umevno, da mora on, »fant,« dobiti
inteligentna; in vendar je imela v    sebi    neke vrste plemenitost, nekakšno čistost,
to je lahko imelo vrednost samo po    sebi   .
videti je bilo, da se mu zdi samo po    sebi    umevno, da Winston lahko govori zanjo.
Cela polovica je imela na    sebi    napačne obraze.
»Oprosti,« je rekla, »nisem čisto pri    sebi   
objektivnega, zunanjega, kar obstaja samo po    sebi   
Njegov duh je zajemal v    sebi    Winstonovega duha.
»Bolečina sama po    sebi   ,« je rekel, »ni zmeraj dovolj.«
in saharin, kar je bilo že samo po    sebi    dovolj priskutno, niso mogli prikriti
Ali je zdravstvo v    sebi    nepopolno in ali sploh potrebuje katera koli
Ali je umetnost (spretnost) v    sebi    nepopolna in potrebuje drugo, da razišče,
koristi in zunanjih časti; sama po    sebi    je utrudljiva in zato se je nasploh
tem ne hvalijo pravičnosti same po    sebi   , temveč časti, ki so njeni sadovi;
umetno pročelje si moram naslikati ob    sebi    varljivo podobo kreposti, za njo pa
pokazal, da duša z nepravičnostjo skriva v    sebi    največje zlo, s pravičnostjo največje
na ljudi, da lahko ena velja sama po    sebi    za dobro, druga za zlo.
hvali pri pravičnosti to, kar samo po    sebi    koristi tistemu, ki jo ima, kakor pri
ima, in dosezata, da je vsaka sama po    sebi    dobro zlo, bodisi da ju pred bogovi
»Prezrla sva, da so v resnici bitja, ki v    sebi    združujejo taka nasprotja, čeprav sva
bila brezbožna, škodljiva za nas in v    sebi    protislovna.«
nihče je ne mara nositi in imeti v    sebi    - vsakdo ravno to sovraži.«
da je lahko nekdo pogumen, če nosi v    sebi    tak strah?«
vladajočim se je treba podrejati, a pri    sebi    obvladovati slo po jedi, pijači in
svojo značilnostjo, ker združuje v    sebi    najrazličnejše razpoloženjske mene.«
premišljevanje in razglabljanje o samem    sebi   ; zmeraj se boji glavobola in omotičnih
bi jih sprijenci lahko varali, ker v    sebi    nimajo podob o tem, kar poteka v sprijenih
ker se zmerom zgleduje po podobah v    sebi   ; če pa se skuša zbližati z vrlimi in
ne pozna zdravega značaja in nima v    sebi    podobe o njem.
pa otrok iz teh dveh stanov nosi v    sebi    zlato ali srebro, potem ga je treba
svojega darujejo, sprejemajo goste pri    sebi    in imajo, kakor si pravkar poudaril,
ko izpolnjuje samo svojo nalogo, v    sebi    enoten in edinstven; in tako ostane
enoten in edinstven; in tako ostane v    sebi    enotna in edinstvena tudi vsa država.«
preprosto vprašanje o duši: ali ima v    sebi    vse tri oblike ali ne?«
privlačuje to, kar želi imeti, ali da je pri    sebi    sporazumna s tem, kar si želi pridobiti,
In ali si žeja sama po    sebi    nikoli ne želi drugega kakor to, k
Znanje samo po    sebi    je znanje o tistem, kar se da naučiti,
razuma, gotovo nisi nikoli opazil, ne pri    sebi   , ne pri drugih.«
dognati bistvo pravičnosti same po    sebi    in lastnosti dovršeno pravičnega moža,
človek, ki veruje v lepoto samo po    sebi    in jo lahko kakor tudi stvari, ki so
poštenjak, ki ne veruje v lepoto samo na    sebi    in ne v nespremenljivo idejo lepega,
večno nespremenljive pojme same po    sebi   ?
»Samo po    sebi    umevno.«
doumela in priznala lepoto samo po    sebi    v nasprotju s posamičnimi lepimi stvarmi
razumnost in druge podobne vrline same po    sebi   , potem pa na le‐te, kakor so se izoblikovale
govorimo o dobrem in lepem samem po    sebi    ter tako postavljamo tudi pri vsem
bolj kot vse drugo nekaj božanskega v    sebi    in nikoli ne izgubi svoje moči.
O    sebi    trdi, da je iznašel številke, razdelil
in ga vpraša, kaj je enica sama po    sebi   .
najmanjše podrobnosti enaka drugi, vsaka v    sebi    nedeljiva?‘ -
pozornosti tem stvarem, poteka samo po    sebi    težavno raziskovanje brez zadostne
velja tudi, kadar gre za dobro samo po    sebi   .
mogoče trditi, da pozna dobro samo po    sebi    ali sploh kako dobro, kvečjemu je mogoče
veljavi je oligarhija, ki skriva v    sebi    mnogo pomanjkljivosti; tretja, tej
želje se mu zdijo puhle in jih zato v    sebi    potlači.«
poželenjem zločincev, ki jih lahko v    sebi    potlači le s silo in le zaradi drugih
senci in z odvečno telesno težo na    sebi   , ter ga vidi, kako težko sope in se
v njej neomejena svoboda, skriva v    sebi    vse mogoče oblike ustav.
Mladenič poželenja v    sebi    deloma zatre deloma jih prežene.
menim, zelo mnogostranski in združuje v    sebi    najrazličnejše nravi; lep je in pester
razglabljanji; med premišljevanjem o samem    sebi    svojih gonov ne pušča nezadovoljenih,
slab, da ne more obvladati živali v    sebi   , temveč se jim da zasužnjiti in misli
najboljše seveda tistemu, ki ga nosi v    sebi   , sicer pa takemu, ki je zunaj njega.
in vladarjev, kakršne imamo v samih    sebi    ; šele potem postanejo svobodni.«
V pravičnosti sami po    sebi    smo spoznali največje dobro za dušo.
»Zakaj sami pri    sebi    hudobno mislite?
opustoši in nobeno mesto ali hiša, ki je v    sebi    razdvojena, ne bo obstala.
Če torej satan izganja satana, je v    sebi    razdeljen, kako bo potem obstalo njegovo
takoj z veseljem sprejme, nima pa v    sebi    korenine in je nestanoviten.
Oni pa so pri    sebi    premišljevali:
Jezus v duhu takoj spozna, da pri    sebi    tako mislijo, in jim reče:
sprejmejo, takoj ko jo slišijo, nimajo pa v    sebi    korenine, ampak so nestanovitni.
Jezus je v    sebi    takoj zaznal, da je šla moč iz njega.
nikogar več, razen Jezusa samega ob    sebi   .
Imejte sol v    sebi    in živite v miru med seboj!«
Sami pri    sebi    so mislili:
povabil, to videl, je dejal sam pri    sebi   :
Začeli so pri    sebi    premišljevati, kateri izmed njih bi
Farizej se je postavil spredaj in pri    sebi    molil takóle: ‘
Kaj praviš sam o    sebi   
Kakor ima namreč Oče življenje v    sebi   , tako je dal tudi Sinu, da ima življenje
je dal tudi Sinu, da ima življenje v    sebi   .
»Če jaz pričujem o    sebi   , moje pričevanje ni veljavno; drug
pijete njegove krvi, nimate življenja v    sebi   .
Ker je Jezus v    sebi    vedel, da njegovi učenci godrnjajo
»Ti pričuješ sam o    sebi   .
»Tudi če pričujem sam o    sebi   , je moje pričevanje veljavno, ker vem,
Jaz pričujem o    sebi    in Oče, ki me je poslal, pričuje o
Sam naj govori o    sebi   
ponoči, se spotakne, ker nima luči v    sebi   
v njem, ga bo tudi Bog poveličal v    sebi    in poveličal ga bo kmalu.
Zdaj me ti, Oče, poveličaj pri    sebi    s slavo, ki sem jo imel pri tebi, preden
to govorim na svetu, da bodo imeli v    sebi    polnost mojega veselja.
O    sebi    ali o kom drugem?«
Sam pri    sebi    sem mislil, da moram z vso močjo nasprotovati
nespodobnosti z moškimi in tako sami na    sebi    prejemali plačilo, ustrezno svoji zablodi.
V    sebi    torej odkrivam tole postavo: kadar
prvine Duha, tudi mi zdihujemo sami v    sebi   , ko željno pričakujemo posinovljenje,
bo vsak izmed nas dajal Bogu račun o    sebi   .
v Gospodu Jezusu, da ni nič sámo na    sebi    nečisto; a če kdo misli, da je kaj
kakšno človeško sodišče, pa tudi jaz o    sebi    ne sodim.
Vendar sem sklenil sam pri    sebi   : v drugo k vam ne bom hodil, da bi
prav zato nespametni, ker sami sebe po    sebi    merijo in presojajo.
njenimi zapovedmi in predpisi, da bi v    sebi    iz dveh ustvaril enega, novega človeka.
Zatorej omrtvite v    sebi    to, kar teži k zemlji: nečistost, nesramnost,
Sicer bi ga bil rad zadržal pri    sebi   , da bi mi stregel namesto tebe, ko
Abrahamu obljubo, »je prisegel sam pri    sebi   ,« ker ni mogel priseči pri večjem,
pa veste, da noben ubijalec nima v    sebi    večnega življenja.
Božjega Sina, nosi to pričevanje v    sebi   .
Toda nekaj ti moram očitati: pri    sebi    imaš ljudi, privržence nauka, ki ga
- Najdù je bolan, si mislijo pri    sebi   .
Dobro mi je, mrmra sam pri    sebi   , Najdù je človek - jetnik - potepuh.
Hitro je odločil v    sebi   : če zavijemo proti Zalogu, grem domov
trpljenju, o suženjstvu, ki samo po    sebi    kliče luč.
Samo o burji, o Krasu, o Vladimirju, o    sebi   , o pomladi, ki jo tako težko pričakuje,
In tako bom o    sebi    molčal in rajši napišem o svetem večeru
posebno prijazen z njo, je čutila v    sebi    neko težo.
Boril sem se v    sebi   , da bi se otresel te grde misli, ki
daleč čez vrat?« si je mislil sam pri    sebi    Bernard in grenko razlival svoj smeh
ni uradnik, še potepuh ni, ker ima v    sebi    ponosa in srca preveč.
Preklinjal je sam pri    sebi    tega prokletega potepuha, ki mu ne
sem vedel.« je mrmral Bernard sam pri    sebi   , ko je stopil na cesto.
še prav nič nasilnega in upornega na    sebi   .
Stvar je bila sama po    sebi    umevna in tako ga ni materino in očetovo
žep, toda kakor nalašč ni imel pri    sebi    nobene cigare.
velike plave oči in si mislila sama pri    sebi   :
je že drugič,« si je rekel sam pri    sebi    ter jima pokazal svoje dokumente.
je rekel sam pri    sebi    in jim razložil, kako je z njim.
Za vsak slučaj imam pri    sebi    tudi njegovo legitimacijo.
je dejal sam pri    sebi   , ko je videl, da je mož dobro oblečen,
in razlagal o življenju in o samem    sebi   , kakor je to delal nekoč.
rekel sam pri    sebi   , vzel cigareto iz žepa in vžigalice,
Bog sam na    sebi    je bil dober človek.
V    sebi    je čutil silno moč in veselje do dela.
zdič in pripovedoval staremu Jakobu o    sebi    in svojih, dvajsetletni, bledolični
Začutil je v    sebi    veliko skelečo praznino.
tem me že ne bo, je zamrmral sam pri    sebi   .
se me res boji,« je rekla sama pri    sebi    in izpustila njegovo roko, ko je začutila,
To gledanje samo po    sebi    bi ne bilo nič slabega, če bi Štefuc
morem taka?« je rekla in vrgla oči po    sebi   .
hvala bogu!" je polglasno dejal sam pri    sebi   .
Nekje globoko v    sebi    se je temu celo začudil, češ saj le
tolminske grape!« sem zamrmral sam pri    sebi   .
njegovo trdno prepričanje: globoko v    sebi    zdaj dvomi, da bi Italija res večno
In komaj se tega zavedo, začutijo na    sebi    tudi poglede izpod lipe.
bolečin, grizejo se do solza, ker čutijo v    sebi    ponos, mladost in moč, zakaj nič ni
bridkejšega za mladega človeka, ki čuti v    sebi    ponos, mladost in moč, kakor stati
drugačna, popolnoma spremenjena, tudi v    sebi    spremenjena, zakaj prešinilo jo je
prikima, kakor bi sama pri    sebi    sklenila, da Obrekarjevi res zaslužijo
Obrekarica spusti roke ob    sebi   , kakor bi se vdala v usodo.
Boris pogleda po    sebi   , nato skrije umazane roke za hrbet.
Obrekarica spusti roke ob    sebi   , kakor bi za vselej izgubila vnuka.
Narte, ki je še dokaj pri    sebi   , se postavi na noge, seže po puški
Nehote pogleda po    sebi    in začne počasi vleči roke iz hlačnih
Stane se zravna, kakor bi hotel v    sebi    zlomiti bolečino, in vprašujoče pogleda
sesede ter obupno in začudeno pogleda po    sebi   .
Očka Orel spusti roke ob    sebi   , a pogleda ne umakne.
je povesil glavo in spustil roke ob    sebi   .
duhu gledal sliko, ki jo bo nosil v    sebi    do smrti, kajti vtisnila se mu je bila
hkrati pa je nekje globoko v    sebi    celo čutil, da mora biti ženi zdaj
pri    sebi   .
»Hlače in srajco moraš imeti zmeraj na    sebi   
moraš imeti srajco in hlače zmeraj na    sebi   !« je zaključil Hotejec.
zemljo, dvignil glavo in pogledal po    sebi   : na trebuhu mu je režala skoraj dve
»Hočem reči, da sem premišljal o    sebi   , ko sem bil v tvojih letih,« je rekel
V    sebi    začutim velikansko, obokano črno dvorano,
postelji in globoko zajel zrak, zakaj v    sebi    sem spet začutil obokano črno dvorano,
»Tista, ki jo nosiš v    sebi   .
Prostor je bil ozek, zato je čutil ob    sebi    njeno toplo telesce in na licih njene
vendar sem s to trpko‐sladko bolečino v    sebi    z nepojmljivim užitkom plaval med svetovi
dan zunaj, verjetno pa je bil tudi v    sebi    nemiren, saj ni imel nikjer obstanka.
V    sebi    sem priznal, da je v mestu sicer lepo
rekel Dominik Testen, ki je imel v    sebi    že toliko pijače, da se je bližal tistemu
naj bo ta človek še tako tuj in sam v    sebi    še tako neznaten in vsakdanji, najde
Milica je spustila roke ob    sebi   , Venčku pa se je zdelo, da zadnji zvok
Človek nosi v    sebi    svet, ki ga še do smrti ne spozna.
nekim čudnim, bridkim zadoščenjem v    sebi   , zakaj pričakovala jih je že dolgo.
Globoko v    sebi   , prav v drobu, je začutila, da bi morala
suknjo, toda Temnikarica je globoko v    sebi    čutila, da je prav zaradi tega, ker
Globoko v    sebi    je začutila, da se moško in žensko
ne mara pogledati; nekje globoko v    sebi    se je bal, da bi lahko spet zagledal
grenkobe skopnela, čeprav je globoko v    sebi    s strahom že slutil, da ne bo skopnela.
globoko v    sebi    je začutil, da ne bo navdiha in da
Vse, kar ima kaj zdravja in moči v    sebi   , je grenko.
Sam pri    sebi    si je mislil:
prvič v svojem življenju začutil na    sebi    težo in drugačno toploto, ki ni bila
»vsak ima v    sebi    svoje sonce.«
In čutil je v    sebi   , kako bi se v njenem objemu počasi
Večji je imel na    sebi    platneno obleko, klobuk si je potisnil
sta pokrivali in ju položila tik ob    sebi   .
avbice gospe Bordinove, ki je imela na    sebi    lepo svileno obleko v golobje modri
Bil je mršav in zagorel, na    sebi    je imel razcapane rdeče hlače in moder
Pécuchet je trdil, da obstajajo same po    sebi   , Vaucorbeil pa, da so odvisne od organov.
Godrnjaje je ubogala, sama pri    sebi    pa sklenila, da bo kar zapustila gospodarja,
»Ne smemo imeti denarja pri    sebi   
sprehodu je hotel držati korak in sam pri    sebi    je ponavljal:
Počasi je sama pri    sebi    nadaljevala:
možgani, skratka, ‘nič več ni bil pri    sebi   ’.
Nekateri predmeti so že sami po    sebi    vzvišeni, šumenje potoka, trda tema,
Na    sebi    so imeli hlače vseh barv, blatne čezramnike,
bil mršav in potuhnjenega obraza, na    sebi    je imel pleten telovnik, od katerega
gledajoč v zrak; v trenutku je bil pri    sebi   .
»Vendar,« je menil Pécuchet, »imam v    sebi    nekaj, kar je višje od telesa in kar
Substanca je tisto, kar je v    sebi   , po sebi, brez vzroka, brez izvora.
Substanca je tisto, kar je v sebi, po    sebi   , brez vzroka, brez izvora.
Kajti materija sama po    sebi    ne more narediti gibanja.
Vendar ni tajil, da je to spraševanje o    sebi    element napredka, kvas nravnosti.
Kajti pri    sebi    mu je bilo hudo za Mélie in pastelna
Sam pri    sebi    se je nagibal k veri.
Razum vam pravi: celota zajema v    sebi    del, vera pa vam odgovarja z enobistvenostjo;
vanjo, nato pa spoznanja preizkusila na    sebi   .
Človek ima lahko v    sebi    klico greha, vendar to še ne pomeni,
Pécuchet potem nista več dvomila o    sebi   , poklicala sta svoja učenca in se znova
od dobrega, kajti dobro je samo po    sebi    neuničljivo.
Aubain, kramar in prevoznik po vaseh, na    sebi    je imel star rumen suknjič in hlače
Naposled se je prikazal Coulon, na    sebi    je imel haljo iz črnega serža in okroglo
očistil, okrepil in malo pobrskal po    sebi    za skritimi viri energije.
Ni ga problema, ki v    sebi    ne bi nosil darila zame.
to sploh ni težko, vsak ima vendar v    sebi    toliko čudovitega.
skupaj s tem biciklom nek absolut v    sebi   , od koder, iz katerega bom lahko črpal
Dolžnost je poslušati tisti klic v    sebi   .
dovolj občutljiv, da čutiš žensko v    sebi   , recimo v času polne lune, potem postane
dolgo pot sem brcal, da bi odkril v    sebi    nekaj kot morje prostranega, neizmerljivega,
zaradi sitnosti - vsak problem nosi v    sebi    izkušnjo, izkušnje pa so smisel življenja.
odločil, da bo ubogal zakon v samem    sebi    izoliran.
Oboje daje tako veliko in oboje imam v    sebi   .
strasti do sveta tam zunaj, pa tujcev pri    sebi    ne vidijo radi..., piše dober poznavalec
Ne verjemi egu v    sebi   , ki ga je vzgojil mrzli svet okoli
kaže, ostajajo vedno iste, sem čutil v    sebi   .
bi se znebil teh morečih kemikalij v    sebi   , pa ni šlo.
Utrujen, vendar spet pri    sebi   .
Doma, doma sem pri    sebi   .
Če sem pri    sebi   , sem pri vseh in z vsem.
življenje dragoceno, da ljudje nosimo v    sebi    vse pogoje svobode in blaženosti, vendar
Aziji in so začeli vneto brskati po    sebi   .
institucije, ki so skoncentrirale v    sebi    vso moč in znanje, od medicine do duhovnih
Pes, ki teče čez cesto, morda nosi v    sebi    duh starega očeta.
Peti o miru in ne obvladati jeze v    sebi   , ne bo pomagalo temu svetu, pravi Dalaj Lama.
imajo tudi kipi bogov, ki nosijo v    sebi    življenje, pravico do počitka, drugi
bi zarjovel, vrgel petardo, ampak v    sebi    sem čutil slabost; dvomil sem, če imam
tistih, še od doma, ko sem zatiral v    sebi    odpor do svojega okolja, ker tam pač
predstavnika vzhoda, ampak da Aurobindo v    sebi    združuje tako vzhod kot zahod.
Kot da sem spet prebil neko zaporo v    sebi   , ki mi običajno tja brani, ker se tja
tisto globino, ki jo včasih čutim v    sebi   , kjer me vabi toliko skrivnostnega
kajti jaz moram ubogati programe v    sebi   .
ima nek razlog, vsako slabo nosi v    sebi    tudi nekaj dobrega.
dni na barki nisem bil kaj dosti pri    sebi   .
različico istega bistva, vsak naj bi imel v    sebi    nekaj najbolj perfektnega, kar simbolizira
Doživel sem vesolje v    sebi   , ker zaradi hude duševne stiske že
V    sebi    je imela tako ženskost.
Klalo me je in klalo, čeprav si tega v    sebi    še vedno nisem hotel priznati, vsaj
Zato imajo dovolj dobro mišljenje o    sebi   , da se ne zatirajo in zato tudi ne
Svobodo nosim v    sebi    tako kot ljubezen.
Resnico čutiš, ko si pri    sebi   , ko si v svojem srcu, ko čutiš ljubezen
O    sebi   
Več mu moram povedati o    sebi    in Dragi. ...
in Descartesu skupen dvom, dvom o    sebi   , vendar je bistvena razlika med njima
mene, mojster, pogosto obhaja dvom o    sebi    - še zlasti zadnje čase, ko ona odhaja.
dvom vase je nekaj drugega od dvoma o    sebi   : ko podvomim o sebi, ne gre za to,
drugega od dvoma o sebi: ko podvomim o    sebi   , ne gre za to, da nečesa nisem zmožen,
Rekel si: za oba je značilen dvom o    sebi   .
stavek 'jaz sem' ('jaz bivam') sam po    sebi    ni logično resničen.
Saj hoče nenehno govoriti o    sebi   , svojih težavah, svojih željah, svoji
Včasih, ko povemo kaj več o    sebi   , nam je potem žal.
čutim, da vam moram povedati kaj več o    sebi   , da me boste bolje razumeli.
No, dovolj bo govora o    sebi    - vrniva se h Karteziju!
duše, o katerih govorim, najdejo v    sebi    zadovoljstvo ob vseh stvareh, ki se
begajo in s težavo poskušam zbrati v    sebi    vse, kar ste mi povedali.
Kierkegaard ni pisal neposredno o    sebi   , saj ne gre za njegov osebni dnevnik,
rečem s paradoksom: pisatelj piše o    sebi    tako, da piše o drugih - o svojih
Kierkegaard tako drugače pisal o    sebi   : namreč da njegovi lastni vlogi v resnični
ljubiti mene, potem bo zaroka sama po    sebi    razpadla kot nepopolna oblika, in ona
pisal v svojem imenu, vselej piše o    sebi    - in glede tega, da pisec ne more
”Ta nesrečna, v    sebi    razdvojena zavest mora torej, ker
razdvojena zavest v svojem bistvu, torej na    sebi   , dejansko ena oziroma enotna, vendar
v pojmu še ni ena za sebe, ker v    sebi    še ni našla sprave med protislovji,
vedno odsoten samemu sebi, nikoli si v    sebi    ni prisoten.“ [Kierkegaard (2), 191]
nesrečen, Kierkegaard ali Hegel, ki si ni v    sebi    nikoli prisoten, čigar bistvo se venomer
nesrečen, saj je v tem upanju prisoten v    sebi    samem in ne prihaja v nesoglasje s
pripravljen na nadaljevanje pogovora o    sebi   ?
začenja meditirati tako, da premišljuje o    sebi   .
ubežala, čeprav za zdaj, ko govoriva o    sebi   , predlagam, da tudi midva, tako kot
govoriva o transcendentalnem jazu, o    sebi   ...
Kartezijev namen, da bi z razmislekom o    sebi    kot mislečem duhu dokazal, da je ravno
kontinuirani evidentnosti, torej sebe v samem    sebi    kontinuirano konstituirajoč kot bivajoče.“
suspenza“ bi bil, če bi ti povedal vse o    sebi    v enem samem večeru?
teorija privlačna in nedvomno ima v    sebi    precej modrosti.
Medtem ko vselej o    sebi    vem, da sem zdaj, ko se spominjam
četrtič pogovarjava o jazu in marsikaj o    sebi    sem izvedel od velikih filozofov -
”...sam po    sebi    je čas bolj vzrok propadanja, saj je
Manjšo skicirko imam vedno pri    sebi   , ampak zdaj je tako lepo, da rajši
pozlačenega konjiča, Janez pa začuti ob    sebi    Marijo: dotik traja le hip ali dva,
vse, kar vidimo okrog sebe in nosimo v    sebi   , sploh je!
matematični čas teče enakomerno, sam po    sebi    in iz svoje lastne narave, brez odnosa
prostora, ki nimata zase nič realnega v    sebi    in ničesar določujočega, da, celo ničesar
Še sanjal sem o njiju... pravzaprav o    sebi    in angelu.
časa v duši, iskri večnosti, ki nosi v    sebi   , namreč v svoji sedanjosti, vse tri
pritičeta samim stvarem, namreč ”stvarem na    sebi   “, ampak naši zavesti, natančneje,
ni izven zavesti, ne obstajata ”na    sebi   “...
ni in ne more biti, kajti ”stvari na    sebi   “, ki so po definiciji transcendentne,
neskončno, se pravi, ne relativno, marveč v    sebi    reflektirano trajanje.“
sedanjost je rezultat preteklosti in v    sebi    nosi preteklost.
”v oklepaj“ tudi Kantove ”stvari na    sebi   “ - o katerih tako ne moremo ničesar
spoznanju nedostopna kantovska ”stvar na    sebi   “ (noumenon), saj s stališča fenomenologije
povsem jasno in razločno ”vidi“ v samem    sebi    - to evidentno sámospoznanje pa naj
v prostoru & času tokrat nimata pri    sebi    nobene knjige, s seboj sta vzela le
Janez, šepetaje, le v    sebi   :
rečeva, da prostor‐čas ne obstaja ”po    sebi   “, saj je zgolj struktura polja -
dokončno izgubila vsako realnost ”na    sebi   “ in postala ”transcendentalno idealna“.
Janez začuti v    sebi    tesnobo, zato pohiti z novim vprašanjem.
možno govoriti o samem času, času ”na    sebi   “?
vprašanje, kaj sploh pomeni pojem časa ”na    sebi   “, ostaja Horwicheva teza o zgolj ekstrinzični
še bolj tuja od zraka, preveč imaš v    sebi   ... ognja.
bo razpravljal o Brunu, ergo - o    sebi   ?
Aristotel odgovarja: je v samem    sebi   .
povedati s tem, da je »mesto v samem    sebi   «?
ni ničesar, da nebo obstaja v samem    sebi    [kot trdi Aristotel], da je umeščeno
ničesar in da nebo obstaja v samem    sebi   “ [180] - to pa gotovo ni ”smešno“,
kozmologija domneva, da ”nebo obstaja v samem    sebi   “.
je Bog ves neskončen, ker sam po    sebi    izključuje vsako mejo in ker je vsak
nikoli več ne bom čutil njenega srca ob    sebi   ?
Bruno, še vedno sam pri    sebi   . ...verjetno je tu Spinoza mislil na
kakih ceremonij - tj. dejanj, ki so po    sebi    indiferentna, čeprav cenjena kot dobra
opraviti z blaženostjo ali ker bi v    sebi    vsebovali kakšno svetost.
Bruno, še vedno v    sebi   .
popolnoma blažen in resnično nosi v    sebi    Kristusovega duha.“ [5:87] ...
zlezel pod kožo, zdaj se že sam pri    sebi    pogovarjam z njim!
<substantia> mislim tisto, kar je v    sebi    in se pojmuje po sebi, se pravi tisto,
tisto, kar je v sebi in se pojmuje po    sebi   , se pravi tisto, česar pojem ne potrebuje
substanco, tj. za ”tisto, kar je v    sebi    in se pojmuje po sebi“, saj prispodoba
”tisto, kar je v sebi in se pojmuje po    sebi   “, saj prispodoba izključuje vsak višji
vsebovan v ničemer drugem, razen v    sebi   .
faset in žarkov, ki niso bivajoči v    sebi   , ampak ”v drugem“, namreč v popolnem
geometrične ideje kroga, nima več v    sebi    ideje oziroma določila razsežnosti.
večnosti, nujno ima spoznavo Boga in ve o    sebi   , da je v Bogu in da se po Bogu pojmuje.“
redki pa so zmožni združiti oboje v    sebi   !“
ki mu prebijanje skozi zapletene, v    sebi    krožeče dialektične izpeljave pomeni
preostane od ugaslega življenja, sam po    sebi    ni nič groznega; resnično grozno je
prepoznal, jo moraš poprej ustvariti v    sebi   , iztrgati iz celote, iz narave, v kateri
”Po    sebi    ne obstaja niti realni, niti idealni
Hegel, ki je filozofijo ”ukinjal“ v sami    sebi   , v absolutnem pojmu, temveč je zaslutil
pravzaprav vse pogoje eksistence v    sebi   , toda odločilno je, ali te pogoje pritegne,
najbolj oddaljene prihodnosti, ker ima v    sebi    uvit čas.“ [prav tam, 242]
zla, niti prvotno, dokler je sama v    sebi   , niti drugotno, ko se notranje razdvoji
nezačetega božanstva samega, ki lahko o    sebi    reče: jaz sem alfa in omega, začetek
delujoče navzven niti ni nekaj sámo v    sebi   .
rekel, da je človeško bistvo, ki ima v    sebi    ”uvit čas“, soudeleženo tudi v ”najstarejši
duh prisvaja naravo in jo ”ukinja“ v    sebi   : to je velika razlika! ...
nastalo iz hrepenenja večnosti po sami    sebi   .
trpno življenje: čim bolj se sámo v    sebi    razvija, tem bolj kliče k nevidnemu,
nezavedno in neznano hrepenenje po samem    sebi   .“ [prav tam, 308]
svoji ”zanikujoči“ misli in ostala v    sebi   .
[toda gre za] eno bistvo, ki je na    sebi    svoboda, formalno pa nujnost.“ [Schelling
samega vesolja, seveda za nas, ne po    sebi   .
suknjiča, prav tistega, ki ga je imel na    sebi    pred dobrim mesecem v Benetkah.
Marija potiho, kakor sama pri    sebi   , pokliče:
tranzicijska privatizacija - ta veje sama po    sebi    - ne bi bila kakšna velika novica.
brezmadežen, bom jaz povedal, da nima mogoče v    sebi    nekih rešitev, ki povzročajo dvom,
Da bi moral ta zakon pravzaprav v    sebi    še nekaj nositi.
In vendar nosijo v    sebi    živo tvar ali pa so le lupina - klešče
poslušalstva, ki kljub vsakdanjim težavam v    sebi    nosijo veliko željo in potrebo, da
mirno stati in poslušati slavospeve o    sebi   , povsem drugače od tistega, kar sem
Upam, da imam v    sebi    tudi malo ciganske krvi.
Zato lahko tako sedaj nosim v    sebi    svojo bolezen.
strokovnih sodelavcev, ki je imel za samo po    sebi    umevno, da me tika, je nevoščljivo
pa nobenih,« se čudi Miklavž sam pri    sebi   , dedek Mraz pa se tudi ne spomni, da