Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOP4 (600)


naslednji hip na strani drugih ljudi okoli    sebe    in vse, kar je bilo povedanega o Goldsteinu,
Videl    se    je, kako stoji v tisti medli luči svetilke,
Miselno policijo je dovolj, da si opozoril    nase   .
polič,« je godrnjal starec, ko je položil    predse    svoj kozarec.
tehtal drugo za drugo, kot bi polagal    predse    na mizo vrsto instrumentov.
včasih za deset minut lahko pozabil    nase   .
ramo ob rami in oba nepremično strmela    predse   .
med gnečo teles, sta nepremično zrla    predse    in namesto dekletovih oči so v Winstona
»Ne mislim le    sebe   , mislim stvar samo po sebi ?«
vojno Partiji, najbolje, da misliš    nase    le še kot na mrliča.
uslužnost, da vsakdo, ki zanj ve, obdrži to    zase   .
Julija je vstala s postelje, potegnila    nase    kombinezon in pripravila kavo.
Dejstev vsekakor ni bilo mogoče obdržati    zase   .
»Prinesi stol    zase   , Martin.«
Plavajoča trdnjava, na primer, je zaprla    vase    delo, s katerim bi bilo mogoče izdelati
nepremagljiva, je pravzaprav vsaka svet    zase   , znotraj katerega je mogoče varno izvajati
tem primeru bi bila vsaka še vedno    vase    zaprti svet, za vedno rešen vpliva
hladen, da je bilo vredno potegniti    nase    pregrinjalo.
pride trenutek, ko izgubijo bodisi vero    vase   , bodisi zmožnost, da bi bili sposobni
razumeš, za kaj gre, tem huje varaš sam    sebe   : bolj si inteligenten, manj si umsko
Winston osupnil tako, da je pozabil    nase   .
prekrižanimi na kolenih, strmeč naravnost    predse   .
»Kadar slepiš sam    sebe   , da nekaj domnevaš, da vsak drug vidi
moraš skrivnost, če jo želiš ohraniti    zase   , skriti tudi pred samim seboj.
in ga silil, da je gledal naravnost    predse   .
človeka, telo drugega človeka, med    sebe    in podgane.
kazen - eno telo, ki ga lahko porine    medse    in podgane.
kadar je bil lokal poln, jo je imel    zase   , ker ni bilo nikomur do tega, da bi
razsežno belo pogrnjeno posteljo in    sebe   , dečka devetih ali desetih let, ki
Kakšno kazen predlagaš potem    zase   
To kazen predlagam    zase   
Nasploh nobena umetelnost ne skrbi    zase    - saj tudi ničesar ne potrebuje - temveč
   Zase    ti vsekakor moram reči, da nikakor
ali pravičnik ne želi in ne zahteva    zase    nobene prednosti pred drugim pravičnikom,
Vsakdo namreč pričakuje    zase    osebno mnogo večje koristi od nepravičnosti
Ali pa naj druge pusti vnemar in    zase    pripravi le četrtino živil v četrtini
trudi z delom za druge, temveč naj le    zase    priskrbi vse potrebno?«
boljši, in tudi vsi drugi imajo vsak    zase    svojo nalogo, tisto, za katero so po
20. »Toda mogoče sam    sebe    spreminja?«
bolj vse posnema in ničesar nima za    sebe    nevredno; zato poskuša z veliko vnemo
čuvar, ki naj čuva državo, potreboval    zase    varuha.«
z zdravstvom in najprej mučil s tem    sebe   , potem pa še mnoge druge.«
bodo bolj skrbeli za državo in za same    sebe   ; približno namreč razumem kaj misliš.«
Tako bodo hkrati najbolje varovali    sebe    in državo.
sovražnikom in bi pripeljali na rob propada    sebe    in vso državo.
modro in sposobno, da upravlja samo    sebe   
prepričanja in čim popolneje sprejmejo    vase    zakone, kakor sprejme volna barvo,
Pogledal sem    predse    in vzkliknil:
»da kdo samega    sebe    zmerja, če ga hočejo poželenja nakljub
to, kar mu pripada, obvladuje samega    sebe   , ureja dušo, ustvarja med njo in sabo
hrano, ker nihče nima ničesar samo    zase   , živijo zdaj stalno skupaj; skupno
stvari, da nimajo žen in otrok samo    zase    in s tem tudi ne radosti in bolečin?
»In ker sta dve, je vsaka    zase    ena?«
slabo, skratka, za vse pojme: vsak    zase    je enota; toda ker se v zvezi z dejanji,
pojavljajo povsod, se zdi, da je vsak    zase    mnoštvo.«
lahko približajo lepoti in jo lahko    zase    čisto gledajo, so gotovo zelo redki?«
trudi, začne na koncu nujno sovražiti    sebe    in vse svoje delo.«
prijateljem; potemtakem ničesar ne doseže ne    zase    in ne za druge.
priložnostnih zaposlitev - živeti samo    zase    in se posvečati samo filozofiji.
in morajo nenehoma gledati naravnost    predse   .
»In če je vsak    zase    eden in če sta skupaj dva, potem si
najinem razpravljanju predvsem na samega    sebe   , pri čemer nikomur ne zameriš, če ravno
preostaja, državo, njene občane in same    sebe   .
ljudstvo, pri čemer pa obdrže največji del    zase   
ker se bojijo za njegovo življenje,    zase    pa si obetajo najboljše.«
»Potem bo moral očitno preživljati    sebe   , svoje pivske tovariše, prijatelje
»Ali se strinjaš, da    sebe    prištejeva k tistim razsodnim možem,
V kakšnem strahu je zdaj    zase   , za svoje otroke in za ženo, da jih
kot tiran sramotno zasužnjuje tako    sebe    kakor državo.«
njega ; nikoli dejansko ne vzamejo    vase    stvari resnične biti in nikoli ne okusijo
teh bitjih pripovedujejo, da je vsako    zase    sestavljeno iz več v eno zraščenih
kar delajo posamični obrtniki vsak    zase   
ustvariš sonce in zvezde, zemljo, samega    sebe    in vsa druga živa bitja, predmete in
njihovemu posnemanju, skušal bo kot spomin    nase    zapustiti mnoga lepa dela in mu bo
posamičnih mož, jih s svojim naukom navezal    nase    in potomcem zapustil homerski življenski
Sprejmite moj jarem    nase    in učite se od mene, ker sem krotak
»Vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper    sebe   , se opustoši in nobeno mesto ali hiša,
Vzemi ga in jim ga daj zame in    zase   
Kdor    se    torej poniža, da bo kakor ta otrok,
»Ljubi svojega bližnjega kakor sam    sebe   
Ljubi svojega bližnjega kakor sam    sebe   .’
ga v treh dneh postavljaš, reši sam    sebe   !
»Druge je reševal,    sebe    pa ne more rešiti!
»Pojdite sami    zase    v samoten kraj in se nekoliko odpočijte!«
Odrinili so s čolnom sami    zase    v samoten kraj.
To besedo so ohranili    zase    in se med seboj menili, kaj pomeni
Ljubi svojega bližnjega kakor sam    sebe   .’
močjo ter ljubiti bližnjega kakor sam    sebe    je več kakor vse žgalne in druge daritve.«
Vi pa pazíte    nase   .
ga v treh dneh postavljaš, reši sam    sebe    in stopi s križa.«
»Druge je rešil, sam    sebe    ne more rešiti.
Marija pa je vse te stvari ohranila    zase    in jih premišljevala v svojem srcu.
pomaga človeku, če si ves svet pridobi,    sebe    pa pogubi ali si škodo stori?
mišljenjem, in svojega bližnjega kakor sam    sebe   
in vse preroke v božjem kraljestvu,    sebe    pa vržene ven.
Šel je    vase    in dejal: ‘
»Druge je rešil, naj reši sam    sebe   , če je božji Maziljenec in Izvoljenec.«
»Če si judovski kralj, reši sam    sebe   
Reši    sebe    in naju!«
»Če častim    sebe   , moja čast ni nič.
Dali so ju privesti    predse    in ju zasliševali:
si iz vrst poganov izbral ljudstvo    zase   .
Pazíte    nase    in na vso čredo, kateri vas je Sveti Duh
tem, ko sodiš drugega, obsojaš sam    sebe   ; saj ti, ki sodiš, delaš isto.
poučuješ druge, kako to, da ne poučiš sam    sebe   ?
postali orožje zla, marveč izročite    sebe    Bogu kot ljudje, ki so prešli od smrti
»Ljubi svojega bližnjega kakor sam    sebe   
Zakaj nobeden med nami ne živi    zase    in nobeden ne umira zase.
nami ne živi zase in nobeden ne umira    zase   .
ga imaš iz vere glede jedi, ohrani    zase    pred Bogom.
Blagor tistemu, ki ne obsoja sam    sebe    v tem, za kar se je odločil.
Bratje, to sem pa obrnil    nase    in na Apóla, in sicer zaradi vas da
Nihče naj ne misli    nase   , marveč na bližnjega.
Naj torej vsak    sebe    presodi in takó jé od tega kruha in
Ko bi sami    sebe    presojali, bi ne bili sojeni.
Vi ste pa Kristusovo telo in vsak    zase    ud.
govori z darom jezika, oblikuje sam    sebe   , kdor pa prerokuje, gradi Cerkev.
obsodbo, tako da nismo več zaupali    vase   , ampak v Boga, ki obuja mrtve.
Mar začenjamo znova sami    sebe    priporočati?
sami od sebe zmožni, da bi se sami    nase    zanašali, ampak vse zmoremo v Bogu.
Saj ne oznanjamo    sebe   , ampak Gospoda Jezusa Kristusa, sebe
sebe, ampak Gospoda Jezusa Kristusa,    sebe    pa le kot vaše služabnike zaradi Jezusa.
z Jezusom in hkrati z vami postavil    predse   .
tiste nekatere, ki priporočajo sami    sebe   .
Taki so prav zato nespametni, ker sami    sebe    po sebi merijo in presojajo.
Zakaj potrjen ni tisti, ki sam    sebe    priporoča, ampak tisti, ki ga priporoča
Sam bom prav rad razdajal in celo sam    sebe    bom razdal za vaše duše.
On je daroval sam    sebe    za naše grehe, da bi nas iztrgal iz
me je vzljubil in daroval zame sam    sebe   .
Ljubi svojega bližnjega kakor sam    sebe   .
Pri tem pazi    nase   , da ne boš tudi sam padel v skušnjavo.
misli, da je kaj, ko ni nič, vara sam    sebe   .
ravnanje in tako bo pridržal lastno hvalo    zase   , ne pa da bi se primerjal z drugim;
kakor mu ustreza, tako da gradi sam    sebe    v ljubezni.
Kristus ljubil nas in je daroval sam    sebe    za nas Bogu v blagodišečo daritveno
Kristus ljubil Cerkev in dal zanjo sam    sebe   , da bi jo posvetil, potem ko jo je
Kdor ljubi svojo ženo, ljubi    sebe   .
med vami tako ljubi svojo ženo kakor    sebe   , žena pa naj spoštuje moža.
Naj nobeden ne gleda samo    nase   , temveč tudi na druge.
svoje enakosti z Bogom, ampak je sam    sebe    izničil tako, da je prevzel vlogo hlapca
zunanjosti je bil kakor človek in je sam    sebe    ponižal tako, da je postal pokoren
Jezusu, pri tem pa ne zaupamo sami    vase   , čeprav bi jaz lahko zaupal tudi sam
čeprav bi jaz lahko zaupal tudi sam    vase   .
Če kdo drug misli, da lahko zaupa    vase   , smem jaz to še bolj: obrezan sem
človek Kristus Jezus, on, ki je sam    sebe    dal v odkupnino za vse.
Pazi    nase    in na poučevanje!
Če boš namreč ravnal tako, boš rešil    sebe    in tiste, ki te poslušajo.
Varali bodo druge in sami    sebe   .
On je dal sam    sebe    za nas, da bi nas odkupil iz vse krivičnosti
nas odkupil iz vse krivičnosti in nas    zase    očistil kot izvoljeno ljudstvo, vneto
ne omenim, da mi dolguješ celó sam    sebe   .
Zato mora kakor za ljudstvo tudi    zase    darovati daritve za grehe.
Tako tudi Kristus ni sam    sebe    poveličal, da je postal véliki duhovnik,
enkrat za vselej, ko je daroval sam    sebe   .
Kristusa, ki je po večnem Duhu sam    sebe    brezmadežnega daroval Bogu, očistila
pred božjim obličjem, tudi ne, da bi    sebe    večkrat daroval, kakor véliki duhovnik
odpravil greh, s tem da je daroval    sebe   .
pobožen, pa ne brzda svojega jezika, sam    sebe    vara; pobožnost takega človeka je prazna.
»Ljubi svojega bližnjega, kakor sam    sebe   ,« ravnate prav.
Tako je tudi z vero, če nima del; sama    zase    je mrtva.
bilo razodeto, da niso pripravljali    zase   , ampak za vas, kar so vam zdaj sporočili
Glejte    nase   , da ne zapravite, kar smo s trudom
Vi preljubi, pa zidajte    sebe    na temelju svoje presvete vere, molíte
Preskusil si tiste, ki    sebe    imenujejo apostole, pa niso, in si
poskusu sanacije Adrie Caravan poskušal    zase    in za druge protipravno pridobiti večjo
nedemokratično prigrabiti prav vse funkcije    zase   , za predsednika komisije predlagali
pištolo zastava, kalibra 7,65, njo in    sebe    polil z bencinom, ob dimnik postavil
je ljudstvu, honorarno pa je delal    zase    «.
katere so izšli, te krvi še ni vsrknila    vase   .
prerojenja, vere in zaupanja v samega    sebe   .
zadnji čas, da začnemo verovati v samega    sebe   ?
Jaz verujem samo še v samega    sebe   , verujem samo še to, da je nekje moje
Tisoči so zatajili    sebe   .
balkanci, je godrnjal nadzornik nekako sam    zase   .
rožah, da je na glas pokarala sama    sebe   :
Pogledal je    predse   .
Dvignilo se je do sonca in ga vsrkavalo    vase   .
Vse dni sloni ob steni in strmi    predse   .
druga k drugi, po samotah stuljene same    vase   , pripete na grič, s slamo krite, težko
Morda bo kaj malega brundal sam    zase   .
Brodnik bo kašljal in pljuval v žaganje    predse   .
Gledala sva    predse   , in vrtela kozarce med prsti.
naročil molče vina in se zamaknil pred    se   .
zanimala za življenje, zaprla se je    vase    in se potuhnila; še strah pred smrtjo
Žena je globoko potegnila sapo    vase   , se sklonila k moževim nogam in začela
oči, širijo nosnice, hlastno zajemajo    vase    ves svet in stikajo neprestano za novimi
tistega dne postala vse bolj molčeča in    vase    pogreznjena.
Pogreznil se je    vase    in obmolknil; še za otroke se ni več
Živeli in skrbeli so strogo vsak    zase   .
prsti, prižge in z užitkom potegne    vase   .
takrat skoraj zmerom globoko potegne    vase    dim, potem zakroži ustnice, ga počasi
Tudi njega nekdo hlastno vleče    vase    in kadar mu izsesa vso moč, in mu ostane
Po dolgih mukah sem ozmerjal samega    sebe    s slabičem, otrokom in nevrednikom
Nato malce počaka in pobrunda sam    zase   .
skorajda ni znal; čepel je kje sam    zase   , smrkal in buljil v svet s svojimi
je usedel na rob postelje in položil    predse    vse tiste nerazumljive besede.
Videl je samega    sebe    v vseh krivicah, ki so se mu pripetile
ustavil pri oknu in polglasno požvižgaval    predse   .
Potegnil je    nase    svoje grahaste pumparice
umazanem steklu in pritajeno fulil    predse    napev furlanske pesmi, ki ga je zvesto
obstal in se znova zjezil na samega    sebe   .
oblila bi ga rdečica, če bi videl samega    sebe   , ko se je skrival po ozkih ulicah Starega mesta,
je dejal sam    zase   , »toda nemara bomo imeli še srebrne.«
je rekel Martin sam    zase    in segel v malho svojega črnega suknjiča,
je rekel sam    zase   , spustil culo izpod pazduhe in previdno
Polglasno požvižgavajo    predse    svojo pesem in zidajo gradove v oblakih.
je govoril sam    zase    in mislil na Jero.
prekričal glas vesti in prepričal samega    sebe   , da se je treba posluževati vseh sredstev,
prišla mimo njega in nekaj mrmrala sama    zase   .
zanemarjajo svoje otroke, je zlezel    vase    in spoznal, da tudi doma ni vse v redu.
in vojake iz kuhinje; videl je sam    sebe    v sveti in odločni jezi.
Legel je,    se    odel do ušes in zamrmral:
»Da, da,« je glasno grizel sam    sebe   , »sam sem kriv.
prijetno pri srcu, ko je videl samega    sebe   , kako usmaja po cestah z nerodnimi
Zamislil se je in se jezil sam    nase   , ker je s svojim trapastim in celo
Pogreznil se je    vase   , premišljeval in od tiste ure začel
poznalo na duši in na telesu: lezel je    vase    in postajal čudaški, govoril je glasno
Stisnil se je sam    vase   .
obvisela v zraku, potem pa jo je potegnil    vase    kakor polž svoje roge.
pri svojem sivem fraku, stisnil se je    vase   , zavil glavo kakor ptič in zagrebel
je nosnice in glasno potegnil sapo    vase    - in v takem položaju je med dvema
Potuhnila se je,    se    polegla po peclju in se krčevito prilepila.
Drznil se je položiti roko    nase    in se tako pregrešil zoper božjo postavo.
je, da je zmaga naša,« je rekel sam    zase    in šel.
razcvetejo in z bridko bolečino srkajo    vase    trpke besede in zaničljive poglede.
besede in zaničljive poglede, zapro se    vase    in tu pa tam sežejo celo po knjigi,
Nato se je skrušeno zrušil sam    nase    in napajal mizo s solzami.
globlje pogreznil v pijačo; popival je,    se    prevažal s kolesljem, jokal in preklinjal:
nepremično sedel za mizo in strmel    predse   .
Sedel je za pogrnjeno mizo, strmel    predse    in molčal.
Toda Venc ni položil roke    nase   .
je Venc bal, kdaj se bo zrušil sam    vase    kakor star sod na soncu.
prevrgla na postelji in rekla sama    zase   :
Ženil?« je nezaupno zamrmral Venc sam    zase   .
rabo,« je skesano priznal, se zamaknil    predse    in s prstom razmazal kapljo vina, ki
Maščeval se je seveda tako, da je sam    sebe    krepko lopnil po glavi.
Pavla je seveda potrebovala    zase    in za svojo družino vse prostore.
ponovila Pavla in pokazala s kazalcem    predse   .
pred dnem se je dvignil, se zamaknil    predse    in razmišljal o svoji bridki usodi.
»Čepel je,«    se    je sitno otresel Izidor.
Pečanov vrat je bil sploh znamenitost    zase   : suh in dolg, po
Gledali so    predse    in Zanut je posmrkoval in spraševal,
trdno stopinjo, postavijo desno nogo    predse   , prislonijo k njej kramp in kmalu je
Poštar se nemirno prestopa in gleda    predse   ; nič drugega ne vidi kakor mirne težke
hip popolnoma jasno zagledal samega    sebe   , kako teče kot otrok okrog domače hiše.
nasmehniti, ker je bila resnično nejevoljna    nase   .
Govoril sem sam    zase   .
težko in nerodno breme nosiš samega    sebe    po cesti - in zdi se ti, da ljudje
Pravzaprav    nase    še pomislila nisem.
Nobenega partizana, ki je padel,    se    ne bi ustrašila.
kakor petelin na gnoju, da bi prepričal    sebe    in druge, kako samozavestno in pogumno
fašistični uniformi, skrušeno gleda    predse   , prestavlja svojo leseno nogo ter si
stric se gromovito odkašlja, pljune    predse    in s podkovanim čevljem podrgne po
Nato potegne    vase    vrat in spusti svoje telo v vsakdanji
Okrogličar jo je poklical    predse   , kakor kralj berača, ter ji oholo rekel,
Rejc, ki je bil vse popoldne najbolj    vase    zaprt in najbolj tih.
Oddahnila se je,    se    hvaležno ozrla okrog sebe ter se napotila
se je bala, da ne bi mize prevrnila    nase   .
trza z obrazom, kakor bi se jezila    nase   , da je zinila preveč.
»Stane! ...« tiho reče sama    zase   .
Roke je prekrižal na hrbtu in strmi    predse   , kakor bi globoko razmišljal.
premotri, nato pogleda Bichija, ki leze    vase   .
mater izpod čela in mračno zagodrnja    predse   :
Tegobno gleda    predse    in zelo previdno spusti nahrbtnik pri
Tildica gleda    predse    in po nepotrebnem potiska snope od
pride k nam, bo izgubljen ... za nas,    zase    - in zate ...
Očka Orel zmaje z glavo in sam    zase    reče:
bulji izpod nizkega čela, naglo zlije    vase    kozarec vina, nato stegne svojo dolgo
Moj Jezus izbulji oči, leze    vase    in plašno jeclja:
Moj Jezus leze    vase   , gleda v tla in si počasi snema puško
Moj Jezus skrušeno sedi za mizo in gleda    predse   .
Drejc leze    vase   , se skrušeno vleče k mizi in se sesede
Vsi skrušeno gledajo    predse   .
pri lahki strojnici, turobno gleda    predse    in čemerno nerga:
skrbel za druge, ne bo mislil več samo    nase   .
Sova se zastrmi    predse   ; videti je, da se je globoko zamislil.
Mali poveša glavo in žalostno gleda    predse   ; očividno ga glodajo grenke misli.
Drejc mračno strmi    predse    ter v zadregi odpira in zapira pokrov
porine tobačnico Sovi in mračno zamrmra    predse   :
ga samo za hip pogleda, nato bulji    predse   , obrača po rokah tobačnico in počasi
zmigne z rameni in nadaljuje, a bolj sam    zase   :
   Nase    ne utegne misliti ...
Objame samega    sebe   , zamiži in se zamaje v ugodju.
Sova zleze    vase    in skloni glavo:
in zavija v odejo, govori bolj sama    zase   :
Drejc jo privije    nase   .
odkima Stane in zamišljeno doda bolj sam    zase   :
Borisu, ga zgrabi za lase in ga potegne    predse   .
Tankist se srečno zareži in pokaže    nase   :
Videl sem samega    sebe   .
Carniglia se je širil in me vlekel    vase   .
podobo, kjer sem spet videl samega    sebe   .
prhanje žage, nos je z užitkom vlekel    vase    vonj pravkar razžaganega lesa.
Vzameta naj    se    in amen!«
stric je zadovoljno pokimal in potegnil    nase    svoj zamaščeni bosenski kožuh.
teman in nevaren; vlekel je človeka    vase    kakor prepad.
Zlil je    vase    kozarec vina, se zamislil in po dolgem
»Cmera!« je sam    zase    zamrmral Okrogličar, se namrdnil in
zgrabil kozarec in ga hlastno zlil    vase   .
Nato je zapovrstjo zlil    vase    tri kozarce vina, se s komolci naslonil
motril od vseh strani, ga spet položil    predse    in pogledal vanj.
Zlil je    vase    še kozarec vina in se tako pretegnil,
brado v prsa, skratka pogreznil se je    vase   .
je vzkliknila Temnikarica bolj sama    zase   .
ga me sreča me, se ga zmeraj ustavi    se    in ga me gleda me!« se je jokaje pritoževala
nekaj korakov od brega ter se zamaknil    predse    v valujočo gladino.
...« je ponovil in v zadregi pogledal    predse   .
je pomislil pob in se tako razjezil    nase   , da je zagodrnjal.
ker se je bala, da bi položil roko    nase   .
Roke ni položil    nase   .
Vzela    se    torej nista.
Bil je kisel, mračen, molčeč,    vase    zaprt človek.
vprašal pob, ki se je bil znova pogreznil    vase   .
Dvigala se je,    se    vzdignila do vrha in nato izginila;
tudi sam zmajal z glavo in rekel sam    zase   :
se vznak in z lačno slastjo potegnil    vase    dolg požirek zraka.
Jasno sem videl samega    sebe   , kako sem prišel okrog vogala in obstal
prav gotovo ne bo nikdar več vlačil    nase   !’ je spet bziknil slino in zamahnil
bliže in bliže ter me hkrati vlekla    vase   .
zvezdnata globina res ne bi potegnila    vase   .
obstal za njimi in hlastno potegnil    vase    dolg požirek čistega zraka.
- Saj vem, da še ne znaš misliti    nase   , - je rekel oče.
mežikal, smrkal in srkaje vlekel sapo    vase   .
obrnil v stran, ker sem se jezil sam    nase   , da ji tako poslušno odgovarjam.
In videl sem tudi samega    sebe   , kako vznak ležim na golih prečnih
Smreka, ki raste na planem, sama    zase   , le počasi izgublja svoje veje ...«
tako visoko, da ga vesoljstvo sprejme    vase   .
omedlevica, a vendar sem jasno videl samega    sebe   , kako stojim pri bezgovem grmu, hkrati
Strmar je gledal    predse   , Testenu je roka obležala na steklenici,
- Čeh, - je pokazal    nase   .
kakor bi hotel to besedo dobro spraviti    vase   .
Katro iz razumljivih razlogov obdržala    zase   .
je držala zelo strogo, gledala je    predse    in mi nekajkrat strogo zabičala:
je Terezija zmajala z glavo in sama    zase    mrmrala:
je zagodrnjal ded sam    zase    in pljunil.
sedel v zdič, vzel pipo v roke in sam    zase    ponavljal:
sluzast in zoprn, da sem ga komaj spravil    vase   .
Precej časa je molče strmela    predse    in z nohtom pisala po mizi, nato pa
sem poiskal rakljo ter odsekal palico    zase    in za Kadetko.
najprej sem zagledal mamo, nato sestro in    sebe   , dvanajstletnega otroka, kako stojimo
slonela ob gabrovem grmu in strmela    predse   .
Položila je Silvijo    predse   , počepnila k njej, ji s prstom kazala
šolo in domov, zdaj sta hodila vsak    zase   .
Razjezil se je sam    nase    in se ozmerjal s štorom.
Videl je samega    sebe   , kako nepremično stoji pred komisarjem
prikazal modri avtobus, ki je pritegnil    nase    vso pozornost.
Sklonil se je,    se    takoj spet zravnal in zamahnil z roko.
Tako je bil nejevoljen    nase   , da bi se najrajši sam prebutal, ker
Korakal je veselo, ponosen sam    nase   , ker mu je bila noga lahka in korak
vinski bratci in glasno potegnili sapo    vase   .
Onemel je in se zaprl    vase   .
Pustil je vnemar kmetijo in    sebe   .
Temnikar je utihnil in se zamaknil    predse    v tolmun.
Toda Temnikar je počasi zlezel    vase    in dolgo molčal.
Vstal je,    se    spet umil in si natočil vode v lonec,
fašistom, kazal zdaj v topole, zdaj    nase    in jezno kričal:
je odrastel v fanta, je jok zaklenil    vase   , si s smehom pregrnil obraz in šel
povzdigovali rob talarja in gledali    predse   , da ne bi stopili v blato, z desnico
Potegnil je Matica    predse   , ga obrnil proti pokopališču in uradno
Videl sem samega    sebe   , kako sedim na vrhu sveta, na suhem
paglavec; ona pa se je že potegnila    vase    in je držala drobne pesti na svojih
- Ali res ne misliš povedati? -    se    je strogo in zaskrbljeno obrnila k
Bil je nejevoljen    nase   , ker se mu je zazdelo, da je bil rekel
Peter Majcen, ki je bil zdaj nejevoljen    nase    zaradi svoje neumne vznemirjenosti.
prikimaval Peter Majcen in se smehljal    predse   .
sem, ker me je baba kar priklenila    nase   , kakor se reče...
pisatelj tako slep; in hudoval se je    nase   , ker ni videl, da je s svojimi besedami
svojega suhega moža z lahkoto spravila    vase   , če bi ga prelomila na dvoje.
Peter Majcen je zlezel    vase   .
Obstal je,    se    nasmehnil in se pomiril.
»Kaj pa - če kleplje koso    zase   ?...«
trznil, in še isti hip se je zjezil    nase   , ker je bil trznil.
približal, toda obstane na mestu in se zjezi    nase   , ker tako glasno sope:
Nepremično strmi    predse    v prozorno gladino svojega tolmuna.
Prekleta strešnica je strmel    predse    in si s komolcem brisal znojno čelo.
si je cigareto in hlastno potegnil    vase    dim.
Precej časa je strmel    predse   , nato pa je spet vzdignil glavo in
Temnikar je pogledal    predse   .
skoraj pojoče zamrmral starec in sam    zase   , ne da bi odprl oči ali se nehal pozibavati.
»Aha, zaprto...« je sam    zase    zamrmral starec in si nato z dlanjo
»Zaprto je, zaprto...« je sam    zase    zamrmral stari Blažič.
komolcem naslonil na kolena in se zamaknil    predse   .
pragu, stari Blažič se je zamaknil    predse    in spet se je tiho oglasila njegova
nagajal! - je rekel in jo posadil zraven    sebe    v sneg.
zdrznil, ker je tako jasno zagledal samega    sebe   , kakor bi on sam stal nad steno in
In spet je prav jasno videl samega    sebe    in svoje početje.
- Padel je! -    se    je slišal Martinov glas.
Pogledal je    predse   , nato pa hitro pograbil majoliko in
razumem...« je prikimal kmet in se zamaknil    predse   .
in se brez sleherne misli zamaknil    predse   .
ljudje, ki bi hoteli imeti vso srečo samo    zase   .
Dal ga je privesti    predse    in mu ukazal:
neškodljiv, in pred njimi je zvrnil    vase    nekaj steklenic.
živela v tem kraju, sta se držala sama    zase   .
da bosta živela izključno doma, samo    zase   .
stehtal hrano in iztrebke, kakor tudi    sebe   , vmes si je vzel čas le za računanje.
Vsak    zase    sta hodila po nakupih, drugi je ponujal
Tako    zase    kot zanju je naštel nekaj del, v katera
   Zase    je dejal, da hvala bogu ni zaljubljen
najnižjega tona do najvišjega, ga potegniti    vase   , izvajati skale navzgor in navzdol.
so bila zaprta in drla sta se vsak    zase   .
Bouvard je bil jezen    nase   , ker je zamudil priložnost.
Bouvard urejal mizo, polagal papir    predse   , pomakal pero in dolgo strmel v strop,
Delala sta vsak    zase    in sporočala sta si refleksije.
trenutku nehal dihati, potegnil želodec    vase    in napel zadnjico. -
daleč, da je včasih zalotil samega    sebe   , kako gleda v nebo in govori:
bolnikov je vzel v usta in potegnil    vase    njihovo sapo, s čimer naj bi pritegnil
   Zase    ga držim!«
komolci naslanjala na mizo, turobno zrla    predse    in jadikovala.
in sprehajala sta se po vrtu, vlekla    vase    mlačen zrak, veselila sta se življenja.
sramežljiv, da se je bal pogledati samega    sebe   , spal je v hlačah.
tri trikotnikove stranice niso vsaka    zase    trikotnik, tri sposobnosti duše niso
ki grozi človeštvu, in tako je lahko    sebe    in družino rešil z barko oz. ladjo.
Sam    zase    je zagodrnjal:
Sam    sebe    ponižuješ!«
Pri tem je vsakdo zahteval    zase    privilegije na rovaš velikega števila
Vsak ga mora odkriti sam    zase   , tako kot mora vsak prevzeti nase odgovornost,
sam zase, tako kot mora vsak prevzeti    nase    odgovornost, ki jo tak smisel prinaša.
S tem ko sem prosil svobodo    zase   , sem jo njej jemal, ona pa kot da to
kam grem, ampak kje sem, da bi samega    sebe    pretental, da bi se naučil kontrolirati
pretental, da bi se naučil kontrolirati    sebe    in to tako, da bi me samokontrola osvobajala,
mlade takoj, ko se lahko pobrigajo sami    zase   .
manipulacij, ampak to mi ne daje rešitve za    sebe   .
spustiti, se mu predati, ga sprejeti    vase   , da bom jaz on in on jaz.
pol tekočo rdečo glukozo, sem sprejel    vase    ogromno čiste energije, ki minimalno
Tako sem se kot pes stisnjen    vase    potem potrpežljivo predal usodi.
Vse dni poprej sem se spuščal    vase   , vso to dolgo pot sem brcal, da bi
   Zase    nisem mogel najti tira.
da pade v najgloblji trans, pozabi    sebe    in druge in se iz tega stanja vrne
ve, da nameravaš v Afganistan, pazi    se   , me je ponoči prišel zbudit Švicar.
nosijo orožje in sploh skrbijo sami    zase   .
Lahko se branim, hočem biti odgovoren    zase   .
jih presenetil vsaj toliko kot samega    sebe   .
posteljo, ampak tedaj me je Hunza potegnila    vase   .
in mir nekoga, ki je zmagal svet in    sebe   , pa mi je nenadoma prišel pred oči
Na eni od ploščadi je sedel kot    vase    pogreznjen mlad moški, na prvi pogled
podobnega več, se lahko zatečeš le    vase   ...
kar je, kar ljubijo, in s tem tudi    zase   .
vse skupaj ne tiče, zvita, prebodena,    vase    zamaknjena, s pepelom posuta telesa
nabreklimi udi, jih božajo in vtikajo    vase   , da je podoba, kot da se je ves ta
Čisto nič ni dvomil v    sebe   , vse, kar mu je padlo na misel, se
kontemplaciji in globljem gledanju    vase   , proč od motečih posvetnih vplivov
beže pred podivjanimi sloni, mlada,    vase    zamaknjena žena, ki se občuduje v ogledalu,
lahko opazoval, kako valovi spirajo    vase    vso to svinjarijo, jo valjajo po pesku,
skupnemu ustvarjanju, zdaj beži vse nazaj    vase   , grade ograje kot njihovi očetje, vsak
njihovi očetje, vsak hoče biti sam    zase   ..., je potožila mlada mama z dvema otrokoma,
naše zavesti, ki mora preskočiti samo    sebe   .
staro spalno vrečo in se začel spuščati    vase   .
pravzaprav padec na tipko, dotik nekam v    sebe   , osredotočenje na mesto v duhu, kjer
V pogovorih z njim sem črpal    vase    njegov entuziazem.
kot fenomenalni narod, ki je samega    sebe    iztrebil skoraj do polovice.
Akhe vidijo    sebe    kot člen v velikem nadaljevanju zgodovine
Kdor ima rad samega    sebe   , ne mara opija.
bil njihovi tradiciji tako tuj, da si    sebe    v njem niso mogli zamisliti.
odpora proti mestu, stoletja tlačenih    vase   , ni bilo težko sežigati knjig, zaustaviti
najbolj vulgarna bit, ampak tudi samega    sebe    - kako reagiram na določene pritiske
slabe izkušnje, da ne ljubimo niti sami    sebe   .
realnost. tako stvarnost nam dajejo    nase    ozke misli.
zaobljubo, da nikoli več ne bo položil roke    nase   .
Tokrat ga imajo priliko imeti čisto    zase   , lahko ga celo pocukajo za kocine.
za svojo situacijo, sem odprl samega    sebe   .
oblikoval nek moj odnos do sveta in    sebe   , ki mi je dal toliko lepega, kot še
dušo in bival sem v sredini sveta in    sebe    in to je bilo največ, kar mi je bilo
še hujša kot jaz sam, tako sem lahko    sebe    videl v njej.
zanje, ampak avstralski bush je poezija    zase   .
natanko čutil, da se razumem, da samega    sebe    zastopim, bilo je tako močno, da je
braniš, manj ko hočeš obdržati samega    sebe   , bolj se napajaš z maminim mlekom,
dva meseca kasneje, potem ko smo vsak    zase    prepotovali tisto dolgo pot iz Darwina
kaj lepega, zato sem si ga navlekel    nase    in se tako skušal zavarovati pred porazom.
Vsak    zase    je bil spoštovanja vreden značaj.
zvečer, obrnjeni proti soncu, vsak    zase   , vendar vsi naenkrat.
najbolj vpadljivih potez in, kot sam    zase    trdi, ima najbolj redne osebne stike
zmerjal, pa tudi kritiziral samega    sebe    kot produkt konfliktne kulture in pokal
ne bodo našli spoštovanja do samih    sebe   , je to lahko njihov konec.
ne bodo spet naučili imeti radi sami    sebe   , se spoštovati, ljubiti drug drugega
spoštovati, ljubiti drug drugega kakor samega    sebe   , so morda zgubljeni kot dinozavri.
Neko noč sem bil tako besen    nase    in na ta svet, tako prizadet od samega
Bolj kot    zase    me je skrbelo za Gail.
Če bom ljubil samega    sebe    in vse, bom svoboden.
Vračam se    vase    in najdem tamkaj svoj svet!
sprašuje, ali so roke, ki jih steguje    predse   , njegove roke, in ali je telo, v katerem
Ne govorim samo o dvomu    vase    (seveda, tudi vase večkrat podvomim),
govorim samo o dvomu vase (seveda, tudi    vase    večkrat podvomim), kajti dvom vase
vase večkrat podvomim), kajti dvom    vase    je nekaj drugega od dvoma o sebi:
da stavek 'jaz bivam' verificira sam    sebe   .“ [prav tam, 154-5]
   Vase    prepričani cogito ima namreč, inter
gre: šele ko ženska spozna, da imaš    sebe   , bo šla za tabo, če pa boš nenehno
   Sebe    imaš, sebe!
Sebe imaš,    sebe   !
Werther je premalo vedel    zase    in ravno zato je sledila vsa tista
je, Janez, vem... toda počakaj... zaupaj    vase   ... mlad si še, vse se bo uredilo!
Janez,    zase   , njej:
predmet svoje Ljubezni manj kot samega    sebe   , ima do njega le preprosto Naklonjenost
<Affection>; kadar ga ceni enako kot samega    sebe   , se to imenuje Prijateljstvo <Amitié>;
prizadevati, da posnemamo tiste, ki    sebe    prepričajo, da medtem, ko gledajo gozdno
temveč v notranjem, ”tako da so srečale    sebe   “.
[Johannes] znal privabiti dekle, jo navezati    nase   , ne da bi ga nato zanimalo, da bi jo
v ljubezen, jo pozna iz temeljev in    zase    zadrži le osebno mnenje, da vsaka ljubezenska
glasnik in v katerem je skušal upodobiti    sebe    samega, smo do ”danskega Sokrata“ še
če tako rečem, romantika zvije sama    vase   , zgori v svoji patetični subjektivnosti.
Njena resnična vrnitev v samo    sebe    ali njena sprava <Versöhnung> s
obeh ji je tudi bistvo; toda ona za    sebe    si še ni to bistvo samo, še ne enotnost
pojmu, in ker v pojmu še ni ena za    sebe   , ker v sebi še ni našla sprave med
duševnosti <Gemüt>, ki boleče čuti samo    sebe   , ampak kot razdvojitev; gibanje neskončnega
alternativi, sicer izgublja svet, ohranja pa    sebe   , saj ”veličina ni v tem, da si to ali
Ego sam biva za samega    sebe    v kontinuirani evidentnosti, torej
v kontinuirani evidentnosti, torej    sebe    v samem sebi kontinuirano konstituirajoč
predmetnosti, do sveta, po katerem se samega    sebe    ”kontinuirano konstituira kot bivajoče“.
Janez,    zase   .
mladeničem, potem globoko vdihne, stegne roke    predse   , objame Bruna in ga bežno poljubi.
Kako odrešujoče je, če pozabiš    nase    in se odpreš celemu svetu!
Ja, tako,    zase   , nekaj akordov...
kaj je sploh finega v tem, da uzreš    sebe    kot strašilo brez glave, kot nekakšen
hoče Harding reči, da človek v zameno    zase   , za svojo izgubljeno glavo, namesto
Preprosta resnica je: če živiš preveč    zase   , ne moreš živeti za druge, za svet
je resnica, ki je osvetljevala sama    sebe   , vsaj enkrat očiščena vseh temačnih
Je resnica, ki osvetljuje samo    sebe   ...“?
tudi če svoje glave ne moremo videti,    sebe    še vedno lahko mislimo.
Res je, in ta zgodbica je sama    zase    sijajna, tudi mene je navdušila, ko
identitete v teku časa, sam ali sama    sebe    doživlja kot subjekt vseh svojih spominov
kdaj, pod kakšnimi pogoji bi lahko sam    zase    rekel, da je, na primer, reinkarnirani
ravni, na primer pretirano zanimanje    zase   , služenje zgolj svojim koristim, vztrajanje
Res, priznati moram, da sem pisal bolj    zase    kot zanjo...
spominu spremeniš, z njimi pa tudi    sebe   ... in njo.
trge - vsaka beneška veduta je svet    zase   , neponovljivi teater.
prostor na tej sliki gledalca ”vleče    vase   “ in obenem ”beži prek robov“...
katerem naj bi Tintoretto upodobil samega    sebe   ...
Janez,    zase   , šepetaje.
Bruno,    zase   .
izbire glede časa in prostora, ki nimata    zase    nič realnega v sebi in ničesar določujočega,
Janez,    zase   , v trenutku zbeganosti.
nezamenljivi, in če ju gledamo ločeno, vsako    zase   , sta - kot meni Kant - kot levica oziroma
avtomobilu neskladna dvojnika - vsako    zase    pa je enantiomorf.
desnica - drugače rečeno, obe, vsaka    zase   , sta enantiomorfa, in sicer ne zaradi
nerazločljiva, tako da isti obraz zre sam    vase   ... pa niti ne zre, saj nima kam zreti,
kam zreti, ampak le misli samega    sebe    v večnem trajanju...
Zato je duh pretesen, da bi samega    sebe    zaobsegel.
čut, preko katerega duh zre samega    sebe    oziroma svoje notranje stanje...in vse,
Angel, bolj    zase   .
Ne boj se za naju,    nase    pazi, Anželo!
Janez,    zase   , vzneseno.
hrumeči zmaj... zdaj kremplje vleče    vase   ... ugrabil te je... letí, letí... za vedno
Pot spoznanja, ki sem jo izbral    zase    in po kateri zdaj skušam voditi tudi
lunarno znamenje in zanj je značilen umik    vase   , pretirana občutljivost, razdražljivost,
Janez,    zase   .
človekov od Boga dani dom, sklenjen    vase    in končen, se je razprl v neizmerno
obdajajoče, eterična pokrajina, po kateri    vase    beži in se giblje.
nasprotnima odgovoroma, vselej vprašam tudi    sebe   , čimbolj neposredno: kaj jaz sam
Kako naj sami    sebe    prepričamo, da je nekaj resnično, če
svoje ključe v brezno, da bi osvobodili    sebe    in svoje ovčice - kot pravi William
nadčloveška modrost) v Kristusu prevzela    nase    človeško naravo in da je Kristus pot
družbe, in zato tisti, ki živi sam    zase   , nanje ni vezan: tako so se tudi tisti,
zakon, ki ”daje sam    sebe   “ in je utemeljen v svoji lastni (božji)
drugo in svojega bližnjega kakor samega    sebe   !
drugo in svojega bližnjega kakor samega    sebe   !“
Bruno, še vedno    zase   .
   Sebe    si zamisli kot eno izmed diamantovih
”Kolikor naš duh spoznava sam    sebe    in telo pod vidikom večnosti, nujno
Janez,    zase   .
Bruno,    zase   .
še moker, drugo za drugim spet deva    nase   , le telovnik položi v mahovje k vetrovki.
torej tvoje ”večno bistvo“, ki sámo    sebe    spoznava v lepoti, v sovpadanju končnega
volja, ki ničesar noče, ubesedi samo    sebe   ?
bi lahko hotela; nasprotno, ima sámo    sebe    kot večno zaželeno (sámo sebe, kot
sámo sebe kot večno zaželeno (sámo    sebe   , kot subjekt in objekt, kot pravo bistvo);
po tem, da bi prišla do sebe, našla    sebe    in uživala: težnja po ozaveščenju,
dviga, napreduje v sli, da bi potegnila    nase    in si končno prisvojila tisto najvišje,
res Volja do narave požreti samo    sebe   , zgoreti v lastnih plamenih, še preden
žarku, da bi ga kot barvo potegnil    vase   .
aktivno, tisto, kar biva iz sebe in za    sebe    kot subjekt, medtem ko je ”bit“ ono
prav to bivajoče in bit kot samega    sebe   ; toda samega sebe ne more spoznati
lahko božanski volji prepovedal poznati    sebe    samo?
Bruno, skoraj    zase   .
Bruno, že skoraj    zase   .
povzročilo, da bi se vesolje spet zrušilo    vase   , še preden je postalo transparentno
Rajši rečem, da narava lahko skrbi    zase   .
razrešiti... razrešiti zanjo in predvsem    zase   .
sita in bi rada imela kak vikend samo    zase   ...
Bruno    zase   , v mislih.
Išče    se    dramski portret slovenskih Glembajev,
knjig, novih simpozijev, ki bodo vsak    zase    in vsi skupaj Dogodek, to delam, da
študiralo več kot 1500 študentov, govori    zase   .
Raziskovati    sebe    in se posvetiti sebi pa mi je razkošje
Naj se borim, če že ne    zase   , pa vsaj za druge, in naj iščem ljudi,
zdaj pa sem klicala ljudi »na pomoč«    zase    in za druge.
ne tako zelo bleščečo dejanskostjo,    sebe    pa nasproti vzhodni Evropi še vedno
potrebna dva, deluje samo, če gospodar    sebe    doživlja kot gospodarja in če poleg
gospodarja in če poleg tega hlapec    sebe    doživlja kot hlapca.
gospodar, še posebej, če je to nezavedno,    sebe    doživlja kot gospodarja, je seveda
čudaško, neprijazno, verjetno tudi    vase    zagledano divjino, kot neko hladno
novega/drugačnega/zanimivega, torej povleče    vase    na kateri koli ravni, potem si vse
Seveda pa je vprašanje    zase   , v kolikšni meri se bo obdržal ta vzpon,
najdragocenejša delovna mesta vedno zadrži    zase   .
   Sebe    vidi kot preroka preobrata: »Prihaja
rešili prav vse težave okostenelega,    vase    zaprtega in ljudem odtujenega zdravstvenega
Najbrž    se    marsikdo, ki nas včasih arogantno sprašuje,
tem boju boril na pravi strani, je    sebe    žrtvoval za narod, tudi za domobrance,
in če je ostal živ, je lahko ponosen    nase   .
države se je odločala vsaka država    zase   .
shemah se je opredeljevala vsaka država    zase   .