Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOP3 (356)


Kolikor je sploh mogel,    si    je v hladni vodi izpod pipe očistil
telovadnimi vajami, si je prizadeval utreti    si    pot v zamegljeno obdobje svojega ranega
bližina telekrana, je Winston potegnil k    sebi    narekovalni stroj, odpihnil prah z
zamislil, nato pa povlekel narekovalnik k    sebi    in začel narekovati v znanem slogu
Ko    si    je z mežikanjem pregnal solze iz oči,
sosed v stanovanjskem bloku Zmaga,    si    je res utiral pot skozi sobo - kot
pogledaš okoli sebe, da telesni tip, ki    si    ga je Partija postavila za ideal -
Članice Partije    si    nikdar ne šminkajo obraza.
bilo to: tudi kadar ga je stiskala k    sebi   , je imel občutek, da ga obenem z vso
Prepuščeni sami    sebi   , kakor živina, ki se je izgubila nekje
Položil    si    je pisalni blok na kolena in odrinil
In prisegel    si    je, da ga nikdar več ne bo blizu.
»Telekrana ni!«    si    ni mogel kaj, da ne bi bil zamrmral.
Kupil    si    bo še druge drobce te lepe ropotije.
Verjetno    si    je poškodovala roko, ko se je vrtela
očala in potegnil narekovalni stroj k    sebi   .
očala na nosu, vzdihnil in potegnil k    sebi    novo skladovnico dela, na vrhu katere
Stisnil jo je k    sebi    in se zavedel, da poljublja živ, topel
Povlekel jo je bliže k    sebi   .
Winstona in ga stisnila za dolgo k    sebi   , ne da bi kaj rekla.
Potem je povlekel k    sebi    narekovalni stroj in narekoval sporočilo
Winston    si    ni mogel kaj, da ne bi spet postrani
običaji pripisuje iznajdbo atomskih bomb    sebi   , so se le‐te pojavile že v devetnajstoštiridesetih
Prepuščeni samim    sebi    bodo iz roda v rod, iz stoletja v stoletje
sovraštva, a kadar so prepuščeni sami    sebi   , so za dolga obdobja zmožni pozabiti,
In tudi ljudje pod nebom so    si    bili zelo podobni - povsod, na vsem
»Pel je, da bi ugodil    sebi   
ogromno roko okoli ramen in ga stisnila k    sebi   , sopeč mu pivo in bruhanje v obraz.
besede; redukcija besednjaka je bila sama    sebi    namen, in nobeni besedi, ki jo je
nadalje tudi spolno razmerje, ki je samo    sebi    namen.
»Vsaka vladavina izdaja zakone    sebi    v prid: demokratija demokratične, tiranida
»Če bi me vprašal, ali telo samo    sebi    zadostuje ali pa še nekaj potrebuje,
telo pomanjkljivo in ne zadošča samo    sebi   .
uporabljati, nikoli ne ravna in ne zapoveduje    sebi    v prid, če zapoveduje v skladu s svojo
»Torej ne želi dobri in razumni pred    sebi    podobnim nobene prednosti, pač pa pred
podobnim nobene prednosti, pač pa pred    sebi    nasprotnim?«
»Slabi in nerazumni želi prekositi    sebi    enakega in sebi nasprotnega?«
nerazumni želi prekositi sebi enakega in    sebi    nasprotnega?«
»nepravičnik hoče imeti prednost pred    sebi    enakimi in pred sebi nasprotnimi, tako
prednost pred sebi enakimi in pred    sebi    nasprotnimi, tako si dejal, ali ne?«
»Pravičnik pa hoče imeti prednost samo pred    sebi    nasprotnimi, ne pred sebi enakimi?«
samo pred sebi nasprotnimi, ne pred    sebi    enakimi?«
seboj, in potem ga spremeni v sovražnika    sebi    in vsem pravičnim.«
»ker nihče izmed nas ne more sam    sebi    zadostovati, temveč potrebuje soljudi.
Tudi poobedek si privoščijo: zanj    si    spražijo v žerjavici fige, grah, fižol,
»tu pa smo    si    naprtili vse prej ko lahko nalogo,
»Dalje trdimo, da tak mož najčešče sam    sebi    zadostuje za srečno življenje in drugih,
območju, ker ne bi bil v korist ne    sebi    ne državi.«
človek pa po njunem mnenju ne koristi ne    sebi    ne drugim; za take ljudi ne sme biti
krivic, ki jih ne more v duši, kot    sebi    lastnih doživeti, temveč se mora z
zvit in pameten, se kaže, če občuje s    sebi    enakimi, pretkanega in previdnega,
slabimi kot z dobrimi ljudmi, se zdi    sebi    in drugim prej pameten kot naiven.«
umirjen in harmoničen, skratka, mož    sebi    in državi v največjo korist.
ste si vsi v sorodu, rodite predvsem    sebi    podobne otroke; včasih pa se rodi zlatemu
strani predpisuje posameznik samemu    sebi   , z druge strani pa izhajajo iz splošne
razum - kakor pastir psa - ne pokliče k    sebi    in ga pomiri.«
za plašč na ramenih, ga potegnil k    sebi   , se sklonil in mu nekaj zašepetal,
Ko bi zaupal    sebi   , da res vem, kar hočem povedati, bi
nasprotnikov navedemo pomisleke proti samim    sebi    in ne oblegamo sovražnikove trdnjave
okoliščinah ostane filozof zvest samemu    sebi    !
več dosegel in ne bi koristil samo    sebi   , temveč vsej državi.«
potrebno, da bi o tem dajali račun    sebi    in drugim, ker so pojmi vsem razumljivi.
matice in kraljice v panjih - vladate    sebi    in državi.
pojmovno dojeti bistva stvari, kdor    sebi    in drugim ne more stvari dialektično
države, in jih ne prepuščamo samim    sebi   , dokler jim ne postavimo čuvarjev in
In za katero državo    si    ti? -
propade za posledicami te slabosti, za    sebi    lastnim zlom: boleznijo.
»Ko pa bi    si    kdo, samo zato, da mu ne bi bilo treba
bolj podoben kaki živali kakor samemu    sebi    v svoji prvotni postavi.
usodi, bogovom in vsem drugim, samo    sebi    ne.
in razumnosti; tako bomo prijatelji    sebi    in vsem bogovom, tu na zemlji in tudi
Jožef vzame Marijo k    sebi   
»Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k    sebi    Marijo, svojo ženo; kar je spočela,
Vzel je svojo ženo k    sebi   .
Ne govorite    si   : ‘
držite čemerno kakor hinavci; mažejo    si    obraze, da ljudem pokažejo, kako se
Poklical je k    sebi    svojih dvanajst učencev in jim dal
Takrat je poklical k    sebi    množico in rekel:
Jezus je poklical k    sebi    svoje učence in rekel:
kdo priti za menoj, naj se odpove sam    sebi    in vzame svoj križ ter hodi za menoj.
Tedaj pokliče k    sebi    otroka, ga postavi mednje in reče:
Tedaj ga je gospodar poklical k    sebi    in mu rekel: ‘
Jezus pa jih je poklical k    sebi    in jim rekel:
Iz ust otrok in dojenčkov si    sebi    pripravil hvalo’?«
Tako sami proti    sebi    spričujete, da ste sinovi tistih, ki
Nato je šel na goro in poklical k    sebi   , katere je sam hotel.
Tedaj jih je poklical k    sebi    in jim v prispodobah dejal:
Če se torej satan vzdigne sam proti    sebi    in se razdvoji, ne more obstati, temveč
Poklical je k    sebi    dvanajstere in jih začel pošiljati
Tedaj je spet poklical ljudi k    sebi    in jim govoril:
Poklical je k    sebi    učence in jim rekel:
Tedaj je poklical k    sebi    množico z učenci vred in jim rekel:
kdo hoditi za menoj, naj se odpove    sebi   , vzame svoj križ in hodi za menoj.
Jezus jih je poklical k    sebi    in jim rekel:
Tedaj je poklical k    sebi    svoje učence in jim rekel:
Poklical je k    sebi    stotnika in ga vprašal, ali je že umrl.
Ko se je zdanilo, je poklical k    sebi    svoje učence in si jih je izmed njih
Janez je poklical k    sebi    dva izmed njih in ju poslal h Gospodu
Poklical je k    sebi    dvanajstere, jim dal oblast nad vsemi
hoče kdo priti za menoj, naj se odpove    sebi    in vzame vsak dan svoj križ ter hodi
Tedaj bom rekel sam    sebi   :
jo je Jezus opazil, jo je poklical k    sebi    in ji rekel:
Jezus pa jih je poklical k    sebi    in rekel:
Ko boš po vsem tem prišel k    sebi   , opogumi svoje brate.«
povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k    sebi   
prostor, bom spet prišel in vas vzel k    sebi   , da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.
In od tiste ure jo je učenec vzel k    sebi   .
vsem, ki so daleč, in kolikor jih bo k    sebi    poklical Gospod, naš Bog.«
že čakal Kornelij, ki je povabil k    sebi    svoje sorodnike in bližnje prijatelje.
Poklical je Bárnaba in Savla k    sebi   , ker je želel slišati božjo besedo.
Akvila sta ga slišala, ga povabila k    sebi    in mu še podrobneje razložila božji
poslal sporočilo v Efez in poklical k    sebi    cerkvene starešine.
spolnjujejo to, kar veleva postava, so sami    sebi    postava, čeprav so brez postave.
Skušajte ugoditi svojim bližnjim, ne    sebi   
Ne pripadate    sebi   , saj ste bili odkupljeni za visoko
razlagalca ni, naj na shodu molči, govori pa    sebi    in Bogu.
Dà, sami    sebi    smo že izrekli smrtno obsodbo, tako
tisti, ki živijo, ne bi živeli več    sebi   , ampak tistemu, ki je zanje umrl in
krenili proč od vere, s tem pa sami    sebi    zadali veliko bolečin.
izneverimo, on ostane zvest, zakaj sam    sebi    se ne more izneveriti.
   Sebi    milijone, drugim bone
pamet, saj jo je pripovedoval samemu    sebi    že tisoč in tisočkrat.
izpolnjujem svojo obljubo, si pravi samemu    sebi    Najdù.
je odločna rekla sama    sebi    mati.
pesem prvič igrala, se je čudila sama    sebi   .
Zleknila se je na tesno, stisnila k    sebi    steklenico.
desno in levo, pritrdil z glavo samemu    sebi    in dejal:
Stisnila je k    sebi    otroka, mu pokazala v prahu kapljo
morda to noč počasi vstala, zavila k    sebi    svojo srečo in jo nesla na vas.
neka Kristina Pettarin poklicala k    sebi    v posteljo, da ga ogreje, ubogega
stiskajo v mrakobnih kotih, privijajo k    sebi    deklice svojih let, si delijo prve
pristanih," jo prijel za roko, jo stisnil k    sebi   , jo poljubil, ji razpletel dolge kite,
Tako nekam ozek se zdim samemu    sebi   , stisnjen, povezan.
tisto baletko in jo končno poklical k    sebi   .
gospod župnik je že poklical Bernarda k    sebi    ter mu kratko in jasno povedal:
je Bernard nekoliko postal in dejal    sebi    v izgovor:
vsak način jo mora najti in spraviti k    sebi   , da bo na varnem.
In svoje otroke bo poklical k    sebi   , da se ne bodo brez kruha potepali
»No, saj je našel kruh    sebi    in tebi, oba redi država,«
lahko odpre tudi trgovino in pokliče k    sebi    vse svoje otroke.
Ne zaradi njiv, pač pa, da    si    nasadim nekaj sadnih dreves,«
K    sebi    jih bo vabil in v mlinu bodo posedali
Tam je sedel za veliko mizo,    si    nataknil očala, potegnil hlače na okrogel
Druga povodenj ga bo odnesla,    si    je rekel Ferjan, treba ga je posekati
Sedela sta na klopi, stiskal jo je k    sebi    - in njene prsi so takorekoč zrasle
Sklenil sem, da ga vzamem k    sebi   , da mu ne bo treba majati od številke
se je oglasil Pologar, da ga vzame k    sebi   .
bo kupil pohištvo in poklical Jero k    sebi   .
stopil za njo, tiščal fotografijo k    sebi    in iskal besed.
potem je pa krčevito stisnil otroka k    sebi   
denarja, da bi te lahko poklical k    sebi   .
najameva kje v Starem mestu in končno    si    lahko prihraniva tudi toliko denarja,
spovedi in prosi Boga, da bi ga vzel k    sebi   , pa nima kam položiti svoje stare glave.
Kar bo, pa bo,    si    je rekel na tihem.
potegnila je zaspanega in lačnega otroka k    sebi   , mu položila glavo v naročje in ga
in berače za vso vas, krpal je hlače    sebi    in otrokom; skratka, ves dan je kaj
cigarete in govoril s kmeti kakor s    sebi    enakimi.
bo konje, spomladi bo z njimi oral    sebi    in drugim, pozimi bo z njimi prevažal
ležala na tleh in tiščala otroka k    sebi   .
Anca bi rada stisnila otroka k    sebi   .
Kristinca je pograbila kruh, ga stisnila k    sebi   , se nasmehnila in zaprla oči.
kajti nikdar se ne bo zavedel, da sam    sebi    škoduje.
»Sami    sebi    si dopovedujte filozofijo in nauk tudi.
podobne brezplačne predstave v zabavo    sebi    in drugim.
zagrebla v slamo in pomaknila luč k    sebi   .
položila roko okrog vratu in ga stisnila k    sebi   .
zrcalu svoj utrujeni obraz in polagamo    sebi    račune o življenju, ki je že za nami,
Marjanca je počasi prišla k    sebi    in doumela, o kakšni rešitvi Venc tako
rekla, ga krepko stresla in okrenila k    sebi   .
Prvi škodujejo drugim, drugi    sebi   , a vsem je maščevanje trpka slast.
trepetajočimi rokami krčevito stisnil otroka k    sebi   .
najrajši planila k njemu in ga stisnila k    sebi   .
sem spoznal, da je človek celo samemu    sebi    neodkritosrčen.
prikima, hudomušno pomežikne samemu    sebi    ter stopi za grm, kjer si potegne srajco
Pa sem jo stisnil k    sebi    kakor pred leti, ko sva bila še mlada
Kakor sem razumela, Drejca niso vzeli k    sebi    v četo.
V kotu sedi in tišči k    sebi    hlipajočega Tinča, ki se obrača v steno.
počasni Temnikarjev Nac, ki stiska k    sebi    res čokato Pavlo.
govori z mehkim glasom, kakor bi sam    sebi    pripovedoval nekaj zelo lepega in dobrega:
Obrekarica stegne roke, da bi ga stisnila k    sebi   .
njegov žareči obraz in ga stisne k    sebi   :
Stane jo stiska k    sebi   , nato pa ji počasi z obema rokama dvigne
Stane potegne očka Orla k    sebi   , ga predirno pogleda in resno vpraša:
Sova ga veselo potegne k    sebi   .
Tildica stisne Nančiko k    sebi   , pogleda proti Dragi in kljubovalno
obupnim glasom, kakor bi se samemu    sebi    zastudil:
Sova jo pritisne k    sebi   , ji popravi titovko in ji začne pripovedovati
potegne Tildico od njega, jo pritisne k    sebi    ter jo ves srečen stresa in otipava:
Tildica, ki še ni prišla k    sebi   , kaže Drejca ter presenečeno, začudeno
Stisnil bi jo k    sebi   , da bi kar zacvilila!«
Drejc jo stisne k    sebi   , vzame njene premrle roke med svoje
kretnjami pokriva z odejo in stiska k    sebi   .
Drejc stisne Tildico k    sebi   .
»Mama ...« tiho zašepeta sama    sebi   .
Sova jo stisne k    sebi    in široko zamahne z roko nad dolino:
Očka Orel ga za hip stisne k    sebi    in ga potreplja po glavi, nato pa ga
vzklikne Drejc in ga silovito stisne k    sebi   .
Sova ga počasi dvigne in ga pritisne k    sebi   .
bomo,« pokima Sova in ga pritisne k    sebi   .
zavpije Sova, ga objame in stisne k    sebi   . »
vzdihnil in se globoko zasmilil sam    sebi   .
zlobno majal z glavo, a ko je prišel k    sebi   , je že s prvim požirkom zraka, ki ga
Ženske so jeknile in stisnile k    sebi    trepetajoče otroke, dedci so se zamajali
Tudi Milana je kmalu poklical k    sebi   .
Prižela je Zmago še tesneje k    sebi    in po dolgem premolku dodala z nenavadno
‚O Gospod, vzemi ga k    sebi   !
glavo, kakor bi se hotela skriti še sama    sebi   .
preložil liter in počasi povlekel k    sebi    krčmarjev klobuk.
praga k podboju in stisnila kolena k    sebi   .
nisi več človek, vlečeš in vlečeš k    sebi   , dokler te lastno bogastvo ne zasuje
ker bosta lačna, ki je poklicala k    sebi    Čelarjevega Venčka, ko je ta pobral
‘Hudič ga je potegnil k    sebi   !’ so trdili pobožnjaki.
Župnik jo je poklical k    sebi    in jo trdo prijel.
svojim pregrešnim življenjem pripravlja    sebi   , otrokom in tudi nesrečnemu Ravničarju,
naslonila na snope in potegnila kolena k    sebi   .
utripanjem svojih črnih kril klicala k    sebi   .
potrkala na strop in ga poklicala k    sebi   , kakor ga je poklicala še
položil roko na rame in ga obrnil k    sebi   .
je bila slišala in ga je poklicala k    sebi   .
peterokrakimi kleščami, jo zavrtel k    sebi    in vprašal:
»Glej, glej,« sem    si    rekel, »Idrijca jo je izruvala in odnesla.
Stisnil jih je k    sebi    in zdelo se mi je, da so dolgo stali
pokaral in hkrati pritisnil njeno glavo k    sebi   .
Zdelo se mi je, da sem samemu    sebi    in vsem drugim v napoto.
zažvižgal je, kakor bi me klical k    sebi   .
steklenici, ki jo je nameraval potegniti k    sebi   , samo Julček je neprizadeto gladil
Mama je spet legla, nas stisnila k    sebi    in nam zabičala, naj molčimo.
Kar jih pusti k    sebi   , jih pusti skozi vrata usmiljenja ...
ginjenosti, ko se je zasmilil samemu    sebi   .
Oče naju je dvignil k    sebi    in potresel, naju poščegetal s črnimi
dolge, razpuščene lase in jo tiščal k    sebi   , Zana pa je divje stresala glavo, praskala
svoje čaše in z vonjem vabi v goste    sebi    enake, rumene, zalite puhaste čmrlje,
prekinila mama in stisnila Kadetko k    sebi   .
vrgel oklešček po vodi, stisnil puško k    sebi    in strumno salutiral:
Stric je takoj potegnil k    sebi    zelenko in začel nalivati.
je bila Kadetka spet prepuščena sama    sebi   .
Kadetka jo je privila k    sebi   , srečna in ponosna.
vrgla kvišku, jo še enkrat stisnila k    sebi    in jo poljubila ter mi jo spet posadila
Stisnil sem Silvijo k    sebi   , da je veje ne bi oplazile.
Planila je k otroku, ga stisnila k    sebi    in sproščeno zahlipala.
Kadetka jo je naglo potegnila k    sebi   , ji vzela kamenčke iz rok in jo pokarala:
Ženske so jeknile in stisnile k    sebi    trepetajoče otroke, dedci so se zamajali
preplašeno zakričal Arnac in stisnil k    sebi    svoj frakelj.
učiteljica in jo tudi z roko klicala k    sebi   .
previdno bližali in ga z rokami vabili k    sebi   .
nori!« je rekel Luka in ga potegnil k    sebi   .
pribil stražmojster, ki je že prišel k    sebi   .
stopil s praga na dvorišče, stisnil k    sebi    sekiro in potipal samokres.
razveselilo, da se je nasmehnil in samemu    sebi    zmajal z glavo.
Prižgal si je cigareto in potegnil k    sebi    mapo.
Potegnil je k    sebi    pisalni stroj in vdel papir.
že sedla k možu na tla, potegnila k    sebi    kolena in jih objela.
mi je bilo pri delu dolgčas, še sam    sebi    pripovedoval o njih...
življenje in kako ga je s tem grenila    sebi    in tudi otrokoma.
Mati jo je potegnila k    sebi   .
Nemška smrt je s kazalcem poklicala k    sebi    čokatega Mongola ter mu s kretnjami
je objel okrog ramen, ga pritisnil k    sebi   , zaprl oči in se rahlo zazibal, kakor
Jankec,« je rekel starec in ga pritisnil k    sebi   .
spet je potrkal po sodu in rekel sam    sebi   :
In privlekla me je k    sebi   .
hitro stopil k njemu, ga stisnil k    sebi    in mu začel s svojimi trdimi prsti
Ded ga je takoj spet pritisnil k    sebi    in mu začel spet grebsti po laseh.
Sedel je k mizi in potegnil k    sebi    pisalni stroj.
Bil je tako miren, da se je samemu    sebi    začudil.
imel na sebi platneno obleko, klobuk    si    je potisnil nazaj, telovnik si je odpel,
klobuk si je potisnil nazaj, telovnik    si    je odpel, samoveznico pa je držal v
treba se je bilo posloviti, in ko sta    si    stiskala roke, je Bouvard planil:
Poklical bi ga celo k    sebi   , če ne bi kuharica drugače vplivala
trdneje stal na tleh, ni in ni prišel k    sebi   .
Na    sebi    je imel obleko iz bombažnega platna,
prebrala v njej, da je svinina sama po    sebi    ‘dobro živilo’, da je tobak popolnoma
je bila všeč, da jo je hotel vzeti k    sebi   , da bi pomagala stari Germaini.
da je Abraham ‘ravnal s kralji kot    sebi    enakimi’ in da grška filozofija izhaja
je, ni vedel, kaj je z njim, samemu    sebi    se je zdel drugačen.
na Castillonovo, ko stiska Gorjuja k    sebi   .
Hotel jo je stisniti k    sebi   , a ga je odrinila.
njihovo sapo, s čimer naj bi pritegnil k    sebi    elektriko.
upanju, da bosta imela vizije, sta    si    natirala tilnik, si naredila vrečice
imela vizije, sta si natirala tilnik,    si    naredila vrečice volčje češnje, naposled
Počasi so prišli k    sebi   , toda nihče ni vedel, kakšne bodo posledice.
Toda zdaj, ko se je posvetil    sebi   , »se nam zdi, da je druga metoda bolj
zanika, drugi pa potrjuje, je merilo sama    sebi   .
Vsak k    sebi    sta vlekla škatlo, pladenj je padel
»Dobro si    si    zdelal cunje!« je rekel baron.
Vrti se v neskončni množici    sebi    podobnih.
nabrale na gležnjih, celo pri mizi    si    je vrtal po nosu in ni zadrževal vetrov.
pazila, kako govorita, da sta že sama    sebi    presedala.
mukah odločil, da moram nekaj dati pač    sebi   .
K    sebi    me je spravilo šele nekaj jogijskih
kontroliral, zatiral, speljeval samo proti    sebi   ; recimo kakšno pametno religijo ali
ker sem vedel, da dokler je še tam,    si    še nisem načel zadnjih rezerv.
je moja onemoglost začela zdeti sama    sebi    smešna.
kavbojke in majico za njihov dželab in    si    okoli glave povije turban, jim je čisto
razlagal, v čem se razlikujejo, katere so    si    blizu in katere se gledajo grdo.
Polo, kot    si    ga privoščijo na igrišču v Chitralu,
severu, to moram še enkrat zapisati, da    si    dam duška, je bila fantastično lepa.
Takšen, kot se zdim samemu    sebi   , nisem to, kar sem ali kar lahko postanem.
od samega zahvaljevanja sem se sam    sebi    začel zdeti osladen in slinast.
let s strahotno izžrtim obrazom, ki    si    ga je zakrival z robcem, kot bi ga
In vendar, kako rad bi stisnil k    sebi    svojega sina, prijateljico ali divje
O preteklosti    si    Hunze pripovedujejo brez števila zgodb
Mohamed Jamal Khan, ki je obdržal bogastvo,    si    je postavil novo bahavo rezidenco nižje,
Ko sem prišel toliko k    sebi   , da sem pozornost lahko obrnil skozi
Mao‐Tse‐Tung obnašal do mene kot do    sebi    enakemu.
Tako grd sem se zdel samemu    sebi   .
v danes moralno precej togi deželi,    si    svet še ni povsem na jasnem, obstaja
najhujše, kadar kolesa ne morem zvleči k    sebi    v gostilno, ker tedaj čisto nič ne
bo videl, da sem v stiski, povabil k    sebi    domov.
vajeno kretnjo v snu potegnila nazaj k    sebi   .
zbrani različni učenci, ki iščejo vsak    sebi    primerno pot razvoja.
kaj je življenje, je nekoč potegnil k    sebi    psa, samca in samico, in pokazal na
so bili popolnoma nemogoči, v breme    sebi    in drugim.
idej, premoščali ekonomske krize ali pa    sebi    omogočali poistovetenje z bodisatvami
Ej, zgubil    si    gumo, sem razumel klice prodajalca.
vse do sredine zadnjega stoletja sam    sebi    zadosti.
koncu, ko jih duhovniki spet spravijo k    sebi    s pomočjo kadil, zaklinjanj in ritmičnih
Brez glave hodim okoli, nevaren sem    sebi    in drugim.
Kolo sem spravil k    sebi    v posteljo, ga nežno ljubeče pokril
na tla svoj sarong in me stisnila k    sebi   .
Ko sem ju poljubil in stisnil k    sebi    sta bili kot dve topli štručki.
K    sebi   , domov.
Janez    si    skrije obraz v dlani.
je rekla, čez čas pa me je vzela k    sebi   .
Janez,    sebi   .
da je za nekaj časa vzel Francine k    sebi    in z njo verjetno tudi Heleno, dve
nalije samo Brunu, pol kozarca pa tudi    sebi   .
glede tega, da pisec ne more ubežati    sebi   , se s tabo, Janez, povsem strinjam.
<Widerspruch [protislovje]> njenega bistva    sebi    ena zavest, v tej eni zavesti imeti
je tudi bistvo; toda ona za sebe    si    še ni to bistvo samo, še ne enotnost
Nesrečnik je vedno odsoten samemu    sebi   , nikoli si v sebi ni prisoten.“ [Kierkegaard
človeku poklonil malce pozlate, da bi    si    z njo okrasil svoje življenje.
   Si    pripravlja večerjo?
mora od slednje razlikovati po tem, da    si    filozofija zastavlja spoznavne cilje,
filozofiji, včasih sem jih povabil tudi k    sebi    na dom, stanoval sem tam blizu.
pripovedovati, sprva tiho, ko da bi govoril    sebi   , potem glasneje in nazadnje hlastno,
Arhitekturno perspektivo z drobnimi,    sebi    enakimi postavicami v njej!
poljubila na lice, hotel sem jo stisniti k    sebi   , pa se mi je izvila iz rok... in ponovil
Bruno vzame podobico k    sebi   .
si malce osveživa spomin - pa ne le    sebi   , ampak tudi najinim bralcem, ki se
Če    si    odgovoriš ”po zakonih evklidske geometrije“,
povleče iz žepa, pride fant spet k    sebi   .
absolutni nujnosti in vzrok samemu    sebi   .“ [Mendoza, 144 (55)]
svet - okrepiti zaupanje vanj, najprej    sebi   , in potem morda, vsaj malce, tudi drugim.
videl tri može, ki jih je povabil k    sebi    na večerjo" (Epistolae, 75).“
volja, ki te kaj kmalu spet potegne k    sebi    in te povleče v delujoče življenje;
razdvoji, pri čemer postavi nasproti    sebi    ”večno voljo do narave“.
nastalo iz hrepenenja večnosti po sami    sebi    in v tem iskanju - čeprav nenajdenju
”bit“ ono pasivno, ki šele prihaja k    sebi    s prebujanjem narave, v njenem napredujočem
trenutek prebujenja, resničnega prihoda k    sebi   . [...]
prihaja do česa tujega, prihaja sama k    sebi   , k temu, kar je od vekomaj bila, česar
vedno nespremenljivo, vedro, samemu    sebi    enako obličje.“ [Schelling (3), 119]
isto, boste rekli in da prihajam sam    sebi    v nasprotje.
Raziskovati sebe in se posvetiti    sebi    pa mi je razkošje in seveda novo obdobje.
Medtem ko sta    si    koalicijski stranki SLS in LDS v letu
pred vso kasarno poklical na stran k    sebi   .
»bezbednjak« pred vso kasarno poklical k    sebi   , in to noč se je v naši kasarni začel