Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZNIsp6 (1)


prekinitvi ne razpolagamo kot poslanci z    nobenimi    dodatnimi gradivi k predlogu tega zakona.