Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZNIse6 (12)


Toda z nobenim povečanjem blaginje, z    nobenim    izboljšanjem nravi, z nobeno reformo
Z    ničemer    se ni odzvala objemu njegove roke;
»Toda z    ničemer    tako dobro kakor z vinorazom, ki je
ničesar tako skrbno ne varujejo in nad    ničemer    tako zvesto bedijo kakor nad otroki,
»Z    ničimer    se nisem pregrešil ne zoper judovsko
se je popolnoma in se preživljal z    ničimer   .
osvobaja, da gre stalno naprej, da se pred    ničemer    ne zaustavlja niti pred samim sabo
res ne bi bilo mogoče nadomestiti z    ničemer   .
ki se je navzgor končala s - sploh    ničimer   !
razčiščene, pa poslanci ne razpolagamo z    nobenim    dodatnim gradivom, torej imamo tisto
bič Jelinekove se ne zaustavi pred    ničimer   .
Hrvaškem pa s tem aktom niso bile z    ničimer    poškodovane ali prizadete.