Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZNIse5 (34)


pri prijateljih in znancih, ker jim v    ničemer   , kar je protipostavno, ne ustreže.
tudi če ji pustimo prosto pot in je v    ničemer    ne oviramo.
vse zelo dobro poskrbljeno, dokler v    ničemer    ne pozabi svoje naloge.
Ko bi pravičnik tako ravnal, bi se v    ničemer    ne razločeval od nepravičnika, temveč
se pravičen mož glede pravičnosti v    ničemer    ne razločuje od pravične države, temveč
potem je njihovo ravnanje pravilno in v    ničemer    ne grešijo zoper žensko naravo.
Takšni ljudje se v    ničemer    ne razločujejo od psov, ki se jezijo
»V    ničemer   
zahtevali, da se pravičen človek v    ničemer    ne razločuje od nje, temveč v vsem
bi nesmiselno izbrati prve, ako ti v    ničemer    ne zaostajajo za njimi, marveč jih
zadene brez resničnega znanja, se v    ničemer    ne razločuje od slepca, ki krene po
različnim škodljivim vplivom in jim v    ničemer    ne podlegajo.«
Razum ne sme o    ničemer    drugem premišljevati kakor o tem, kako
V    ničemer    ne dajemo nobenega pohujšanja, da se
Vendar mislim, da v    ničemer    ne zaostajam za vélikimi apostoli.
morali govoriti meni v prid, saj nisem v    ničemer    zaostal za vélikimi apostoli, čeprav
pričakujem in se nadejam, da ne bom v    ničemer    osramočen, ampak da bo Kristus kakor
popolni in brez graje in ne boste v    ničemer    zaostajali.
Dars, odločala o vsem, občina pa o    ničemer   .
imela nobenih in tudi hrepenela ni po    ničemer   .
Nihče je ni po    ničemer    spraševal.
Jaz pa mislim, da Hegel ni v    ničemer    razvrednotil Kierkegaarda, še najmanj
prostora ne razlikuje od drugega ”dela“ po    ničemer    drugem razen po stvareh, ki jih vsebuje,
trenutki niso nič in ne obstajajo v    ničemer    drugem kot v njihovem zaporedju“ [167].
prostora: praznina ne samo da ni po    ničemer    določljiva, saj nekaj, česar ni, ne
v vzporednost, bi znanosti vseeno v    ničemer    ne bilo treba spremeniti tega, kar
stegnil čez ta obok, ne bi bila na    nobenem    mestu in ne bi bila nikjer, torej sploh
moralo imeti, / skrajnega roba pa ni na    ničemer    ti videti môči, / ako ni onkraj kàj,
vendar ni ujeto v tvojem bitju, niti v    nobenem    drugem, ampak vsa živa bitja zaobsega
domišljiji oblikovan, pa tudi ni vsebovan v    ničemer    drugem, razen v sebi.
Zemlji, v Osončju, v Mlečni cesti... prav v    ničemer    ”privilegirani“.
področju lokalne samouprave v prav    ničemer    prikrajšane v primerjavi z Ljubljano,
Vsebina se v    ničemer    ne kaže v samem zakonu.
Radioaktivni odpadki niso dobrodošli v    nobenem    okolju, a se je s tem treba sprijazniti,