Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZNImp1 (3)


»   Nobeni   
drugi ukazovali, ne Lahi ne Nemci,    nobeni   !...«
ozadju tovrstnih kvantnih ubranosti niso    nobeni    teoretski (nujni, apriorni) razlogi,