Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZNIme3 (82)


kaplji podobno steklo ni bilo enako    nobenemu    steklu, ki ga je kdaj videl.
izločili kot zastarelo; nikdar ni prinesla    nikomur    nobene materialne koristi; nato z
»   Nikomur   , ki je kdaj zgrešil pot, ni prizaneseno.«
poln, jo je imel zase, ker ni bilo    nikomur    do tega, da bi ga videli sedeti preveč
pametni, ob ustanavljanju države zaupali    nikomur    drugemu kakor bogu naših očetov.
nihče ne polašča tuje lastnine in da se    nikomur    ne odvzame njegova lastnina?«
razlike med obojim, zato le‐te ne more    nikomur    pojasniti.
urejene, večno nespremenjene stvari, ki    nikomur    ne prizadevajo in tudi same ne trpijo
Tisti, ki zraste iz lastnih moči in    nikomur    ne dolguje zahvale za vzrejo in vzgojo,
dolguje zahvale za vzrejo in vzgojo, tudi    nikomur    ne izkazuje zahvalnosti.
»Potemtakem ne moreš zaupati varstva države    nikomur    drugemu kakor tistim, ki najbolje poznajo
»   Nikomur    drugemu.«
predvsem na samega sebe, pri čemer    nikomur    ne zameriš, če ravno hoče imeti korist
kakor da jih nihče ne vidi in to ni    nikomur    mar, in se kot junaki košatijo med
Krepost ne pripada    nikomur   .
»Glej, da    nikomur    ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku
Tedaj je učencem strogo naročil, naj    nikomur    ne pripovedujejo, da je on Kristus.
»   Nikomur    ne povejte, kar ste videli, dokler
»Glej, da    nikomur    nič ne poveš, ampak pojdi, pokaži se
   Nikomur    ni pustil, da bi šel z njim, razen
Naročil jim je, naj tega    nikomur    ne pripovedujejo; toda če jim je še
Nato jim je strogo naročil, naj    nikomur    ne pripovedujejo o njem.
so šli z gore, jim je zapovedal, naj    nikomur    ne razlagajo tega, kar so videli, dokler
   Nikomur    niso nič povedale, ker so se bale.
»   Nikomur    ne povej, temveč pojdi in se pokaži
Stopil je v hišo in    nikomur    ni pustil iti z njim razen Petru, Janezu
Naročil pa jim je, naj    nikomur    ne povedo, kaj se je zgodilo.
Oni pa so molčali in tiste dni niso    nikomur    pripovedovali, kaj so videli.
»Abrahamovi potomci smo in nikoli nismo bili    nikomur    sužnji.
Feníkije, Cipra in Antiohíje; vendar niso    nikomur    oznanjali besede razen Judom.
»   Nikomur    ne povej, da si mi to sporočil!«
stražo, vendar z olajšavami, in naj    nobenemu    izmed njegovih ne brani, da bi mu stregel.
   Nikomur    od vas se ne bo las izgubil z glave.«
   Nikomur    ne vračajte hudega s hudim.
Ne bodite    nikomur    dolžniki, razen če gre za bratovsko
   Nikomur    nismo storili krivice, nikomur nismo
Nikomur nismo storili krivice,    nikomur    nismo naredili škode, nikogar nismo
in sem trpel pomanjkanje, nisem bil    nikomur    v breme.
kaznovani, kar ni bilo prihranjeno    nikomur   , tedaj bi bili vi nezakonski otroci,
predlagano vprašanje pa ne ustreza    nobenemu    od zakonsko predvidenih možnosti.
navajeni že dolga leta in zato ne pade    nobenemu    na um, da bi resno skušal prodajati
katerih po navadi rečemo, da ne store    nobenemu    nič žalega - zato pa drugi njim prizadenejo
boje; še nikdar v življenju ni ostal    nikomur    dolžan.
   Nikomur    ni padlo na um, da bi se po kosilu
Saj    nikomur    ne branimo krasti.
Kaj takega ni še    nobenemu    padlo v glavo.
»Še    nikomur    ni padlo na um, da bi tako oral.
z velikim truščem, vendar ni storil    nikomur    nič žalega.
Saj    nikomur    ne dela škode.
Tudi k Vencu so prišle tiste ure, ki    nikomur    ne prizanesejo.
Še zaušnice ne smeš    nikomur    pripeljati.
   Nikomur    se niso zaiskrile oči in niti ena pevka
In če so nebesa, nebesa tudi; saj ni    nikomur    skrivil lasu, njega pa je življenje
Nemce in Nemce, kakor bi Lahi nikdar    nikomur    ne skrivili lasu?«
Teh sanj seveda ne zaupa    nikomur   , da se mu ženitev ne bi podrla.
Zdaj ... zdaj    nikomur    ne povem ...
»Kaj podobnega takrat    nikomur    ni bilo prišlo na misel.
sta si možato obljubila, da ne bosta    nikomur    povedala zgodbo te noči.
spomnil, da teh sanj ne smem povedati    nikomur   .
Toda čeprav ni    nikomur    skrivil lasu, so se ga vsi bali, ker
spomnil, da teh sanj ne smem povedati    nikomur   , zakaj če jih povem, bodo izgubile
   Nikomur    nista zaupala, zato sta kar sama zdravila
Foureau jih ni hotel dati    nikomur   .
sta drugače kot drugi in to ni bilo    nikomur    všeč.
ki vas tlači, in naredite nekaj, kar    nikomur    ne škoduje?
stanovanje, imam svoj, najeti prostor,    nikomur    nič ne dolgujem, in če me bodo nervirali,
pripravil velike načrte, ki jih ni zaupal    nikomur   .
pravi, da Auroville v bistvu ne pripada    nikomur   , da je last vsega človeštva in da so
   Nikomur   , ki ni hotel sodelovati, niso prizanesli.
Ničemur in    nikomur    ne služiš, saj sploh ne živiš.
avionskem stranišču, nisem pokazal še    nikomur   .
   Nikomur    ni bilo do mletja, zato sem skoraj
blagruj druge, zakaj tako gorje ni bilo    nikomur    naloženo.
razložiti tudi zavest, seveda, če s tem    nikomur    ne škodujemo.
100] - teh pa ni uspelo odkriti še    nobenemu    novokantovcu!
ni duha, je neka trditev, ki je še    nikomur    ni uspelo dokazati.
Isto bi lahko naredili tukaj, pa to    nikomur    ne pride na misel.
Zakaj pa to ne pride    nikomur    na misel?
Zagotovo je, da ta zakon ne daje    nikomur    nobene samovolje, nobenemu generalnemu
zakon ne daje nikomur nobene samovolje,    nobenemu    generalnemu sekretarju, ne daje pooblastila,
Še    nikomur    nismo ostali dolžni niti tolarja in
   Nikomur    nisem omenila, kaj nameravam, kaj imam