Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZNIžp3 (1)


deželi, toda Elíja ni bil poslan k    nobeni    izmed njih razen k vdovi v Sarépto