Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZNIžp1 (3)


poduhovljeni (da se razumemo, to niso    nobene    pohotnice, gre za kvaliteto in praznik
gibanj teles, na katera ne delujejo    nobene    zunanje sile, ampak le ”sila“ vztrajnosti
mirovanja, pri katerih ne delujejo    nobene    sile, zgolj inercija oziroma vztrajnost.