Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZNIže6 (3)


dokaz je v moji lastni zavesti in z    nikakršno    gotovostjo ne vem, ali še s kom drugim
blaginje, z nobenim izboljšanjem nravi, z    nobeno    reformo ali revolucijo se ni človeštvo
»Ne, gospod, z    nobeno    pravico nam ne morete prikazovati zločina,