Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZNIže5 (13)


V    nobeni    zasebni ali javni izjavi ni bilo nikdar
s katerim si se ukvarjal, ni bila v    nobeni    zvezi s stvarnim svetom, niti toliko
In na    nobeni    drugi intelektualni bazi bi oblast
kakor podobnega ni mogoče najti pri    nobeni    drugi stvari.
Ta človek se ravna po njej in po    nobeni    drugi državi.«
Kot smo izvedeli, o    nobeni    od obeh v zadnjem času vročih tem ustavno
No, nič zato, saj ti se v    nobeni    mlaki ne umažeš, ravno narobe, vsako
To so kristjani, ki ne sledijo    nobeni    uradni cerkvi, ampak skušajo najti
”stvar sama“ načelno ne more biti dana v    nobeni    zaznavi, kajti stvari so v zaznavah
tetralogu, se sama ne morem najti v    nobeni   .
jè (da boš vedel), mejá ni v smeri    nobeni   : / ker, da so méje mu kje, rob skrajni
da ”vsemu, kar je, mejá ni v smeri    nobeni   “ in da ”venomer prostor beži brez konca
sme izgovoriti, bi lahko rekli, da v    nobeni    preroški viziji ne more biti predstavljena