Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZNIže3 (3)


besednjaka je bila sama sebi namen, in    nobeni    besedi, ki jo je bilo mogoče pogrešiti,
vplivati ali karkoli spreminjati v deželi    nobeni    drugi sili razen Angliji.
nespremenjeni, kar ni uspelo skoraj    nobeni    drugi živalski vrsti.