Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZNEsp6 (2)


»Razumela bosta, da moram začeti z    nekaterimi    vprašanji.«
med prestolnico, glavnim mestom, in    nekaterimi    drugimi mesti - pri tem mislim zlasti