Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZNEsp5 (10)


med temi tremi superdržavami so na    nekaterih    mestih samovoljne in na drugih kolebajo
To pojasnjuje dejstvo, da so na    nekaterih    mestih meje med superdržavami samovoljne.
Po    nekaterih    imenih sta si predstavljala dežele
Ženska je možu do konca podložna, pri    nekaterih    plemenih v gorah po poroki sploh ne
Budizem je nastal po    nekaterih    logičnih mnenjih kot reakcija na degeneracijo
karakteristik napovedovali usodo, pri    nekaterih    plemenih jih na primer spravijo za
stvarjenjem; Bog je, kot pravi Schelling v    nekaterih    poznejših delih, potentia existendi,
drugim predstavil plače zaposlenih na    nekaterih    najznačilnejših delovnih mestih v igralništvu.
je sicer le za vzorec, vendar je v    nekaterih    okoljih zgornja meja te najemnine vendarle
konstrukcijsko‐razvojnim oddelkom, ki pri    nekaterih    podjetjih obsegajo 20 in več odstotkov