Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZNEsp2 (8)


podražitve elektrike, RTV naročnine, mleka,    nekaterih    zdravil in komunalnih storitev naj
naglo sodbo, prednost v razpoznavi    nekaterih    razmerij.
Morda zaradi    nekih    samodestruktivnih nagnjenj privid zgleda
starajoče se telo, se spominjam vsaj    nekaterih    doživetij iz otroštva, torej doživetij
pa gre s formalnega stališča za opis    nekih    ”protidejstvenih“ stanj.
do ustave, saj je svoje stališče do    nekaterih    pomembnejših vprašanj jasno sporočila,
Bolj kot navajanje    nekaterih    dejstev ob navezi Milošević-Šešelj
svoje poteze, predvsem pa odsotnost    nekaterih    dejanj.