Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZNEmp1 (293)


skočil s površja ekrana, tako, da so se    nekateri    ljudje v prvi vrsti skrčili na svojih
In kmalu bodo    neki    vodilni možgani v Ožji partiji izbrali
Tu pa tam so se    nekateri   , ki so jih imeli že dolgo za mrtve,
Nedvomno    nekateri    storijo tako.
   Nekateri    zaostali predeli so napredovali in
agrikulturno preteklost, o čemer so sanjali    nekateri    misleci okoli začetka dvajsetega stoletja,
   Nekateri    se ukvarjajo preprosto s planiranjem
Po drugi strani pa so bili    nekateri    med njimi videti v dobrih odnosih s
   Nekateri    pijanci so bili tako divji, da so jih
   Nekateri    današnji pridevniki so se obdržali,
Adeimant, Nikijev sin Nikerat in še    nekateri    drugi, očitno s slavnosti.
   Nekateri    se tudi pritožujejo, da svojci z njimi
Do razuma se    nekateri    sploh ne povzpnejo, večina pa zelo
»Po tvojem mnenju so gotovo    nekateri    možje boljši, drugi slabši.
čeprav so vsi plemenite pasme, so vendar    nekateri    med njimi posebno dobri in se temu
istih stvari v državi in med državljani    nekateri    zelo potrti, drugi pa nadvse veseli.«
prizadetemu ne priskočijo na pomoč,    nekateri    kot sinovi, drugi kot bratje in očetje.«
   Nekateri    so seveda že s tem zadovoljni in ne
»   Nekateri    so res površni in se hitro s čim zadovoljijo.«
mogoče umetniške izdelke, pri čemer se    nekateri    pogovarjajo, drugi molčijo.«
prepričanja, da vzgoja ni to, za kar jo    neki    ljudje obetavno izdajajo.
   Nekateri    trdijo, da med tonoma še nekaj slišijo,
smo, jih s troti, od katerih imajo    nekateri    žela in drugi ne.«
»   Nekateri   , ki so mu pomagali pri vzponu in so
med odvečnimi poželenji in nagoni so    nekateri   , tako se mi zdi, v hudem navzkrižju
podobe slavnih mož, izmed katerih so    nekateri    postali slavni zaradi svoje zunanjščine:
Tedaj so se    nekateri    izmed pismoukov in farizejev začeli
Resnično vam povem:    nekateri    od tukaj navzočih ne bodo umrli, dokler
   Nekateri    so namreč že po rojstvu nesposobni
nekatere so take naredili ljudje in    nekateri    so se zakonu sami odpovedali zaradi
vam preroke, modrijane in pismouke,    nekatere    boste pobili in križali, druge boste
srebrnikov, ceno tistega, ki so ga ocenili    nekateri    Izraelovi sinovi.
Ko so    nekateri   , ki so tam stali, to slišali, so rekli:
Ko sta bili še na poti, so    nekateri    stražarji prispeli v mesto in sporočili
zagledali, so se mu do tal priklonili,    nekateri    pa so dvomili.
učenci in farizeji postili, so prišli    nekateri    k Jezusu in ga vprašali:
zberejo se okrog njega farizeji in    nekateri    pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema,
»Resnično vam povem:    nekateri    izmed tu navzočih ne bodo umrli, dokler
   Prenekateri    so ga svarili, naj utihne, on je pa
   Nekateri    izmed tistih, ki so bili tam, so ju
   Nekateri    pa so bili nejevoljni in so govorili
Tedaj so začeli    nekateri    pljuvati vanj, mu zakrivali obraz in
Ko so to slišali    nekateri   , ki so tam stali, so rekli:
se je zgodilo, je bil zbegan, kajti    nekateri    so govorili:
Resnično vam povem:    nekateri    od tukaj stoječih ne bodo umrli, preden
Množice so se začudile,    nekateri    izmed njih pa so rekli:
Ko so se    nekateri    pogovarjali o templju, kako je okrašen
   Nekateri    iz množice, ki so slišali te besede,
   Nekateri    pa so se spraševali:
   Nekateri    izmed njih so ga hoteli prijeti, toda
   Nekateri    izmed njih pa so dejali:
   Nekateri    izmed njih so šli k farizejem in jim
Ker je namreč Juda imel denarnico, so    nekateri    mislili, da mu Jezus naroča:
   Nekateri    pa so se norčevali in govorili:
Toda vstali so    nekateri    iz shodnice, ki se imenuje Shodnica
osvobojencev in Kiréncev in Aleksandrijcev, in    nekateri    iz Kilíkije in Azije ter se prerekali
Tedaj pa so prišli    neki    ljudje iz Judeje in učili brate:
sklenili so, naj Pavel in Bárnaba in še    nekateri    drugi odpotujejo k apostolom in starešinam
Tedaj pa so vstali    nekateri    iz kroga farizejev, ki so bili sprejeli
Slišali smo, da so vas    nekateri    naši, čeprav jih za to nismo pooblastili,
   Nekateri    od njih so se dali prepričati in se
Ali kakor so povedali    nekateri    od vaših pesnikov:
   Nekateri    možje pa so se mu pridružili in sprejeli
Toda    nekateri    so se zakrknili in se niso dali prepričati,
Tudi    nekateri    Judje, ki so hodili okoli in izganjali
Tudi    nekateri    visoki provincialni uradniki, ki so
   Nekateri    iz množice so mislili, da je kriv Aleksander,
namenom očistil v templju, so me našli    nekateri    Judje iz province Azije, vendar ne
Kaj zato, če    nekateri    niso verovali?
dobro, kakor nam obrekljivo podtikajo    nekateri   .
Ker pa so    nekateri    mislili, da me k vam ne bo, so postali
In taki ste bili    nekateri   .
   Nekateri    namreč, ki so bili vse do tega trenutka
Ne bodite malikovalci, kakor so bili    nekateri    izmed njih, kakor je pisano:
ne nečistujmo, kakor so nečistovali    nekateri    izmed njih in jih je padlo v enem dnevu
Ne preskušajmo Kristusa, kakor so    nekateri    izmed njih izzivali in so jih pomorile
Ne godrnjajte, kakor so    nekateri    izmed njih godrnjali in jih je pokončevalec
Od teh je še sedaj večina živih,    nekateri    pa so zaspali.
Kristus vstal od mrtvih, kako morejo    nekateri    izmed vas govoriti, da ni vstajenja
   Nekateri    namreč ne poznajo Boga.
Mar res potrebujemo, kakor    nekateri   , priporočilna pisma za vas ali pa od
Pač pa so    nekateri   , ki vas begajo in hočejo Kristusov
Preden so namreč prišli    nekateri   , ki so bili z Jakobom, je jedel s pogani.
In on je dal, da so    nekateri    apostoli, drugi preroki, spet drugi
   Nekateri    sicer oznanjajo Kristusa tudi iz nevoščljivosti
nevoščljivosti in iz tekmovalnosti,    nekateri    pa tudi z dobrim namenom.
Slišimo namreč, da    nekateri    med vami živijo neredno, da nič ne
   Nekateri    so se od tega oddaljili in zašli v
Ker so to    nekateri    zavrgli, so v veri doživeli brodolom.
razločno pravi, da bodo v kasnejših časih    nekateri    odpadli od vere, da se bodo vdajali
Temu so se    nekateri    vdali in tako krenili proč od vere,
ugovorov lažnega spoznanja, ki so se ga    nekateri    oprijeli in tako glede vere zabredli.
Prišel bo namreč čas, ko    nekateri    ne bodo prenesli zdravega nauka, ampak
Ker torej drži, da    nekateri    vanj pridejo, a tisti, ki jim je bila
zapuščajmo svojega zbora, kakor imajo    nekateri    navado, marveč drug drugega spodbujajmo,
   Nekateri    so izkusili zasmehovanje in bičanje,
Ker so bili    nekateri    gostoljubni, so namreč pogostili angele,
Res    nekateri    mislijo, da je to odlašanje.
sem se razveselil, ko sem zvedel, da    nekateri    izmed tvojih otrok živijo po resnici,
   Nekateri    delničarji Petrola so bili danes presenečeni,
obmorskega turizma, so dvignili glas proti    nekateri    Portorožani in Zeleni Slovenije.
prevladale pobude, kot je ta ali kot so bili    nekateri    ukrepi, ki so v zadnjem času zavrli
beguncev iz Ruande, saj so ga celo    nekateri    predstavniki mednarodne skupnosti obtožili,
V Evropi pa so    nekateri    do prihodnjih krogov širitve Nata skeptični
   Nekateri    v tukajšnji administraciji celo menijo,
S stavkajočimi so solidarni tudi    nekateri    drugi sindikati.
uvedbo stečaja, se lahko pripeti, da    nekateri    nekdanji Tamovci jutri ne bodo dobili
zdi pa se, da ne tako kmalu, kajti    nekateri    od 17 stečajev so bili uvedeni julija,
prebrala nobene knjige (zato pa so jih    nekateri    150, eden celo 300).
izplačevale opravljene nadure, dogaja, da so    nekateri    uslužbenci Sove s končano srednjo šolo
Po naravi je nekoliko nežnejši kot    nekateri    drugi goniči (brak jazbečar, posavski
rodovi mladih Tržičanov, od katerih so    nekateri    postali celo svetovni mojstri.
   Nekateri    partnerji iz vrst delodajalcev, pa
Čeprav    nekateri    v svetu pričakujejo, da bi se utegnila
Upanje dajejo    nekateri    zavezniki, ki napovedujejo možen kompromis
Posmehovali so se mu, tudi pomilovali so ga    nekateri   ; čutil ž njim pa ni nihče.
raztepli, da smo šli na vse kraje;    nekateri    gnani od življenja, od nemira, od iskanja,
Bili so sicer premagani,    nekateri    ubiti.
Bili so to sicer    neki    motni občutki, toda usedlina vseh teh
   Nekateri    so se celo s kazalcem dotaknili čela
   Nekateri    so celo trdili, da se mu kolesca ne
   Nekateri    v vasi so trdili, da je v Trstu, drugi
   Nekateri    so
   Nekateri    moški so za zakon, drugi za ljubezen.«
po svoji pameti in po svojih močeh:    nekateri    strupeno sovražijo, drugi pa iz samega
podobne škodljive elemente, h katerim so    nekateri    pribrojili tudi mene.
pri nas tistim trem dlakam, ki jih    nekateri    kmetje puščajo pod spodnjo ustnico,
so na drevesih, sadovi so v zemlji;    nekateri    so visoko, drugi globoko, in treba
   Nekateri    ljudje imajo lep in močan glas, toda
Prav tako imajo    nekateri    zelo dobro, naravnost zlato dušo, a
   Nekateri    se celo hudomušno ozirajo po svojih
   Nekateri    se v teku celo zaletijo vanj, ker se
   Nekateri    so še v domačih oblekah, drugi že v
V tistih časih so    nekateri    župniki nezakonskim otrokom še sami
nekakšne fantastične plemenite živali,    nekakšni    splašeni silni konji.
   Nekateri    so brez srca, kakor pravimo, drugi
je zahlipalo ob tem pogledu, pa tudi    nekateri    moški so si s hrbtom roke potegnili
kako je oče včasih rekel, da imajo    nekateri    ljudje tudi srce brez posluha?
Eh,    nekateri    ljudje imajo res svoje vrste srečo:
Čudno je to, kako imajo    nekateri    Lahi radi otroke.
   Nekateri    bi bili še jasni, drugi že zamegleni.
   Nekateri    so se grobo obregnili vanj, drugi so
Ljudje so ga zabodeno gledali in    nekateri    so se smejali, češ kakšna šala bo pa
Ali ni čudno, da me    nekateri    ljudje ne odbijajo samo srčno, temveč
In    nekateri    so sirote vse življenje.«
vreščijo, čeprav že vsi hodijo v šolo in so    nekateri    celo preveliki za tako brezglavo in
je bil tudi tako sebičen, kakor so    nekateri    ljudje, ki bi hoteli imeti vso srečo
Orlica pa je bila mehkega srca, kakor    nekateri    redki ljudje.
   Nekateri    pa so sploh prebrisani, tako ti napnejo
bili modri na umazano beli podlagi,    nekateri    med njimi so razkazovali rogove izobilja
   Nekateri    mislijo, da jih ima, drugi, da ne.
   Nekateri   , kot Ménage, bi radi spremenili pisavo
   Nekateri    predmeti so že sami po sebi vzvišeni,
   Nekateri    so spodbujali zdravnika, zato je odšel
Videli so ju skozi špranje v ograji in    nekateri    so se pohujšali.
Toda    nekateri    med nami se ponašajo z vonjalno trobljo,
   Nekateri    so na pragu stresali sneg s plaščev.
Čeprav je goreče molil, so se mu    nekateri    deli maše zdeli nekoliko dolgi.
   Nekateri    so jokali.
»Toda    nekateri    nimajo prav nobenega občutka za moralo
prijavljenih, med katerimi so bili tudi    nekateri    trenutno zaprti kandidati in celo bivši
manipulira z vsakim, so mi pravili na uho    neki    študentje.
ocenjujejo od sto do dvesto tisoč, stoje    nekakšni    meter do dva visoki panoji iz aluminija,
Tudi oni so prišli na pul,    nekateri    iz Japonske, drugi iz Amerike nalašč
   Nekateri    pa so bili že strohneli in skozi pajčevine
   Nekateri    moški so skakali visoko v zrak in spuščali
Čeprav niso vsi begunci revni -    nekateri    prinesejo s seboj tudi dosti svojega
   Nekateri    se imajo za direktne potomce preroka
inženirjev, pravnikov, po drugi strani pa    nekateri    dejansko žive še pred Kristusom), jih
Borci, stari in mladi možje,    nekateri    še na pol otroci so simpatično prikimavali.
potrebnega zanosa za naslednji nočni marš,    nekateri    smo spali.
   Nekateri    so bili sicer brez vsega, kar tako
   Nekateri    so še vedno neosvojeni in neimenovani.
naključju predrobili in razdrobili    nekakšni    čudaški velikani.
bi živelo ljudstvo, potrjujejo tudi    nekateri    Evropejci, ki so uspeli v tistih časih
   Nekateri    viri trdijo, da so tu tudi velika nahajališča
Sikhi so strmeli za menoj,    nekateri    so mi komaj opazno prikimavali, drugi
prikimavali, drugi so bili videti zmedeni,    nekateri    tudi nekam srepi, najbolj pa sem si
za krogom, kdo ve kolikokrat že, so    nekateri    šli po kolenih, drugi so se plazili
   Nekateri    vidijo v Joganathu tudi Šivo.
Indija pozna 200 milijonov bogov,    nekateri    viri trdijo, da jih je vsaj 300 milijonov
samozadovoljno preproščino ali pa, kot trdijo    nekateri    bolj poduhovljeni viri, za globljo
Aha, aha..., aca, aca, so    nekateri    takoj pokimali.
Za peronom so    neki    tolovaji začeli metati kamenje za mano.
razbijati okoli sebe, kot to počno    nekateri    neodgovorni doma.
so se je sami polakomnili, posebej    nekateri    funkcionarji...
ljudi v Aurovillu ostaja konstantno,    nekateri    kmalu spoznajo, da to ni to in gredo,
držali bolj sramežljivo zadaj, tako kot    nekateri    prisotni odrasli.
sosednji ulici so pospravili dva, tri,    nekateri    trdijo, da celo štiri milijone ljudi.
   Nekateri    predeli taborišča Khao I Dang, ustanovljenega
obstajajo zdaj, ko so ga zapustili    prenekateri    srečneži, ki so jim zahodne dežele
Tam so    nekateri    zaprti že tudi po več deset let, pravijo
Ne ve se, zakaj,    nekateri    trdijo, da so zanemarili občutljive
   Nekateri    nasmehi prostovoljcev so videti brezvoljni.
bila drugačna kot naša, pa so vseeno    nekateri   , tudi moj oče odnesli toliko tistega
   Nekateri    se dejansko razvijajo v svetnike, drugi
   Nekateri    begunci so se zdeli tako dobri kot
potrjevali vsi begunci, prostovoljci in tudi    nekateri    Tajci.
Plemena govorijo različne dialekte,    nekateri    so pojoči, drugi odsekani in strogi.
   Nekateri    tropski kraji so doping za vegetativno
   Nekateri    viri navajajo versko gorečnost - novo
   Nekateri    strokovnjaki trdijo, da danes česa
terasastimi svetišči teh krajev, istočasno pa    nekateri    elementi spominjajo tudi na perzijske,
grmovja so se oglašali vseh sort ptiči,    nekateri    so se pogovarjali, drugi so peli, nekateri
nekateri so se pogovarjali, drugi so peli,    nekateri    so se tudi malo drli, tuktukali in
   Nekateri    fanatiki ga opisujejo kot fantastično
Moderno so    nekateri    balijski umetniki začeli slikati v
letih med obema vojnama, ko so jih    nekateri    evropski mojstri, ki so se naselili
kolektivne zamaknjenosti, obenem pa    nekateri    elementi spominjajo na kitajske svete
   Nekateri    za iste razmere plačujejo drage ašrame.
ti res lepo urejeni in zgledajo kot    nekakšni    gozdni tempeljčki.
   Nekateri    so bili nanj tako jezni, da so mu proti
pijani, tako moški kot ženske in tudi    nekateri    otroci.
ljubimo ali sovražimo, so torej le    nekakšni    ugodni ali nadležni predmeti?
skoraj gotovo pa ne vdanosti, čeprav    nekateri    njegovi biografi domnevajo, da je leta
analitik, čeprav ne verjamem, tako kot    nekateri    radikalni analitiki, da je analiza
spomin, vendar ta kriterij ni brez težav;    nekateri    na primer ugovarjajo, da se v njem
Zato    nekateri    sodobni analitiki, med njimi Bernard
nedvomno v času in prostoru, čeprav    nekateri    pomembni filozofi našega stoletja -
vprašanjem, ali čas biva ali ne biva;    nekateri    namreč menijo, da čas sploh ne biva,
bivajo ali vsi njeni deli ali [vsaj]    nekateri   , toda nekateri deli časa so minili
njeni deli ali [vsaj] nekateri, toda    nekateri    deli časa so minili in drugi so še
naturalizma, ki so mu ga pozneje očitali    nekateri    platoniki.
No, in    nekateri    sodobni teoretiki časa, na primer Hugh
razpravljati posebej, zdaj ti povem le, da so    nekateri    antični filozofi, recimo Heraklit,
Eratosten zmotil za manj kot petino,    nekateri    pravijo, da celo za manj kot desetino
kozarce in ob zateglem ritmu harmonike    nekateri    v ozkih črnih čolničih celo plešejo,
drugače kot si dandanes domišljajo    nekateri    ”čisti znanstveniki“ na eni strani
In kakor dandanes skušajo    nekateri    bolj filozofsko navdahnjeni fiziki
Saj    nekateri    pravijo, da človek zagleda angele najprej
Einsteinove relativnostne teorije,    nekateri    od teh domnevno ”apriornih časovnih
časa pa naj bi sledil, kot so menili    nekateri   , tudi determinizem, češ da je v ”vesoljnem
   Nekateri    so prepričani, da nam meritve kažejo,
Prav razumeš - in    nekateri    razlagalci relativnostne teorije grejo
tesna zveza med časom in vzročnostjo -    nekateri    filozofi celo menijo, da je smer časa
delovanje retroaktivne vzročnosti, ki jo    nekateri   , na primer angleški filozof Michael
Na primer,    nekateri    fantasti domnevajo - sklicujoč se na
   Nekateri    sodobni kozmologi pravijo, da je naše
Pa tudi    nekateri    Kolumbovi mornarji so se na prvem potovanju
zavijajo cerkveni teologi, žal pa tudi    nekateri    laični zgodovinarji filozofije, kot
drugim, daljnim, nama neznanim fasetam,    nekateri    pa se spet vračajo k tvojemu ali mojemu
Spinozova teza determinizma, nad katero se    nekateri    tako zgražajo - toda rajši naj se vprašajo,
   Nekateri    sodobni razlagalci, med njimi tudi
   Nekateri    baje obvladajo sanjsko prebujenje s
O tem so mnenja deljena:    nekateri    kozmologi so optimistični v prepričanju,
Toda    nekateri    fiziki, med njimi Weinberg in tudi
bi vodil v teleologijo, in tako so    nekateri    znani kozmologi, žal napačno, razumeli
po galaktičnem prostoru, od koder se    nekateri    spet zberejo prav na naši zemljici
se izrazi John Leslie), v katerih so    nekateri    parametri fiksni, drugi pa variabilni,
tavtologija, kakor mu tudi sicer očitajo    nekateri    kritiki.
   Nekateri    kritiki pravijo, da gre pri šibki različici
vzročnosti, zaradi katere ga zavračajo    nekateri    kozmologi.
   Nekateri    teoretiki celo menijo, da ima vsak
Toda    nekateri    ”kozmobiologi“ ne izključujejo možnosti,
lahko povsem odmislimo možnost, da se    nekakšni    ”angeli“ s svojimi eone trajajočimi
smer, ki so jo v dvajsetem stoletju    nekateri    misleci - na primer Alfred Whitehead
završi, filozofska druščina se razhaja,    nekateri    pa stopijo dol h katedru, da bi pozdravili
onemogočale prevzeme na način, kot so se    nekateri    lotili prevzemov zlasti preko povezanih
   Nekateri    menijo, da je ta obveznost bistveno
Zato so    nekateri    upravičenci dobili tudi bistveno višje
zakona obsega sicer samo 10 členov in    nekateri    se res nanašajo na prej omenjeno uskladitev.
strani pa si ne bi upal trditi, tako kot    nekateri    govorniki pred menoj, in predvideval
Že pri sprejemanju tega zakona smo    nekateri    poslanci opozarjali na posebnosti pri
Obveščeni smo, da so bili    nekateri    zapleti že na junijski seji.
to zgodbo vmešal kapital, denarni,    neki    posamezniki, ki si želijo graditi.
pronicljivo razpravljal, kot so pred menoj    nekateri    mariborski kolegi (pri tem pa ne mislim
Tudi zato ne, ker so bili    nekateri    pogledi protislovni.
Gre za to, ker - kakor ugotavljajo    nekateri    mediji - ni v ospredju Triglavski narodni park.
predsedovanja EU bodo, tako trdijo    nekateri    italijanski mediji, posebej pa to poudarjajo
italijanski mediji, posebej pa to poudarjajo    nekateri    zahodnoevropski, najbolj ostali v spominu
Zaradi neplačevanja preživnin so    nekateri    otroci ločenih staršev na robu preživetja,
vedno lahko slabo delali, zavlačevali -    nekateri    postopki se vlečejo 4, 5 ali celo 8
povečujejo, tako da se lahko financirajo    nekateri    novi socialni programi.
stavkajočimi niso bili solidarni niti    nekateri    drugi zaposleni v Hitu.
bodo že čez čas izpovedovali, kako    nekateri    sploh niso bili obveščeni, da bo država
   Nekateri    strokovnjaki so trdili, da je bilo
besed v Apd 15: »Tedaj pa so prišli    neki    ljudje iz Judeje in učili brate: 'Če
bi bili po Lukovih besedah »vstali    nekateri    iz ločine farizejev, ki so bili sprejeti
Prepričan je bil, da    nekateri    v Jeruzalemu niso razumeli globokega
   Nekateri    ekonomisti že dolgo opozarjajo na naraščajočo
so se mi najbolj vtisnili v spomin    nekateri    koncerti v okviru Svetovnih glasbenih dnevov,
Sicer so me    nekateri    dogodki tudi razočarali - posebej sem
Če bi, vsaj    nekateri    naši, načrtovali vrhunec tam, bi imeli
   Nekateri    jih potrebujejo drugi ne, o tem mora
sistemu mentorstva, s čimer se trudijo    nekateri    klubi in posamezniki.
Pošiljanje čet v tujino    nekateri    namreč razumejo kot napoved sprememb
tem menila, da je predpis nesmiseln,    nekateri    pa celo poudarjajo, da bo zakon uporaben
omenjenega muzeja na čuden način izginili    nekateri    dragoceni eksponati.
Zakaj sploh bi, če    nekateri    poslanci brez agresivnih nastopov na
strankarske kampanje bistveno bolj skromne,    nekateri    niti velikih plakatov ne bi mogli razobesiti.
Celo    nekateri    od analitikov, ki se ne strinjajo,
Slovenije in Slovencev ne bo konec, bomo pa    nekateri   , ki morda razmišljamo nekoliko drugače,
Da si bodo lahko    nekateri    med nami doplačali za zdravila, vnukom