Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZNEžp3 (8)


stojnic, obtožujoč trgovca, da je dajal    nekaterim    prednost in da ima še nekaj ponev nekje
letos, kar je morda tudi prispevalo k    nekaterim    ugodnim bruseljskim ocenam o prilagojenosti
ženske v hudih trenutkih umikale k    nekim    starim, daljnim tetam, ki so same živele
lahko pripišejo krivdo za svoje zločine    nekakšnim    buškam na glavi.
   Nekaterim    je to dano, če sklepamo iz njihovih
[prav tam, 167], je presenetljivo blizu    nekaterim    starodavnim filozofskim slutnjam o
48]; to se nam zdi očitno, saj se Bog    nekaterim    človeškim zavestim, namreč bogotajcem,
- da mora včasih mesto prispevati k    nekaterim    institucijam v drugih mestih, ki jih