Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZNEže3 (7)


Sploh ni bila podobna truplu, kvečjemu    nekakšni    silno grdi igrači, ki je bila zelo
tako se reče po aboridžinsko jezercu,    nekakšni    večji mlakuži vroče, goste blatne brozge,
Ali    nekakšni    ekstazi...
Sicer pa lahko prisluhneva    neki    melodiji...
učinkovanje nista kontingentna, marveč    neki    določeni in gotovi dejavnosti nespremenljivo
službami, tisto je bilo pa že tako sledenje    neki    liniji, ki je po eni strani logična.
Da, jaz grem proti »   neki    gori«.