Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZNE (1073)


So že od    nekdaj    stale te vrste trohnečih hiš iz devetnajstega
ladji, polni beguncev, bombardiranih    nekje    v Sredozemlju.
katerim bi se dalo govoriti, če bi    nekako    prelisičil telekran in ga dobil na
   Nekje    je še vedno živel in koval svoje zarote;
bradico - pameten obraz, pa vendar    nekako    prirojeno zaničljiv, z nekakšno senilno
   Nekoliko    osramočen se je naslonil nazaj in odložil
   Nekje    daleč stran je s pridušenim, odmevajočim
Ta trenutek je mati sedela    nekje    globoko pod njim z njegovo majhno sestro
Bili sta spodaj    nekje    v podzemlju - na dnu vodnjaka na primer,
sta bili življenji matere in sestre    nekako    žrtvovani njegovemu.
Pa zato, ker se je    nekako   , ni se spominjal kako, žrtvovala pojmovanju
   Nekje    čisto blizu, čeprav nedosegljiv očem,
sanje, in ritmični gibi vaje so ga    nekako    obnovili.
   Nekako    od tega časa dalje je bila vojna dobesedno
velikanskim pečem, ki so bile skrite    nekje    v globinah poslopja.
In potem so bili    nekje    še popolnoma anonimni vodilni možgani,
manj besed, obseg zavesti pa vedno    nekoliko    ožji.«
bil čisto prepričan, ali ni ta opazka    nekako    nepravoverna.
Glavo je imel nagnjeno    nekoliko    nazaj in zaradi kota, v katerem je
   Nekam    grozljivo je bilo to, da je iz reke
Pod kostanjem , vendar pa je bil lokal na    nekam    slabem glasu.
   Nekaj    v zvoku njegovega glasu se je zdelo,
je    nekoliko    presenečeno vprašal Winston.
Tudi Syme je to pogoltnil, le na    nekoliko    bolj zamotan način, ki je vseboval
niso čisto resno mislili, vendar se je    nekje    skladalo s celotno partijsko ideologijo.
Ko pa bi se raja    nekako    zavedala svoje moči, bi se ji ne bi
nekaterim prednost in da ima še nekaj ponev    nekje    v zalogi.
sebi, kakor živina, ki se je izgubila    nekje    na ravninah Argentine, so se povrnili
   Nekdaj    je bil slaven karikaturist, in njegove
letališča v Kanadi so odleteli na sestanek    nekam    v Sibirijo ter se tam posvetovali s
razbije Partijo na atome, če bi to bilo    nekako    mogoče objaviti svetu, da bi ljudje
VIII Od    nekod    z dna prehoda je priplaval na cesto
čisto sam na sprehod, je bilo vedno    nekoliko    nevarno.
Bil je    nekje    v motnih, rjavkastih zloglasnih četrtih,
občutek, da je tu nekoč že bil in da je    nekje    blizu glavna cesta.
Od    nekod    pred njim je prihajal hrup vreščečih
krogle, ki so bile videti, kot da so bile    nekdaj    pozlačene.
danes brigajo pristne starine - še teh    nekaj   , kar jih je še ostalo?«
in zato tudi vse lepo je bilo vedno    nekoliko    sumljivo.
Zdela se mu je    nekam    znana, čeprav se kipa ni spominjal.
Bilo je    nekaj    majhnega in ploskega.
odhaja z dela, bi lahko uredil srečanje    nekje    na poti proti domu; da bi ji poskušal
Če bi jo lahko dobil samo pri mizi    nekje    v sredini sobe in ne preblizu telekrana
»Samo ostanite    nekje    v bližini.«
A v tem trenutku sta se od    nekod    z leve razlegla kričanje in ropot težkih
Od    nekod    globoko iz srca gozda je prihajalo
vzravnana, z nasmehom na obrazu, ki je bil    nekoliko    ironičen, kot bi se čudila, zakaj se
vedeti, predstavljal sem si, da imaš    nekaj    opraviti z Miselno policijo.«
vsem njenim metodam in zdelo se mu je    nekako    naravno in zdravo, kakor prhanje konja,
Gotovo mora biti    nekje    blizu, a nedosegljiv očem, potok z
»Kaj ni tu    nekje    blizu potok?«
Spraševal se je, če ni navsezadnje    nekje    v bližini le skrit mikrofon.
Morda    nekje    na drugem koncu naprave kakšen majhen,
Navadno se je na cesti dalo    nekako    govoriti.
   Nekje    čisto blizu je morala pasti bomba.
Zgubila sta se na skupinskem izletu    nekje    v Kentu.
se je že, da bi šla, pa se je za hip    nekoliko    čemerno vrnila.
   Nekako    je vedela, da je sama obsojena na to,
po tlaku, kričanje otrok na ulici in    nekje    daleč slabotni hrup prometa, pa vendar
skrivališče, ki bi bilo res samo njuno,    nekje    pod streho in pri roki, je bila prehuda
njegovi prsti občutili čudno, a vendar    nekoliko    domače.
Slišati bi bilo celo    nekoliko    nepravoverno, kot nevarna ekscentričnost,
Morda so ljudje le tedaj, ko so bili    nekje    čisto na meji stradanja, imeli o čem
»Preskrbela si bom    nekje    pravo žensko obleko in jo nosila namesto
prebudil, ne da bi bil odkril, kaj da je, a    nekako    je bilo povezano s tistim, kar je pravila
je sedel na vzglavje, se je počutil    nekoliko    osramočenega.
»   Nekje    sem ga že videla.«
naukih Partije samo takrat, kadar so se    nekako    tikali njenega lastnega življenja.
To ga je    nekoliko    prestrašilo.
   Nekoliko    raztreseno se je O'Brien potipal po
Morda bo    nekje    v slovarju skrito sporočilo.
mu zato ni bilo bolje, ker je že od    nekdaj    vedel, da grob je in da čaka nanj.
Oče je izginil    nekaj    pred tem; koliko prej, se ni spominjal.
sebičnosti se je zavedal, da je to    nekako    povezano s tisto nikdar omenjeno stvarjo,
ko je pogoltnil čokolado, ga je bilo    nekoliko    sram samega sebe in več ur je postaval
skupaj z materjo, ali pa so jo preprosto    nekje    pustili, da umre.
Julija je lahno jeknila,    nekako    zacvilila od presenečenja.
   Nekoliko    strogo je čakal, da bo Winston spregovoril,
O'Brien se je na stolu    nekoliko    premaknil, tako da je bil obrnjen k
Od    nekod    iz daljave je prihajalo slabotno vpitje
so napredovali in razni izumi, vedno    nekje    povezani z vojskovanjem ali s policijsko
Z vojno    nekako    razbijaš na kose, pošiljaš v stratosfero
politika, ki drži celo favorizirane sloje    nekje    na robu stiske, kajti splošno stanje
samo takrat, kadar se njeni proizvodi    nekako    uporabijo za zmanjševanje človeške
vseh dežel prepričale, da bi le še    nekaj    več atomskih bomb pomenilo konec organizirane
   Nekje    v veliki daljavi je zagrmela raketna
in varnost sta bila fizična občutka,    nekako    pomešana z utrujenostjo njegovega telesa,
omejeno na šest milijonov, oziroma na    nekaj    manj kot dva odstotka prebivalstva
   Nekoliko    bolj favorizirani delavci, ki jim pravimo
Ministrstev, iz katerih nam vladajo, se    nekam    nesramno postavljajo s premišljenim
»Mislim, da ga lahko dobiva    nekaj    od starega Charringtona.«
Zakaj bi moral plod veljati za    nekaj    manj vrednega od cveta?
spoštovanje, ki ga je čutil do nje, je bilo    nekako    pomešano s pogledom na bledo, brezoblačno
   Nekaj    je počilo na postelji za Winstonovim
brnenje, o katerem je menil, da ima    nekaj    opraviti z dovajanjem zraka.
mislil zato, ker ga je zdaj pa zdaj    nekaj    požgečkalo po nogah - da je tam precejšen
stražarji so z navadnimi zaporniki ravnali    nekam    prizanesljivo, celo tedaj, ko so jih
starosti in postave in verjetno se ljudje    nekoliko    spremenijo po dvajsetih letih taborišča
drugi na klopi, ujel med hrupom glasov    nekaj    na hitro zašepetanih besed, in posebej
megleno dozdevalo, da mora biti tu    nekje    tudi izhod, in nato začel hoditi sem
stene, kot bi na pol pričakoval, da bo    nekje    našel okno.
nerodno odkorakal ven med stražnike, z    nekoliko    vznemirjenim, a nedoumljivim obrazom.
Tam    nekje    ali drugod je trpela, mogoče huje kot
»Vedel si to - od    nekdaj    si vedel.«
Da, je videl zdaj, to je od    nekdaj    vedel.
da je bila više od tal in da je bil    nekako    pritrjen nanjo, da se ni mogel premakniti.
ki so bile položene v prihodnost, je    nekako    preskočil in se niso zgodile.
Celo zadnja stran glave je bila    nekako    pritrjena.
»In Oceanija je od    nekdaj    v vojni z Eastazijo, ali ne?«
Važno je bilo samo to, da    nekako    ostane živ, dokler krč ne mine.
   Nekje   , čeprav morda prave besede ne bodo
Njegov veliki, grdi obraz z    nekoliko    zoženimi očmi se je približal.
izdajalce, v katerih nedolžnost si    nekdaj    verjel - Jonesa, Aaronsona in Rutherford
Dve blazini, ki sta se zdeli    nekoliko    mokri, sta se pritisnili k Winstonovim
priklepale na posteljo, a lahko je    nekoliko    pregibal kolena, obračal glavo na eno
»To pa je druga stvar; pravzaprav    nekaj    čisto nasprotnega.«
»   Nekako    vam bo spodletelo.«
»   Nekaj    je v svetu - ne vem, kaj, nekakšen
A že čez nekaj kratkih dni - še    nekaj    več obrokov - je opravil tudi to junaško
Dopuščala je, da je    nekje   , zunaj človeka, »resnični« svet, kjer
Tradicija - nikdar izgovorjena tradicija -    nekako    si to vedel, čeprav nisi nikdar slišal
bili bresti, ki so lahko valovali in    nekje    zadaj je bil potok, kjer so v zelenih
Vedel je tudi, da    nekje    še vedno živi in da potrebuje njegovo
kjer ga je zasliševal O'Brien, je bila    nekje    visoko blizu strehe.
Premaknil se je    nekoliko    v stran, tako da je Winston bolje videl
daljavo, kot bi se obračal na poslušalstvo    nekje    za Winstonovim hrbtom.
v tem, da je bil njen pas širši in    nekam    čudno odrevenel.
Rekla je    nekaj    o vlaku, ki ga mora ujeti, in vstala,
   Nekaj    je imelo opraviti z vprašanjem, ali
utegnilo navesti na misel, da gre za    nekaj    manj resnega.
Na    nekako    podoben način je član Partije vedel,
enakosti,« ali da je beseda svoboden    nekdaj    pomenila »intelektualno svoboden,«
»   Nekako    takole,«
»in zato jo Trazimah že od    nekdaj    graja, pravičnost pa, nasprotno, hvali.
   Nekako    takšnale: nepravičniku ničesar ne odvzamemo
grajajo slavo in plačilo, bi to še    nekako    prenesel; pri tebi pa ne - če tega
bi bil nekdo opazil, da so iste črke    nekje    drugje napisane v večji obliki in na
»   Nekako    takšne: boga je treba zmerom predstavljati
če pa že, potem se mora dokopati do    nekako    takšne misli, kakor jo zdaj iščemo,
»Kaj praviš k temule: če    nekako    spremeni svojo podobo, potem je vzrok
o daktilu in herojski stopici; jih    nekako    razporedil, določil teze in arze, kratke
Tako    nekako   
4. »Tu torej,    nekje    v bližini glasbe, si morajo čuvarji
pogledu močnejši od samega sebe; tako    nekako    razlagajo to lastnost, kajne?«
Očitno mora tičati    nekje    tu.
»Dolg uvod za človeka, ki želi    nekaj    čimprej slišati.«
To    nekako    ter nered in zmedo med deli duše imenujemo
pestunjam, ki stanujejo v posebnem zavodu    nekje    v državi.
imenujemo po pravici spoznanje, ker    nekaj    spoznava, duhovno dejavnost prvega
so    nekje    med tem, česar ni, in tem, kar resnično
Tako    nekako    smo to prikazali tam, kjer smo potem
»   Nekako    tako!
»Njegov razvoj pa poteka    nekako    takole.
nanj, se pod obojim vplivom znajde    nekje    v sredini: svojo dušo prepusti sili
timokratičnega človeka v oligarhičnega poteka    nekako    takole.«
pokažejo lahko trotovski nagoni, podobni    nekaj    poželenjem beračev nekaj poželenjem
nagoni, podobni nekaj poželenjem beračev    nekaj    poželenjem zločincev, ki jih lahko
Tako    nekako    preide torej mladenič, vzgojen v svetu
»Tiranida potemtakem nastane    nekako    na isti način iz demokratije kakor
»Da, tako    nekako   
»Zavoljo tega že od    nekdaj    imenujejo Erosa, boga strastne ljubezni,
13. »Tudi razbrzdanost že od    nekdaj    grajamo zato, ker se z njo sprošča
zasebnika, dokler ga naposled ni našla    nekje    ob strani, kjer se do zdaj ni nihče
Sedelo pa je tam    nekaj    pismoukov, ki so v srcu premišljevali:
»Pojdite sami zase v samoten kraj in se    nekoliko    odpočijte!«
   Nekako    osem dni po tem govoru je vzel s seboj
To, kar prinašaš, zveni    nekam    čudno našim ušesom.
da mu je telo že zamrlo, saj je imel    nekako    sto let, in da je Sari naročje omrtvelo.
Vendar sem vam mestoma napisal    nekoliko    drzneje, da bi vas spomnil na to, kar
boste pomagali iti tja, potem ko se bom    nekoliko    naužil vaše družbe.
   Nekje    je namreč nekdo razločno rekel:
Zakaj    nekje    je rekel o sedmem dnevu:
   Nekdaj    niste bili ljudstvo, zdaj pa ste božje
tisočakom in si proti koncu delovnega dne    nekoliko    opomogla.
To, da je bila    nekdaj    del Jugoslavije, je po mojem mnenju
premislili, na novo postavili prioritete,    nekoliko    tudi v odvisnosti od tega, ali bo Slovenija
Nekaj jih je starejših in so poročeni,    nekaj    je mlajših, samskih.
dvakrat do trikrat večji in tekmujejo    nekje    na odprtem morju, daleč od obale, ampak
kot najmlajši poslanec lahko privošči    nekoliko    ležernejše oblačilo, nato pa dejal,
krožijo ideje, kako bi to skupnost držav    nekako    povezali.
je Alenka Bikar na 200 m, s pomočjo    nekoliko    premočnega vetra, dosegla enega najboljših
podoben zakon, bo pravzaprav tako, kot    nekdaj    je bilo .
pajdaš, ki ga je čakal na motorju, pa je    nekoliko    starejši.
informacije, ki pojasnjujejo, kako je    nekdaj    uspešno podjetje zabredlo v težave.
Podobnik in Jaka Sever) so se danes    nekaj    po tretji uri znova sestali in razpravljali
slovenski zunanji minister Zoran Thaler,    nekaj    pred slavnostnim koncertom v piranskem
Po naravi je    nekoliko    nežnejši kot nekateri drugi goniči
Ljubljanskem gradu v okviru EMK odprli    nekoliko    spremenjeno arhitekturno razstavo Jože
turistično sezono se nadaljujejo -    nekaj    zaradi različnih srečanj in kongresov,
zaradi različnih srečanj in kongresov,    nekaj    pa tudi zaradi novih gostov, ki prihajajo
stopinjami ni preveč vabljivo, čeprav je    nekam    soparno, v zadnjih dneh tudi vroče
temnih gozdov in zelenega morja je    nekje    daleč na jugu.
gotovo iz groba vstal in čakal tam    nekje    med bori, kdaj se bo Krist rodil za
smo bili, ko so nas učili, da je tam    nekje    daleč, res sam bogve kje, dežela Palestina,
   Nekaj    so ga dale tolminske gore in nekaj
Nekaj so ga dale tolminske gore in    nekaj    cerkljanski hribi, nekaj ga je dala
tolminske gore in nekaj cerkljanski hribi,    nekaj    ga je dala Vipavska dolina in nekaj
nekaj ga je dala Vipavska dolina in    nekaj    soška, malo je vzklil iz Brd in nekaj
nekaj soška, malo je vzklil iz Brd in    nekaj    zrastel na kraških gmajnah, nekaj pa
in nekaj zrastel na kraških gmajnah,    nekaj    pa so k njemu doprinesle istrske goličave.
Tam na koncu    nekje   , pa je prag.
Enkrat bomo že    nekam    prišli in čim hitrejši in čim samozavestnejši
Kdo dandanes še ne verjame, da je    nekje    nov dan?
Vem, da si    nekje    daleč tudi ti, dobri človek.
Kdo ve, za kolikimi vrati si, ampak    nekje    si prav gotovo.
samega sebe, verujem samo še to, da je    nekje    moje ljudstvo, ki trpi, verujem samo
puškinimi kroglami in verujem tudi, da je    nekje    dan, ko bo prišlo rojstvo tudi za mene.
* * *    Nekje    zunaj bije polnoč.
Bogomir Magajna je človek s Krasa,    nekako    brat rano umrlega Srečka Kosovela,
Vladimir pa je ležal    nekje    v sredi te teme in te praznote sam,
Tudi tisto noč se je    nekam    zamislil.
Zazdelo se mu je, da mora nekdo    nekje    umirati ob tej uri.
avto zavil proti Volčam, je v duhu    nekako    zamahnil z roko:
Užival    nekako    podzavestno.
Plave oči so bile    nekam    čudno vodene in prazne, pod njimi se
narod, balkanci, je godrnjal nadzornik    nekako    sam zase.
Daleč    nekje    pod obokom je visela majhna lina, ki
Zazdelo se mu je, da    nekje    oddaleč prihajajo zvonovi.
Samo voda je kapala od    nekod   , iz praznine v praznino, iz temé v
   Nekje    v sredi se rodi in nekje v sredi umrje.
Nekje v sredi se rodi in    nekje    v sredi umrje.
grulili žalostno in tožeče, kakor bi se    nekje    na dvorišču zvijal človek pod težkimi
Buči, buči morje Adrijansko,    nekdaj    bilo si slovansko...
Hodim po dolini, tihi, široki,    nekam    v neznano daljo zamaknjeni, vsi pogreznjeni.
Tam    nekje    na koncu, jako daleč in vendar tako
   Nekam    čudno tiha je ta Vipava.
Tako    nekam    s pritajenim hrumenjem seže čez polja
Rahli valovi samo    nekam    pritajeno šumljajo ob večerih.
   Nekje    v razoru počiva buča belega, da se
   Nekam    sem povabljen na dobro večerjo.
   Nekje    na sredi pobočja spi med cipresami
Tu    nekje    spe.
Mislim, in    nekje    izza šuma se oglasi žalostno, a vendar
Tako mi se silno    nekam    mudi.
Malo zaukazljivi in    nekoliko    trmasti so.
   Nekam    grem čez Predil v visoko Kanalsko dolino,
edinka, se je bila pred štirimi leti    nekam    zgubila.
Kras, da ga z neznansko brzino vleče    nekam    silno daleč v nepoznane kraje.
niso pustili vzeti s seboj, da bi se    kedaj    lahko zjokal vanjo.
Sneg je padal od    nekje    in cepal v obraz matere Marije, ki
prsih mu je zahropelo, kakor bi se    nekje    v podzemlju pokladale skala na skalo:
svoje bose noge; palec ji je krvavel,    nekam    se je bila zadela.
Vrata so se    nekam    odmikala.
zvonili čez plan, božičnih drevesc bo    nekoliko    manj, ker je prepovedano sekati mlade
Skrivnosti bo tudi    nekoliko    manj in potic in vsega.
Ljudje se    nekoliko    razgrejejo ob spominih, pa začnejo
»Veš, Tinica, vsakega čaka    nekje    sreča.
Samo človek ne ve, kje, kako in    kedaj   
Bil je to    nekam    oddaljen in tuj svet, odmaknjen in
Potepa se    nekje    po Zagrebu.
Če bi mi    kedaj    tako daleč padli, bi si mirne duše
smela veljati (mestni očetje smejo    nekoliko    pozabavljati čez državne ukrepe.)
napovedati prisilno poravnavo, da se    nekoliko    opomorejo; Prestito del Littorio se
gradbeni urad jo je ponovno pregledal,    nekoliko    zmajal z glavo - nekdo se je ob tej
Da, če ima človek    nekje    svoj dom, ima tudi svet, ki je razgrnjen
O, kajpak, nekaj lepega je, biti    nekje    doma, imeti streho nad glavo, svojo
malo poleže; zdaj je za prvo silo že    nekam    urejeno: postelje so postavljene in
široke dlani in jim je ob tej uri še    nekam    dobro pri srcu.
Toda nocoj so vsi    nekam    oblagodarjeni z upanjem in končavajo
bluza se ji je napela na prsih, kri je    nekoliko    hitreje zaplala po žilah, poljubila
držati klofuto, bi se spočetka sicer    nekoliko    začudila, toda držala bi jo najbrže.
vseh teh litanijah papirnatih verzov    nekaj    pomenila, je bila poroka.
Rodil se je    nekje    na Krasu, kje, se niti sam ne spominja
ki ji je bil obljubil zakon; zdaj je    nekje    v Milanu, poročena ali samska, tega
Chriznich se počasi skloni - prej seveda    nekoliko    privzdigne hlače, da se ne zmečkajo
Doma je    nekje    blizu Kanala.
pridejo kajkrat prav, zakaj ljudje smo    nekoliko    čez mero nečimerna bitja: tudi svoje
žgočem in plehkem dimu sem se počutil    nekam    potolaženega in zadovoljnega.
Bidovec je najbrže    nekje    izruval žebelj in z njim uklesal v
Ura je    nekje    bila polnoči.
se nalezel uši in tako med vsem tem    nekam    pozabil na tisti cigaretni ogorek.
Bila sta oba iz ene in iste vasi, oba    nekam    po svoje propadla, in dva taka človeka
Tako    nekam    ozek se zdim samemu sebi, stisnjen,
včasih tako « pravi Ludvik in oči se mu    nekam    čudno zaiskrijo.
bilo, so nekaj čvekali, da se je od    nekod    pritepel divji merjasec, pa se je tudi
se je zvedelo, da sta se potegnili    nekam    v nižjo Italijo in sta tam sedaj pri
Samo oče se včasih    nekam    potoži, da ne ve če bo kaj iz tebe «.
Obema je bilo    nekam    nerodno.
umrl, Nanca tudi umrla, Tinika pa je    nekje    v Trstu ali kje pri svojem očetu.
smolnati kepi, ki se je sicer dala    nekoliko    razvleči, v oprijemljiv obraz pa se
   Nekdaj   , za njegovih mladih dni, so jo kmetje
Ob tej novici je Bernard    nekoliko    postal in dejal sebi v izgovor:
fantje iz bovških grapá, ki so se bili    nekoliko    napili in so potem v gostilni pokazali
Majhen fant je,    nekoliko    plešast, z globoko udrtimi očmi.
Kasneje, ko se je bil naučil    nekoliko    tržaščine, so mu povedali tudi besedilo:
O cerkvi se je bil zapomnil    nekako    takole, kakor je že razlagal v goriški
kaj prida postarala, samo koža ji je    nekoliko    potemnela in njen glas je bil tišji
Detektivi smo vendar    nekoliko    višji od njih.
na različne postopače, dokler ni od    nekod    padla beseda, da je kradel Martinov
Špijoni so bili na vasi    nekaj    nezaslišanega, ničvredneži, s katerimi
Ko se je Bavša    nekoliko    umirila in privadila svetlobi, je Vojnac
Tam    nekje    daleč sta bila cesar in bog, ki sta
Ko je    nekje    v Ukrajini ozdravel, je šel na delo.
Prvo leto je bil pridelek še kar    nekam    dober.
vem, kako se more človek tako neumno    nekam    zaburiti, da še tega ne presodi, da
Strežka so te govorice    nekoliko    vznemirile; neke nedelje, ko je prišel
- Tu    nekje    se je profesor izgubil na temnih križpotjih
merjascem, ki se je baje priklatil    nekje    iz Trnovskega gozda.
Tinko in Srečo pa so našli čez pet dni    nekje    v Podselih.
Tega sem bil kar    nekam    vesel.
Cesare je    nekoliko    pomolčal, potem pa je vprašal:
S kom ste govorili?« je dejal    nekoliko    glasneje.
Sonce, ki je bilo    nekje    nad mestom, je bilo prav gotovo motno.
Vaščani so se spočetka    nekoliko    pozanimali zanj, toda ko so dognali,
marsikaj »izvedele«: da je bil doma    nekje    od Kanala, da je bil študent, da se
jih je dosegla njegova preprosta in    nekoliko    skaljena pamet; razmišljal je tako
Take ljudi pa so že od    nekdaj    pokopavali v neposvečeno zemljo za
tega, ker je bil Venc že od rojstva    nekoliko    skaljene pameti.
skrčen in še    nekoliko    zmrzel.
Fratnik je že od    nekdaj    imel piko na nosove.
da se naužije svežega zraka in da se    nekoliko    razmahne, kakor je govoril.
koraku, s katerim dokazuje svojo zrelost,    nekam    nerodno pri duši?
Spočetka so govorili, da živi    nekje    v Trstu, potem v Milanu, nazadnje pa
tudi njegova pamet za dobrega vojaka    nekoliko    prerahla.
poveznil na usta, svetle črne oči so mu    nekam    potemnele in se umaknile globoko pod
Od    nekod    je rezko zadišalo po sveže nakidanem
miza je bila na istem mestu, še zmerom    nekoliko    odmaknjena od stene, čeprav že zdavnaj
Na oknu so dolgočasno zevale že    nekoliko    zarjavele velike škarje, težki likalnik
se odgugala po stopnicah, si je Venc    nekoliko    oddahnil.
lahko dosegla njegova preprosta in    nekoliko    skaljena pamet, a razmislil ni nič.
Ko je popil kavo in se    nekoliko    segrel, je poprosil še za nit, da bi
postavil svoj okostnjak k umivalniku in ga    nekoliko    umil.
Ko se je    nekoliko    oddahnil, je šel čez mejo po plačilo
srečujem: oblečen je slabo, roke ima    nekam    čudno zvite na hrbtu in hodi postrani
Ceste so bile mokre, od    nekod    je pihljal močan veter - in v meni
Tudi tista široka, skorajda    nekam    zaletela podjetnost, ki spomladi kmete
že    nekoliko    zamazanega metuljčka je bila uvezena
kakor petek in so trdovratno molčali;    nekoliko    nemara zaradi slovesnosti, h kateri
Ko sta si natikala prstane, sta samo    nekoliko    posmrknila, pač pa je Padarjeva Hedvika
»Veš, tako    nekam    namigavala mi je, naj pridem na kosilo.
Tine, ki se je bil preveč zagnal, je še    nekoliko    zategnil, Kobilčer je prebledel in
Spočetka je samo    nekoliko    pobrenkaval, počasi pa jo je spet krepko
Ko se je    nekoliko    razbistril, je stlačil pisano srajco
In v to tišino se najprej    nekje    daleč, najbrže na Prikraju, oglasi
prožen, močan in zelo lahek, toda noge so    nekoliko    težke in tudi neka odrevenelost je
   Nekje    globoko v sebi se je temu celo začudil,
Tisti občutek pa je bil    nekam    čudno prijeten in je Dragiča celo mikal,
Od    nekod    prihaja klic, ki ga zdaj prav dobro
Kaj je to?" se zdaj že globlje    nekje    vprašuje njegova zavest.
otrese Prikrajnar in skloni glavo,    nekoliko   , ker ga je res sram, nekoliko pa tudi
glavo, nekoliko, ker ga je res sram,    nekoliko    pa tudi zaradi tega, da se ne bi zasmejal
»Vreme, vreme, vreme!«    nekoliko    glasneje završi hrast ter si s pomočjo
grofici, ki je bila stranska in suha veja    nekdaj    mogočnega Attemsovega rodu, in se je
   nekje    daleč v mojem spominu.
tudi moje telo, ki je bilo spočetka    nekoliko    nerodno, se je kmalu spet znašlo v
Sedla je tudi teta, toda na stolico in    nekoliko    v stran, kakor se to spodobi pred gostom.
Njegov pogled je bil    nekam    otožen, globok, toda hkrati oster in
kdo bi verjel, da je ta    nekdaj    pobožnjaška in gotovo tudi strahopetna
»In če so že od    nekdaj    vsi ljudje tako mislili in verjeli,
Ko je odsedel sedem let    nekje    na Srbskem, so ga vrgli nazaj čez
Morje živih ljudi, ki so vsi    nekam    namenjeni; neukrotljive sanje jih ženejo
veš?« sem rekel naglo in verjetno tudi    nekoliko    trdo.
ga začudeno pogledali, kajti vsi smo    nekako    mislili o tem, ko smo molčali in gledali
Vsi smo bili    nekam    molčeči.
S pobočja,    nekje    s skale nad lazom, pa je gosto drdrala
In tako je bil skoraj zmeraj    nekje    blizu, ob progi.
zelo visoka; spomnil sem se, kako sem    nekdaj    bingljal z bosimi nogami nad praznim
Njegov pogled je bil    nekam    otožen, globok, toda hkrati oster in
Take oči sem že    nekje    videl.
In kako rad bi jih    nekaj    napisal!
in potem obvisi na nebu, ki je danes    nekoliko    motno, od suše prašno, a brez oblaka.
slišati Trohovkin klopotec, ki počasi in    nekam    zlovešče udarja po počeni kosi:
Rejčeva hiša je tiha in kar    nekam    bolj oddaljena, kakor bi se umaknila
obrnejo k Žuželjčevki, ki se je že    nekoliko    pomirila.
možakarja za sabo, da se veliki in    nekoliko    nerodni Okrogličar spotakne ob prag.
»   Nekje    že mora biti.
stari klopotec; obrača se počasi, toda    nekam    nemirno, kakor bi iskal zraka, ter
dan, toda takoj je začutila, da je    nekam    drugačna.
zakaj ustnice in jezik, oboje je bilo    nekam    gluho in leseno, mleko pa brez vsakega
Tak!« je pritrdil klopotec in    nekam    začudeno strmel z visokega suhega vrha.
Samo    nekam    tiho in slovesno je bilo, kakor jutro
   Nekje    daleč je njen spomin še deloval ter
   Nekje    se že oglaša pesem.
svoje svetle oči, kakor bi jim bilo    nekam    nerodno.
podu in kažejo, da so v gozdu že od    nekdaj    doma.
Na levi strani, na    nekoliko    vzvišenem prostoru med cesto in klancem
zanima!« pribije trmasto, razdraženo in    nekoliko    zviška.
»V Dragi smo bili od    nekdaj    kremeniti Slovenci!«
Človek petinštiridesetih let, že    nekoliko    zariplega obraza; drži se sitno in
Ves prostor je    nekam    mrtev, osamljen in tuj, kakor bi bil
roke, venomer mrmra, kakor bi rada    nekaj    rekla, a ne bi vedela, kako naj začne.
negibna, odsotna, s široko odprtimi,    nekam    v daljavo zamaknjenimi očmi.
Boris bere    nekoliko    hitreje in glasneje:
Nato se pomakne bliže ter    nekoliko    tiše in v zadregi doda:
   Nekam    bo moral.
Sova ga premeri z    nekoliko    jeznim, razočaranim in nevoščljivim
»Saj imamo    nekje    dva Angleža, toda ni je bolj zavezniške
Okrogličarju, pokaže ujetnike ter jima    nekoliko    zviška reče:
»Lažem?« reče užaljeno in že    nekoliko    ogorčeno.
Stane obstane sam na    nekoliko    vzvišenem prostoru pred bajto.
   Nekje    za vasjo zagrme streli.
»Tone!« pokliče komandant    nekoliko    trdo.
Nato pomenljivo pokima ter reče    nekoliko    zviška in karajoče:
Nato stopi    nekoliko    više, na kup zrušenega zidu, in z radostnim
Njihova hoja je trdna in slovesna,    nekoliko    vznemirjena, a brez preplaha.
V grapi,    nekje    globoko pod njimi bobni.
ogleduje z resnim in    nekoliko    ponosnim izrazom starega vojaka.
odgovorita bolničarja, ga dvigneta in    nekako    veselo in lahkotno zavijeta okrog skale.
napovedovalca je zelo jasen in celo    nekoliko    slovesen:
»Kaj praviš?«    nekam    odsotno vpraša Drejc in seda k njej.
Znoj ...« ponovi    nekoliko    glasneje.
»No?« reče proseče, a že    nekoliko    nestrpno.
»Vrata so odprta!« mirno, glasno in celo    nekoliko    zviška odgovori očka Orel.
Očka Orel se    nekoliko    zravna.
pogleda po partizanih ter reče ginjeno, a    nekoliko    očitajoče:
Boris pomolči, nato pa    nekoliko    v zadregi vpraša:
Spogledata se in nato oba hkrati skočita    nekoliko    niže in se stisneta za drugo skalo.
Boris ga pogleda in reče    nekoliko    otožno:
je!« potrdi z zvonkim glasom in celo    nekoliko    ponosno.
Ko se mu je jeza    nekoliko    polegla, je rekel, da bi me najraje
oči; fant je bil poln zdravja, toda    nekoliko    nemirne krvi kakor vsi Čelarjevi ljudje.
je dobro dela, a vendar jima je bilo    nekoliko    nerodno, ker je Travnikarjev stric
Milana so imeli zaprtega v Rimu, Petra    nekje    na Srbskem ... mi pa smo se jih ogibali,
hkrati pa je    nekje    globoko v sebi celo čutil, da mora
Krčma pri Mojem Jezusu je že priletna,    nekoliko    zanikrna in zapuščena, toda še vedno
Prvi hip je bilo vse negibno,    nekoliko    zabrisano in celo plosko kakor slaba,
tudi za Lužnico, ki jo je imel že od    nekdaj    v želodcu.
»Pa ima res    nekam    motne oči,« je prva priznala Vogrička.
bilo precej nabreklo, utrujeno in celo    nekoliko    krvavo.
Znočilo se je in Matic se je    nekoliko    umiril.
»   Nekaj    si že povedal.
   Nekam    zamišljen se mi zdiš.«
»Saj bi se že    nekako    preživela.«
Bilo mu je    nekoliko    nerodno, ker oče ni še nikdar govoril
zmajal z glavo, kakor bi bil rekel    nekaj    nespametnega.
preveč preplašeni, pa sploh so bili    nekoliko    divji kakor se reče.
Ko se je    nekoliko    pomiril, so s težavo spravili iz njega,
Sediva    nekam    v zavetje in počakajva, da se zdani.«
»Tukaj je    nekam    tesno in zatohlo.
kar se le da prizanesljivo in celo    nekoliko    skrivnostno:
ljudje tudi prave pesnike in pisatelje    nekam    čudno gledajo ...«
Stopila sta    nekaj    korakov molče, nato se je oče spet
Vere se star človek še    nekako    otrese, babjevernosti pa nikoli!
Visela je    nekoliko    postrani, kakor bi stara ženica prijazno
nobenega ubil, pesmi pa je nemara že    nekaj    prebral.
Noge me nosijo    nekje    zelo visoko, kakor bi bile res najmanj
Gledal me je    nekako    v zadregi, vendar sem dobro vedel,
Ta spomin mi je bil še zdaj    nekoliko    neprijeten.
pogledom, kakor bi skozi njega prodrla    nekam    v daljavo ter bi tam brala nekaj takega,
A vendar bo treba    nekako    razbiti tisto mučno tišino, ki bo v
sicer rezal v živo, a vendar je bilo to    nekako    v redu, saj je ta posmeh dajal še večjo
pogoltnil prevelik zalogaj, nato pa si je    nekoliko    krepkeje obrisal brke in spet pokril
bil že vdal v svojo usodo in ker je    nekako    užival v nezaslišani krivici, ki se
ga je samo italijanska književnost,    nekoliko    tudi latinščina in grščina.
Fašistični komisar Bichi je    nekam    drvel s svojimi skvadristi.
Samo postelja mi je    nekoliko    prekratka in žena se včasih jezi, češ
zamahnilo z roko in povedalo, da je oče    nekje    med potjo.
‘Kaj pa se to pravi:    nekje    med potjo?’
posvetilo, kaj se pravi, če je oče    nekje    med potjo.
- In če bi hotel, da bi mi    nekaj    zaleglo, bi moral pozobati vse, kar
Mati ji počiva v Ročah, oče leži    nekje    na Moravskem, v Obrekarjevem dobu je
je rasla tam, kjer zdaj teče voda,    nekako    sredi današnje struge.
strehe in brez stropov, sam pa bi plaval    nekje    v zraku ter z višine natančno opazoval,
človek je slab ... a tudi v najslabšem je    nekaj    dobrega ...
je bilo kakor prej, samo vse je bilo    nekam    mrtvo in naveličano; manjkal je neki
zemlja izmaknila izpod nog, postajal sem    nekam    lahak in vrtoglav, kakor bi se mi bližala
domače Julčka, ki je bil doma tam    nekje    pod Višarjami in ki se je podpisoval
svojem hudem podžupanskem poslu že    nekoliko    otopel.
Strmar je potrpel, da se je ded    nekoliko    unesel, nato pa je stvarno izjavil:
izpihnil svojo trudno, toplo dušico ter    nekje    otrpnil in tam občepel za vselej.
-    Nekaj    sem ga nabrala ga ... - je zastokala
Kojiću, ki sta se zadrla na vojake, da so    nekoliko    potihnili.
Kadet je izpil tri kozarčke, se    nekoliko    pomiril in se skušal celo nasmehniti.
Ko se je hrup    nekoliko    polegel, je mama tiho odprla vrata,
same živele na samotni gorski kmetiji    nekje    nad Stopnikom.
povabilo, in zdelo se mi je, da je celo    nekoliko    zrasel in se zravnal, najbrž zaradi
Tako smo se    nekako    prerinili skozi zimo.
pa moramo zanjo skrbeti, kakor že od    nekdaj    skrbimo za domače kolnike in poti.’
»Tako    nekako   
»Tako    nekako   
   Nekam    odločno si je pod brado zategnila konce
je prav lepa čednost, V katekizmu je    nekje    celo navedena - «
Začelo mu je    nekam    narobe zvoniti po glavi pa so ga vtaknili
   Nekaj    časa so jo držali malce ob strani,
   Nekje    blizu Rima, kakor pravijo...
Obšlo me je    nekam    otožno, a prijetno ugodje.
   Nekje    v daljavi je ščebetala Silvija, zavaljeni
pač moral    nekako    spraviti s sveta, če sem ga hotel zagrebsti
tesno, žalostno in bridko, a hkrati    nekam    čudno slovesno.
in caposquadri, ki se je medtem že    nekoliko    pomiril.
Zdaj je bila videti že    nekoliko    vznemirjena.
V vsaki gostilni ob cesti se je    nekoliko    podprl, v zadnji, ki je bila samo debelo
»Nocoj je pa    nekam    čuden.«
Temnikar je bil tudi    nekoliko    čudaški in samosvoj starec, kakršni
A glej, moj glas se mi je zdel    nekam    čuden, globok in krhek, še bolj čuden
Domači jih je premeril    nekoliko    zviška, kakor bi bil rahlo ponosen
okajeni in pijani možakarji še zmeraj    nekoliko    izgubljeno gledali drug drugega, so
človeku, ki šele čaka na življenje tam    nekje    v daljnem jutru.
odnesel njegove besede, zato je vzdihnil    nekoliko    glasneje:
Šel sem po cesti in se    nekoliko    majal, zakaj bil sem vse: materin sin
Soba je bila še domača, a    nekam    mračna.
»Počrnela gotska soha izmučenega svetnika v    nekoliko    nadnaravni velikosti.«
enkratne figure; da je gledal na svet    nekoliko    zviška in z rahlim posmehom, čeprav
Nemara    nekoliko    čudne, nenavadne, a židane volje.
njegov obraz je bil miren, odločen,    nekoliko    slovesen, poplemeniten, skoraj poveličan.
Prišel sem na deželo, da bi se    nekam    zaprl in v miru pisal, a ne da bi mi
Ta stara, čudno bela, čeprav že    nekoliko    razpadla, samotna pristava v koncu
   Nekoliko    je mračno, romantično.
In ljudje radi gledajo    nekoliko    nestvarne podobe in prebirajo knjige,
nemara tudi zaradi tega, le rad premakne    nekam    drugam; tudi v fantastiko, čeprav mu
Ta opredelitev me    nekoliko    jezi, ker za rezultat niso našli slovenske
Samo stari je videti    nekoliko   
Tudi on je    nekoliko    mračen in lahko bi ga človek vzdignil
Peter Majcen in nenadoma mu je postalo    nekam    neprijetno pri duši.
stara gotska soha izmučenega svetnika v    nekoliko    nadnaravni velikosti.
-    Nekam    čuden si ...
zdrav in krepak, tudi v srcu veder, a    nekam    čuden - spremenjen.
več! - je ponovil Temnikar in se ji    nekam    čudno prijazno nasmehnil izpod brk.
- Prav res si    nekam    čuden! - je rekla.
žena uprla roke v zalite boke ter se    nekam    čudno nasmehnila, zviška in vendar
smehu in snažni obleki se mu je zazdela    nekam    nečista, ne preveč bistra in nekoliko
nekam nečista, ne preveč bistra in    nekoliko    naglušnega srca.
poklical Temnikarja - in poklical ga je    nekam    zviška, kakor bi ga pozival na boj:
Ali ni ta Črnilogar    nekam    čuden?...
Oglasila se je    nekje    daleč.
krst me ne bo prepričal, da se tukaj    nekaj    ne dogaja...
Bilo mu je    nekam    nerodno, da bo moral zdaj stopiti mimo
»Kdo pa tukaj    nekje    igra?«
rjavimi debli visokih smrek so migotali    nekoliko    poševni stebri zlate sončne luči.
Res je, da bo vplivala    nekoliko    fantastično, ker takrat ni donela nikjer
Temnikar ni končal stavka, ker ga je    nekam    čudno stisnilo v grlu.
oči so se mu zameglile, da se je Krn    nekoliko    zabrisal, hkrati pa se mu je zdelo,
zabrisal, hkrati pa se mu je zdelo, da    nekam    nemirno poskakuje sem in tja po svojem
Veš, tako sem se te    nekam    privadil... no, in ... kaj mrha, ali bo
košati gradovi, ki pa so se držali    nekam    sitno in celo mrko, najbrž zaradi tega,
»Kikiri...« se je    nekje    oglasil petelin.
isti otožni narodni napev, je donela    nekam    slovesno, kakor bi mu ukazovala, naj
In tukaj    nekje   , nemara prav pod tem vinogradom, bo
- In od vsake sodrge po    nekaj   , nemške bodo samo čelade.
Saj veš!« je    nekam    trdo odgovorila.
»   Nekam    čuden si.
ki je stal zraven njih, ta pa se je    nekoliko    manj vdano, a prav tako vprašujoče
In čutil je, da ne mara pogledati;    nekje    globoko v sebi se je bal, da bi lahko
Gazil je počasi in    nekam    utrujeno.
»Kdo pa tukaj    nekje    v bližini igra trobento?«
ganljiva - in zaradi trobente tudi sama    nekoliko    nevsakdanja, skrivnostna.
Od    nekdaj    ga ima...
Roka se mu je    nekoliko    tresla, pa se mu je zato curek vina
Bil je kurir in je bil takrat    nekje    na Primorskem...
   Nekje    globoko pod svojim oblakom hiti v poslednji
Kakor je prav... kakor je prav... - je    nekje    v daljavi, v beli, ledeni tišini, zašepetala
Dolgo je padal, nato je    nekam    treščil in se odbil v še globljo praznino.
V sobo je priletel netopir,    nekje    prav blizu je zaskovikala sova, njegovo
Počasi se mu je    nekje    daleč v gluhi glavi oglasila pamet.
nemiren in sem še drhtel, a zdaj že    nekako    od sreče, ker sem našel rešitev.
pesem!« se zasmejeta hudomušno, a tudi    nekoliko    sramežljivo.
imeli skoraj uro hoda, zato so bili že    nekoliko    utrujeni, ko so stopili na kolovoz
velik orlovski nos je bil ukrivljen in    nekoliko    po strani, ali za vetrom, kakor pravimo.
kamen, ki se je bil v dolgih letih že    nekoliko    pogreznil v zemljo in je bil obraščen
imel bujno domišljijo, se je zdel kar    nekam    živ, tako živ, da bi se lahko vsak
v pisanih povojih podobni češarkom,    nekoliko    večjim pisanim češarkom.
Zdelo se jim je, da je res    nekam    čudno...
Tako bo tudi ta    nekoliko    žalostna.«
   Nekoliko    nižje se je po prekopu Saint‐Martin,
mnenja, le da je bil Bouvard morebiti    nekoliko    bolj liberalen.
sicer ni dal odveze, vendar je bil    nekoliko    bolj spoštljiv do vere.
se kotalili med nogami gostov in se    nekje    daleč izgubljali.
Oči je imel ozke, ličnice visoke,    nekam    porogljivo se je smehljal.
Brž ko si je    nekoliko    opomogel, je odpotoval v Savigny.
   Nekaj    prej so zadeli obnje s komodo, tako
Prodala sta krmo, da bi takoj dobila    nekaj    denarja.
zelo ljubeznivo očitala sosedu, da je    nekam    divji, in župnik je izrazil presenečenje,
   Nekaj    je manjkalo, da bi bila harmonija popolna.
izrabil za to, da je tudi on naredil    nekaj    zvišenega.
delovale tako, da se je kremžil in škilil,    nekaj    plesnobe na ličnicah pa je še povečevalo
»To bi bilo    nekaj    za vas gospa Bordinova.«
V somraku je bilo to    nekaj    groznega.
»Grah je    nekam    pozen.« -
Pécuchet je momljaje    nekaj    računal, skoraj nepremičen je bil v
Vendar sta bila    nekako    ponižana ob misli, da je v njunem telesu
pljuča, podobna velikima spužvama,    nekoliko    bolj zadaj in na strani srce, ki je
Kakor da je on    nekaj    boljšega!
Od    nekdaj    je bil presenečen zaradi Pécuchetovih
Doktor jo je že    nekaj    časa zdravil z grenkotami.
se mu je zdela veliko resnejša, in    nekoliko    ga je prizadelo, ko je videl, da mu
Opazoval se je, zazdelo se mu je, da je    nekam    rumen, posumil je, da je kaj narobe
pretiravanje in kako naj človek ve, ali mu    nekaj    ustreza?
carinik se je spet pokazal v dolinici    nekoliko    nižje in še bolj mahal.
zagledal Bouvarda, ki je bil prišel gor    nekaj    dlje, po manj težkem useku.
življenjepisov in izvlečkov sta zvedela    nekaj    malega o naukih Lamarcka in Geoffroya
ravnem nosu in modrih očeh je bilo    nekaj    krhkega, preprostega in odkritosrčnega.
Stvari so bile resnično    nekoliko    preresne za damo.
zelo začudil, hruška v steklenici pa    nekoliko    manj.
   Nekoliko    tiše je dodal:
Gospa Bordinova se je Pécuchetu zdela    nekoliko    hladna.
zuavski čepec, kajti menil je, da je    nekako    povezan z umetniškim okoljem.
   Nekaj    bi se moral pogovoriti z njima.
nekdanji pribočnik vojvode Angoulêmskega,    nekaj    časa živeč v Aubryju?
Toda imela sta    nekaj    drugega, kar bi ga gotovo zanimalo,
Čez    nekaj    časa ga je prešinilo:
Gorju je že    nekaj    časa spal v hiši, kajti tako bi hitreje
»Vem za    nekaj    boljšega.
»   Nekaj    me grize,« je rekel Bouvard.
ven, da bi jo pobarval, tedaj pa je od    nekod    prišla krava in jo zvrnila na tla.
Junakinja po navadi živi z očetom    nekje    na deželi, fant, ki se zaljubi vanjo,
»Pojdi že    nekam    s temi svojimi dokumenti!
»Baje    nekoliko    zanemarjate sveto zgodovino.«
Prinesli so rostbif in    nekaj    časa ni bilo slišati drugega kot žvenketanja
kretnjo dvignila desno roko, pri tem pa    nekoliko    obrnila glavo.
Pécuchet jo je gledal in čutil    nekaj    čisto novega, čarobnega, neskončno
   Nekje    v daljavi se je počasi premikala ponjava
   Nekoliko    tiše je dodala:
   Nekaj    hudega se pripravlja in jaz bom zraven.
Poznal sem jih    nekaj   , ki so se delale svetnice, v resnici
To je trajalo kar    nekaj    časa.
povešala je oči, kotiček ust je imela    nekoliko    pridvignjen.
Kakšne spletke za    nekaj    zemlje!
   Nekaj    bi bilo treba narediti, in brž ko je
se na šolskega učitelja, da bi jih    nekaj    priskrbel.
kot smrt in zdelo se mu je, da si je    nekaj    pretegnil.
pomožna učiteljica gospe Marescotove,    nekoliko    sumljiva ženska, ki so ji sivi lasje
V Chavignollesu so se od    nekdaj    čudili bronastima svetilkama, polici
imela je pomen stvari, v katerih je    nekaj    skrivnostnega.
Gospod Alfred je obljubil, da prinese    nekaj    takšnega, potem pa je rekel pomožni
»Da, če bi hotel, potem bi z    nekaj    prakse lahko dosegel, da ne bi bilo
Torej je v fluidu    nekaj    čisto posebnega.
rdečimi lici in drgetajočimi ustnicami    nekaj    časa bledla, potem pa predpisala valum becum.
Vaucorbeil je iztrgal list iz beležke in    nekaj    napisal nanj.
Potem je rekel    nekoliko    tiše:
nagonsko si je očital ta poskus kot    nekaj    bogoskrunskega.
mu je zazdelo, da ga neka sila ali    nekaj    kot spona vleče k tlom, in Marcel je
Pécuchet je osorno    nekaj    rekel in gospodar je pograbil vile.
»Vendar,« je menil Pécuchet, »imam v sebi    nekaj   , kar je višje od telesa in kar je včasih
»Toda to    nekaj   , ta duša ostane enaka kljub spremembam
drugi strani pa priznava, da gre za    nekaj    implicitnega.«
potem pa pripomnil, da se pripravlja    nekaj    boljšega in da bosta obveščena o tem.
»Mar je tako hudo, če imaš    nekaj    manj denarja, če si žrtev ženskih spletk
smrt v posamezniku, kar je nedvomno    nekaj    hudega, toda glede na stvari je drugače.
»Stvarjenja ni bilo, ker je obstajalo od    nekdaj   .
»Še    nekaj   !
to za nas nered, kakor da bi bil red    nekaj    znanega, kakor da bi narava ravnala
Zgodilo se je    nekaj    nepreklicnega.
Bouvard si je od    nekdaj    želel konje, kočije, najboljša burgundska
žganja, Pécuchet pa, da bi si privoščila    malo    čaja.
Dvignil je čajnik in polil    nekaj    vode po parketu.
Že    nekaj    časa je opažal, da so šipe bolj čiste,
predmete iz železa in svinca ponudil    nekaj    svojega blaga.
Bouvard, ki je že ležal, je    nekaj    zagodrnjal, potem pa zaspal.
Toda debela ženska je    nekaj    časa hodila po trgu za njima in kričala,
   Nekaj    je dopovedoval moškemu, ki si je ogledoval
kadilnico, plamenice, glavo je imel    nekam    prazno, kajti nič še ni jedel, in čutil
molil, so se mu nekateri deli maše zdeli    nekoliko    dolgi.
evangeliji ga razglašajo za človeka,    nekje    pri Janezu se zdi, kot da se enači
»Še    nekaj   .
Čez    nekaj    časa pa:
Neki gospod bi ji moral poslati    nekaj    ‘mučeniškega testa’, mešanico velikonočnega
»Mogoče je bilo spodaj    nekaj    rumene barve, ki je nastala zaradi
Raj je    nekaj    otročjega, če blaženi v njem kar naprej
kljub spominom na hemoroide jima je bil    nekako    naklonjen.
Čez    nekaj    časa so se ustavili pred ogrado iz
Victorine je    nekaj    nerazločno popevala, culo pa je držala
lotila svojih zvijač, se je nenadoma od    nekod    prikazal župnik, in ko je videl, kaj
   Nekaj    je zaropotalo: tako besno je odhajajoči
organ uničevanja, ubijanja, štrlina    nekoliko    bolj spodaj pa je nakazovala pohlep,
da bi kaj godrnjala, saj sta bila že    nekoliko    sita kranioskopije.
No,    nekaj    discipline bo tudi treba.
Spominjal se je, da je    nekje    prebral tole definicijo:
prav gotovo potrebna v zakonu, toda    nekaj    krutega je v tem, da se dekle vzgaja
Pogostoma nam ugaja    nekaj   , kar našim bližnjim škoduje.
Kar    nekaj    časa je trajalo, preden je Marcel pospravil
sta se, da bi njuna obraza izražala    nekaj    strašnega, vendar ni bilo nobenega
Za marsikatero dušo je nadnaravno    nekaj   , brez česar ne gre, in tako sta sklenila
Pred    nekaj    trenutki je nesramno pretepel gospodiča
bilo dobro, če bi mu stlačila v glavo    nekaj    književnosti.
Upravna pravica je bila zanju    nekaj    pošastnega, kajti administracija nekaznovano
»Naj gre    nekam    s tem svojim kopanjem!
Pokazal je dobro voljo in celo    nekaj    vneme.
Bouvardu se je sprva zazdelo, kot da ga je    nekaj    močno udarilo v prsi.
»Da, da, vzgoja je res    nekaj    imenitnega!«
Že    nekaj    časa sem nosil okoli občutek, da v
Podzavestno, sem slutil, da naj bi bilo to    nekaj    v zvezi z ljubeznijo.
Denar terja razum, za razum pa se mi že    nekaj    časa zdi, da ni razvit za vodenje življenja.
Romanje je bilo od    nekdaj    naporno.
pa se zdi tudi v redu, ker smo pač    nekaj    posebnega - od daleč prihajamo in daleč
Mlada fanta sta    nekaj    časa vozila ob strani in naju opazovala.
kapitalističnemu kot socialističnemu svetu,    nekaj    manjka.
Posedel sem še    nekaj    časa v rogovili in prisluškoval občutkom,
muki v širine kozmosa, se lahko zgodi    nekaj    podobnega, kakor če se ti pokaže Marija.
Stalno    nekaj    trka, mi pa ignoriramo.
Vse je zgledalo    nekam    nerazvito in pobito, brez veselja,
Koliko občutka za lepo in žlahtno    nekdaj    in kako prazno duha, kar je novega.
hrepenimo - kajti dokler verjamemo, da    nekaj    posedujemo, tisto poseduje nas, - ne
   Nekaj    časa je kar tako hodil vštric in se
* * * Plovdiv je bil    nekdaj    bogato trgovsko mesto na križišču starih
pubertetnikov, so odprtih ust strmeli    nekaj    časa vame in potem spet nazaj v tisto
   Nekdaj    so me nesnažne improvizacije dežel
elementov in razmerij se skriva duh od    nekod    kontrolirane moči, prilagodljivost,
zanimala, ker bi bil rajši kje drugje,    nekje    v miru recimo.
Ampak v vsem tistem    nekaj    manjka, kakšno luknjasto glavo vendar
Žal se avtoritativna znanost    nekako    distancira in miži pred dejstvi, ki
Kakor da bi jim to omehčalo    nekaj    anatolske trdote.
   Nekaj    o morju.
Kurdske gore so bile že od    nekdaj    v pristojnosti nekakšnih upornikov
   Nekdaj    so bile celo vladarice.
rekami po kanjonih, ki se vse iztekajo    nekam    dol v Tigris in Evfrat, spodaj bujna
mi je, da bo vsak hip vžgalo gor od    nekod    z vrha kanjona.
Kazali so mi    nekam    gor naprej po poti skozi vas.
poštenost, trdnost, srčnost, zvestoba - jim    nekaj    pomenijo - tako se znabiti kaže kurdska
tudi nebo omehčalo iz svoje modrine v    nekaj    še lepšega.
   Nekaj    časa me je napadalno gledal, potem
in legitimiral, malo naprej še eden;    nekam    sramežljivo sta se potem spravila proč.
tudi, zdelo se mi je, da v meni vidita    nekaj    kot pestro potrošnjo zahoda, tretji
Večkrat    nekam    telefonirajo.
svetu deluje enako brezdušno, tako    nekako    kot letališka pista in to svojo odtujenost
Irana še    nekaj    časa ne bom prebavil, to sem vedel;
reke so se dvignile hladne megle in od    nekod    je potegnil prepišni veter, da me je
Roke sem se oprijel    nekam    sramežljivo, z občutkom, da se to ne
Energija mora od    nekod    priti, samo globoko vdihavanje prane
   Nekaj    časa je postaval po lepo negovani trati,
poleg osnovne teorije potrebno tudi    nekaj    prakse, če ne, se kamen od lesenega
in tisto spodaj tudi ni pul, ampak    nekaj    drugega...
Na skrivaj sem v malho stisnil tudi    nekaj    grozdja, ki raste po drevesih, kot
in mi je zraven dano doživeti tudi    nekaj    kvalitete?
Smrdelo je po hašišu, nekaj sosedov se je    nekam    zvito nasmihalo, v zraku ni bilo tiste
zvezde, od reke se je slišalo šumenje in    nekje    v hribih je samotno lajal pes.
gorskih prelazov, čez katere so že    nekdaj    proti plodnim nižinam ob Indu in Gangesu
Radi zatrjujejo, da so    nekaj    več kot drugi zemljani in da imajo
srednjih let, za življenje v hribih    nekam    preveč finih potez, komandant ene od
sedežu partije v Peshawaru, kar pa tudi    nekaj    stane - časi, ko so mudžahedini rabili
poseben dar, da hodijo brez zaletavanja,    nekaj    kot senzor, podoben netopirskemu, ki
naj skrbno čuva, češ da je tod že od    nekdaj    veliko razbojnikov.
Afganistanski klani so    nekaj    časa vladali Perziji, kasneje pa tudi
odločajo, poroke naj bi bile po novem    nekaj    med aranžiranjem in ljubeznijo, ženske
To vedno pravijo, da se    nekaj    ne da, tako moji doma kot ti tukaj.
pajčolanom nedolžnega zlatila in seveda tudi    nekaj    paradižnika, krompirja ter fižola,
kot da ni več vse kot prej, kot da je    nekaj    grozno narobe, ampak da bo še vse v
moči za podjarmljanje drugih..., tako    nekako    je špekuliral z mojim karakterjem,
malo žepno izdajo korana, ki sem jih    nekaj    vozil s seboj za take priložnosti.
Medtem ko so zbežale    nekam    zadaj, sem odrinil vrata, postavil
Vsak se je pritoževal, da ga    nekaj    boli.
Ismet, kot mu je bilo ime, se je    nekaj    časa nasmihal, potem me je poslal za
Neustrašno sem porival navzgor    nekje    do poldneva, ko so me okrog srca začele
Tudi če bi se od    nekod    spustil helikopter z velikim napisom:
Moj razum se je zgubil    nekam    med ledenike, za moje nadaljnje akcije
Prišlo je od    nekod    globlje, morda iz srca ali duše ali
preskočila prelaz do drugega kanjona, vodila    nekaj    časa po njem, potem spet prešla prelaz
Želodec je za    nekaj    časa postal moj gospodar.
In še    nekaj    - spomladi imajo Hunze kake tri tedne
elementarni ritem harmonije v naravi,    nekaj    kot butanje valov ob obalo.
   Nekako    toliko in ne dosti več premorejo, kot
samo od sebe ustavilo čudno vozilo,    nekaj    vmes med avtobusom in landroverjem,
popotniškega duha nimajo, je rekel,    nekdaj    smo bili čisto drugačni, hipi je res
Tako    nekako    kot pri joggingu, šele po nekaj tednih
Z menoj so živele verjetno že kar    nekaj    časa.
Kakorkoli že, od njih sem se nalezel    nekaj    njihovega miru in tisto noč pod pultom
so bili sprijeti v razmršeno čupo,    nekdaj    oranžna halja je bila scefrana in na
administrativnih središč, prirasle k srcu že    nekdaj    Angležem, ki so izkrčili borove livade
Tibet je od    nekdaj    zvenelo mistično.
Dalaj Lam precej drugačen odnos kot    nekdaj    evropski kralji do vatikanskega papeža.
zakaj, ampak vleklo me je v Amritsar,    nekaj    v meni je na vsak način hotelo v Zlati
   Nekaj    je prispeval veter, ostalo pa sveži
bili videti zmedeni, nekateri tudi    nekam    srepi, najbolj pa sem si zapomnil poglede
Brala mi je, da se bom    nekje    v daljni deželi s čudnimi drevesi in
   Nekaj    časa nisem vedel, ali je bilo vse skupaj
take iz lesa, kot so jih uporabljali    nekdaj   , je še mogoče videti na vsakoletnem
tudi zato, ker je bil tempelj že od    nekdaj    znan po tem, da smejo vanj vse kaste,
Tako je bilo tu že od    nekdaj   .
Spreminjali so le    nekaj    simbolike.
turistični atrakciji, pa je Puri še    nekaj    več.
kar ga je izdajalo, da je prišel od    nekod    z juga.
postal oče, se je izprsil Hary in potem    nekam    nerodno gledal v svoje roke.
Daj, ostani    nekaj    časa pri nas, vzemi tole sobo, je predlagal
pa tudi ker bi se že zdavnaj moral    nekam    usesti in na hitro napisati nekaj reportaž,
konferencah, kjer se jih nabere najprej    nekaj   , potem pa je gruča, v kateri se ne
vse, kar sem spravil iz sebe je bilo    nekaj    kot rumena juhica.
   Nekdaj    so jo imenovali Devagiri - gora bogov.
tudi novo prestolnico, v katero je    nekdaj    nasilno preselil svoje ljudi, se je
vojske duhov in duhcev zletale, je bilo    nekaj    časa čisto tiho, potem je zažarela
samostanskih dvoran in molilnic je    nekaj    ne samo veličastnega, ampak tudi magičnega,
se še ni spomnil, da bi jim naredil    malo    reda.
manj vedno uspel, čeprav je bilo tudi    nekaj    režanja in muzanja vmes.
V Bombayu je    veliko    denarja.
indijski bicikel, recimo znamke hero,    nekje    med starim odsluženim tankom in otroškim
kako sočno jugoslovansko kletvico, sem    nekaj    časa onegavil okoli.
Tibetance in, kot sva se spomnila, tudi    nekaj    opletal okoli kolesa.
Vedel sem, da mora biti še    nekaj    več, sploh ko sem očaran zaljubljeno
Tako    nekako    sem filozofiral tiste dni.
ki da sploh ni več taka, kot je bila    nekdaj    v dobrih kolonialnih časih.
Frustracije in agresivnost se    nekam    potuhnejo in veliko jih je, ki začno
Iz    nekaj    naseljenih domov z znaki življenja
Druga za drugo je bilo predlaganih    nekaj    rešitev, bolj ali manj pristranskih
ponujajo, kot bi bili samo za to tu, v    nekaj    dneh ti iz palmovih vej in bambusa
več neba...,« sem si pisal v dnevnik    nekje    na poti navzgor.
bil pravzaprav padec na tipko, dotik    nekam    v sebe, osredotočenje na mesto v duhu,
Še    nekaj    dni potem, ko sem prišel z Arunachale,
   Nekaj    dni kasneje, ko sta se poslovila, so
Od    nekod    je zadišalo po posmojenem lesu.
Od    nekdaj    so živeli med bolje organiziranimi
grdo gleda, tako sem se počutil še    nekaj    dni kasneje, vedno, ko so me obkolili
vsakdan, tu zgoraj, bližje nebu, je bilo    nekaj    kvalitete nebeškega in univerzalnega.
leteli nasproti z vseh strani in že po    nekaj    prvih nerodno izmenjanih besedah, potrepljanjih
Nazaj proti severu, od koder so pred    nekaj    desetletji prišli vaščani, je več zemlje
etničnim skupinam v gričih je prinesla    nekaj    denarja, istočasno pa seveda tudi motnje
Februarja 1986 je Newsweek pisal o    nekaj    tisoč tajskih vojakih tretje armade,
v črnem, ki je nenadoma priletel od    nekod    iz zraka z ameriško M‐16 naperjeno
iskanje duše ali življenjske sile, ki je    nekam    odšla.
skozi reže v bambusovi steni zdramilo    nekaj    parov oči in nekaj utemeljenih gibov
bambusovi steni zdramilo nekaj parov oči in    nekaj    utemeljenih gibov v obnošenih cunjah,
teden kot opazovalec in to je bilo že    nekaj   .
ti gverilci od tajskih kmetov najeli    nekaj    zemlje, ki naj bi jo begunci obdelovali
naj bi vlada sprejela sklep, da zapre    nekaj    kampov, od koder se ne odhaja več v
skoraj zastonj doma spečene piškote,    nekaj    bonbonov, glavnike, ogledalca in cigarete,
Tu je bila od    nekdaj    riževa zakladnica in tukaj naj bi se
sedmih, kolikor jih je štela Kampučija    nekdaj   , pravijo v Phnom Penhu.
   Nekam    v mir.
   Nekam   , kjer bi samo ležal in čakal, da me
samo prikimaval in odkimaval, zroč    nekam    v nevidne ladje na morju.
današnjih Indonezijcev so baje prišli od    nekod    iz današnje Indokine.
preliv in zaradi težke lokacije med    nekdaj    stalno sprtimi sultani Aceha in Delija,
evropskih krojih in klobukih delujejo    nekam    podložno.
so bili nezaupljivi, brez energije,    nekam    nerodni in zelo, preveč preprosti,
čistih, urejenih ulicah, bogatih kot    nekdaj    v kolonialnih časih.
istega bistva, vsak naj bi imel v sebi    nekaj    najbolj perfektnega, kar simbolizira
Tisti, ki sem ga mahnil, je kazal    nekam    osramočeno, kot bi ga na silo privlekli
isto točko naprej zgoraj nad mano,    nekje    v kronski stupi.
   Nekaj    kasneje se je v jutranjih mokrotah
Tako    nekako    opisujejo Bali prospekti, ki jih je
   Nekdaj    Kitajci, potem Javanci, Polinezijci,
In    nekaj    je treba tudi dati na kulturno identiteto
zadremal, ko me je zalila voda, ki so jo    nekje    daleč verjetno namenili namakanju polja
   Nekako    sva se razumela, da je vse v redu,
in tabletami, v Aziji pa vendar od    nekdaj    enakopravni hodijo okoli.
tam spal, jedel in spal, ko je končno    nekaj    butnilo ob bok.
   Nekaj    je govoril o slabih vetrovih, ampak
Meni predstavlja    nekaj    takšnega kot tisti kip svobode.
Fantaziral sem, da bi šel delat z gobavci    nekam   , kamor nihče noče - pa so mi povedali,
se je, da je ona začela dajati meni    nekaj    iz svoje zakladnice.
zgodilo, se bo spet zgodilo, stoji    nekje    v svetih spisih.
Želeli smo se    nekje    v miru naseliti in pripraviti vse potrebno
Tukaj gledajo drevesa, nebo, reko in    nekaj    poberejo iz tega, tisti, ki imajo še
Videl sem se od    nekod    zviška, s krošenj dreves, ležati tam
gospe v mestih si jih mažejo na obraz,    nekdaj    so iz njihovih karakteristik napovedovali
Kot bi se predrl en gnojni tur, se je    nekaj    čistilo, odnašalo in na novo doživljalo
vsak po svoje, svobodno, skoraj tako    nekako    kakor njihovi starši.
Od    nekod    so se vzela glasbila, tako mila kot
Tako    nekako    smo modrovali.
posestvo, se je sam kasneje umaknil    nekam    na jug.
preveč jokavo, ampak nasprotno, vedno    nekam    napihnjeno.
Tako    nekako    so mi svetovali avstralski prijatelji,
Bilo jih je    nekaj   , ki se sploh niso mogli odločiti za
Feliks je dejal, da je to zadnje imelo    nekaj    opraviti s prebujanjem ženske v meni,
Če hočeš    nekaj    veljati, se moraš znati pogovarjati
izoliranih predelih, morda so ohranili    nekaj    več svoje tradicije.
Ko sem bil v tej muki    nekje    na višku, je nenadoma nekaj vstopilo
tej muki nekje na višku, je nenadoma    nekaj    vstopilo vame in me sprostilo.
sem iskal, spoznal, da sem iskal še    nekaj    drugega.
razumem, naj bi zdravljenje trajalo kar    nekaj    časa.
Mar nista ljubezen in smrt že od    nekdaj    glavni temi filozofije?
O,    veliko   !
na gospo H. Po teh pripravah si je    nekako    ob eni uri pognal kroglo nad desnim
tvoja draga odhaja k nekomu, ki živi    nekje    daleč...
Kastor & Poluks; in zadaj, na severovzhodu, tam    nekje    nad Nanosom, se razprostira Veliki voz,
psihoterapevtske metode (podobne, kot jih od    nekdaj    pozna vsak pameten kmet):
predvidene, jih ne obvladujem, dokler ne mine    nekaj    časa, v katerem pa je moje telo že
najsrečnejših -, lahko sklepamo, da je za    nekaj    časa vzel Francine k sebi in z njo
   Nekje    v Angliji, kot je znano, obstaja grob,
zaljubljena moja Cecilija, zadnje čase se    nekaj    kuja, nič kaj dosti mi ne pove... ti
to, da je kot ena nedeljena zavest    nekaj    podvojenega: sama je zrenje enega
Ja, tako    nekako   ... ampak poslušajta dalje, kaj Hegel
da ne nastopi kot dojet, in zato kot    nekaj    tujega.
Zdaj    veliko    bolje razumem odnos med jazom in svetom
Morda je jaz kljub vsemu    nekaj    več od nekakšnega zbiralca in povezovalca
Da... vendar še na    nekaj    drugega.
iskanja ”umetne inteligence“ izzvenijo    nekako    ”nečisto“ v odnosu do budizma, do vzhodne
reinkarnirani Sokrat - in odgovoril si je    nekako    takole: jaz bi bil (ista oseba kot)
To je torej    nekaj    takega, kot če se reče, da starši preživijo
Tako    nekako   .
loki obdajajo luknje, kjer so bile    nekdaj    oči, smrček, hrbtenjača...
je v njej najmlajše, potem, kaj je    nekoliko    starejše, in nazadnje, kaj je najstarejše?
zgrajena, saj so bili kamni pri gradnji od    nekod    prineseni, obdelani, postavljeni v
Filozofa    nekaj    časa hodita molče, od daleč se sliši
Zdi se mi, da Gombrich    nekje    pravi, da prostor na tej sliki gledalca
Janez, premakni si    malo    stol, da boš videl lepi fasadi na levi.
oddaljujejo in se na videz stekajo tam    nekje    pri paladijevski fasadi, mi je prišlo
Cecilija je šla s svojo družbo    nekam    na izlet, menda res na Lido, kot si
čudovito je, da so Benetke zrasle iz    nekdaj    pustih močvirnih lagun - še več: nismo
Zdaj je tu že    nekaj    več obiskovalcev, ki se vrtijo po marmornem
kakor je tudi v resnici - in v njem je    nekaj    človeškega, pravzaprav rajši poduhovljenega:
in vse trenutne slike, ki naj bi jih    nekdaj    posnel moj spomin, niso nikoli povedali
To    nekoliko    spominja na Aristotelovega ”negibnega
zasukana, se hitrost vrtenja vode čez    nekaj    časa izenači s hitrostjo vrtenja vedra,
ustavimo, se voda še vedno vrti in    nekaj    časa ohranja ukrivljeno površino, dokler
Bruno    nekaj    časa premišljuje, potem vstane in stopi
”plešeta“ okrog skupnega težišča, ki je    nekje    vmes med njima, odvisno od razmerja
Mojster, zdaj že    nekaj    časa govoriva o absolutnem in relativnem
Mojster in vajenec že    nekaj    časa hodita sem in tja po sobi, v katero
govoreč o prostoru, rečemo povsod ali    nekje   , tako, govoreč o času, pravimo vedno
ustvarjena bitja primerno, da so samo    nekje    z ozirom na prostor in samo včasih
povem... za hip se mi je zazdelo, da sem    nekje    drugje in da ste vi nekdo drug.
jaz pa sem šele zdaj opazil, da se že    nekaj    časa pogovarjava stoje, kakor da bi
Naravi ali Vesolju, saj Clarke    nekje    pravi... samo da poiščem, podčrtal sem...
Verjetno pa si je lahko Clarke privoščil    nekaj    več ”spekuliranja“ od svojega slavnega
Neizmernost in večnost Boga sta    nekaj    vse bolj eminentnega kot trajanje in
Čez    nekaj    časa prvi spregovori mladenič.
...Odlomek se mi zdi zanimiv tudi zato, ker    nekoliko    spominja na Husserlovo fenomenološko
pozabljena, vendar nenehno navzoča    nekje    v ”prostranih dvoranah spomina“, kot
bralcem, ki se zaenkrat še skrivajo tam    nekje    v negotovi prihodnosti - in se spomniva,
ali fenomenov; prostor in čas nista    nekje    ”tam zunaj“, nista v stvareh samih,
ločnico med aposteriornim in apriornim    nekje    med fiziko in matematiko oziroma logiko
preostalo kavo v skodelici, levica pa že    nekaj    časa drži pipo.
Kaj pa, če    nekaj    časa traja en sam ton?
Mojster, ali drži, kot sem    nekje    prebral, da sta dva ista dogodka
indeterministična, poleg nje pa tudi    nekoliko    starejša statistična termodinamika,
ko pa svetloba, kot uči fizika, ni    nekaj    materialnega: saj fotoni, svetlobni
”gravitacijskega lečenja“ v astronomiji    nekaj    že povsem običajnega in zelo koristnega
Turkom pomagal sveti Mihael, ki je od    nekdaj    veljal za najmogočnejšega zavetnika
Poglejva te tri probleme    nekoliko    podrobneje.
Spet se je od    nekje    vzel mušji oblaček in se pridružil
razume Kartezija, ki je razmišljal    nekako    takole: prostor je istoveten z razsežnostjo
V primeru ”paradoksa dvojčkov“ še    nekako    razumem, da tisti bratec, ki z matične
Za drugo,    nekoliko    manj fantastično rešitev, ki spominja
Zato te prosim - če bova še    nekaj    časa ostala sopotnika - da v prihodnje
glavi, sicer pa danes oblečen v svetlo,    nekdaj    belo, zdaj pa že močno porumenelo poletno
   Nekaj    bo že res pri tem.
Kozorog se sliši    nekam    hribovsko... devica preveč žensko... torej
mladosti vnet za ženske, saj mi je že    nekaj    pravil o tem.
kvintesence zračnega oceana“, kot sem    nekje    prebrala... sicer pa je znano, da je
vse, privolil, da znotraj sebe pusti    nekaj    praznega prostora, ki ga ne bo zasedal
zadregi, kako bi nam razložil, da je lahko    nekaj    netelesnega, miselnega in brezrazsežnostnega
Da,    nekako    tako... z Janezom sva o tem že govorila
Od    nekje    daleč, z neba, se sliši grmenje letala.
Na umetnostni zgodovini smo slišali    nekaj    malega o filozofiji, predvsem v povezavi
gospodarje, kajti svetna hierarhija se je od    nekdaj    opravičevala in uzakonjala z nebeško.
perunik, pa divje in domače potonike, kar    nekaj    časa se pomudi pri hortenzijah, ki
javorja“, ki komaj čakajo na osvežitev,    nekaj    vode dobi tudi glicinija, čeprav je
vsaj brezmejnega prostora vendarle    nekoliko    na boljšem od renesančnih učenjakov,
Če pa razodetje in filozofija imata    nekaj    skupnega, kaj to je?
institucije, ali dejanj, ki simbolizirajo    nekaj    koristnega za odrešenje, ali dejanj
delo, ki ga zdaj proučujemo, ampak    nekaj    povsem drugega.“ [12:61-3]
Kaj pa, če so tudi čudeži    nekako    že vključeni v Božji zakon?
vzame z mize še eno knjigo in jo odpre    nekje    na sredi.
verjame večina ljudi, da je narava za    nekaj    časa prenehala delovati ali da je bil
najprej si pripravim kaj za večerjo,    nekaj    rižote je ostalo, potem si izpišem
- nadalje pa v    nekoliko    daljši opombi (sholiji), ki sledi korolariju,
človek že dolgo na neki poti, nima več    veliko    izbire, po njej mora naprej, čeprav
V Sistemu [1804]    nekje    celo pravi, da so vse ”realne forme“
navsezadnje tudi sodobna kozmologija v    nekoliko    podobnem položaju (gl. npr.:
nedostopnost so lahko različni, o tem    nekaj    več pozneje. -
imenovane Hubblova sfera, ki meri    nekje    med 10 in 20 milijardami svetlobnih
še pozneje); če znaša Hubblov čas    nekje    med 10 in 20 milijardami let (oziroma
let), potem je vesolje dejansko staro    nekje    med 7 in 14 milijardami let - rajši
prasevanja sklepamo, da je bilo vesolje    nekdaj    veliko bolj gosto in vroče. (
stanj (Everett) - če jih naštejem samo    nekaj   .
Svetovi so    nekaj    takšnega kakor daljni planeti, čeprav
Niti niso    nekje    daleč v preteklosti ali v prihodnosti,
vesolja in naravnih zakonitosti (ki je    nekje    vmes med prvo in drugo potjo) - le
za vaju z gospo Marijo bolje, če me    nekaj    časa ne bi bilo k vama.
Po nebu, tam    nekje    od barjanske strani, pripluje velik
Za mamo bom že    nekako    poskrbela, morda bo tudi Cecilija vsaj
poskrbela, morda bo tudi Cecilija vsaj    nekaj    časa doma.
Vendar pa je opisani primer Alpine    nekoliko    drugačen.
dosedanjih primerih, kar naj bi bilo    nekaj    od tega storjenega.
govori o izrabi delovnega časa in bomo    nekako    presegli veljavni slovenski zakon,
rešujeta pomislekov, ki jih je sicer z    nekoliko    drugačno intenco dala tudi zakonodajno‐pravna
zakonom ne rešujemo in jih potiskamo    nekam    v prihodnost.
amandmajih velja spregovoriti tudi    nekoliko    širše in izrabljam to priložnost.
Ta, ki pa je bila    nekako    opravljena, pa po zakonu ni veljavna.
to tudi tolmačenje poslovnika, da se    nekje    na sredi obravnave vrine tolmačenje
nekaj proceduralnih razlogov, ki nas    nekako    ovirajo, da bi podprli proceduro, kasneje
razčiščene tudi še nekatere druge, očem    nekoliko    prikrite vsebine, ki se zaradi teh
mej, predvsem teh notranjih mej, kar    nekako    podtaknjena, na to ni bil v tekstu
Iz tega postaja    nekako    vse bolj očitno, da je bila uprava
Prav tako, kljub temu, da je v uvodu    nekako    to obrazloženo, ni predvidenih nobenih
proceduro vložil poslanski kolega Školč, ki    nekako    se kar vklaplja v vse te spremembe
omogočala omejevanje prometa, da bi se to    nekoliko   , vsaj kar se tiče motoriziranega prometa,
In če je    nekaj    že nekje urejeno, potem ni potrebno
Poročevalcu številka 44 in teh je kar    nekaj   , tudi pripombe javnega zavoda Triglavski narodni park.
naslednja faza, to, kar časopisi že    nekako    predvidevajo in kar se piše, da bo
Zato menim, da je predlog zakona z    nekaj    ustreznimi popravki, ki jih je treba
vedno niso prepričali, da je predlog    nekaj    najslabšega, kar se narodnemu parku
Ta kategorizacija    nekako    ni opravljena oziroma ta navodila so
v prostor, ker se ni dopustilo vsaj    nekaj    življenjskosti, tam je prej to območje
skladov ne pa privatnih, ampak se mi zdi    nekako    ta strah pred tujstvom skregan s tistim,
obtoku in, te službe, ki bi bile dolžne    nekako    pripraviti te spremembe, tega vseeno
Dovolite, da vas    nekako    pozovem k temu, da formuliramo čim
Danes je bilo tu izrečenih kar    nekaj    takih nesmislov, da se moram na njih
deželah - recimo, v Avstriji jih je kar    nekaj   , v Ameriki - točno vedo, da v njih
Jaz tega še nisem slišal, pa že kar    nekaj    časa tlačim to zemljo, ampak vendarle.
Opozoriti velja - in o tem je bilo že    nekaj    govora danes, ampak saj je vseeno.
vodah in imamo še kakšen zakon, ki    nekako    tangira v tem in ki seveda imajo svoje.
Bomo pa in smo že poskušali    nekaj    več narediti.
predpisu izredno zapisano, pa tudi    nekako    vam ustreza.
   Nekoliko    kasneje tudi Akademijo znanosti in umetnosti.
   Nekaj    pa jih ureja lokalna samouprava neodvisno.
Namreč, že    nekaj    časa se tako dela.
v nasprotju s kolegom - je prav, da    nekje    vendarle stoji ženski spol.
vseeno potrdil predlog zakona, pa skušal    nekako    popraviti - v zadnjem stavku piše:
Osebno bi določila tega zakona postavil    nekoliko    bolj abstraktno.
moral biti ta zakon po mojem mnenju    nekoliko    bolj abstrakten in bi moral urejati
Za moj okus bi ga naredili    nekoliko    bolj abstraktno.
govorili Ljubljana, pa bodo mislili    nekaj    drugega.
predstavljam naš odnos do glavnega mesta, da    nekako    zadeva vse nas.
Ali ste tako prijazni, da še    nekaj    časa, če je prav: gospod Drobnič, gospod
Samo Pariz je tisti, ki    nekaj    šteje.
če rečeš Ljubljana, potem marsikdo    nekako    lažje razume, da to ni kakšna druga
zakon pripravili tako daleč, da bomo to    nekako    ločili in da se bo potem tudi usedlo,
   Nekoliko    bolj enostavno bi bilo napisati drug
udarnejša politična vprašanja vseskozi    nekoliko    odrivajo, čeprav je jasno, da ob slabšem
»Najprej potrebujemo    nekaj    časa za razmislek,« je dodal Ahern.
in sipkih tovorov je bilo največ -    nekaj    manj kot šest milijonov ton, generalnih
visečega tovora ali 24 vojakov, bo za    nekaj    časa zaokrožena helikopterska transportna
sprememba narekuje, da bodo letos kupili    nekaj    več opreme te vrste, kot je bilo predvideno.
Zraven pa država, kot    nekdaj    v upravnem socializmu, skrbi, da se
gor se je prvi dan novega leta kljub    nekoliko    slabšemu vremenu in težji poti povzpelo
toda množici so ognjene rožice na nebu    nekoliko    polepšale vstop v novo, evropsko leto.
hotela Barbara v Fiesi, kjer so si    nekaj    pred polnočjo najprej omislili savno,
je bil obisk zaradi slabšega vremena    nekaj    manjši.
pripravljali silvestrsko pokanje iz    nekaj    več kot kilograma razstreliva, vendar
2001 po podatkih Sveta Evrope živelo    nekaj    več kot 22 milijonov tujcev, kar je
številkah od leta 1995, ko je bilo v Evropi    nekaj    manj kot dvajset milijonov tujcev.
Leta 1665 je odkril binomni teorem,    nekaj    pozneje je oblikoval osnove diferencialnega
nekdo vlomil v njegov kiosk in ukradel    nekaj    kozmetike ter več zavitkov cigaret.
s srede na četrtek na Celjskem kar    nekaj    strahu.
   Nekoliko    hujše jo je skupil 55-letnik iz Seničnega.
mikrovalovno pečico, pet zabojev piva in    nekaj    žgane pijače. P. B.
baselsko obdobje, ki je vselej ostajalo    nekako    v temi ter hkrati veljalo za nekakšen
življenjskega časa, vidim takšne fleše, vidim    nekaj    umetnosti, ki se mi je dogajala med
samotna hotelska prenočišča, vidim    nekaj    umetnosti v gori knjig okrog moje postelje,
bolniške postelje, zmeraj duhoviti, a zdaj    nekoliko    šibki glas močnega človeka in umetnika,
rož, ker sem se kar naprej vračala    nekam    nazaj, bila polna podob, ljudi in besed
samo po vsebini, po udeležbi pa je že    nekaj    časa zelo množična kulturna prireditev.
čeprav bi bilo prijetneje voziti v    nekoliko    prijaznejših vremenskih razmerah,«
V prvi seriji mu je usoda namenila    nekaj    več dobrodejnega vzgornika kot tekmecem.
»Dejan se je na začetku teka    nekoliko    preveč zagnal, saj je želel slediti
Posadke ladje nimajo    veliko    časa, da se v sili pripravijo na izskok.
uradni Pjongjang potem, ko je pred    nekaj    več kot letom dni mednarodne inšpektorje
V vzhodni Sloveniji bo še    nekaj    oblačnosti, drugod pa bo povečini jasno.
Spremenilo se bo nedvomno    veliko   .
konkurenco, ki v marsičem ni dorasla    nekaj    čez petdeset let staremu sarajevskemu
Toda ponovimo še    nekaj    zgodovine s konca osemdesetih let,
kostnega mozga, ki ga je treba najti    nekje    na ozemlju njene domovine.
to novo stavbo zaprli, če ne bi bilo    nekaj    za tem.
morda našli darovalca z ustrezno krvjo    nekje    na Gorenjskem?
Upam, da imam v sebi tudi    malo    ciganske krvi.
organizaciji moje bolnice, kar je bilo    nekaj    najbolj ganljivega in iskrenega, kar
   Nekako    se mi je zdelo, da mi je ta pravljica
začetnih petih tonih med igranjem od    nekod    slišala: A le lu i ja.
Smrt je v naši družbi že od    nekdaj    tabuizirana, mistična, nedotakljiva,
Leto 1991 je bilo    nekako    usodno.
   Nekako    se mi zdi, da sem bila že večkrat tukaj,
Nosim ljubezen v srcu in mir, kar je    nekaj    najlepšega.
2003 je bilo za slovensko politiko    nekako    prehodno leto.
kulturnem ministrstvu tudi že obstaja kar    nekaj    časa, premoženje nekdanje partije je
Kratica, ki je    nekdaj    stala za socialno demokracijo, zdaj
največ vetra, ustrašile samih sebe in se    nekoliko    pomirile, zmagal pa je Janez Podobnik
začelo, smo vsi Slovenci (bilo nas je    nekje    med 15 in 20) v dveh tednih na najrazličnejše
ženska ostrina, ki mi je, priznam,    nekako    blizu in ki jo v teh krajih včasih
Kot da je ženska, če je radikalna,    nekako    radikalnejša od moškega.
Med tvojimi nogami, film, ki sem ga že pred kar    nekaj    časa posnel na kaseto.
se v klasični ljubezenski zgodbi z    nekaj    malega prešuštva in precej patosa na
intelektualec, da je verjetno govoril z    nekoliko    bolj osebnim jezikom, kot je običajno
teh straneh, mogoče mestoma tudi z    nekoliko    ostrejšim.
je v zadnjem desetletju sicer dajala    nekoliko    več poudarka in institucionalnih ugodnosti
Davčna politika je bila    nekoliko    bolj nevtralna do najema in lastništva.
trenutnih razmerah v Sloveniji celo    nekoliko    dražje kakor najemništvo.
Proizvaja se    nekaj    več blaga in nudi nekaj več storitev,
Proizvaja se nekaj več blaga in nudi    nekaj    več storitev, a z bistveno manjšim
Pesimisti pa gredo glede tega še    nekoliko    dlje in ugotavljajo, da gre za trajnejši
dedek Mraz, ki je v posvetnih rečeh    nekoliko    bolj doma kakor prijatelja.
   Kakor koli    gledamo, imamo Slovenci težave z izrazoslovjem,
In od    nekod    so izbrskali še »izbrisane«.
Državni zbor bi lahko pokazal    nekaj    zagretosti tudi tedaj, ko gre za »vpisane«
Hkrati pa je svetu dala    nekaj    najlepše glasbe.
Svetovna ekonomija je od    nekdaj    naravnana tako, da Afrika v njej nima
Wittenberžana možakar iz Stolberga    nekaj    časa deluje kot reformator v Jüterbogu.
bomo pa nekateri, ki morda razmišljamo    nekoliko    drugače, spet lahko upali, da kot narod
Res je, da je še    nekaj    malega dolžna, kar bi bilo za državo
ne uravnoteži zločinov, ampak celo    nekoliko    tiho abolira komunistične zločine.
Kar    nekaj    časa sem razmišljal o tem, ali naj
servis te banke malo boljši, obresti    nekoliko    višje in podatki o vlogah nekoliko
nekoliko višje in podatki o vlogah    nekoliko    bolje varovani.
Sadama Huseina, kot ga je 14. decembra    nekje    v Iraku posnela kamera ameriške vojske,
prepušča preiskavi, z očmi vdano uprtimi    nekam    gor, v strop ali pa nemara še više,