Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZMsp6 (8)


»Bila je bombardirana - oh, že pred    mnogimi    leti.«
Bil je spomin, ki ga je moral pred    mnogimi    leti namerno izriniti iz svoje zavesti.
meglene spomine na nekaj, kar je pred    mnogimi    leti videl na nekem zidu ali plotu
obremenjujemo, kakor bi lahko kdo mislil, z    mnogimi    in zapletenimi naročili, temveč samo
Po svojem trpljenju jim je z    mnogimi    znamenji dokazal, da živi: štirideset
»Vnovič moraš prerokovati nad    mnogimi    ljudstvi, narodi, jeziki in kralji.«
najde del svojega časa, ki ga je pred    mnogimi    leti preživel v Benetkah - in za katerega
Če že ne opazite tistih, ki so pred    mnogimi    leti prišli sem, da bi opravljali dela,