Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZMsp4 (3)


skušal bo kot spomin nase zapustiti    mnoga    lepa dela in mu bo ljubše, da bo sam
je svet v splošnem napredku iznašel    marsikatera    sredstva zoper take nesreče in se tudi
ustave iz leta 1974, za katero smo se    mnoga    leta demokratizacije te države zelo