Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZMsp2 (6)


nasprotovali, da se razodenejo misli    mnogih    src.
kot opazovalce - brez te predpostavke    mnogih    vesolij pa je antropično načelo res
epistemološke zanke, prebira domeno    mnogih    vesolij ali ”svetov“.
Universe> samo eno od nedoločenega števila    mnogih    [drugih vesolij] z variabilnimi lastnostmi,
med Brunom in sodobnimi zagovorniki    mnogih    vesolij ali ”multiverzuma“ je torej
rečeno, ne pa o Ljubljani, kot enem od    mnogih    pomembnih, enakovrednih mest v državi.