Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZMse5 (12)


svobodoumnimi idejami in pripravljeni v    marsičem    popustiti, pazili so samo na očitna
ženskim, čeprav je mnogo žensk, ki so v    marsičem    boljše od moških.
Življenje Linike Pettaroseve je v    marsičem    podobno življenju njene matere; edina
prikimal in priznal, da ima Martin v    marsičem    prav.
Njegove misli o času so v    marsičem    zanimive še dandanes, zato jih je treba
kot dvojčka, ki pa sta si vendarle v    marsičem    različna... bolj bratca kot dvojčka?
V    marsičem   ... najprej v samem izhodišču:
lahko rečem, da mi je Giordano Bruno v    marsičem    zelo blizu... čeprav dvomim, da je eden
začetku 90-ih let je povzročila zastoj na    marsikaterem    področju in je seveda povzročila tudi
Tu bi se lahko z    marsičem    drugim strinjal.
Dodajmo, v    marsičem    sta si Koštuničeva in Šešljeva stranka
gledajo na politično konkurenco, ki v    marsičem    ni dorasla nekaj čez petdeset let staremu