Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZMse3 (1)


toda če se človek zjezi in zagrize, je    marsičemu    kos.