Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZMmp5 (13)


postavljen si cilj: bogataš je pri    mnogih    deležen priznanja, prav tako pa tudi
»V tem in v    mnogih    drugih primerih lahko vidiš, da ljudem,
bo krivica narasla, bo ljubezen pri    mnogih    ugasnila.
Potresi bodo na    mnogih    krajih in lakota.
Veliki potresi bodo na    mnogih    krajih, kužne bolezni in lakota; grozote
medtem ko se je milost, ki je prišla po    mnogih    grehih, iztekla v opravičenje.
prenašamo zaradi vas, da bi milost po    mnogih    obogatila češčenje in prekipela v božjo
njegova običajna praksa, kot tudi pri    mnogih    drugih hribovcih v teh krajih, od koder
ni enega samega jaza - Parfit piše o    mnogih    jazih, govori o mojih ”preteklih
vedno namreč jaz govorim o svojih    mnogih    jazih... pri čemer si angleško govoreči
Z Drago sva hodila po    mnogih    krajih... tolikokrat se spomnim na hiše,
se razvejan nadaljuje v vzporednih    mnogih    svetovih, tako kot v Borgesovi izmišljiji
tekmeci, njegov nauk se uveljavi v    mnogih    delih svetega rimskega cesarstva nemškega