Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZMmp3 (14)


Do poznega devetnajstega stoletja je    mnogim    opazovalcem postalo očitno, da se to
kreposti; tako naj bi celo bogovi pošiljali    mnogim    vrlim ljudem nesrečo in stisko v življenju,
Ta preprosti način življenja očitno    mnogim    ne zadostuje; ti hočejo marveč imeti
»Tako se    mnogim    dogaja.
»Po vsem tem je razvidno, da je    mnogim    ljudem ljubše imeti opravka z navidezno
grobov in prišli v sveto mesto ter se    mnogim    prikazali.
Takó se ja dogajalo še    mnogim    drugim: ene so pretepli, druge ubili.
rešil nadlog in hudobnih duhov in dal    mnogim    slepim, da so videli.
od vas saj je bila tudi ona v pomoč    mnogim    in tudi meni.
derivatov in še kom ...). Medtem ko se    mnogim    zdi vse to dodatna priložnost za uveljavitev
   Mnogim    turistom je kraj všeč, ker je po svojem
   Mnogim    Indijcem je celo postlati si s kosom
smo že iskusili čar zaljubljenosti,    malokaterim    pa uspeva ljubiti ta konfuzni nori
novica že bila uradno potrjena, se    mnogim    zdi naravnost neverjetna.