Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZMmp2 (34)


sicer mogočni, imajo na sploh brez    mnogih    okolišev za srečne in jih obsipavajo
»Od    mnogih    smo slišali in tudi sami smo večkrat
»Tvoj opis življenja    mnogih    ljudi, dragi Sokrat,« je rekel Glavkon,
nekaj večno, kar je sestavljeno iz    mnogih    delov, ki niso drug z drugim v najlepši
Če je bil kdo na primer kriv smrti    mnogih    ljudi, ker je izdal državo ali vojsko,
Veliko je pretrpela od    mnogih    zdravnikov in porabila vse svoje premoženje,
je postavljen v padec in vstajenje    mnogih    v Izraelu in v znamenje, kateremu bodo
Iz    mnogih    so odhajali tudi hudi duhovi in vpili:
»Gospod, od    mnogih    sem slišal o tem človeku, koliko gorja
Postavil sem te za očeta    mnogih    narodov, ker je veroval njemu, ki oživlja
upanju in veroval, da bo postal oče    mnogih    narodov, kakor je bilo rečeno:
Kar si slišal od mene vpričo    mnogih   , izrôči zanesljivim ljudem, takim,
enkrat daroval, da je odvzel grehe    mnogih   .
grenka korenina, povzročila zmede in    mnogih    okužila.
živih bitij ter starešin slišal glas    mnogih    angelov.
zoper take nesreče in se tudi otresel    marsikaterih    predsodkov.
zunaj mediteranskega videza, obrazi    mnogih    so tako zelo podobni našim, da turistu,
Afganistan zna biti z    mnogih    vidikov ena najbolj zanimivih dežel
vendar je to samo domneva, eden izmed    mnogih    nepreverjenih kozmoloških modelov.
ali podstat, sestoječa iz neskončno    mnogih    atributov, katerih sleherni izraža
sive natura) sestoji iz neskončno    mnogih    atributov.
pravi podstat, sestoječo iz neskončno    mnogih    atributov, katerih sleherni izraža
da NATURADEUS sestoji iz neskončno    mnogih    atributov, od katerih sta nam (žal?)
torej tudi sam sestoji iz neskončno    mnogih    ”atributov“.
dva atributa substance od neskončno    mnogih   .)
fizikalne teorije ”dopuščajo“ obstoj    mnogih    svetov.
drugačno, prav nasprotno razumevanje    mnogih    svetov pa je razvil ameriški logik
kako bi svet lahko bil; in eden od teh    mnogih    načinov je način, kako ta svet je.
potrjuje obstoj Boga kakor obstoj »   mnogih    svetov«.“ [Swinburne, 177-8]
primeru ”Bog ali narava“ ne potrebuje    mnogih    svetov, kajti svet je samo eden in
V današnjih teorijah    mnogih    svetov le‐ti tvorijo mnoštvo, nekakšno
   Mnogih    pa dež ni motil in so se v novo leto
občutki, ki v resničnem življenju zaradi    mnogih    razlogov ne morejo zaživeti.
niso tu od pamtiveka, da je na koncu    mnogih    njihovih priimkov današnji »č« nekoč