Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZMme6 (1)


Za    marsikaterim    kmečkim domom je košček nepoznanega