Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZMme5 (4)


divja in anarhična vrsta gonov, tudi v    marsikaterem    izmed nas, ki se zdimo zelo umerjeni.
   marsikaterem    človeku, se je začelo oglašati.
Pogled na Newtona filozofa je tudi pri    marsikaterem    izobražencu zastrt s stereotipom, češ
zakonu o graditvi objektov in še v    marsikakšnem    drugem zakonu.