Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZMme4 (2)


spravil    marsikoga    v zadrego in slabo voljo.
Toda virusi, ki so v teh dneh    marsikoga    prikovali v posteljo, so razredčili