Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZMme1 (17)


»Potemtakem je pravi tiran, čeprav    marsikdo    ne mara verjeti, v resnici suženj,
Ampak    marsikateri    tolminski očanec ponosno pritisne na
Le    redkokdo    se je našel, ki je našobil ustnice
tulil, da ga je ta lajdra »sparila«, in    marsikdo    mu je celo verjel, češ vse je mogoče,
   Marsikdo    je vrgel oči za njo, toda samo Zagričarjev
   Marsikdo    bi rekel:
večer se je razdrlo precej zarok, in    marsikdo    je danes z drugo oženjen, kakor bi
V cerkvi pa je le    malokdo    gledal v mašno knjižico; vsi so strmeli
tudi med Italijani dobri ljudje in da    marsikdo    ni kriv, če mora počenjati, kar počenja.
   Marsikdo   , ki je bil namenjen na junaško pot,
imenski indeks, kakršnega pogrešamo v    marsikateri    sodobni knjigi.
telesom, roko in čopičem, jo časti le    malokdo   !
poznajo, če rečeš Ljubljana, potem    marsikdo    nekako lažje razume, da to ni kakšna
   Malokdo    dvomi, da poskušajo Perveza Mušarafa
Knjiga, za katero je    malokdo    verjel, da bo sploh kdaj izšla.
Najbrž se    marsikdo   , ki nas včasih arogantno sprašuje,
sklicevanja na dejstvo, da je moral    marsikateri    slovenski znanstvenik ali umetnik kot