Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZMžp6 (14)


in pri petju ne potrebujemo godal z    mnogimi    strunami niti ne panharmonije?«
»Ukvarjanje teh stanov z    mnogimi    stvarmi in menjava poklicnega dela
»Zamisli si torej najprej bitje z    mnogimi    postavami in neštetimi glavami krotkih
pripovedoval: Ko ga je zapustila duša, se je z    mnogimi    drugimi odpravila na pot in prišla
Med različnimi in    mnogimi    grozotami je bila ta največja - je
slabim in dobrim življenjem ter si med    mnogimi    življenskimi oblikami izbere zmeraj
Prepričeval jih je še z    mnogimi    drugimi besedami in jih opominjal in
Potoval je skozi tiste kraje in z    mnogimi    besedami spodbujal vernike.
poklican in si to lepo izpovedal pred    mnogimi    pričami.
sodbo nad véliko vlačugo, ki sedi nad    mnogimi    vodami.
Tam so mi med    mnogimi    nekoristnimi stvarmi vtepali v glavo
potovanja čez Iran sem bil v gosteh pod    mnogimi    strehami, pri pristaših in nasprotnikih
aktualno neskončnostjo (natančneje, z    mnogimi    aktualnimi neskončnostmi) je matematika
konvergiralo z vsemi svojimi neskončno    mnogimi    svetovnicami v domnevni začetni singularnosti