Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZMžp5 (13)


marveč vzrok le za malo stvari, pri    mnogih    stvareh je nedolžen.
in preizkusiti jih je treba tudi v    mnogih    znanostih, pri čemer moramo paziti,
»Po eni strani govorimo o    mnogih    posamičnih stvareh, ki so lepe, dobre
»Da, ljudje govorijo o    mnogih   , zelo nenavadnih oblikah države.«
V    mnogih    takih prilikah jim je oznanjal nauk,
veliki stiski in tesnobi srca in v    mnogih    solzah, vendar ne zato, ker bi vas
pošiljamo našega brata, ki smo ga v    mnogih    stvareh velikokrat preskusili in spoznali
V    mnogih    rečeh namreč vsi grešimo.
Za zdaj so pogledi vladnih strank v    mnogih    bistvenih zadevah različni.
Kače so sploh prisotne v    mnogih    kulturah, nek moj kolega na primer
Kljub temu pa sem slišal o    mnogih    dobrih izkušnjah prijateljev, ki so
kres, so v podobne namene izkoriščali v    mnogih    kulturah preteklosti.
porast priljubljenosti lastništva v    mnogih    državah zgolj kot posledico večjih