Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZMžp4 (7)


»Očitno smo torej dognali tole:    mnoge    posamične stvari, ki jih ima množica
nekatere, ki so neuporabne, in na zelo    mnoge   , ki so brez sleherne veljave.
Čeprav so izkusile    mnoge    stiske, sta njihovo prekipevajoče veselje
obogateti, padajo v zanko skušnjave, to je v    mnoge    nespametne in škodljive želje, ki ljudi
je že čas, ki bo v temeljih zamajal    mnoge    predpostavke o človeku in njegovem
ki je v obdobju sholastike prevzelo    mnoge    Aristotelove ideje (nekatere si je
kozmologije je sodobna znanost znova našla    mnoge    vezi s filozofijo...“ [Agazzi, 203