Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZMžp2 (11)


Dovolili so, da gospodarstvo    mnogih    držav stagnira, niso več obdelovali
več; če se kljub temu poskusi lotiti    mnogih    nalog, v vsem odpove in se nikjer ne
»Ali ima vsaka od    mnogih    stvari lastnost, ki ji jo pripisujemo,
»Poleg    mnogih    drugih zlasti naslado, ki je povezana
»Izberimo zdaj poljubno skupino    mnogih    posamičnih stvari; tako obstaja na
razbeljen bron, glas pa kakor bučanje    mnogih    vodá.
neba sem zaslišal glas kakor šumenje    mnogih    vodá in kakor bobnenje silovitega groma.
glas velike množice, podoben šumenju    mnogih    vodá in bobnenju silnih gromov, ki
številne industrijske proizvode iz    mnogih    držav
je četniški vojvoda in duhovni oče    marsikaterih    paravojaških enot, ki so po svoje zaznamovale
prebivališča, so ti ljudje ostali brez    mnogih    pravic, recimo do zdravstvenega zavarovanja,