Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZMžp1 (13)


zdravniške sposobnosti, druge spet ne, da si    mnoge    lahko pridobe muzično izobrazbo, medtem
»Tako so    mnoge    ženske tudi sposobne za poklic čuvarjev,
oblike ne ničesar podobnega, kar imajo    mnoge    druge stvari in na kar gledam, kadar
Tudi    mnoge    stvari so dvoumne: tako ni mogoče jasno
Lakedeimon po Likurgu in kakor so to postale    mnoge    velike in majhne države po številnih
zaradi naključnosti pri izbiranju so    mnoge    duše zamenjale dobro s slabim in slabo
No, diplomati so še vedno tu,    mnoge    trdnjave bogatih pa so res videti zapuščene,
Kajti    mnoge    stvari, ki so v Svetem pismu zapisane
definirano, kaj pomeni, da se neskončno    mnoge    svetovnice vseh teh galaksij sekajo
nemara še dodal, da obstajajo tudi    mnoge    druge zemlje, kjer težnost ni tako
bi moralo pisati", pri čemer so se    mnoge    od teh navedb nanašale na stvari, ki
postalo zelo drago, zaradi česar bodo    mnoge    skupaj s partijsko birokracijo izginile
Liberija, Sierra Leone in Kongo in    mnoge    druge države so območja, ki jih najdete