Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZMže5 (1)


manj zaviti obliki lahko slišimo pri    marsikateri    pridigi ali celo na pogrebni slovesnosti.