Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZMže1 (8)


Zaradi tega ropanja je propadla že    marsikatera    vojska.«
so vendar prisiljeni priznati, da je    marsikatera    naslada nekaj slabega.«
je sleherni večer spomnilo nanjo in    marsikatera    solza je zdrknila med gubami starih
Neslišno se je pritihotapil v hiše in    marsikatera    gospodinja je našla v mleku rjave sledi
Sicer pa ima    marsikatera    družina svojega črnega kozla.
»Le    redkokatera    zdrži petindvajset udarcev.
nasprotniki manj nasilni, bi bila prihranjena    marsikatera    nesreča.
Tako se prihrani    marsikatera    pot.