Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZM (18)


tragikom in njihovemu vodji Homerju;    marsikdaj    namreč lahko slišimo od ljudi, da se
Andreicich se    malokdaj    vsede.
   Marsikje    kaže gola rebra.
Že    marsikdaj    se je ob tej uri odtihotapil iz hiše.
kasneje    marsikdaj    zapekla vest, ker nisem mame pospremil
koval, ob nedeljah in praznikih pa je še    marsikdaj    klical hudiča in tudi še marsikdaj
marsikdaj klical hudiča in tudi še    marsikdaj    odnesel iz gostilne pobožnega Arnaca,
kadar se je znočilo, ga je Bouvard    marsikdaj    zalotil na oknu, ko je opazoval svetla
drži, da bi brez njih divje živali    marsikje    res že izumrle...
vsakdanje življenje, večjidel preprosto in    marsikdaj    revno, kljub temu ali morda ravno zato
postanejo revnejše, bolj zapuščene,    marsikje    s sten visijo zaplate ometa, okna in
Človeške predstave so    marsikdaj    napačne...
Sveto pismo zelo kompleksno in razumu    marsikje    neprosojno besedilo, ki žal ni tako
procesa v posamezni študijski smeri in    marsikdaj    njena primerjalna prednost pred drugimi
frekvence teh različnih interesov, ki so si    marsikdaj    v nasprotju, odvisno s katere strani
To načelo je    marsikje    povzročilo veliko razburjenja, kar
Že sedaj se nam    marsikdaj    zgodi, če si v tujini z ljudmi, ki
stranskih, ki so v njegovem primeru    marsikdaj    bolj opazne kakor glavne.