Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKsp4 (50)


in vsesplošna v vseh deželah in na    taka    dejanja, kot so posilstvo, plenjenje,
recimo, oči vid, ušesa sluh in je zato za    ta    telesna dela potrebna še ena spretnost,
resnici bitja, ki v sebi združujejo    taka    nasprotja, čeprav sva imela to za nemogoče.«
moramo najprej pri pesnikih izločiti    taka    mesta, kakor je tole: Hotel bi
naj se ne jezijo na nas, prosimo, če    ta    in podobna mesta črtamo; tega ne delamo
»In sicer    takšna   , ki so pozimi in poleti dovolj varna.«
ne občudujem pa ljudi, ki sprejemajo    takšna    prilizovanja in se imajo za dobre državnike,
poželenj in to so užitki slabih poželenj;    ta    poželenja moraš negovati in spoštovati,
poželenja moraš negovati in spoštovati,    ona    pa zatirati in obvladovati - potem
»Kako bi grešnik mogel delati    takšna    znamenja?«
nalagamo nobenega drugega bremena kakor    tale    nujna določila:
(Ženevsko jezero, kjer tudi prirejajo    taka    tekmovanja) - da so bili namreč vplivi
Toda    ta    zadnja leta je izprememba prav majhna;
Prvega maja sem    ta    sončeca preštel; naštel sem jih sedeminpetdeset.
»... in za vsa    ta    junaška dejanja je bila brigada imenovana
soseda, se ji je srečno izmikal vsa    tista    neskončna doraščajoča leta, ko ni bil
Nič čudnega ni, da so zgradili vsa    tista    svetišča po naših hribih.
Hvala, hvala vam gore za    tista    šepetanja, hvala za izkušnjo, čeprav
Ljudje morajo ljubiti    ta    mala, skromna polja, da so se tako
komercialnimi posli, med drugim goji tudi    tista    krasna jabolka.
   Taka    in podobna razmišljanja je porajala
življenje pač krog, ki vsebuje tudi    taka    veselja.
Vprašanje pa je, ali ne bi šel res čez    tista    minska polja, če bi mi kdo to prepovedal...
Lahko sem v miru opazoval vsa    tista    dekleta, otroke in stare mame, ki so
sladokusne turiste, take, ki ne verjamejo v    ta    čuda, ampak sem se takoj zgrozil ...
osvojil, da bi priznali moč, ki ustvarja    taka    materialna čudesa, kot nekaj danega
Ni napačno, če mora človek skozi    taka    stanja.
treba ubiti, da bi ga pojedel, ker    ta    že sama opravi sama s seboj.
voljo oziroma zavestna hotenja, tudi    tista   , ki gibljejo telo, med prva pa občutke,
Bruno, zakaj je treba    takšna    brezčasna spoznanja povedati v pretekliku?
bi vedel, kateri skriti vzorec vodi    ta    bitjeca! ...
gibanja inercialnih sistemov, tj. na    tista    enakomerna gibanja ali mirovanja, pri
postavile zanimiva vprašanja, tudi    takšna   , ki so bila učinkovito rešena šele
...in    takšna    mesta najdemo tudi v drugih ”klasičnih“
vesoljna energijska polja (med njimi tudi    takšna   , ki so nam še neznana) - in da so torej
nadnaravni spodbudi; zakonitost, ki poraja    takšna    bitja, ki si ne le zastavljajo vélika
poskusili storiti vsega za to, da bi    ta    delovna mesta ohranili tako v Gorenji vasi
kapitalska družba zagotovila te rezervacije,    ta    sredstva - o katerih sem govoril in
reprezentativnim sindikatom, da na    ta    merila lahko dajo mnenje v 15 dneh
učinkovit način uporabil, razporedil    ta    sredstva, o katerih govorite.
Če bi sedaj    ta    sredstva preprosto vzeli in jih alocirali
ministrstva za okolje in prostor v vsa    ta    javna dogajanja na tem prostoru.
predkupno pravico na območju parka za vsa    tista    zemljišča, ki so šla takrat v prodajo.
političnega avditorija tako velika, da bo    le‐ta    mnenja povzela.
učinkovitih sankcij zoper tistega, ki krši    ta    pravila, ki so zapisana v smislu ohranjene
zakon, drugo besedilo, ki bi upoštevalo    ta    mnenja.
obstajal, bi iz njega lahko financirali    ta    sanacijska popravila, a denarja ni,«
industrije, medtem ko država ohranja    tista    bolje plačana delovna mesta, kjer potrebuje
izvozijo čim več delovnih mest, tudi    tista    najdragocenejša.
zaposlili najvišje izobraženi ljudje na    tista    delovna mesta, kjer se ustvarjajo novi