Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKsp3 (6)


vse njihovo ravnanje, ki naj ustreza    tem    imenom; tako mora na primer očetom,
koristi njemu in sodrgi okoli njega,    tistim    poželenjem, ki so zaradi slabih vplivov
   Tem    delom sta očitala, da nič ne povedo
nedvoumno, da - kakor se kaže očem -    tem    svetlim telesom ne pripada lastno gibanje,
Kar je skupno vsem    tem    spekulativnim stališčem, je predstava,
Če bi    tem    poročilom verjeli, bi bile strankarske