Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKse5 (1391)


vedno čenčal o surovem železu in o    tem   , kako so prekoračili Deveto triletko.
O    tem   , kako pogosto in po kakšnem sistemu
spomniti, ali je bilo to pred ali po    tistem   , ko je sanjal, da je prvikrat videl
ali Britanija, čeprav se je London, o    tem    je bil popolnoma prepričan, vedno imenoval
posegla s svojo roko v preteklost in o    tem    ali onem dogodku izjavila, nikoli se
nisi imel niti najmanjšega pojma o    tem   , kaj se je z njimi zgodilo.
»Kaj ne vidiš lepote, ki je v    tem   , Winston?«
Kakšnih pet let po    tem   , leta 1973, je Winston razvijal kup
Očitne resnice so resnične, vztrajaj pri    tem   !
bilo bolj toplo in modro kot kdaj v    tem    letu in dolg, bučen večer v Centru,
»Rad bi slišal vašo sodbo o    tem   
»Stvar je v    tem   , da so bili ti kapitalisti - oni in
norost je bila, da se je vrnil sem po    tistem   , ko je kupil dnevnik, ne da bi bil
Toda pred smrtjo (nihče ni govoril o    tem   , a vedel je vsakdo ) je bil še postopek
Še pred petimi nočmi je sanjal o    tem   , da bi ji s kamnom zdrobil glavo, toda
bi bilo sorazmerno preprosto, toda o    tem   , kje v poslopju je Oddelek za književnost,
Brezupno je bilo še sanjariti o    tem   .
Julijo mu ni bilo težko govoriti o    tem   , sicer pa je Katarina že davno tega
ljubezensko razmerje, rabiš energijo, in po    tistem    se čutiš srečnega in te vse prekleto
Nekaj časa po    tistem   , ko sta obiskala cerkveni stolp, je
»To imam rad pri    tem   
Včasih sta govorila tudi o    tem   , da bi se udeležila aktivnega upora
vendar je imela le nejasno predstavo o    tem   , kdo da je Goldstein in kakšne nauke
Kakšne četrt ure se je pričkal z njo o    tem   .
»In kaj te torej pri    tem    skrbi?«
hodniku v Ministrstvu in je bil skoraj na    tistem    mestu, kjer mu je Julija spustila v
je, da ne čuti drugega kot željo po    tem   , da bi zbežal.
zajemale tudi - pravzaprav je bilo v    tem    njihovo bistvo - kretnjo, ki jo je
Sodeč po    tem   , česar se je spominjal o njej, se mu
ki jo je storila Partija, je bila v    tem   , da te je prepričala, da sami nagibi
nenadoma prišlo na misel, je ostala v    tem    stanju.
In ko je razmišljal o    tem   , se je brez očitne povezave spomnil,
postaviti; še manj je čutil potrebo po    tem   , da bi izrekel kakšno splošno visoko
postopkov, ki so jih uporabljali pri    tem   , niso smeli imenovati s pravim imenom.
Po    tistem    sicer niso sklenili uradnega sporazuma
pomenilo imeti precej natančno predstavo o    tem   , kaj se je v preteklosti dogajalo.
smrtjo od lakote, hraniti prebivalstvo v    takem    številu, ki je dovolj veliko, da je
smislu mu ni povedala nič novega, a v    tem    je bil del privlačnosti.
zaslugi dvomišljenja mogla - in bo po    tem   , kar vemo, mogla tako ravnati še na
Uspeh Partije pa je v    tem   , da je izdelala miselni sistem, v katerem
Kajti skrivnost vladanja je v    tem   , da znaš združiti vero v lastno nezmotljivost
granita, in raskava rdeča koža, je bilo v    takem    sorodstvu z dekletovim telesom kot
Po vsem    tem    je še vedno pela.
Raja je nesmrtna, o    tem    nisi mogel dvomiti, ko si gledal to
Ministrstvu ljubezni, a nikakor se ni mogel o    tem    prepričati.
Bila je fotografija in o    tem   , kaj prikazuje, sploh ni bilo mogoče
iz tega rodilo dobro, žrtvujoč pri    tem    svojo lastno srečo za srečo drugih.
vseh drugih oligarhij preteklosti po    tem   , da vemo, kaj delamo.«
»Čas je, da dobiš nekaj predstave o    tem   , kaj oblast pomeni.«
»Naši nevrologi že delajo na    tem   
minevanje časa, ko bi bil čutil potrebo po    tem   , kajti hranili so ga, kot je bilo videti,
Zdelo se mu je, da ni v    tem    nobene razlike, le sanje so bile bolj
Kako moremo karkoli vedeti, razen po    tistem   , kar je v zavesti?
čeprav nisi nikdar slišal govoriti o    tem    - je hotela, da te ustrelijo od zadaj,
»Pri    tem    ne gre za pogum in strahopetnost.«
Nobene nevarnosti ni bilo v    tem   .
Sprememba je bila v    tem   , da je bil njen pas širši in nekam
»In po    tistem    ne čutiš več istega do drugega človeka.«
Pri    tem    se niso držali etimoloških načel:
Novorek od drugih jezikov razlikoval po    tem   , da je njegov besednjak postajal z
govor prihajal iz glasilk, ne da bi pri    tem    sploh sodelovali višji možganski centri.
skupine krivoverstev, ne da bi jih pri    tem    definirali.
drugega, kar je s tem v zvezi; pri    tem    so nejevoljni, kakor da bi bili oropani
ker so stari - grdo ravnajo, in pri    tem    ubirajo žalostinke o nadlogah, ki jih
»ne soglašajo z mano: In v    tem    imajo tudi prav, vendar ne tako zelo,
»Torej: po njegovem je pravičnost v    tem   , da prijateljem koristimo, sovražnikom
potemtakem leži denar neuporabljen, je pri    tem    pravičnost koristna?«
Vsekakor pa še zmeraj vztrajam pri    tem   : pravičnost obstaja v tem, da prijateljem
vztrajam pri tem: pravičnost obstaja v    tem   , da prijateljem koristimo in sovražnikom
»Ali se ne motijo ljudje v    tem   , da se jim mnogi zdijo dobri, ne da
»Ker torej v    tem   
čisto očitno želel govoriti, da bi pri    tem    blestel, ker je bil prepričan, da ima
delal tako, kakor da bi vztrajal pri    tem   , da jaz govorim.
»v    tem    imaš prav, dragi Trazimah.
Da pa jim zato nisem zahvalen, v    tem    se motiš.
»Pravilno ravnajo, če pri    tem    varujejo svojo korist, sicer pa nepravilno?
Soglašava v    tem   : z zapovedmi za podložnike vladajoči
koristno; in to mora podložnik izvesti; v    tem    je videl pravičnost.«
znanje pusti na cedilu, se lahko moti v    tem   , v čemer ni (in tudi ne more biti)
pravičnosti, o krivici in krivičnosti, da pri    tem    popolnoma prezreš, da sta pravica in
najmanjša škoda, ki pravičnika pri    tem    zadene, je omajano premoženjsko stanje,
take stvari posamič zagreši in je pri    tem    zasačen, ga čakata kazen in najhujša
»Temveč ostani za zdaj pri    tem   , kar si rekel.
In tako se moramo pač zediniti v    tem   , da vsaka prava oblast najbolje skrbi
»Potemtakem sva se sporazumela v    tem   , da je korist specifična za vsako posamično
službe in jih opravljajo - ne, da bi v    tem    videli srečo in mislili, da se jim
Toda o    tem    bomo kdaj drugič razpravljali.
»na njegov govor odgovoriva in pri    tem    navedeva koristi pravičnega življenja,
Toda o    tem    se ne splača izgubljati besed, pomembno
»Kar razumejo, v    tem    so dobri, česar ne razumejo, v tem
tem so dobri, česar ne razumejo, v    tem    so slabi, kajne?«
človekom kakšno prednost, ga hoče v    tem    prekositi?«
»Torej sva se zedinila v    tem   : vsak je tak kakor tisti, s katerim
In pri    tem    bo najuspešnejša država, ki je najbolj
mi še to: če se nepravičnost kaže v    tem   , da povsod, kjer je, seje neslogo,
združijo, opravijo veliko dejanje, toda v    tem    se temeljito motimo.
bili vseskozi nepravični, bi si pri    tem    skočili v lase.
obstaja posebna naloga neke stvari v    tem   , da lahko nekaj opravimo (in sicer
in nazadnje bom ugotovil, da imajo v    tem    prav; kajti nepravičnikovo življenje
razveselil, ne glede na to, ali sam o    tem    govori ali samo posluša!«
Vidimo, da ju želja po    tem   , da bi več imela, vodi na isto pot,
Ko se je prepričal o    tem   , je takoj dosegel, da so ga sprejeli
kar porečejo vsi, ki razpravljajo o    tem    vprašanju.
Toliko torej o    tem   .
Višek nepravičnosti je v    tem   , da nekdo velja za pravičnika, ne da
zožitve in k temu še dodati, da pri    tem    slovi kljub najhujšim zločinom kot
svoje gojence, naj živijo pravično; pri    tem    ne hvalijo pravičnosti same po sebi,
Toda pri vsem    tem    je najbolj presenetljivo govorjenje
govorjenje o kreposti in hudobnosti ter o    tem   , kako ju bogovi in ljudje nagrajujejo,
nekaj z dobrim, nekaj s silo in pri    tem    imeli zmerom večjo korist, ne da bi
delamo krivico in iz dobička, ki ga pri    tem    imamo, bogovom darujemo.
deležni velikega velikega dobička, pri    tem    pa bogove vendar lahko prepričamo z
bomo tu premišljeno ugotovili, pri    tem    imajo vendarle veliko moč spravne daritve
govorili in nas od otroških let dalje o    tem    prepričevali, potem ne bi pazili drug
pravičnosti in nepravičnosti in pri    tem    njuno bistvo spremenili v nasprotje,
Zunanji videz pusti pri    tem    ob strani, kakor je to zahteval tudi
nepravičnosti in soglašaš tudi s Trazimahom v    tem   , da je pravičnost koristna drugemu,
Vsaj mislim, da nista o    tem    prepričana.
»Ostane pri    tem   
Nič nas pri    tem    ne ovira.
najbolje to svoje delo, upoštevajoč pri    tem    ugodnosti, ki mu jih daje čas.
igri na deski samo, če se od malega v    tem    vadi in ne samo mimogrede tu in tam?
Ko sem v zadregi premišljeval o    tem   , kar je bilo do zdaj povedano, sem
»V    tem    se kaže lepa poteza njegove narave,
prijatelja in sovražnika razločuje samo po    tem   , ali ga pozna ali ne; in kako naj bi
tisti, ki domačine in tujce loči po    tem   , ali jih pozna ali ne?«
nadalje, ali nam bo razpravljanje o    tem    v pomoč pri ugotavljanju, kako nastaja
Pri    tem    nikakor ne smemo prezreti ustrezne
»V    tem    imaš prav.«
njih; če pa je že treba govoriti o    tem   , potem bi smeli za to zvedeti le maloštevilni
»V    tem    imaš popolnoma prav.«
»V    tem    imaš popolnoma prav.«
Kaj misliš o    tem   
razumnega moža, in vnuk Zevsov, pri    tem    še učenec nadvse modrega Heirina, notranje
»Da, o    tem    smo že govorili.«
»Tako nam preostane beseda o    tem   , kako je treba govoriti o ljudeh, ali
»Prepričan sem o    tem   
»Če se v    tem    strinjaš z mano, potem lahko domnevam,
posnemati mnogoterih stvari ter pri    tem    veljati za sposobnega posnemovalca;
Kajti prav v    tem    je bistvo takšnega oblikovalca.«
»V    tem    imaš prav.«
»O    tem    se bomo posvetovali z Damonom, katere
»Bistvo prave ljubezni je vsekakor v    tem   , da preudarno in plemenito ljubimo
Pri    tem    pa je po mojem mnenju stvar takšna.
Kaj meniš o    tem   
»O    tem    se je moč že pri Homerju poučiti.
bi se vse življenje zdravil in pri    tem    polagoma hiral.
zmeraj samo paziti na zdravje, pri    tem    pa zanemarjati svoje siceršnje delo.
»O    tem    se ne bomo z njim prepirali, raje si
»Tvoj Asklepij je bil po vsem    tem    zelo moder državnik.«
Mi pa jim po    tem   , kar smo prej rekli, ne verjamemo obojega
lahko varali, ker v sebi nimajo podob o    tem   , kar poteka v sprijenih dušah.«
povzročajo bolečine, in tekmovanja, pri    tem    pa je treba zmeraj paziti na isto.«
vojake in nazadnje druge državljane o    temle   : vse naše izobraževalno in vzgojno
»V    tem    imaš prav.«
Te in druge podobne očitke pri    tem    pozabljaš.«
Pri    tem    ti drugi niso tako pomembni: če se
krpači pokažejo nesposobne in se pri    tem    izdajajo za mojstre, ne da bi to bili,
»Prištej tudi mene med tiste, ki so o    tem    prepričani,«
»Škoda, ki nastaja, obstoji v    tem   , da se nezakonitost polagoma, korak
bolezni samo večajo in pestrijo, in pri    tem    zmeraj upajo, da bodo ozdraveli, če
»V    tem    ni razločka, zato se s takim ravnanjem
me spomnil na to; torej se moram po    tem    ravnati, toda tudi vi mi morate pomagati.«
In pri    tem    naletimo na nekaj nenavadnega.«
»Tudi v    tem    imaš prav.«
soglasnost med slabšim in boljšim delom v    tem   , kdo naj vlada tako v državi kakor
»O    tem    smo vsekakor govorili.«
smo večkrat rekli, da je pravičnost v    tem   , da vsakdo opravlja svojo nalogo in
prijatelj, je po vsem videzu pravičnost v    tem   , da na neki določen način opravljamo
pri zakonsko predpisani predstavi o    tem   , česar se je treba v resnici bati in
tudi iz tega sledi, da je pravičnost v    tem   , da ima vsakdo svoje in da vsakdo svoje
»O    tem    se še ne bomo dokončno odločili,«
»Sporazumimo se še natančneje o    tem   , da ne pride pozneje do kakšnih dvomov.
ne morejo vznemiriti in prepričati o    tem   , da bi lahko kak predmet kadar koli
O    tem    takole mislim: kakor hitro je nastalo
»Kako naj sodimo o    tem   
Pri    tem    pazita, da se ta del ne nasičuje s
ne raste in se ne krepi ob njih, pri    tem    pa pozabi na dolžnosti in si poskuša
del sklada z deloma, ki jima vlada, v    tem   , da pripada oblast razumu, in se mu
»In ni vzrok za vse to v    tem   , da v njegovi duši vsak del opravi
»Da, samo v    tem    je vzrok.«
»V    tem    je iskati vzrok za koristnost naših
V    tem   , dragi Glavkon, se kaže pravičnost.«
Pri    tem    občuti in ima za pravično in lepo tisto
»V    tem    imaš popolnoma prav, Sokrat.«
nepravičen in delati krivice, če pri    tem    ostanemo nekaznovani in nas ne poskušajo
grehote obstaja, če se sploh izplača o    tem    razpravljati!«
»Torej ostanimo pri    tem    in poskusimo s tem uskladiti tudi njihovo
»Po    tem   , kar si rekel, se zdi, da je tako.«
»In kaj se ti zdi pri    tem    najbolj smešno?
pa je izkušnja pokazala, da je pri    tem    vsekakor boljše sleči obleko kakor
ali je to sploh izvedljivo, in pri    tem    dopustiti dvom (ne glede na to, ali
svoje države sta se namreč razumela v    tem   , da v njej lahko opravlja posameznik
’V    tem    sva se, mislim, sporazumela.
Pri    tem    pa ne pomislimo, kaj smo takrat razumeli
se pokaže, da obstaja različnost v    tem   , da žena rodi, a mož oplaja, potem
tako lahko ostanemo še nadalje pri    tem   , da našim čuvarjem in njihovim ženam
prejšnji trditvi in smo si edini v    tem   , da ni protinaravno, če so žene čuvarjev
»Da je izvedljiva, o    tem    smo si zdaj edini.«
»O    tem   , da je tudi najboljša, pa se moramo
»In kako zdaj misliš o    tem   
Pri    tem    naj žene dobivajo lažje naloge kakor
kot že uresničeno, se popolnoma po    tem    ravnajo in si z zadovoljstvom zamišljajo,
Ob    tem    pa postane njihov duh še počasnejši.
»Po    tem   , kar smo ugotovili, morajo priti najboljši
»Pri    tem    je treba uporabljati pametno premišljeno
Pri    tem    gledajo na to, da matere ali dojilje
»Neenotnost v    tem    pa ločuje?
ustih imena sorodnikov, ne bi pa se po    tem    ravnali.«
»In pri    tem    nismo v nasprotju s tem, kar je bilo
»In tudi v    tem    so naši predpisi dobri: če se nekdo
besede: čuvar naj ne išče svoje sreče v    tem   , da neha biti čuvar.
»Prehitel si me v    tem    - ravnokar sem ti namreč hotel seči
»V    tem    imaš prav,«
»Torej ostane pri    tem   , da otrokom omogočimo sodelovanje v
»V    tem    imaš prav.«
»Govorili smo že o    tem   , da je sposobnemu dovoljenih več zakonskih
»Da, o    tem    smo že govorili.«
»V    tem    bomo torej sledili Homerju,«
»In pri    tem    bomo verjeli Heziodu, ko pravi: da
zmagi padle oropati - orožje je pri    tem    izvzeto?
»Pri    tem    bodo zmeraj mislili na spravo?«
O    tem   , da bi bilo v njej, če bi obstajala,
ustanovila, ne razpravljajmo več o    tem   , temveč se raje poskušajmo prepričati,
»V    tem    imaš prav.«
»Takšna je resnica o    tem    !
Pri    tem    pomisli tole: sanje nam veljajo za
»Poslušaj zdaj moje misli o    tem    !
gledam samo na namen in učinek in po    tem    jih imenujem.
In kako misliš ti o    tem   
V    tem    sva si soglasna.«
»In pred tem smo se sporazumeli v    tem   , da mora biti to, kar je med tem, kar
»Da, o    tem    smo se sporazumeli.«
vsi ti imajo, pravimo, o vsem    tem    samo mnenje; spoznanja o stvareh, katerim
pojasniti, ko bi razpravljali samo o    tem    vprašanju.
»O čem drugem kakor o    tem   , kar neposredno sledi?
»O    tem    ne more biti dvoma.«
se bomo, tako mislim, sporazumeli v    tem   , da imajo oboje sposobnosti in da so
»V    tem    smo enih misli.«
»Enih misli smo tudi v    tem   , da želijo spoznati to, kar je, v celoti,
svoje sobesednike preigraš, le da pri    tem    ne uporabljaš kamenčkov, ampak besede.
razpravi, pač pa je moč ugovarjati v    temle    : dejanja dokazujejo, da so ljudje,
močnejši od pomorščakov na krovu, pri    tem    pa naglušen in kratkoviden.
Pri    tem    pa se nobeden od njih ni učil krmarjenja,
Pri    tem    niti ne vedo, da se mora resničen krmar
mnenjem, ki ga imajo danes ljudje o    tem   
ljubitelja znanja, da je njegovo bistvo v    tem   , da se bori za to, kar res obstaja,
vplivi pa se lahko temu upro in pri    tem    celo zmagajo?«
»Potem pa mi daj še prav v    tem   
»V    temle    : vsi ti zasebniki, ki vzgajajo za
Pri    tem    pa sploh ne ve, ali so ti goni in lastnosti
njega tisti mož, ki vidi modrost v    tem   , da se seznani z razpoloženji in nagnjenji
storitvami kot obrtnik ali državnik in pri    tem    množico priznava za svojo razsodnico
8. »Premisli vse to in se pri    tem    spomni naše trditve: ni si mogoče misliti,
pripomoči pravični stvari do zmage in pri    tem    noče sam propasti; vsakdo se marveč
razpravljanje sklenemo šele, ko si bomo o    tem    na jasnem.«
Ovira pri    tem    je lahko samo pomanjkanje moči.
domačemu ali poklicnemu delu, in se pri    tem    lotevajo najtežjih poglavij, da pozneje
»O    tem    sem tudi jaz prepričan.«
»Potem si gotovo tudi o    tem    prepričan, da so odpora široke množice
veš, se razločujejo od drugih ravno po    tem   , da se nočejo ukvarjati ne z državo
»In pri    tem    delu se ozirajo zmeraj znova na dve
ustvarijo človeški ideal, držeč se pri    tem    tistega, za kar je rekel Homer, da
»Marsikaj pri    tem    izbrišejo, to in ono na novo vrišejo,
Morda o    tem   , da filozofi niso naravnani na resnico
»Ali o    tem   , da morda taka narava, potem ko najde
Ali pa more kdo pri    tem    dvomiti, da se lahko tudi kraljem in
»O    tem    še moramo razpravljati,«
»Pomisli pri    tem   , da je teh gotovo zelo malo!
zdaj tja; stanovitnost mu je po vsem    tem    popolnoma tuja.«
In o    tem    si ne smemo ustvariti samo senčne podobe,
samo senčne podobe, temveč moramo v    tem    doseči največjo jasnost in natankost.
»O    tem    je treba razmisliti.
opustil priložnost in te ne bi vprašal o    tem   
»Tako je v    tem    vprašanju mnogo spornega.
»Po vsem    tem    je razvidno, da je mnogim ljudem ljubše
morem obrazložiti svojih pogledov o    tem    v okviru današnjega pogovora.
dobrega, ki ima svoj izvir v dobrem kot    takem   , če vam je prav.
»O    tem    ne more biti govor!«
»Vid pa je do tega boga v    takemle    razmerju.«
samo domneva in postane slepa; pri    tem    mnenja menjava in spreminja ter zbuja
poklanja spoznanje in resnico, pri    tem    pa zvišenejša od njiju.
soncem izpelji do konca, če imaš o    tem    še kaj povedati.«
in se jim ne zdi potrebno, da bi o    tem    dajali račun sebi in drugim, ker so
vidnimi liki in jih raziskujejo, pri    tem    ne mislijo na like, temveč na prapodobe,
uporabljajo samo kot paslike in pri    tem    skušajo spoznati tiste prave, resnične
Pri    tem    se ne vrača k prazvoku, ker ne more
stvari, se zadrži ob njem in nato ob    tem   , kar je od njega odvisno, da se potem
spusti nizdol in nazaj h koncu; pri    tem    ne uporablja pomoči vidnega sveta,
in ne čutnozaznavno; ker pa se pri    tem    ne spuščajo do zadnjega vzroka, temveč
verovanje in zadnjemu domnevanje: Pri    tem    je njihova jasnost odvisna od stopnje
in pogleda proti svetlobi, ko bi pri    tem    občutil bolečino in zaradi svetlobnega
moje mnenje, ki ga želiš slišati o    tem   .
»Dobro, bodi istih misli z mano tudi v    tem    in se ne čudi, da se ljudje, ki se
Prvo bo, ker je v    takem    stanju in prihaja iz takega življenja,
»Če hočeš, lahko sedaj razpravljamo o    tem   , kako nastanejo v državi takšni ljudje,
In pri    tem    pazi na tole !«
razdeluješ, jo oni pomnožujejo in pri    tem    skrbno pazijo, da se ne bi enica pokazala
»Torej, prijatelj, po vsem    tem    vidiš, da nam je ta znanost dejansko
dodajanju (preštevanju) in podobnem; pri    tem    pa vendar rabi vsa znanost le enemu
»Tudi v    tem    se morava sporazumeti!«
»Da pri    tem    spoznavanju gre za to, kar večno obstoja,
»Seveda sva si v    tem    edina.
čudovite; Kdor pa ni nikoli ničesar o    tem    slišal, temu se bodo tvoje besede zdele
zdele brezpomembne; kajti ta tudi v    tem    ne vidi nobene omembe vredne koristi
in z zaprtimi navzdol ter hoče pri    tem    dojeti vidno stvar, potem se potem
Pri    tem    pa ne bomo pustili izpred oči svojega
odgovarjati in vpraševati, vedo kaj o    tem   , kar bi morali po našem mnenju vedeti?«
In ob    tem    ne odneha prej, dokler ne dojame dobrega
pogosto vračati, naj za zdaj ostane pri    tem   , mi pa preidimo h ’glavni melodiji‘
Da pa je približno takšna, o    tem    sem prepričan.
razmerju je mišljenje do mnenja, v    takšnem    razmerju je spoznanje do verovanja
dražji od resnice, kdor torej o vsem    tem    nima jasnih pojmov, zanj ni mogoče
Pri    tem    pa ne gre samo za ljudi plemenitih
Pri    tem    ne smemo pozabiti, da smo se pri prvi
naučiti pred poukom v dialektiki, pri    tem    pa se učni postopek ne sme izroditi
Pri    tem    moraš preizkusiti moč njihove dialektike:
prej in ne odkrije prave resnice o    tem   , ali se potem lahko preda kakšnemu
sami spodbijajo mnenja drugih: pri    tem    se veselijo kot mladi psi, če lahko
Pri    tem    so dolžni vzgajati mlajše v istem duhu
Njej služijo, njo pospešujejo in pri    tem    izgrajujejo svojo državo.«
Pri    tem    ne bo srečna samo država, temveč bo
»V    tem    smo si edini.«
odgovorom na vprašanje, kako je pri    tem    in onem s srečo in nesrečo.
odgovorom na vprašanje, kako je pri tem in    onem    s srečo in nesrečo.
»Prejšnji državni ureditvi je podobna v    tem   , da spoštuje vladarje in da se njeni
obrtjo in pridobivanjem denarja; dalje v    tem   , da prireja skupne pojedine ter skrbi
Do sužnjev je tak človek surov, pri    tem    pa jih ne prezira, kakor to dela pravi
Kajti bogastvo in krepost sta si v    takem    nasprotju, da bi se nujno ena skodelica
ničemer drugem premišljevati kakor o    tem   , kako je mogoče priti do več denarja,
9. »Podoben je oligarhiji, prvič v    tem   , da denar nadvse ceni.«
»Dalje v    tem   , da je skop in posloven.
spodobnost svoje slabe nagone; pri    tem    seveda ni prepričan, da je poštenost
premoženje, potem zvečine kažejo pri    tem    trotovska nagnjenja.«
spodobnejši kakor mnogi drugi, toda pri    tem    mu docela manjka resnična popolnost
nič drugega kakor nenasitna žeja po    tem   , kar velja večini za dobro, namreč
Ob    tem    se bodo pri posamezniku, ki ustreza
celo škodo, lahko - ne da bi se pri    tem    zmotili - imenujemo nepotrebna, odvečna.«
»Poželenje, ki se pri    tem    ne ustavi, torej poželenje po izbranejših
demokratija zaradi nenasitne lakote po    tistem   , kar ji velja za največje dobro?«
»In kar je poglavitno pri vsem    tem    : ti vidiš, kako občutljiva postane
vidiš, kako občutljiva postane pri    tem    duša državljanov; ob najmanjšem podrejanju
»Vendar nisi vprašal, tako se mi zdi, po    tem   , marveč po bolezni, ki se pojavi tako
pregnanstvo in jih daje ubijati, pri    tem    pa govori o črtanju dolgov in delitvi
razumen ali bogat; njegova sreča pa je v    tem   , da mora, hoče ali noče, vse te sovražiti
»V    tem    imaš prav.«
»In pri    tem    vznikajo mnogi slabi goni, podnevi
In pri vsem    tem    bodo njegove stare nazore o pravičnosti
nazore o pravičnosti in poštenosti, o    tem   , kaj je lepo in dobro, premagali njegovi
Široka množica ima o    tem    zelo različna mnenja.«
krepost in srečo ena država do druge, v    takšnem    razmerju je en mož do drugega.«
»V    tem    nimaš prav.«
svoji hiši in živeti kakor ženska; pri    tem    zavida drugim državljanom, če potujejo
»V    tem    ti ni moč ugovarjati.«
njihovim načinom življenja, in sicer ne v    tem   , kdo lepše ali grše, boljše ali slabše
prinaša to spoznanje, pa tudi izkušenj v    tem    si mu ni treba pridobiti.
»V    tem    in v mnogih drugih primerih lahko vidiš,
»Potemtakem nismo prepričani o    tem   , da pomeni naslada prenehanje bolečine
in ne o vseh vmesnih stopnjah; pri    tem    se dogaja tole: če se premikajo proti
Presojaj pa po    tem    : ali imajo višjo bitno stopnjo stvari,
del izpolni svojo nalogo in je pri    tem    pravičen, hkrati pa lahko uživa tudi
mladike, divje pa ovira pri rasti; pri    tem    naj se naslanja na pomoč leva in skrbi
pravičnost, ima zmeraj prav, pa naj misli pri    tem    na naslado, dobro ime ali na korist.
Pri    tem    ne mislimo o podložnikih tako, kakor
»V    tem    imaš prav.«
»In pri    tem    zmeraj gleda na red v svoji duši.
Po    tem    se ravna in glede na to premoženje
Sam si nisem o    tem    čisto na jasnem.«
upravljanju države in vzgoji ljudi - o vsem    tem    namreč Homer govori.
»Tudi o    tem    ni nobenih sporočil,«
4. »V resnici o    tem    pripoveduje,«
vzgajal in jih delal boljše ter se pri    tem    ne bi omejeval le na posnemanje, temveč
uporabnost ali neuporabnost piščali, daje o    tem    navodila, tisti pa, ki jih izdeluje,
Ali pa dobi pravilno predstavo o    tem   , kaj in kako naj slika, zato, ker je
Spominjam se namreč, da smo o    tem    že obširno govorili in ugotovili, da
»Ob    tem    pa zdaj razmislimo, ali ne čuti sploh
nesreča in kaj sreča; razburjanje pri    tem    prav nič ne koristi; povrhu usoda,
»Mislim na premišljevanje o    tem   , kar se je zgodilo; računati moramo
Podoben mu je namreč v    tem   , da njegovi izdelki nimajo ničesar
vrednosti, podoben pa mu je tudi v    tem   , da se obrača na slabši in ne najboljši
prsih, jim to godi, kakor veš; pri    tem    se popolnoma prepustijo čustvom, sočustvujejo
kajti le malo ljudi si je na jasnem o    tem   , da uživanje v tuji bolečini nujno
največji pesnik in prvi med tragiki; pri    tem    moraš vedeti, da v svojo državo lahko
»Po    tem   , kar je bilo rečeno, se strinjam s
Toda pri    tem   , dragi Glavkon, moramo gledati na nekaj
pri njih osovražen, kakor smo se o    tem    že takoj v začetku sporazumeli.«
Po    tem   , ali jo kdo spoštuje ali prezira, bo
oblikami izbere zmeraj najboljšo; pri    tem    mora razmisliti o vsem tem, kar je
najboljšo; pri tem mora razmisliti o vsem    tem   , kar je bilo pravkar rečeno; primerjati
pot in se izogne obeh skrajnosti v    tem   , kolikor je to mogoče, pa tudi v onostranskem
izbral, se je začel tolči na prsi, in pri    tem    je tarnal in se kesal, da se ni oziral
Pri    tem    se je zaslišal glas iz nebes:
Po vsem    tem    sprašujejo pogani.
Glas o    tem    pa je šel po vsem tistem kraju.
pri templju, priseže pri njem in pri    tem   , ki v njem prebiva.
priseže pri božjem prestolu in pri    tistem   , ki sedi na njem.
hiši, so ga učenci spet spraševali o    tem   .
O    tem    pa, da bodo umrli vstali, mar niste
Vdovam požirajo hiše, pri    tem    pa na videz pobožno opravljajo dolge
A tudi v    tem    se njihovo pričevanje ni ujemalo.
judejskem hribovju se je govorilo o    tem   .
In vsi, ki so to slišali, so se ob    tem    zamislili in govorili:
Po    tem    znamenju ga boste spoznali: našli boste
Mar nista vedela, da moram biti pri    tem   , kar je mojega Očeta?«
njegovi učenci pripovedovali o vsem    tem   .
dojeli njenega pomena, vendar se ga o    tem    niso upali nič vprašati.
Po vsem    tem    sprašujejo pogani.
V    tistem    mestu je živela tudi vdova, ki je prihajala
Vdovam požirajo hiše, pri    tem    pa na videz pobožno opravljajo dolge
Ko boš po vsem    tem    prišel k sebi, opogumi svoje brate.«
Ko so se oni o    tem    pogovarjali, je sam stopil mednje in
njegovi učenci spomnili, da je govoril o    tem   , in verovali so Svetemu pismu in besedi,
Resnično resnično ti povem: govorimo o    tem   , kar vemo, in spričujemo to, kar smo
Sodba pa je v    tem   , da je prišla luč na svet in so ljudje
z nebes, je nad vsemi, in pričuje o    tem   , kar je videl in slišal, vendar nihče
V    tem    je pregovor resničen: ‘
vemo, da je Mojzesu govoril Bog; o    tem    pa ne vemo, odkod je.«
V    tem    je poveličanje mojega Očeta, da obrodite
»O    tem    se sprašujete, ker sem rekel: ‘
Večno življenje pa je v    tem   , da spoznajo tebe, edinega pravega
To je učenec, ki o    tem    pričuje in je to napisal, in vemo,
Ko se je razširil glas o    tem   , se je zbrala množica ljudi, ki so
O    tem    je Bog govoril pred davnimi veki po
Da pa se ne bi glas o    tem    še bolj raznesel med ljudstvom, jima
ne smeta pred nikomer več govoriti o    tem    imenu.«
Ne moreva, da ne bi govorila o    tem   , kar sva videla in slišala.«
V    tem    mestu so se zares zbrali zoper tvojega
nismo zabičali, da ne smete učiti v    tem    imenu?
Ti nimaš deleža pri    tem    in ne pravice do tega, zakaj tvoje
Novica o    tem    se je razvedela po vsej Jópi in veliko
In ko si je o    tem    prišel na jasno, je stopil do hiše
delo v vaših dneh - če bi vam kdo o    tem    delu pripovedoval, ne bi verjeli.’«
In vendar ob    tem    sebe ni pustil brez pričevanja, saj
postavila po robu in razpravljala z njimi o    tem   ; sklenili so, naj Pavel in Bárnaba
okrožju Makedonije in rimska kolonija; v    tem    mestu smo ostali nekaj dni.
Ob    tem    sem opazil tudi oltar z napisom
»O    tem    bi te poslušali kdaj drugič.«
da bi ti storil kaj zlega, zakaj v    tem    mestu imam veliko svojih ljudi.«
Tarzu v Kilíkiji, odrasel pa sem v    tem    mestu.
Ob    tem    je véliki duhovnik Hananíja ukazal
Šel je in stopil v vojašnico in o    tem    obvestil Pavla.
Ob    tem    pa je tudi upal, da bo od Pavla prejel
so se, ne da bi bili enih misli, ob    tem    pa jim je Pavel rekel samó še tole:
postava, zapisano v njihovih srcih: o    tem    pričuje tudi njihova vest, saj jih
ne veste, kaj pravi Sveto pismo na    tistem    mestu, kjer Elíja kliče Boga proti
Blagor tistemu, ki ne obsoja sam sebe v    tem   , za kar se je odločil.
oznanjam evangelij zastonj in da pri    tem    ne uveljavljam svojih pravic, ki mi
jaz v vseh rečeh ugoditi vsem, pri    tem    pa nimam pred očmi svoje koristi, ampak
V    tem    vas ne hvalim.
V    tem    nas z drugimi tudi vi podpirate z molitvijo.
Naš ponos je v    tem   , kar govori naša vest, in sicer: v
V    tem    prepričanju sem hotel najprej priti
Zato tudi v    tem    svojem stanju hrepenimo in si vroče
prebudili v vas tako se tudi odlikujte v    tem    dobrem delu.
pošiljam brate zato, da se ne bi v    tem    zaman ponašal z vami in da bi bili,
daritvena služba v tej nabirki ni le v    tem   , da rešuje pomanjkanje pri svetih,
rešuje pomanjkanje pri svetih, temveč v    tem   , da se Bogu daje večja zahvala.
To pa je v    tem   , da smo prišli tudi do vas
Samo v    tem   , da vam jaz nisem bil v breme.
Pri    tem    pazi nase, da ne boš tudi sam padel
Nad vsemi pa, ki bodo živeli po    tem    pravilu, bodita mir in usmiljenje,
Slišal sem o    tem   , kako verujete v Gospoda Jezusa in
veste, da bo vsak prejel od Gospoda po    tem   , kar bo naredil dobrega, bodisi suženj
V    tem    je zanje znamenje pogube, za vas pa
se ponašamo v Kristusu Jezusu, pri    tem    pa ne zaupamo sami vase, čeprav bi
svoj delež pri njegovem trpljenju, pri    tem    pa mu postanem podoben v njegovi smrti
O    tem    upanju ste slišali že prej, ko vam
tudi mi, vse od dne, ko smo slišali o    tem   , ne nehamo moliti in prositi za vas,
Pri    tem    naj bi vas moč njegovega veličastva
razširil po vseh krajih, tako da nam o    tem    ni treba govoriti.
vredne, da nam zaupa evangelij: pri    tem    pa ne skušamo ugajati ljudem, ampak
Bog je priča o    tem   .
Gospodu Jezusu, da še bolj napredujete v    tem   , kar ste prejeli od nas, namreč to,
bratje, da ne bi vi ničesar vedeli o    tem   , kako je z umrlimi, tako da se ne boste
bratje, ni treba, da bi vam pisali o    tem   , saj sami predobro veste, da bo Gospodov
V    tem    je znamenje pravične božje sodbe: po
Za te stvari se trudi, ves bodi v    tem   !
Vztrajaj v    tem   !
Ti pa, božji človek, béži pred    tem   !
Toda ti ostani pri    tem   , česar si se naučil in v veri sprejel,
vsej njegovi hiši, da bi pričeval o    tem   , kar naj bi se pozneje oznanjalo.
In na    tem    mestu zopet pravi:
Józue pripeljal v kraj počitka, po vsem    tem    ne bi bil govoril o nekem drugem dnevu.
O    tem    bi moral veliko govoriti, pa bi težkó
Toda o    tem    zdaj ne bomo na drobno govorili.
Saj veste, da je bil tudi po    tem   , ko je želel doseči blagoslov, zavržen.
Zakaj milost je v    tem   , da kdo po krivici trpi, a bridkosti
življenje v Kristusu, osramočeni prav v    tem   , v čemer vas obrekujejo.
grešiti, da v času, ki mu ostane v    tem    umrljivem življenju, ne bi več živel
dajali odgovor pred tistim, ki je že na    tem   , da sodi žive in mrtve.
tudi v vseh pismih, v katerih govori o    tem   .
Po    tem    tudi spoznamo, da živimo v njem.
Vi pa vztrajajte v    tem   , kar ste slišali od začetka.
Boga in otroke hudiča pa prepoznate po    tem   : kdor ne ravna pravično in kdor ne
Ljubezen pa poznamo po    tem   , da je On dal življenje za nas, in
Božjega duha spoznate po    tem   : vsak duh, ki prizna, da je Jezus Kristus
Po    tem    spoznavamo duha resnice in duha zmote.
Ljubezen ni v    tem   , da bi bili mi vzljubili Boga.
Po    tem    spoznamo, da živimo v Bogu in on v
Ljubezen do Boga je v    tem   , da se držimo njegovih zapovedi.
pričevanje večje, kajti pričevanje Boga je v    tem   , da je pričeval za svojega Sina.
Pričevanje pa je v    tem   :
Ljubezen je v    tem   , da živimo po njegovih zapovedih.
in okrêpi, kar je še ostalo in je na    tem   , da umre, saj nisem našel, da bi bila
vroč ne mrzel ampak mlačen, sem na    tem   , da te izpljunem iz svojih ust.
gorje, gorje prebivalcem zemlje ob    tem   , v kar se bo še razdonela trobenta
število njenega imena, so stali na    tem    steklenem morju, z božjimi harfami
Umrli so bili sojeni po    tem   , kar je bilo napisano v knjigah, vsak
svojega angela, da bi vam pričeval o    tem    glede Cerkvá.
ministrskega odbora Sveta Evrope in imel ob    tem    nekaj dvostranskih srečanj.
delujejo miroljubno, in da se tudi na    tem    območju okrepi zveza demokracij in
referendum, na katerem bi volivci odločali o    tem   , ali sprejeti zakon potrdijo ali ne.
Drnovšek je ob    tem    poudaril, da je ratifikacija sporazuma
vso državo pomembno vprašanje, saj na    tem    področju »tako rekoč orjemo ledino«.
da je zadeva neustavna, in da je o    tem    vprašanju potrebno mnenje ustavnega
svetovni stabilnosti, varnosti in miru. O    tem   , kaj jih čaka v Albaniji in kakšna
O    tem   , ali bo državni zbor sporazum ratificiral
je pripadniki tega roda udeležili v    tolikšnem    številu.
Ob    tem    se je šef države zavzel za dosledno
preoblikovano referendumsko vprašanje o    tem   , ali naj državni zbor ratificira pridružitveni
O    tem    je danes razpravljala vlada, vendar
zaključka redakcije še ni končala seje; o    tem    so govorili na tiskovnih konferencah
Lojze Peterle je ob    tem    povedal, da tudi SKD razmišlja o bojkotu
O    tem    priča sam program, pa tudi napovedani
zgodilo ob 0.30, zjutraj pa je mati o    tem   , da je s sinom nekaj narobe, obvestila
Pomagajo ji na različne načine - o    tem    je govoril pred dnevi v Ljubljani portugalski
Ob    tem    lahko ugibamo, ali ni bila naša prednost
ponudbo, da bi se danes dogovorili o    tem   , kateri vlaki naj bi v času stavke
»Če dogovora o    tem    danes ne bomo dosegli, jutri ne bo
Ob    tem    je ponovil mnenje direktorjev najpomembnejših
imelo neupoštevanje vladnega sklepa o    tem   , da morajo voziti vlaki, ki vozijo
za največjo ekološko ogroženost na    tem    območju.
ratifikaciji evropskega sporazuma, ob    tem    pa ostal brez dokumentov o poteku približevanja
pripravo zaščitne zakonodaje in se ob    tem    distanciral od dejavnosti prejšnje
da je njihovo ravnanje zakonito, ob    tem    pa nastaja gospodarska škoda.
Toda težava je seveda v    tem   , da Žirinovski uživa poslansko imuniteto,
sežanskem BTC, kjer veliko razmišljajo o    tem   , kakšna bo njihova prihodnost, ko današnje
Vendar pa je naša prednost v    tem   , meni Drnovšek, da imamo v senatu precej
stavke, ne da bi se bil pripravljen o    tem    pogovarjati.
Pri    tem    je Šuštaršiča podprlo sedem drugih
Ob    tem    Drnovšek poudarja, da je bilo intenzivno
Jutri pa bodo sindikati odločali o    tem   , da se stavka zamrzne.
povedal, da vlada lahko odloča le o    tistem   , kar je v njeni pristojnosti, to pa
Edina razlika je nemara v    tem   , da bo ameriška delegacija tokrat pritisnila
Skupaj z očetom in materjo je v    tem    stanovanju tudi štiričlanska družina
Pri    tem    pa ne bo upoštevana višina prve pokojnine,
Pri    tem    se je število delavcev tudi aprila
Statistični urad se ob    tem    pritožuje, da imajo številna podjetja
- da bi se vsi poslanci odločali o    tem   , ali naj se takšen referendum razpiše
Potem, ko je bil o    tem    zadnjem dosežen dogovor, pričakuje,
konec dvajsetega stoletja oziroma o    tem   , kako jo organizirati tako, da bo čim
Pripravo gradiva o    tem    sedaj zaključujejo, in kot predvideva,
»Osnovni problem je v    tem   , da je žičnica na Zelenici stara 32
ni znano, kot kaže, pa se bo Watts o    tem    odločil po pogovorih.
zapisal, da se pogaja pet držav, nič pa o    tem   , da gre za enakopravne naslednice.
Slovencev - imajo zato svoj praznik in ob    tem    več prireditev; sinoči so na gradu
Miran Potrč (ZLSD), je ob    tem    vprašal, ali bo državni zbor poslej
Pri    tem    naj bi bili pozorni, da ne bi posamezen
Vlada odločitev o    tem   , kaj bo storilo posamezno igralniško
Po Drnovšku se sicer »ob    tem    zastavlja veliko vprašanje, kako daleč
vprašanje, kako daleč so pripravljeni pri    tem    iti« zavezniki Slovenije.
Na Darsu ob    tem    opozarjajo, da mora biti sprejet še
vložil zasebno tožbo, je sodišče o    tem    obvestilo parlament in ga hkrati zaprosilo,
in ga hkrati zaprosilo, da odloči o    tem   , ali dovoli začetek kazenskega postopka
Ob    tem    pa je videti, da hrvaška stran še naprej
Občutek je, da imajo o    tem    pozitivno stališče,« je posebej za
Pri    tem    je največji problem, da nekatere določene
in hrepenenje po nečem daljnem, po    tistem   , kar je lahko samo ob Soči, pod Triglavom
Oni pa bodo v vsem    tem    pričakovali, kdaj se bo na severu prižgala
Saj sem vendar o    tem    pisal že prve dni.
(O    tem   , da spim samo vsako drugo noč sem ti
Saj zvonovi v    tem    mestu skoraj vedno pojo, ampak tako
Pri    tem    moramo vedeti predvsem tole, da umetnost
dnu srca še nekaj gori, ampak po vsem    tem   , kar delajo ž njim, res zanj ni nobenega
V    tem    predmestju?
Ampak, toda naj bo kakor hoče, o    tem    ni, da bi na tem mestu razpravljal
naj bo kakor hoče, o tem ni, da bi na    tem    mestu razpravljal in tudi o mojem svetem
Morda je na    tem    tudi kaj resnice, kajti Tinka ni prav
dan po časopisih in tudi romani so o    tem    že napisani; potemtakem bo na vsem
že napisani; potemtakem bo na vsem    tem    vsaj drobec resnice.
grofica, naša dobrotnica - bodi ji na    tem    mestu ponovna čast in hvala za njen
Tupatam se pri    tem    opravilu razbije kaka šipa in takrat
glavo, potem pa je začel govoriti o    tem   , kako bo mojega zapeljivca žgal peklenski
ogibal in tudi svojim tovarišem ni o    tem    ničesar omenil, kasneje pa se je s
noč je noč, luna je luna - kaj je na    tem    tako prelestnega in prekrasnega?
Po    tem    se ni spraševala.
matere; edina in poglavitna razlika je v    tem   , da se njeno življenje bliža s hitrejšimi
Linika bo itak umrla - in pri    tem    se ne da nič več izpremeniti.
poškropil Pettarosevo stanovanje; pri    tem    opravilu bosta imela obadva precej
oslabitev kapitala in vsak zločin na    tem    poprišču doprinos h končnemu preobratu,
ujel ravno svojega brata; pisali so o    tem   .
pa še kako nedolžno so se držale pri    tem   ," zbadljivo odgovarja Andreicich.
pogledat, če je vse v redu, in pri    tem    se ne bo držal prav nič ošabno in dostojanstveno.
sebe, če jih morda kdo ne opazuje pri    tem    nefinem početju, in ga previdno dvignejo
Ona pa ni vedela o vsem    tem    prav nič.
nad njim o njegovih mladih letih, o    tem   , da se mu po žilah namesto krvi pretaka
namesto krvi pretaka kislo mleko in o    tem   , kaj se spodobi mlademu, nad dvajset
Vaške žene so vedele o    tem    povedati marsikaj zanimivega.
poglabljal v ogrebanje uši ter pri    tem    opravilu presenetljivo glasno piskal
Dal mu je cigareto in ga vprašal po    tem    in onem - in
je cigareto in ga vprašal po tem in    onem    - in
naravnost krasen dan, potem pa je govoril o    tem   , da ni bil še nikdar zaprt, da se mu
tega treba, saj ga ni nihče vprašal po    tem    ?
pa bi še kar naprej razlagal o vsem    tistem   , kar je slišal po delavskih shodih
bo denar dobil za vse te stvari, po    tem    se Martin ni spraševal.
Začel je vsekakor slabo, o    tem    ni dvoma.
Vso vožnjo je mislil o    tem   , kako bo na vasi odpiral oči nevednim
naj zdaj reče, če ga bodo vprašali po    tem    ?
Pologarica je rekla, da ona o    tem    nič ne ve; moža naj počaka, saj bo
davke; posebno to zadnje leto so se v    tem    izkazali.
Pred tednom dni se mu o    tem    še sanjalo ni.
saj vsi vedo, da je tat; ali naj se o    tem    pogovarja s hlapcem, ki se mu smeje.
vedo, kdo naj bi na vasi kaj vedel o    tem   .
Samo recimo, v    tem    letu so zvišali
Čisto na tihem je razmišljal o    tem   , da bi se preselil k Jeri.
nezakonskem otroku, o vzgoji in o vsem    tistem   , s čimer se je Martin v svojem življenju
Sicer o    tem    ni imel skoraj kaj povedati, pa je
In pri    tem    pripovedovanju
postelji pa je Žef vendarle premišljal o    tem    vprašanju.
Končno sta ga o    tem    vprašala tudi oba kramarja od beneške
kramarjev od beneške meje, ki sta v    tistem    letu z naravnost občudovanja vredno
Ob    tistem    vprašanju sem prvič v življenju zardel
predpasnike in životke, ki jih je v    tistem    letu nosila Tinka; na svoje veliko
začudenje so tudi ugotovile, da sta v    tem    letu kramarja od beneške meje podvojila,
In v    tem    zlatem jutru sem takoj opazil, da se
Toda koliko je bilo na    tem    resnice, se ni dalo dognati, ker mož
plačilom in nad sedežem, ki ga bo po    tem    trpljenja polnem življenju na zemlji
je bila pobožna žena, pa je videla v    tem    pot božje previdnosti, ki ima z vsakim
rekla, da se morajo pomeniti tudi o    tem   , kako se bodo vozili na nabor.
Banjaluka!« se je okrenil Moj Jezus in pri    tem    skoraj sfrčal s kozla.
Neka čudna toplina je zdaj v    tem    lepem jutru zajela tudi njeno srce
ki jo je Venc Poviškaj preživel po    tistem    srečanju, je bila kakor aprilsko vreme:
Pri    tem    opravilu mu je srce vselej burno utripalo,
zagrešil veliko neumnost, toda popolnoma o    tem    ni bil prepričan.
nikakor ni šlo v glavo, da si bo moral po    tolikem    trpljenju z delom služiti svoj vsakdanji
zdelo se mi je čudno, da ni užaljen ob    tem    vprašanju, ki mene skoraj vselej vrže
V    tem    razmišljanju sta pretekli skoraj dve
V    tem    razmišljanju sem šel zdoma.
sem razmišljal o pomladi in o vsem    tistem   , kar je s tem letnim časom v zvezi
Pri    tem    seveda ni treba še posebej poudariti,
»A!« je zagodel Štefuc in v    tistem   
zmeraj sama zapirala, a Štefe je zdaj v    tem    videl znamenje božje.
Pri    tem    opravilu včasih tudi teče kri, kajti
pač pa bo padala mrzla senca, kajti v    tem    vzkliku bom neprestano slišal tetino
kaj je zdaj z bogom, tega jaz po vsem    tem    skoraj ne vem več,« je rekla teta in
»Saj,« je rekla teta, »v    tem    se pa nisem spremenila.
Govorili pa so tudi o    tem   .
»Sicer pa sva pravkar govorila o    tem    ...«
pogledali, kajti vsi smo nekako mislili o    tem   , ko smo molčali in gledali po dolini
O, nikar se ne boj, da ne mislijo o    tem   .
Začeli smo pogovor o    tem    in onem, toda presneto hitro nam je
Začeli smo pogovor o tem in    onem   , toda presneto hitro nam je zmanjkalo
negiben je in tih, kakor bi okamnel v    tem    morečem brezvetrju.
svinčene: vlekla jih je za sabo in se pri    tem    še globoko sklanjala.
Pa kaj bi mislila o    tem   ?
Brnenje pa valovi okrog nje in v    tem    brnenju nekdo govori z zamolklim glasom
čeprav sta zelo skrbna, ne mislita o    tem   .
»A se potem nisi ustavil na    tem    sedlu.«
»Po    tem    grlu hrani Hitler svojo laško fronto.
pomoli fotografijo pod nos in ga pri    tem    ostro gleda v obraz.
Ker smo na    tem    važnem križišču ... ker smo v srcu Evrope!
roke in plane proti njemu, a prav v    tem    se pripodi Gregorčič in mu prileti
začenča; čenča sem in čenča tja, pri    tem    pa sedi na ušesih in jo ujamejo kot
Bolničarji hite z ranjenci na desno, a v    tem    zaropota tudi s tega pobočja ...
se prijazno nasmehnil obema in pri    tem    pokazal dve ravni vrsti belih zob.
obrisal potne srage s čela ter se pri    tem    zdramil.
njen objem, a da bi jo vzel v zakon, o    tem    nihče še pomislil ni: ne zaradi natakarskega
preplašeno odkimal pismonoša, ki je ob    tem    vprašanju s strahom pomislil na svojega
pijani kmet, in težka glava mu je pri    tem    pritrjevanju kar padla na prsi.
Strgal je in strgal, zdaj na    tem   , zdaj na drugem koncu, dokler ni bila
»Vidiš, na    tem    koncu je še malce predebela ...«
Dolgo je listal in se pri    tem    pritajeno tako zlobno nasmihal, da
je zaregljala Lužnica, ki si je pri    tem    mislila, če ga božja dekla ni pobrala
Toda s Hotejcem so se o    tem    že večkrat pogovarjale tudi pametne
kakor nebo; razlika je bila samo v    tem   , da je Matic s sveta lahko stopil v
In pri vsem    tem    opravilu je bil Loputnik tako resen
Tudi v    tem   , kako se dviga in pada, je zvok, čeprav
Bral je samo članke in razprave o    tem    in onem, o rastlinah, o živalih, o
je samo članke in razprave o tem in    onem   , o rastlinah, o živalih, o tujih krajih,
Toda o    tem    kasneje.
Pa ne na    takšnem   , kakršne vidiš danes.
Govorili so o    tem    in onem, kakor je pač navada, ko pa
Govorili so o tem in    onem   , kakor je pač navada, ko pa so se dovolj
Tudi narodna pesem poje o    tem    ...«
nato pa so mu resno rekli, da mora o    tem   
Razmišljal je samo o    tem   , kako bi uredil svojo domačijo, če
Sanjal je namreč o    tem   , da bi Ravničar, to se pravi, brat,
Jasno je, da o    tem    ni niti
pa ... saj pravim ... človek razmišlja o    tem    in onem ... včasih pametno, včasih neumno
pravim ... človek razmišlja o tem in    onem    ... včasih pametno, včasih neumno ... no,
Pa tudi trezno sem razmišljal o    tem   .
V    tem    snegu boš hodil najmanj sedem ur.
- Vidiš, o    tem    bi bilo treba pisati.
Bral sem o    tem   .
Pa tudi o    tem    sem bral, da so take vojne pravične
O    tem    življenju, ki je vredno življenja,
potisne v usta in začne žvečiti, pri    tem    pa počasi nabira solato na vilice.
mokro brado, začne rezati zrezek in pri    tem    mirno pove s svojo prirojeno natančnostjo
spomin, da boš nekoč lahko pisal o    tem   !
najprej ponos in nato ganjenost, zakaj v    tistem    stotisočglavem odposlanstvu sem zagledal
bistra glava, glavica, pa naj ostane v    tem    vresju, v tej senci, senčici! ... -
- Moj bog, kaj pa imajo teleta pri    tem    ? -
Ko je debeluh začel pridigati o    tem   , da je v teh odrešenih krajih italijanščina
tudi v koristno čednost, kakor je o    tem    pridigal rajnki župnik Čar.
Pa tudi razmišljal ni nikdar o    tem   .
rada bi namreč malce pomodrovala o    tem   .
dijakov in da me bodo zasliševali o    tem   .
tembolj, ker sem se začudil, zakaj o    tem    še nisem razmišljal.
vidva o njih tako rada sanjarila pri    temle    oknu.
premolklo dajal besede od sebe in se pri    tem    držal, kakor bi nam delil cekine.
ure, kajti sreča otroške duše je v    tem   , da hitro sprejema in prav tako hitro
- Če boš le besedo črhnil o    tem   , kar si videl v tej kuhinji, te bo
Nato sem sklenil, da o    tem   , kar sem videl, niti misliti ne smem,
v domači podrtiji čakala smrti in v    tem    čakanju rada obiskovala bolnike in
No, če bom kdaj pisal o    tem   , se bom pač moral odločiti.
»Saj ne govorim o    tem   
»O    tem    jaz nič ne vem,«
O    tem    nisem prida razmišljal...
njegova norost pa je bila v poglavitnem v    tem   , da je vedno prepeval!
to njega nič ne tiče in da naj se o    tem    zmeni kar z Boženo.
skoraj pred dvaindvajsetimi leti prav po    temle    brdu počasi pomikala za krsto iz cinka,
Posedli smo ob    tem    razpotju ter se zamaknili v dolino,
je povedala in si pri    tem    s predpasnikom otirala čelo.
O    tem    si razmišljala že na Dolenji Travni.
A kaj bi govoril o    tem   .
Hitel sem za kurirjem in pri    tem    bliskovito premišljal, zakaj me kliče.
vleče iz sebe sladke besede in pri    tem    niti ne trene s svojim lesenim obrazom,
Zato ni prav nič čudno, če je v    tem    prvem pomladnem jutru ognjevito cepil
Krožila je v    tem    začaranem krogu, zdaj više, zdaj niže,
med prsti in ga poduhala -- in pri    tem    se ni prav nič ozirala okrog sebe.
vse je počenjal v svoji mladosti, o    tem    zdaj ne bomo govorili.
Zrele žene, ki so mislile, da so pri    tem    najbolj prizadete, so dostojanstveno
babnice pa so se spustile v razpravo o    tem   , kaj je bogu bolj dopadljivo, če se
»Zakaj pa ne, če sva že pri    tem   !« je prešerno rekel župnik in vstal.
In v    tem    čudnem šumenju in utripanju se mu je
Pri    tem    odločnem dejanju je z glavo zadel v
»Poglavitno je, da ima človek pri    takšnem    delu mir!
O, kolikokrat se mu je bila v    tistem    kratkem, prekratkem letu, ki sta ga
A kaj bi zdaj mlela o    tem   !...«
V    tem    ozračju bo nekaj, kar mi ne prija...«
»No, pa kaj bi govorili o    tem   !« je pomirljivo zamahnil z roko.
svoje popolnosti, ki se izraža tudi v    tem   , da se zaveda samega sebe in svojega
In pri    tem    je hkrati mislila: kako je tako najbolje,
Saj o    tem    sploh nisem razmišljal!...
začel dvomiti, če bo sploh pisal o    tem   .
- Ne razmišljaj o    tem   ! - si je odgovoril. -
To se je dalo sklepati tudi po    tem   , ker je zmeraj zapel samo prvi dve
čeprav ni imel niti najmanjšega pojma o    tem    glasbilu.
Toda zdaj ni utegnil misliti o    tem   .
cigareto in sklenil, da ne bo več mislil o    tem   .
»In zdaj nehajva o    tem   !« je rekel Peter Majcen.
»Mavrica se potemtakem skriva v    tem   !« je odločno rekel in mi pomolil pod
»Toda prav v    tem    se skrivajo vse tiste lepe barve.
»Jelka je o    tem    že zložila pesem!« se zasmejeta hudomušno,
In v    tem    je zgodba njegovega življenja.«
»O    tem    smo se učili v šoli,« je povedala Tinka.
res ni treba kar naprej govoriti o    tem   
Graščak je čul o    tem   .
Vzvalovalo je žito in v    tem    zlatem morju je zdaj temu zdaj onemu
Po filigranski verižici za uro in po    tem   , kako je mešal zeleno omako, je bilo
je smejal nepretrgoma, zvočno, pri    tem    je kazal zobe in rame so se mu tresle,
si je Pécuchet spet obul čevlje, pri    tem    pa godrnjal:
pisarne, notarjev podpis - je govorilo o    tem   , da je novica resnična.
Ne govoriva o    tem   
In naprej sta govorila o    tem   .
Bil je neomajen in pri    tem    je tudi ostalo.
Prisegla sta si, da bosta o vsem    tem    molčala, toda njuna obraza sta kar
poševne črke, je sikajoče žvižgal, pri    tem    pa s težkimi vekami premeteno pomežikoval.
njegove dolge črke dovolj okrogle, pri    tem    pa napihoval nozdrvi in stiskal ustnice,
kolegi, odšel je zadnji dan in pri    tem    na vso moč zaloputnil z vrati.
Spomnil se je minulih srečnih dni v    tem    velikem mestu, pojedin v gostilnah,
gospod Vaucorbeil, slavni zdravnik v    tem    okrožju.
stopila k njemu in ga zmečkala, pri    tem    pa se kremžila, kakor da tareta oreh.
je za ramena, ga potisnil ven, pri    tem    pa kričal:
duše lahko imeli za snežne gore; pri    tem    sta skušala razlikovati nimbuse od
Po    tistem    se je mož potikal po okolici.
Po    tistem    nista več dvomila, da sta na poti do
na pakovine in kovine, pri čemer v    tem    razlikovanju ‘ni prav nič absolutnega’,
Gospod Vaucorbeil se je razgovoril o    tem   , kako očarljivo se mu je nekoč zdelo
Barberouju in ta mu je poslal podatke o    tem   .
Dodal je, da bo sicer o    tem    pisal prefektu.
posodil več knjig iz svoje knjižnice, pri    tem    pa trdil, da tako ali tako ne bosta
Edini rezultat je bil v    tem   , da sta smrdela.
presenečen zaradi Pécuchetovih zadržkov na    tem    področju.
Po vsem    tem    sta sklepala, da je fiziologija (po
zgornji del steznika, nastavila lice, pri    tem    pa gledala tako, da bi lahko postalo
Povsod je govorila o    tem    in pobiralec davkov, občinski tajnik,
v Raspaila, vendar sta pazila, da o    tem    nista govorila, kajti bala sta se,
si pridobila zelo jasno predstavo o    tem   , ko sta proučevala razvoj klic.
Nemogoče se je spoznati v    tem   .
Vendar pred gospodinjo niti besede o    tem   
pometala in vsem znancem pripovedovala o    tem   .
Pri    tem    se je po ustih tapljal z glavičem sprehajalne
sta bili namenjeni odtekanju krvi; o    tem    ni bilo nobenega dvoma.
O    tem    priča početje v Guérandu, Chichebouchu,
»O    tem    ne bomo več govorili.«
Bolj ko sta se pogovarjala o    tem   , bolj so ju prevzemale strasti.
dvorišča, vrta, okolice, vse vasi le v    tem   , da so pomagali spominu.
pripoved, ki na kratko povzema stvari, pri    tem    pa odseva celotno resnico.
sta si, da bi predvidela razplet, na    tem    področju sta postala zelo dobra, naveličala
Vaucorbeil je o    tem    potuhnjeno govoril.
v eno samo, in ker sta že bila pri    tem   , sta se lotila naslednjih: ženske,
»Kaj pa je v    tem    slabega?«
Moralnost umetnosti je za vsakogar zaprta v    tistem   , kar godi njegovim interesom.
gospod de Faverges je mislil na to, pri    tem    pa pazil, da se ne bi kompromitiral.
Stotnik je sanjaril o    tem   , ko je pod policijsko kapo vlekel pipo;
bo občinski svet takoj razpravljal o    tem   .
»In če ni nobene potrebe po    tem   
hitro kretnjo dvignila desno roko, pri    tem    pa nekoliko obrnila glavo.
»Ne govori o    tem   
drugič jo je poljubil na brado in se pri    tem    premagoval, da je ni ugriznil, tako
vrata, ji je začel drgniti trebuh, pri    tem    pa močno pritiskal na jajčnike.
»Zakaj ne bi v vsem    tem    videli kratko malo...«
mučila, tako da sta se ji vdala, pri    tem    pa se delala, da se posmehujeta.
»Po    tem   , da pojav sledi pojavu, sklepamo, da
vso razsežnost in vso misel, ne bi v    tem    videl nobene kontingence, nič naključnega,
podobe duhu, da nam duh daje spoznanje o    tem   .
da sem hkrati materija in misel, pri    tem    pa ne vem, kaj je ena in kaj je druga.
Cudworth posrednika; Bossuet vidi v    tem    večni čudež, kar pa je neumnost: večni
nekaj boljšega in da bosta obveščena o    tem   .
V    takšnem    razglabljanju so misli kar vrele; ustavljala
materializma, vendar se ga je oprijemal, pri    tem    pa zatrjeval, da mu je čedalje manj
Uro po    tistem    je prišel notar.
»In kje je v vsem    tem    morala?«
Domov grede sta se pogovarjala o    tem   .
O    tem    sta brala ob nedeljah, med večernicami,
pokazala kraj, kjer se je nahajal; na    tistem    mestu je grof Baudouin postavil svetišče.
O    tem    sta kakšno uro kramljala v kočiji,
Tri dni po    tistem    ju je gospod Jeufroy povabil na slovesno
V    takšnem    okolju se je Bouvard razvedril.
Pécuchet jo je sprejel in pri    tem    vrtel oči.
»O    tem    sploh ni dvoma!«
se zgodi kaj nenavadnega, vidimo v    tem    božjo roko.«
Samo oblast lahko razsoja o    tem   , kako nevarna je znanost; če je znanost
»Prav v    tem    je skrivnost, gospod.«
»Poslušajte župnika, saj ve o    tem    več kot vi!«
»Poštenje je v    tem   , da se naredi tisto, kar se mora.
otrok sam delal igrače, naj mu pri    tem    malo pomaga, vendar tako, da ne bo
potrebna v zakonu, toda nekaj krutega je v    tem   , da se dekle vzgaja izključno za moža,
Naslonil se je na komolec in se pri    tem    z licem dotaknil njenih kolen.
Mar otroka nimata nobene predstave o    tem   , kaj je prav?
Po    takšnem    pohujšanju vendar ne morejo obdržati
Le o    tem    sta bila gotova, da je treba uničiti
Po    tistem    je redno zahajal v pivnico.
vedli, preklinjali in se zmerjali, pri    tem    pa tolkli s pestmi po mizah, da so
Pri    tem    je vsakdo zahteval zase privilegije
O    tem    sta napisala članek za časopis v Bayeuxu,
spremenil urbanistični značaj Pariza, pri    tem    pa se je zapletel v sumljive kreditne
Zahvaljujem se vsem, ki so mi pri    tem    pomagali, še posebej svojim staršem,
Če v    tem    uspeš, boš rastel kljub vsem odvratnostim
kot je za življenje potrebno in ob    tem    oslepeti in oglušeti za vse druge lepote
V    tem    sta čar in umetnost.
Po    tem    Bolgarija prekaša našo državo vsaj
O    tem    pričajo številne stare hiše, podobne
Kasneje sem o    tem    zvedel več.
Morda je v    tem    nekaj efekta, ki bi mi pomagal preživeti
Tako rad bi se s kom pogovarjal o    tem   , kar opažam in doživljam v teh divjinah,
Nič več ne govorim ljudem o    tem   , ker besed itak ni, naš jezik bojda
Ampak v vsem    tistem    nekaj manjka, kakšno luknjasto glavo
Vsako jutro sem se najprej potipal po    tistem   , komaj še malo ostalega sala na trebuhu.
bi kdajkoli prej spal bolje kot na    tem    kolesarjenju čez Anatolijo.
kilometrih - prvih s tujo pomočjo na    tem    kolesarjenju, če odmislim nekaj minut
gostoljubnostjo, zato premožniki radi tekmujejo v    tem   , kdo bo priredil večjo zabavo, kar
razlikujejo od žena sosednjih ljudstev po    tem   , da niso nikoli zakrivale svojih obrazov.
V    tistem    sem se spomnil, da lahko pobegnem,
Na križišču je takoj za    tem    ena od poti zavila proti Tabrizu, od
Po    tistem    so se partizani umaknili v hribe.
Pri    tem    se je dobro koncentrirati na pomen
V    tem    naravnem okolju ni toliko važno lepo
Pri    tem    sta imeli veliko opraviti obe velesili
vroče, tako strahovito vroče, da o    tem    nima smisla več pisati.
Pri    tem    mu pomagajo molitev, premišljevanje,
Morda jaz danes vidim srečo v    tem   , da bi se naselil, oni že ustaljeni
No, pri    tem    imajo precej opraviti verjetno tudi
plešejo in pojejo, to jih sprošča in v    tem    uživajo.
Spoznajo in izberejo ga po    tem   , da pade v najgloblji trans, pozabi
vina morda niti ni preveč težko, in v    takem    stanju razloži vizije, ki se mu kažejo
Čar in magija trenutka sta prav v    tem   , da smo pionirji, tako kot pač vsaka
ki je že star način preživljanja na    tem    področju, vendar sedaj, ko so polja
jih z najmanj škode aktivirati in o    tem    poučujejo podeželane.
Ampak pri    tem    in podobnih drugih predlogih nisem
zasledujejo te, slišal sem jih govoriti o    tem   , ko sem čakal v njihovi pisarni na
Moja afganistanska pustolovščina pa s    tem    še ni bila končana.
Človeško življenje v    tem    silnem okvirju je skoraj mikroskopsko,
Zdaj lahko mirno razmišljam o    tem   .
potrpežljivosti in skromnosti, in se pri    tem    tolažil, da mi bo oboje prišlo še kako
V    takem    okolju Evropejci ne bi preživeli.
obrnjen proti njim, opazujoč jih pri    tem   , kako se trudijo na polju, kot da niso
Saj sem poskušal, toliko sem skusil v    tem    svojem življenju na tem planetu.
V    tem    naravnem okolju je gorivo redkost,
bolhe, morda tudi uši, razlike ne vem, o    tem    nas v šoli, vsaj meni se zdi, niso
še nisem vedel kaj prida, sem pa v    tistem    jutru čutil, da me je kraj odprl in
povrne z dobrim in slabo s slabim v    tem    ali v enem naslednjih življenj.
metafizične rafiniranosti, ne oziraje se pri    tem    seveda na vso tisto fantastično folkloro,
tibetanska avtonomna vlada, ne da bi jo pri    tem    vodil Peking.
visela seveda moja zgubljenost v vsem    tem   .
No, tudi o    tem    ne vem nič, zdi pa se mi, da to ni
Seveda, če jih pri    tem    ne molzejo, če jim to samo daje, tako
Drugič mi je pripovedovala o    tem   , kako verjame v reinkarnacijo, da sicer
problemi, ki me bodo čistili in po    tem    da mi bo lepše.
V    tistem    svojem stanju tedaj sem bil pripravljen
v pare, kvartete in kvintete in pri    tem    se stiskajo k moškim z nabreklimi udi,
popolnoma v življenju’, ne da bi pri    tem    strahopetno zadrževali in zatirali
je bil tempelj že od nekdaj znan po    tem   , da smejo vanj vse kaste, kar je bila
Krišne, časopisi pa pišejo, da je v    tem    sporočilo vsem tistim, ki jih je pot
zemljepisni položaj, klima in še kaj so na    tem    mestu spočeli zares enkraten splet
votlinah, ki so še zdaj prepričani, da je v    takem    okolju na razpolago več negativnih
Po    tem    letu je budizem v svoji domovini Indiji
in končali 32 metrov niže; če bi pri    tem    pozabili kak stolp ali sveto kravico,
hiše in jo potisnil spet nazaj in pri    tem    demona zabil v tla.
ljudje z istimi vprašanji, in jih pri    tem    gledali kot astronavte.
Pri    tem    je z roko kazal proti kipcu božanstva,
Kadar sem bil v    tem    vzdušju, sem dobro vozil...
naravnost v oči, vprašal, če kaj ve o    tem   .
nekakšne tiranske doktrine, uživajoče v    tem   , da življenju zadaja rane.
O    tem    zelo kompleksno in skrbno argumentirano
In pri    tem    kažejo precej manj napete obraze kot
vznemirja kaj dosti, saj gre v vsem    tem    za nek skupni biznis.
njihovih skupnosti se je naselila tam v    tem    stoletju, ko so pribežali pred vojno
prinaša depresivnim, je predvsem v    tem   , ker ljudje v svoji odvisnosti niso
Ostal je samo problem ki je bil v    tem   , da bi moral ostati najmanj dve leti,
Po    tem    se življenje v teh taboriščih močno
Baje igra pri    tem    veliko vlogo denar.
tradicionalno borili proti komunizmu in pri    tem    sodelovali z vsemi gospodarji od Francozov
v vozilu se ni hotel pogovarjati o    tem   .
Rdečim Khmerom s podeželja, ki so ob    tem    doživljali izbruhe podivjanih podzavestnih
Ne gre za cerkev, ki je v    tem    sicer vedno videla svoje interese,
Ob    takem    življenju se razvijajo drugačne kvalitete.
Pod vsem    tem    je še nekaj.
potreboval ali kar ga je inspiriralo, in pri    tem    zapostavljal ostalo.
orjaški vrč, poln vode, ne da bi pri    tem    uporabila roke, včasih kar tako za
poznavalci pa se baje prepoznavajo po    tem   , da so jedca sposobni razkrinkati na
so se o Baliju pojavile knjige, po    tem    so letalske družbe naredile propagando,
ali na zasedanje vaškega sveta, pri    tem    jih ljubkujejo vsem na očeh tako nežno
Za vse v    tem    preprostem življenju je poskrbljeno.
Pred    tem    je bilo kiparstvo in slikarstvo tako
Po    tistem    so mi pravili, da sem drugačen od drugih
ničesar, vendar mi je kasneje, ko sva se o    tem    pogovarjala, zatrdila, da se ji je
naseliti se in živeti zdravo, ampak v    tem    življenju ne gre, morda v kakšnem od
vzletelo, baje se je to zgodilo prvič v    tem    letu.
prav moji kolegi, ki me svarijo pred    tem   ?
vsake sanje o otrocih in vsako debato o    tem   , da bi ostali skupaj, dokazujoč, da
Gail je še hip pred    tem    govorila, da bi šla plavat.
namakajo vse okoli, ne da bi moral pri    tem    migniti s prstom.
Poglej, ali naj živim v    takem    okolju, je rekel ogorčeno.
ljudi dol v Cairnsu in jim govorijo o    tem   , kako doživljajo boga.
razumejo dovolj po svoje, da je pri    tem    tudi veliko prostora za hudičeve trike.
K sreči pri    tem    ne gre za prevelika stanja paranoičnosti,
Po    tem   , koliko priležnic ima, lahko tekmuje
napora, vzklikajo kar naprej in pri    tem    stegujejo roke visoko gor v nebo.
Uporabljajo veliko manj besed kot mi, pri    tem    pa se ne zmenijo dosti manj.
Po    tem    je Avstralija novo upanje za človeško
V    tem    me je povsem prekašala.
Vprašanje pa je, če so pri    tem    bili kaj bolj divjaški kot beli.
vendar je bistvena razlika med njima v    tem   , da so Descartesa misli popeljale iz
Če ne veš, preberi dalje, kaj o    tem    piše Kartezij:
Kartezijeva poanta je v    tem   , da ta ”Arhimedova točka“ gotovosti
O    tem    pa res ni nobenega dvoma, saj je ta
filozofa Jaakka Hintikke, ki govori o    tem   ... tu imam fotokopijo... takole pravi:
cogito v Descartesovem izreku je v    tem   , da se nanaša na miselni dej <thought-act>,
intencionalni korelat zavesti... vendar o    tem    kdaj drugič.
Kako naj mi pri    tem    pomaga samozavest, pa če bi bila še
Torej moraš biti vitez in ji pri    tem    pomagati.
Wertherja se morda razlikujem samo po    tem   , da se bolj od njega zavedam, da me
Že kaj veš o    tem   , kako Kartezij obravnava dušne strasti?
Ali je v    tem    kaj slabega, ali zveza s telesom zmanjšuje
Toda kar je pri    tem    še bolj pomembno, je to, da vsi najbolj
premišljevanj <meditations> & si ob    tem    prizadevati, da posnemamo tiste, ki
drugih dobrin, ki jih lahko imamo v    tem    življenju.“ [prav tam, 220]
je pri Željah najpogostejša zmota v    tem   , da ne razlikujemo dovolj med stvarmi,
substancialno“ [prav tam, 60], pri    tem    pa se je, zanimivo, skoraj sam izgubil,
bi kdo drug mogel videti mojo dušo v    tem    stanju, bi bila zanj videti kakor skif,
in po moji presoji tudi greh - je v    tem   , da za vsako ceno ostaja ves čas zgoraj,
kakor sam pravi, kot Kralj stene: pri    tem    pa gre čez trupla, čez pohojene duše
V    tem    hotenju mi je Kierkegaard blizu in
višji, presežni ravni... res pa je v    tem    obenem tudi nemoč filozofije v primerjavi
”V    tem    ko je zavest najpoprej le neposredna
Zvijačnost Heglovega uma je v    tem   , da se je v njegovo zgodovino oziroma
na ranljivost njegove filozofije... ob    tem    pa sem prepričan, da je duhovna ranljivost
strožjem smislu pa ni nesrečen, saj je v    tem    upanju prisoten v sebi samem in ne
zveze med ljudmi zgolj naključne... o    tem    sva se namreč nekoč davno sporekla
neizbežnosti alternative in prav v    tem    je njegova ”zapadlost“ svetu, njegova
ohranja pa sebe, saj ”veličina ni v    tem   , da si to ali ono, temveč da si lastni
O    tem    lahko prebereš zanimive vrstice v zborniku
Sartrovem prispevku razvila razprava o    tem   , ali lahko ateist sploh razume bistvo
vroč ne mrzel, ampak mlačen, sem pred    tem   , da te izpljunem iz svojih ust.“ [
vendar se mora od slednje razlikovati po    tem   , da si filozofija zastavlja spoznavne
nesmrtni duh v človeku; seveda se ob    tem    spet postavlja vprašanje, do kam se
No, seveda bi se dalo tudi o    tem    razpravljati, čeprav na samem začetku
Pri    tem    pa je paradoksno, da je ta točka sama
danes že pozno, ti predlagam, da o    tem    premisliva do prihodnjega pogovora.
O    tem    kdaj drugič.
Ravno v    tem    je Hardingova poanta:
In kaj je sploh finega v    tem   , da uzreš sebe kot strašilo brez glave,
Da, v    tem    Hardingovem spisu res prepoznamo budistično
si človek pridobi ves svet, če pri    tem    izgubi svojo dušo.
V    tem    prizadevanju, da bi mistično izkušnjo
Seveda - vendar jaz v    tem    ne vidim glavnega problema Hardingove
Pri    tem    je sporen ravno analogijski preskok
O    tem    bova gotovo govorila... zdaj pa sem hotel
narava... vendar moj glavni pomislek ni v    tem   , da Hofstadter & Dennett zanikata nadnaravnost
morejo s puško meriti na žival in pri    tem    uživati?
Mojster, povejte mi prosim kaj več o    tem   !
Pri    tem    naj ne bi bilo bistveno, ali bi Locke
Poanta je v    tem   , da hemisferi lahko delujeta relativno
Ne vem, osebno sicer dvomim o    tem   , vendar ni izključeno.
preživetja], za katero se bom zavzemal, je v    tem   , da opustimo jezik identitete.
V    tem    je gotovo nekakšen paradoks, vendar
Parfit v    tem    novem pojmovanju preživetja in drugačnem
Marijine rute, ni pa nujno, da se ob    tem    spominjam sebe samega, ko sem gledal
da bi ga vsi štirje bolje videli, ob    tem    pa se spakuje in mežika.
največji filozofi premišljevali predvsem o    tem   , kako naj človek preseže svojo določenost
in se še vedno čudili... še posebej ob    tem   , kar je najbolj očitno.
pa je sestavljeno iz nebivajočega, o    tem    sklepamo, da ne more deležiti v realnosti
Pri    tem    vprašanju, ki nikakor nima preprostega
Vse, vse je ujeto v    tem    pričakovanju.“
omamljen v polsnu tipam za njo in se ob    tem    zbudim, tedaj izbruhne iz mojega utesnjenega
Lažje govorim o    tem    z vami kot z očetom, pred njim me je
bistvo Aristotelove definicije časa v    tem   , da je čas mera gibanja?
Aristotel na    tem    mestu spet poudarja:
Toda ali ni v    tem    protislovje: če so lahko v času tudi
V    tem    ni protislovja. ”
nasprotno kot v zenovski zgodbici - toda o    tem    rajši kdaj drugič.
času od preteklosti k prihodnosti, ob    tem    mislimo, da je zdaj v zavesti vselej
Ampak v    tem   , da pravimo prej in pozneje glede
Dobro si povedal, o    tem    bi bilo treba natančneje razmisliti.
Seveda pa je glavna razlika med njima v    tem   , da je čas usmerjen, prostor pa v najširšem
Ali Aristotel piše kaj o    tem   ?
Toda pogovor o    tem    bova nadaljevala drugič... zdaj morava
Res je v    tem    nekakšen paradoks, četudi paradoks
Ravno v    tem    je poanta: neevklidske geometrije so
kozmični geometriji, načelno pa pri    tem    raziskovanju povsem zadostujejo tri
Ob    tem    pa je še posebej presenetljivo spoznanje,
mar ni poslanstvo filozofije ravno v    tem   , da se filozof jasno zave svoje človeške
pomisliti, kakšen neznanski čudež je v    tem   , da vse, kar vidimo okrog sebe in nosimo
svetloba tako iz neba kakor iz zemlje, pri    tem    pa, presenetljivo, nebeška luč prihaja
Roka leta 1576, ob    tem    pa poudarja, da je bilo zanjo izbrano
Kaj ni v    tem    paradoks - dobesedno simbolno?
Magdalena zdaj to vé in v    tem    spoznanju je našla svoj mir.
Marija, vidiš obraz, ki se skriva v    tem    drevesu?
telo, ki ni podvrženo silam, vztraja v    tistem    stanju enakomernega in premočrtnega
obeh teles [lahko tudi na obe], in pri    tem    telo, na katerega sila deluje, pospešuje
O    tem    morda kaj več prihodnjič.
sprememb, ne da bi si bilo treba ob    tem    predstavljati kakršnokoli absolutno
kvadratom razdalje med njima - je ravno v    tem   , da velja za poljubni telesi in kjerkoli
vse stvari vsebovane in gibane; ob    tem    pa niti Bog ne trpi zaradi gibanja
panteistično, česar ni želel, zato je na    tem    mestu dodal opombo pod črto, da to
glavni problem Kantovega argumenta v    tem   , da je neki predmet lahko enantiomorf
Pri    tem    je bistveno spoznanje, da je lastnost
Nerlich ne vztraja več pri    tem   , da je vsaka roka nujno določena kot
Vse njegovo početje je v    tem   , da, kakor sam pravi, že več kot dvajset
O    tem   , da imajo angeli človeško obliko oziroma
Tudi o    tem    piše, vse je jasno:
O    tem    ti bom več povedal kdaj drugič, zdaj
V nadaljevanju se izkaže, da je pri    tem    glavni problem - podobno kot že pri
bom, če mi prebereš kak odlomek - ob    tem    se bom spominjal, kako mi je v mladih
duši, tudi najini, se zares srečata v    tistem    življenju, ki presega čas - v ”pravljični
za pogovor, toda preden razmisliva o    tem    vprašanju, si malce osveživa spomin
tako da bomo odmislili vse, kar pri    tem    [tj. pri čutnem izkustvu] misli razum
No, kaj misliš o    tem   , Janez?
In ob    tem    vprašanju se ne ustavimo šele v Kantovi
in logika pa naj bi bili), čeprav o    tem    ni splošnega konsenza...
in notranjostjo časa, sledeč pri    tem    platonski tradiciji, čeprav seveda
O    tem    razhajanju med časoma v znanosti in
Trajnost se torej razlikuje od večnosti v    tem   , da je le relativna odprava časa; večnost
Heglom in, recimo, Plotinom pa je v    tem   , da Hegel najde večnost v dialektičnem
komaj opazno svetlejših roženic... in v    tem    bližnjem srečanju dveh človeških pogledov
spremeniti tega, kar nam pripoveduje, ker v    tem   , kar nam je pripovedovala, ni upoštevala
- saj sva pred časom že govorila o    tem   , da evidenca pri Husserlu ni omejena
...Vendar se ob    tem    lahko vprašamo dvoje: prvič, od kod
Predavanja k fenomenologiji notranjega zavedanja časa, ki so njegovo glavno delo na    tem    področju.
dogajanja [npr. neka glasbena fraza] se ob    tem   , ko tone nazaj v preteklost, ’skrči‘
Pri    tem   , ko se časovni predmet pomika v preteklost,
Je v    tem    kaj nenavadnega?
Pri    tem    ni pomembno, za katero vrsto ure gre,
Saj o    tem    ni dvoma!
referenčnem okviru, recimo v S, v    takšnem    časovnem zaporedju, da je A pred
O    tem    so mnenja filozofov deljena... kar se
Mojster, kakšno vlogo pa ima pri    tem    znamenita Einsteinova energijska enačba
Žal o    tem    res ne veš dosti, Anželo - ampak ti
relativnosti“ na pospešena gibanja je v    tem   , da Einstein namesto spreminjanja fizikalnih
angelske zavesti je namreč ravno v    tem   , da angel v enem samem pogledu zaobjame
Ne premišljuj več o    tem   ; na to boš mislil pozneje, ko prideva
bom moral pozneje dobro razmisliti o    tem   , zdaj pa vas prosim, mojster, da me
vezana na telesa, ni sprejemljiva; pri    tem    mimogrede ošvrkne tudi Kanta, ki naj
Kartezijevim zanikanjem praznine pa je v    tem   , da je zanikanje praznine nesmiselno,
pri kantovskem branju Einsteina je v    tem   , da se novokantovci ne morejo izogniti
Kaj pa o    tem    mislijo sodobni analitični filozofi?
Jaz v    tem    ne vidim nobenega protislovja.
Verjetno je osnovna težava v    tem   , da McTaggart in njegovi nasledniki
nastopi samo enkrat, in če časoplovca v    tem    letu ni bilo, namreč takrat, leta
Nekaj bo že res pri    tem   .
ženske, saj mi je že nekaj pravil o    tem   .
Saj to ni glavna težava... problem je v    tem   , da nič ne vem o teh ljudeh.
nasprotje s čuti, pa je predvsem v    tem   , da so čuti še kako pomembni ne samo
Janez ostane sam z Angelom, prvič po    tistem   , ko se mu je pred dobrima dvema mesecema
cincum, ”sámozožitev božje luči“... in o    tem    piše Emil Cioran v knjigi O nevšečnosti biti rojen,
Da, nekako tako... z Janezom sva o    tem    že govorila takrat, ko smo bili v Benetkah.
Poglejmo zdaj, kaj o    tem    pravi sam Bruno na začetku tretjega
sodobni teleskopi, pričajo med drugim o    tem   , da so daljne galaksije sestavljene
Ob vsem    tem    pa Brunovo spoznanje razsrediščenosti
neposredno: kaj jaz sam mislim o    tem    in tem, potem ko odmislim vse teorije,
neposredno: kaj jaz sam mislim o tem in    tem   , potem ko odmislim vse teorije, če
Ob    tem    pa ne smemo pozabiti, da gre vendar
družbeni prenovi - verjetno si tudi o    tem    bral v zborniku?
to precej podobno našemu védenju o    tem   , ali ima svet smisel ali ne?
Toda kakšno je vaše mnenje o    tem   , mojster?
Saj res, zdaj sem se spomnil: ravno o    tem    piše Mendoza v poglavju z naslovom
četudi ni povsem izenačen z njim - in v    tem    širšem smislu je bil Bruno nedvomno
božjo imanenco v univerzumu, in ob    tem    navaja stavek iz latinske pesnitve
je paradoks Brunovega ”panteizma“ v    tem   , da drugo osebo krščanske Trojice,
dobesedno za isto dušo... četudi se ob    tem    porajajo mnoga vprašanja in problemi.
O    tem    lepo piše tudi Paul Henri Michel v
vsepovsod je, znotraj vsake stvari v    tem    "gibajočem se" vesolju, polju našega
življenja in gibanja, skupen vsem bitjem v    tem    vesolju, vsem stvarem, celo tistim,
materijo vliva in vlaga nekaj svojega, pri    tem    pa ostaja sam spokojen in negiben.
Le kdo bo o    tem    soglašal z vami?
Da... toda pri    tem    z logiko ne prideš do konca.
zrcalo, bi lahko motrili to edino sonce v    tem    zrcalu.
V    tem    se Teofil in Dicson strinjata:
Jaz o    tem    nisem povsem prepričan.
domuje zgolj v nebeškem Jeruzalemu, v    tistem    z visokim zidom obdanem mestu, ki ga
Na    tem    mestu pa moram poudariti, da tistih
njihovemu čaru, ki je zakoreninjen ravno v    tem   , da njihov ”pomen presega človeško
dopuščanju ljudskega razumevanja in v    tem    je ravno nepopolnost takšnega razumevanja,
Da, v    tem    se s tabo, Janez, bolj strinjam kot
pravem in izvirnem Božjem zakonu in o    tem   , da se Pismo imenuje sveto zato, ker
isl.], in se ob    tem    sprašuje:
[vstajenje], ne pa tudi drugega, v    tem   , da oživljenja Šunemkinega sina nima
je Jezus resnično umrl na križu, pri    tem    pa piše Oldenburgu, da so navzlic iskrenemu
ostaja večno enaka (Bennett se pri    tem    sklicuje na daljšo opombo oziroma sholijo
(raz)umu omejena bitja, lahko sploh vemo o    tem   , zakaj je Bog ustvaril stvari v tem
”drugačen“ svet res boljši, vendar o    tem    mi ne moremo presojati, saj vemo premalo.
O    tem    piše v razpravi o Spinozovi metafiziki
še globlja neustreznost prispodobe v    tem   , da lahko fasete sploh vzročno učinkujejo
O    tem    sem že premišljeval... in pomislil sem,
Delež posameznih avtorjev pri    tem    besedilu ni natanko znan, vendar historiografi
klecajo kolena, kadar resno razmišljate o    tem   ?
človeka, vsega, kar ga je, in ravno v    tem    je razlika in večni čudež umetnosti.“
potezami, takšen, kot je v resnici, ob    tem    pa so njegovi venčni listi, ki temno
Vloga umetnosti pa je ravno v    tem   , da nam umetniško delo razkriva istost
Nikoli še nisem posebej razmišljala o    tem   .
...] Napaka Spinozovega sistema ni v    tem   , da reči postavlja v Boga, ampak
da reči postavlja v Boga, ampak v    tem   , da so [zgolj] reči - napaka je v
O    tem    bom še premislila.
pesništvo ali v mistiko... in ravno v    tem    prizadevanju doseči rob izrekljivega
v sami naravi - in obenem v Bogu, v    tistem    ”najvišjem“, če zares velja identiteta
Da, to se sprašujem tudi jaz in v    tem    je res nekakšen paradoks.
”Toda kako lahko rečemo karkoli o    tistem   , kar naj bi bilo prej, preden je bilo
in / ”O čemer ne moremo govoriti, o    tem    moramo molčati.“
sveta, saj moj svet presega moj jezik v    tistem   , o čemer ne morem govoriti.
Toda pri    tem   , kar si in kar imaš, vedno vztrajaš,
Tudi Schelling v    tem    vprašanju vidi največjo uganko.
vedela, poroditi tiho hrepenenje po    tem   , da bi prišla do sebe, našla sebe in
trenutkov in imel boš približno predstavo o    tem   , kaj skušamo tu opisati.“ [prav tam,
Božanska ukana pa je v    tem   , da bogovi s svojo mitično realnostjo
religije, toda razlika med njima je tudi na    tem    področju podobna razliki v filozofiji
Vendar glavni problem Vekov sveta ni v    tem   , da je pravolja izrečena kot mit (saj
hrepenenja večnosti po sami sebi in v    tem    iskanju - čeprav nenajdenju - sebe,
”klasičnimi“ in poznimi deli je predvsem v    tem   , da v Vekovih sveta in spisih, ki
Ob    tem    sem se spomnil na misel Simone Weil:
In v    tem    spet lahko opazimo neko podobnost s
sklepnih straneh Vekov sveta beremo o    tem   , kako ”se življenje poraja v noči“...
Da, tudi jaz se o    tem    sprašujem in tudi jaz ne poznam odgovora
Mar ni v    tem    nova past, v katero se ujame domnevno
In ob    tem    se je treba spomniti, da se v to past
njihovo nedostopnost so lahko različni, o    tem    nekaj več pozneje. -
pojma ”univerzum diskurza“ loči po    tem   , da je domena prvega nujno prostorsko‐časovna,
okvirnih teoretskih modelov vesolja [o    tem    gl. npr.:
splošno gravitacijo, ki bi sicer v    takšnem    statičnem vesolju privlekla prej ali
O    tem    so mnenja deljena: nekateri kozmologi
gl. prav tam); poraja se celo sum o    tem   , da je svetlobna hitrost konstantna
Bistvo teorije prapoka je v    tem   , da se vesolje razteza in ohlaja.
O    tem    piše Kanitscheider naslednje:
v primerjavi s filozofskimi pa je v    tem   , da se končna teorija v fiziki
Pri    tem    gre najbrž res samo za sanje o končni
današnje pojmovanje fizike predvsem v    tem   , da skuša v formulacijo svoje različice
izkustveno falsificirati, vendar pri    tem    nismo nič na slabšem kot pri kozmološkem
”privilegirani“, saj smo se znašli v    takšnem    vesolju (med ”nebrojem“ možnih), katerega
V    tem    je tudi bistvena epistemološka razlika
kakšno je moje lastno stališče ob vsem    tem   ?
teoretičnih možnosti, vendar jaz v    tem    ne vidim kakega posebnega razloga za
mojster Bruno... zadnjič, ko smo bili pri    tistem    jezercu, sem pomislil... (okleva)...
Najprej vas bom obvestil o    tem   , katere kolegice in kolegi zaradi drugih
Republike Slovenije: Kaj vam je znanega o    tem   ?
vlada Republike Slovenije storiti na    tem    področju, kajti prepuščanje prehrambene
Vendar ne izključujem možnosti, da se o    tem    ne bo opravila ponovna diskusija v
O    tem    bo tekla diskusija.
Če je kdo razumel zahtevo po    tem   , da se brezpogojno zniža plače, tako
Junija lani je na    tem    mestu prejšnji predsednik vlade dr.
tako da bi se vsako leto pogovarjali o    tem   , koliko sfinancirati za tekoče potrebe
Vendar tisto, kar bi želel ob    tem    poudariti je, da ne glede na ta znesek
ni v ozadju volja, predvsem ta in v    tem   , da se politizira probleme obrtnikov.
Ob    tem    je predstavnik Univerze v Mariboru
Pri    tem    pa se zavedamo, da bi bili posegi v
In se na    tem    mestu pridružujem kolegom, ki se že
Pri    tem    pa ni povsem jasno, ali gre za reševanje
bistveno višje subvencije, ne da bi ob    tem    izpolnjevali socialne ali druge kriterije.
razmerjih je usklajena določba, ki govori o    tem   , da bodo rektorja lahko volili tudi
Pri    tem    ima bistveno podlago oziroma funkcijo
Rad bi ob    tem    samo spomnil, da se te tri postavke
Drugo, kar je pri    tem    problem, je veriženje socialnih upravičenj.
Mi o    tem    seveda vodimo pogovore in poskušamo
In v    tem    dajem prav vašim razmislekom.
nobene informacije, da se je karkoli na    tem    področju naredilo, da se je karkoli
odgovor zakonodajno‐pravne službe o    tem   , ali ta razprava oziroma tudi ta točka
seveda besedo in možnost, da vsi o    tem    odločimo.
gospod predsedujoči, bi se jaz pri    tem    skliceval na 66. člen, peti odstavek,
Ko bomo pa odločali o    tem   , pa seveda imamo možnost se odločiti
šteje, kajti peti odstavek govori o    tem   , če predsedujoči, torej vi, ocenite,
času, ki nam je na voljo, to ugotovi o    tem    osnovnem vprašanju.
Takrat, ko smo v juniju o    tem    razpravljali, nam je bilo v razpravi
temeljimo svojo razpravo predvsem na    tistem   , kar je pisalo v medijih.
Kot člani opozicije pa seveda v    tem    ne vidimo nobenega pravega poroštva
in sicer smo ga takrat spremenili v    tistem    poglavju, ki govori o konfliktnosti
naravni spomenik in tako se iniciativa na    tem    področju prepušča privatnim ekonomskim
O    tem    seveda je potrebno povedati, da bo
Kakšno funkcijo bo pri    tem    imel upravljalec parka?
sprostitve posegov v ta prostor, o    tem    ni nobenega dvoma.
narodnem parku, druga pa meni, da je pri    tem    potreben tudi človek.
treba tudi povedati, da je potrebno ob    tem    upoštevati tudi pripombe in mnenja
In mislim, da lahko na    tem    mestu izrečem tudi kritiko predsedniku
Rad bi ob    tem    povedal, da je stroka, ne glede na
morala država kot lastnik igrati na    tem    področju aktivno vlogo, če bi hotela
ostalo degradacijo pa bi plačala na    tem    področju država.
Ob    tem    bi rad opozoril tudi še na pobudo za
tem trenutku še ne mislim govoriti o    tistem   , kar sem želel uvodoma, bi pa seveda
Jaz mislim, da o    tem    tudi ni pretirane skrbi treba gojiti.
obstoječi hoteli obnovljeni, ampak o    tem    mislim, da ni potrebno, tema tega zakona
razpolaga z mnenjem prebivalcev na    tem    območju.
O    tem    ne bomo razpravljali.
Naj ob    tem    poudarim, da tako široke javne razprave
pomembno, kaj v njem piše, ne pa v    tem   , kaj nekdo ob njem čuti.
Ob    tem    bi rad posebej poudaril, da je zelo
bilo danes tukaj večkrat slišati, o    tem   , da bi moral zakon biti oblikovan tako,
vsa slovenska zakonodaja temelji na    tem    pravnem načelu.
sploh ni bilo zapisano, pa govorijo o    tem   , da iz teksta izhaja občutek, da so
Morebiti bodo o    tem    odločali še na kakšnem referendumu.
Toda ob vsem    tem   , vsaj osebno ocenjujem, bi morali imeti
ki se je izražal v tem procesu in v    tem    obdobju, ko se je zgodila pravzaprav
spomenike državnega pomena, ki so na    tem    področju.
Vendar dejstvo pa je, da tudi na    tem    območju živijo ljudje, in da je potrebno
države mora biti, da ljudje ostanejo na    tem    območju.
ohranjanje narave, neokrnjene narave na    tem    območju.
Pri    tem    pa seveda je dejstvo, da se je v letošnjem
Ampak ne samo na    tem    območju, tudi na drugih območjih.
javnostjo oziroma institucijami na    tem    področju.
olajšanje s spremembami zakona, ob    tem    pa seveda preprečili kakršnokoli možnost,
Svoj angažma v    tem   , da bi dobili nov zakon, vidim v smereh,
zdijo vsi tisti termini, ki govorijo o    tem   , da mora biti prožen, zato ker je pač
mora biti zelo, kot se reče, določen v    tem   , kaj vse je tisto, kar konstituira
da bi bilo treba razmišljati - ne o    tem   , da ostanejo meje parka enake, ampak
O    tem    piše v časopisih.
O    tem    se pogovarjajo Bohinjci Blejčani.
dvakrat na leto, ko umazane noge peremo v    tistem    Bohinjskem jezeru.
potrebno povečati aktivnosti inšpekcij na    tem    področju.
Zdaj, po vsem    tem    kar smo danes slišali in prej prebrali,
O    tem   , kako se ustanovi širše zavarovano
razpolaga z mnenjem prebivalcev na    tem    območju."
O    tem    v zakonu nisem našel nič.
Opozoriti velja - in o    tem    je bilo že nekaj govora danes, ampak
Tako, da v    tem    je bila pravna stroka tista, ki nam
se osebno pogovarjal z ljudmi, ki o    tem    več vedo kot jaz.
še kakšen zakon, ki nekako tangira v    tem    in ki seveda imajo svoje.
je bilo že rečenega o tem zakonu, o    tem    skropucalu, ki se mu reče zakon o Triglavskem narodnem parku.
Pri    tem    smo upoštevali dosedanje izkušnje in
želimo tudi na to, da je vlada pri    tem    ob obravnavi samega zakona predlagala
kaže, da še nimamo pravega pojma o    tem   , kakšna je prava vloga glavnega mesta,
Na    tem    mestu bi lahko nastalo moderno poslovno,
Med drugim tudi v    tem   , da ravno Ljubljana leži v samem središču
seznanili tudi z evropsko prakso na    tem    področju.
vse polno ust o decentralizaciji, o    tem    kako je potrebno vse dele Slovenije
Naenkrat pa si zatiskate oči pri    tem   , da smo v tem letu, v katerem smo.
si zatiskate oči pri tem, da smo v    tem    letu, v katerem smo.
mestom, in nekaterimi drugimi mesti - pri    tem    mislim zlasti na drugo največje mesto
Ampak pri    tem    Slovenija ni nič posebnega.
nimate pravice prekinjati, ker točno o    tem    govorim.
Vendar ta dva ne odločata o    tem   , o čemer piše v zakonu.
zakonu o lokalni samoupravi piše, da o    tem    odloča mestni, oziroma občinski svet.
Zakon oziroma to bom podprl ob    tem   , da bi prosil vsaj za razmislek o teh
menoj nekateri mariborski kolegi (pri    tem    pa ne mislim Kremžarja).
Res je, v    tem   , ko ste tako taksativno našteli - mislim,
Ali pa bi o    tem    odločali mi, če mislimo resno o našem
Zaradi tega tudi so videnja o    tem   , ali gre za - ne vem - koordiniranje,
Mislim, da mora pri    tem    aktivno sodelovati tudi mestni svet
Ker je bil vložen namreč pol leta po    tem   , ko so bile opravljene prejšnje volitve
svet obravnava in pove svoj pogled o    tem   .
Lahko smo poslušali kolege, ki so o    tem    imeli svoje mnenje.
govoril, pa tudi drugi kolegi so o    tem    govorili - z željo, da bomo dosegli,
Mislim, da je o    tem    še kako treba opraviti primerno razpravo
Ob    tem    bi še opozoril, da ministrstvo uvaja
je dolžan izvesti vse aktivnosti na    tem    področju.
Optimistično o    tem    letu
odstotkov televizijskega prostora, pri    tem    pa zakonodajo poskuša sproti spreminjati
naprej ocenjevali, le da tokrat bolj po    tem   , kaj lahko prinesemo Uniji, kot pa
Ob    tem    se je izrekel proti »Evropi dveh hitrosti«,
2006. Evropska komisija bo predlog o    tem    po pričakovanjih objavila v drugi polovici
zabojnikov, kar napoveduje Luki Koper v    tem    letu tudi v Trstu bistveno boljše čase.
V    tem    letu bodo za ta vod nabavili novo opremo,
ki se tudi zaradi osebnih težav na    tem    področju že nekaj let aktivno zavzemajo
O    tem    smo se pogovarjali z zastopnico urada
Smisel strategije je v    tem   , da poveže izražene interese obeh fundacij
oziroma interese, ki so zagotovo v    tem   , da to področje čim bolj uspešno funkcionira,«
Ne vidim prave koristi v    tem   , da se kar naprej odpirajo dileme in
Ob    tem    se bojim tudi možnega prehajanja igralcev
le petina anketiranih pa pričakuje v    tem    letu boljše gospodarske razmere.
»Problem je v    tem   , da EU nima sporazumov z nekaterimi
Dogovora o    tem   , kakšen naj bi bil sistem pridobivanja
pridobivanja kvot, še ni, saj se je o    tem   , je dejal But, še treba dogovoriti.
Pri    tem    je izpostavil povečevanje mlečne proizvodnje,
ni opravičilo za to, da država pri    tem    krši lastne zakone.
prihajajo v zadnjem času čudne zgodbe o    tem   , kako so državni uradniki določili
razvrednoti, uniči prostor, ne da bi pri    tem    ekologi trenili z očesom (razdejanje
minister začel v javnosti mlatiti prav po    tistem   , nad čimer se je prej pridušal, da
premika cen čim bolj stolči, čeprav pri    tem    hodimo spraševat za cene najraje k
V    tem    mestu je Kristusa sprejelo veliko ljudi
mizi in druga resnejša vprašanja o    tem   , ali se morajo nejudje popolnoma podrediti
Franc Ekar, predsednik PZS, je o    tem    javno govoril na tradicionalnem novoletnem
Ob    tem    bodo spodbujali vrhunski alpinizem
Ker je v    tistem    obdobju Lendava živela v znamenju črpanja
V    tistem    obdobju sta se registrirala tudi odreda
V    tem    letu bomo imeli tako še zadnjič neprofitne
megavatnih ur električne energije v    tem    letu.
Prižgal je v šop zvezane petarde, pri    tem    pa mu je ena eksplodirala v roki in
V    tem    se je kaseta sprožila, eden od projektilov
Policisti o    tem   , kdo in kdaj naj bi poškodoval ladjico
Pri    tem    je zaprl pot 53-letnemu vozniku iz
Ljubljanski mednarodni filmski festival Liffe in bom pri    tem    kar vztrajal.
neurejenost oziroma nekoordiniranost na    tem    področju.
O    tem    je tekla beseda s predsednikom PZS
Nekateri jih potrebujejo drugi ne, o    tem    mora odločiti stroka.
klubom ni nobenih zamer ali sporov, o    tem   , kje bom igral po juniju, pa še ne
ligi«, na tekmi celinskega pokala, in s    tem    izpolnila osnovni pogoj, da ju je njuna
Najbolje pri    tem    zaslužita obe smučarski zvezi (avstrijska
»Največja težava tega obdobja je v    tem   , da ni dovolj časa za regeneracijo,«
O    tem   , kdo bo sedel na trenerski stolček
Pri    tem    ji sploh ne gre toliko za rekord kot
Kitajska in Južna Koreja sta ob    tem    zelo hitro protestirali.
Večina poslancev je po vsem    tem    menila, da je predpis nesmiseln, nekateri
sodišča Maja Kovačević-Tomić je ob    tem    izjavila, da Miloševićevo zavračanje
uradu za informiranje pa trdijo, da o    tem    »ničesar ne vedo«.
Beograjski mediji so sicer že prej pisali o    tem   , da so iz omenjenega muzeja na čuden
Pri    tem    se strankarski volilni štabi gotovo
Šešljevimi radikalci pa je danes nemara le v    tem   , da se srbski demokrati zavedajo posledic
narodi v Kraljevino SHS - ker so v    tem    videli zgolj razširjeno Srbijo - potem
Pred    tem    sem gledala film Pianist in v svoji
O    tem    so mediji veliko poročali, stavbo so
Kaj veste vi o    tem   ?
Ljudje pri nas doslej o    tem    niso veliko razmišljali.
tega ne bo, bi to pomenilo, da vi v    tem    zdravstvenem okolju nimate kaj početi?
slabo, če bi izšla kakšna brošura o    tem   .
Morda bi o    tem    lahko spregovorili tudi v parlamentu,
Nemci želijo Sloveniji pri    tem    pomagati?
se študenti razvijajo, jaz pa jih ob    tem    lahko spremljam in vodim.
dal te note in mislim, da je imel pri    tem    intuitivne občutke.
Govori o smrti in o    tem   , da so suhe rože kot mrtva ljubezen.
omenil karkoli o njeni smrti ali o    tem   , da je nikoli več ne bo tukaj med nami.
Če sodimo po    tem   , kako težko gre to s policijo, ki ima
sodstvo imelo doslej mir, je morda tudi v    tem   , da gre vendarle za oblast; da ima
O    tem    odloči ustavno sodišče.
Chirac), bo izziv čisto preprosto v    tem   , kako Zahodnoevropejce sploh pripraviti
ekonomsko in sicer majhna država, pri    tem    žal ni bistvo problema.
popolnoma bistveno, da se človek v    tem    zahtevnem 'dajanju košarice' vsak dan
V    tem    bi bila lahko tudi neka zdrava napetost,
verjetno preveč, da bi jo razvijal na    tem    mestu.)
Pri vsem    tem    govorjenju o feminizmu pa kritika Jelinekove
Učiteljici klavirja, verjetno pa je po    tem    še bolj specifičen roman Ljubimki,
potrpežljivost in toleranco, ker je verjetno v    tem    zapisovanju našlo svoje mesto kar nekaj
za veliko naklonjenost lastništvu v    tem   , da ljudje v splošnem lastni nepremičnini
je pokazala tudi empirična analiza o    tem   , kakšne razlike čutijo slovenska gospodinjstva
okviru cele serije prazničnih obljub o    tem   , kaj vse se v letu 2004 obeta domači
Pri    tem    pa očitno ne gre zgolj za željo, da
Sicer pa ni nikakršnega dvoma o    tem   , da so ta gospodarstva znova v vzponu.
Ob    tem    navaja, da je indijski izvoz računalniških
borzni vrednostni balon korporacij na    tem    področju.
Kamerun, so namenili pregledu tega, kaj o    tem    mislijo evropske države.
Pri    tem    vprašanju je treba biti terminološko
preživetje in vsakdo bo imel besedo pri    tem   , kakšno vlado bo imel v svoji državi.
Nastala je šele leta 1914, pred    tem    sta tam bila severni in južni protektorat.
V    tem    vzdušju si je težko zamisliti delujočo
srednji šoli sem moral napisati esej o    tem   , zakaj Afriki v evropskih jezikih pravijo
besedila bere vsak sam in razmišlja o    tem   , kaj pomenijo za njegovo vero - tudi
staviti v bran vse sile ter jim pri    tem    početju ni škoda ne časa ne denarja.
Avtor govori o    tem   , da še ni dosežena popolna in prava
vprašanje iz naftalina, da tudi na    tem    dosežejo svojo satisfakcijo, materialne
Kar nekaj časa sem razmišljal o    tem   , ali naj se oglasim na pisanje dr.
Ob    tem    se navaja ustavni zakon iz l. 1994.
Govori namreč o    tem   , da je bilo z ustavnim zakonom iz l.
Več kot oprijemljiv dokaz je v    tem   , da pravni postopki varčevalcev na
Na    tem    področju so bili dokaj uspešni in inovativni.
Posamezna podjetja so v    tem    združenju izdelovala najzahtevnejše