Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKsd4 (2)


»Za    ti    obe nagnjenji, mislim, je bog naklonil
Potem ko sta prebrala    ti    deli, so v njuni domišljiji nastale