Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKsd2 (1)


pogajanj so izmenjali poglede na ureditev    teh    dveh področij, vendar, kot so sporočili