Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKsd1 (1)


samozavedanja v drugo, in ona sama je    ti    obe, in enotnost obeh ji je tudi bistvo;